Konfucjusz cytaty

Konfucjusz Fotografia
110   0

Konfucjusz

Data urodzenia: 551 p. n. e.
Data zgonu: 479 p. n. e.

Konfucjusz – chiński filozof, twórca konfucjanizmu.

Konfucjusz nie pozostawił pism – jego nauczanie zebrano w księdze Dialogi konfucjańskie. Głównym tematem rozważań było codzienne życie ludzi i stabilność społeczeństwa. Jego zdaniem podstawowymi cnotami są: humanitaryzm, praworządność, poprawność, mądrość i lojalność. Cnoty te realizują się w pięciu powinnościach, czy też fundamentalnych relacjach społecznych: między panującym i urzędnikiem, ojcem i synem, starszym i młodszym bratem, mężem i żoną oraz między przyjaciółmi. Moralność jednostki i podstawowa rola rodziny jest fundamentem i gwarantem stabilności państwa. Konfucjusz dużą rolę w kształtowaniu ładu społecznego przypisywał wykształceniu, które obejmowało także kwestie ducha i serca.

Doktryna Konfucjusza była rozwijana początkowo przez uczniów, a później przez filozofów-następców i komentatorów . Myśl konfucjańska objęła zasięgiem obszar Chin, Japonii, Korei i Wietnamu.

Dzieło

Cytaty Konfucjusz

„W państwie rządzonym dobrze – wstyd być biednym; w państwie rządzonym źle – jest hańbą być bogatym.“

—  Konfucjusz, książka Dialogi konfucjańskie

邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。 (chiń.)
Dialogi konfucjańskie (chiń. 论语 https://zh.wikisource.org/zh-hans/%E8%AB%96%E8%AA%9E/%E6%B3%B0%E4%BC%AF%E7%AC%AC%E5%85%AB), księga VIII, 13, 3
Źródło: Myślę, więc jestem: aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1986, s. 191.

„Lepiej nie zaczynać, niż zacząwszy nie dokończyć.“

—  Konfucjusz

Źródło: Myślę, więc jestem: aforyzmy, maksymy, sentencje, Czesława i Joachim Glenskowie (oprac.), op. cit., s. 191.

„Kto lubi dobrze jeść, może z głodu umrzeć.“

—  Konfucjusz

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

„Kto nie przemyśli dali, temu bliskie jest zmartwienie.“

—  Konfucjusz, książka Dialogi konfucjańskie

Źródło: Lun Yu (Rozmowy), op. cit., s. 234.

„Bez znajomości siły słów nie sposób poznać ludzi.“

—  Konfucjusz

Źródło: Wielka księga mądrości, wybór Jacek i Tomasz Ilga

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Wielu szuka szczęścia ponad ludzką miarę, inni poniżej jej, lecz ono znajduje się obok człowieka.“

—  Konfucjusz

Źródło: Myślę, więc jestem: aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 191.

„Nie spotkałem jeszcze nikogo, ktoby cnotę kochał tak jak urodę.“

—  Konfucjusz

Źródło: Myślę, więc jestem: aforyzmy, maksymy, sentencje, Czesława i Joachim Glenskowie (oprac.), op. cit., s. 191.

„Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go.“

—  Konfucjusz

Źródło: Księga aforyzmów, Katarzyna Janus, Monika Ludynia (oprac.), Elżbieta Rezler (red.), op. cit., s. 163.

„Milczenie – przyjaciel, który nigdy nie zdradza.“

—  Konfucjusz

Źródło: Myślę, więc jestem: aforyzmy, maksymy, sentencje, Czesława i Joachim Glenskowie (oprac.), op. cit., s. 191.

„Brakiem odwagi jest wiedzieć, co prawe, lecz tego nie czynić.“

—  Konfucjusz

Źródło: Księga aforyzmów, Katarzyna Janus, Monika Ludynia (oprac.), Elżbieta Rezler (red.), op. cit., s. 22.

„Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż – zapamiętam.
Pozwól wziąć udział, a… wzbudzisz we mnie pragnienie.“

—  Konfucjusz

Źródło: Anna Wojnar, Nowa era reklamy, „Alma Mater” nr 129, listopad 2010, s. 29.

„Nie smućcie się, że nikt was nie zna. Troszczcie się o to, byście byli godni tego, by was znano.“

—  Konfucjusz

Wariant: Nie smućcie się, że nie piastujecie stanowisk. Troszczcie się o to, by być stanowisk godni.
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

„Kto nie potrafi spoglądać daleko, ten ma kłopoty blisko.“

—  Konfucjusz

Źródło: „Przegląd techniczny” 1987, s.8.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Platon Fotografia
Platon105
grecki filozof
Epikur Fotografia
Epikur49
grecki filozof
Petroniusz Fotografia
Petroniusz12
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
Epiktet Fotografia
Epiktet32
filozof rzymski
Isokrates Fotografia
Isokrates14
mówca grecki
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
Dzisiejsze rocznice
Hermann Hesse Fotografia
Hermann Hesse40
prozaik, poeta i eseista niemiecki, noblista 1877 - 1962
Anton Czechow Fotografia
Anton Czechow59
rosyjski nowelista i dramatopisarz 1860 - 1904
Ernest Hemingway Fotografia
Ernest Hemingway60
pisarz amerykański 1899 - 1961
Jean-Jacques Rousseau Fotografia
Jean-Jacques Rousseau40
szwajcarski filozof, pisarz i pedagog 1712 - 1778
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Platon Fotografia
Platon105
grecki filozof
Epikur Fotografia
Epikur49
grecki filozof
Petroniusz Fotografia
Petroniusz12
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
x