Aureliusz Augustyn z Hippony cytaty

Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia
156   0

Aureliusz Augustyn z Hippony

Data urodzenia: 13. Listopad 354
Data zgonu: 28. Sierpień 430
Natępne imiona: Svatý Augustýn, Augustinus, Sv. Augustín

Aureliusz Augustyn z Hippony, łac. Aurelius Augustinus – filozof, teolog, organizator życia kościelnego, święty Kościoła katolickiego i Cerkwi Prawosławnej, jeden z ojców i doktorów Kościoła, znany jako doctor gratiae , pisarz o berberyjskich korzeniach. Wielu protestantów uważa go również za duchowego przodka protestantyzmu, jako że jego pisma miały duży wpływ na nauki Lutra i Kalwina.

Dzieło

Wyznania
Aureliusz Augustyn z Hippony
O Trójcy Świętej
Aureliusz Augustyn z Hippony
Państwo Boże
Aureliusz Augustyn z Hippony

Cytaty Aureliusz Augustyn z Hippony

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony

Wariant: Póki walczę jestem zwycięzcą.

„Bądź wola Twoja. Przyjdź, Panie Jezu!“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony

ostatnie słowa
Źródło: Ostatnie słowa wypowiedziane przez świętych tuż przed śmiercią https://gazetalubuska.pl/ostatnie-slowa-wypowiedziane-przez-swietych-tuz-przed-smiercia-co-powiedzieli/ga/13768879/zd/32956637, gazetalubuska.pl

„Łzy są kroplami krwi duszy.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony

Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 26.

„Weź to, czytaj, weź to, czytaj.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony, książka Wyznania

Tolle, lege, tolle, lege. (łac.)
Wyznania
Źródło: 8, 12.

„Nie można nikogo zmuszać siłą do przyjęcia wiary.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony

Ad fidem nullus est cogendus invitus (łac.)
Źródło: M., P.L., t. 43, col. 415.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Rzym przemówił – sprawa skończona!“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony

Roma locuta – causa finita! (łac.)
Źródło: Kazanie 131, w: Migne, Patrologia latina 38, 734.

„Czas leczy rany.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony

Źródło: Jan Miodek, Rozmyślajcie nad mową!, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 30.

„Wszyscy, którzykolwiek trzymają się niezdrowych i skażonych zasad, jeśli pomimo napomnienia, by powrócili do zasad prawych, zgubnych swoich a zatrutych nauk porzucić nie chcą, lecz trwają przy ich obronie, stają się heretykami.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony, książka Państwo Boże

Źródło: Państwo Boże, przeł.W. Kubicki, Kęty 1998, s. 748, [cyt. za:] C. Caldwell Ames, Inkwizycja i bracia św. Dominika. Słuszne prześladowanie, przeł. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2013, s.8.

„Tam, gdzie nie musimy się obawiać wyrwania dobrego ziarna [razem z kąkolem], niech surowość dyscypliny nie będzie usypiana.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony

Źródło: Contra epist. Parmeniani, 3, 2; cyt. za: Tomasz z Akwinu, Catena aurea, w: Mathaeum XIII, 29, 30.

„Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc w wyszukiwaniu prawdy we własnym sercu, jeżeli ją posiada.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony

Źródło: Myślę, więc jestem: aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, Antyk, Kęty 1993, ISBN 8386482001, s. 26.

„Nie jest dzieciobójczynią ta, która sprowadza poronienie, zanim dusza wstąpi w ciało.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony

Non est homicida, qui abortum procurat, antequam anima corpori sit infusa (łac.)
Źródło: Aemilius Ludwig Richter, Just Henning Boehmer, Corpus Juris Canonici, tom 1, wyd. Ecclesia catholica – Sumtibus B. Tauschnitz jun., Lipsk 1839, s. 974 http://books.google.pl/books?id=cwNbAAAAQAAJ&pg=RA5-PR12&dq=Non+est+homicida+qui+aborlum+procurat+ante,+quam+anima+corpori+sit+infusa.&hl=pl&sa=X&ei=Ul_AU4fvJIe1O_T4gfAL&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q=Non%20est%20homicida%20qui%20aborlum%20procurat%20ante%2C%20quam%20anima%20corpori%20sit%20infusa.&f=false.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Ambroży z Mediolanu Fotografia
Ambroży z Mediolanu19
biskup Mediolanu, Doktor i święty Kościoła katolickiego
Epiktet Fotografia
Epiktet32
filozof rzymski
Platon Fotografia
Platon105
grecki filozof
Epikur Fotografia
Epikur49
grecki filozof
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
Aleksander Wielki Fotografia
Aleksander Wielki12
król Macedonii
Isokrates Fotografia
Isokrates14
mówca grecki
Dzisiejsze rocznice
Gough Whitlam Fotografia
Gough Whitlam5
australijski prawnik, polityk, premier 1916 - 2014
Buddy DeSylva Fotografia
Buddy DeSylva
1895 - 1950
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Ambroży z Mediolanu Fotografia
Ambroży z Mediolanu19
biskup Mediolanu, Doktor i święty Kościoła katolickiego
Epiktet Fotografia
Epiktet32
filozof rzymski
Platon Fotografia
Platon105
grecki filozof
Epikur Fotografia
Epikur49
grecki filozof