„Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia
Tematy
dobro, czyn, wiedza
Romain Rolland Fotografia
Romain Rolland35
1866 - 1944

Podobne cytaty

Karl Kraus Fotografia
Nikołaj Gogol Fotografia
Karol Wielki Fotografia

„Czyn prawy lepszy jest niż wiedza, ale żeby czynić to co słuszne, musimy wiedzieć co słuszne jest.“

—  Karol Wielki król Franków i Longobardów, cesarz Imperium Rzymskiego 748 - 814

Źródło: De Litteris Colendis; cyt. za: Jean-Barthélemy Hauréau, De la philosophie scolastique

Thomas Stearns Eliot Fotografia
Simone Weil Fotografia
Wojciech Lemański Fotografia
Zygmunt Krasiński Fotografia

„Nie jest czynem – rzeź dziecinna! Nie jest czynem – wyniszczenie!“

—  Zygmunt Krasiński polski poeta i dramatopisarz 1812 - 1859

Źródło: Aleksander Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, tom 2, Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, 1924, s. 185.

Bruno Jasieński Fotografia

„Czynu! Czynu! Czynu!
Gdzie, gdzie waszych marzeń czyny?
Patrzcie! Oto rozwarłem waszych dusz kurtyny.“

—  Bruno Jasieński polski poeta futurystyczny 1901 - 1938

Źródło: Prolog do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

Karol Libelt Fotografia

„Miłość prawdziwa zatem w czynie się objawia i prowadzi do czynu. Miłość bez czynu nie jest miłością, ale samolubstwem, najbrudniejszym egoizmem.“

—  Karol Libelt filozof polski, działacz polityczny i społeczny 1807 - 1875

Źródło: Rozprawy o odwadze cywilnej, miłości ojczyzny, wychowaniu ludów: na rzecz pomnika dla Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego http://books.google.pl/books?id=hvJDAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, wyd. Drukarnia „Czasu” W. Kirchmayera, 1869, s. 9.

Matka Teresa z Kalkuty Fotografia
Albert Einstein Fotografia

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.“

—  Albert Einstein fizyk niemiecki, noblista 1879 - 1955

Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (niem.)
Cytaty przypisywane
Wariant: Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, bo choć wiedza wskazuje na to, co jest, wyobraźnia wskazuje na to, co będzie.

Taje Dordże Fotografia

„(…) wiedza nie wystarcza, potrzebne jest doświadczenie wiedzy.“

—  Taje Dordże 1983

Źródło: Budda w Krzemowej Dolinie: fragmenty wywiadu z XVII Karmapą Taje Dordże, buddyzm.edu.pl http://www.buddyzm.edu.pl/cybersangha/page.php?id=329

Andrzej Maksymilian Fredro Fotografia
Jarosław Kaczyński Fotografia

„We mnie jest czyste dobro.“

—  Jarosław Kaczyński polski polityk, premier RP 1949

w odpowiedzi na pytanie Kublik i Olejnik „A ile jest w panu zła, a ile dobra?”.
Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 5 lutego 2006

Alojzy Orione Fotografia

„Czyńcie dobro zawsze, czyńcie dobro wszystkim, zła nigdy nikomu.“

—  Alojzy Orione 1872 - 1940

Fare del bene sempre, fare del bene a tutti, del male a nessuno. (wł.)
Źródło: Camillo F. Pierbon, Miei cari fratelli. Omelie anno B, Edizioni Studio Domenicano, 1996, s. 200.

Stefan Żeromski Fotografia
Michel Foucault Fotografia

„Ani władza nie może być praktykowana bez wiedzy, ani wiedza nie może nie płodzić władzy.“

—  Michel Foucault filozof francuski 1926 - 1984

Źródło: Gry władzy, tłum. T. Komendant, [w:] Literatura na świecie, nr 6/1988.

Witruwiusz Fotografia

Pokrewne tematy