Cytaty na temat pełnienie

Zbiór cytatów na temat pełnienie, nie żyje, funkcja, ludzie.

Razem 494 cytatów:

Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Mark Twain Fotografia

„Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim.“

—  Mark Twain amerykański pisarz, satyryk, humorysta 1835 - 1910

Robert Baden-Powell Fotografia

„Pełnienie służby -jakiegokolwiek rodzaju by ona była, stanowi dla skauta sposób wypełniania przyrzeczenia, obowiązku wobec Boga.“

—  Robert Baden-Powell brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu 1857 - 1941

Skauting i Bóg

Heinrich Heine Fotografia
Haruki Murakami Fotografia
Alfred Tarski Fotografia
Fulton John Sheen Fotografia
Wincenta Jadwiga Jaroszewska Fotografia
Ludwig van Beethoven Fotografia
Tomasz z Akwinu Fotografia

„Widzimy więc, jak zbawienna jest rola wiary. Ale powie ktoś: Jest rzeczą niemądrą wierzyć w to czego się nie widzi.
Odpowiem tak: Nasz umysł jest niedoskonały. Gdyby człowiek mógł sam w pełni poznać wszystko, co podlega zmysłom i co nie podlega, byłoby oczywiście rzeczą głupią wierzyć w to, czego się nie widzi. Niestety nasze poznanie jest… niedoskonałe… Jeśli więc nasz umysł jest tak ograniczony, czy jest sensowną rzeczą poprzestać tylko na tym, co człowiek potrafi poznać własnymi siłami i nie dawać wiary Bogu?
Można odpowiedzieć jeszcze inaczej. Załóżmy, że jakiś uczony wypowiedział się na temat związany z jego wiedzą. Usłyszał to jakiś prostak i powiedział: To nie jest tak, jak on mówi, bo ja tego nie rozumiem. Czy nie będziemy mieli racji, nazywając takiego człowieka głupcem?
Po trzecie… Gdyby człowiek chciał wierzyć w tylko to, co sam pozna, życie na tym świecie byłoby nieznośne. Bo jak można żyć nie wierząc innym? Chociażby w to, że ten właśnie człowiek jest moim ojcem…
Bóg daje dowody, że to czego uczy wiara, jest prawdziwe… Chrystus potwierdził (cudami) nauczanie Apostołów i świętych.
Ale powiesz, że my teraz cudów nie oglądamy…
… przecież teraz ogromna masa ludzi wierzy w Chrystusa. I to nieraz ludzi mądrych, szlachetnych, mających wielkie znaczenie. A stało się to na skutek działalności apostolskiej prostych i ubogich kaznodziejów. Jeśli to się stało w sposób cudowny, masz odpowiedź na pytanie. Jeśli nie – to nawrócenie się świata bez cudu, jest chyba jeszcze większym cudem…
Wypływa stąd wniosek, że nie powinniśmy wątpić w sensowność wiary…“

—  Tomasz z Akwinu filozof i teolog katolicki 1225 - 1274

Źródło: Wykład pacierza, oprac. Jacek Salij

Jan Maria Vianney Fotografia
Tim Burton Fotografia
Bertrand Russell Fotografia

„To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.“

—  Bertrand Russell angielski logik, matematyk, filozof, myśliciel, działacz społeczny i eseista, noblista w dziedzinie literatury 1872 - 1970

Inna wersja: Oto cała bieda: głupi są tak pewni siebie, rozsądni tak pełni wątpliwości.
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Robert Baden-Powell Fotografia

„Wychowanie wilcząt i skautów polega przede wszystkim na przygotowaniu do służby, którą będą pełnić jako wędrownicy.“

—  Robert Baden-Powell brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu 1857 - 1941

Skauting

Michael Haneke Fotografia

„Uwielbiam muzykę. Mój dziadek, kompozytor i dyrygent, nauczył mnie słuchać i wprowadził w ten świat. Może dlatego buntuję się przeciwko prymitywnemu sposobowi wykorzystywania muzyki w kinie. Nie chcę, aby pełniła rolę emocjonalnej smyczy dla widza, by sztucznie pompowała napięcie czy narzucała cokolwiek.“

—  Michael Haneke 1942

Źródło: Janusz Wróblewski, Wciąż się buntuję. Rozmowa z Michaelem Haneke, „Polityka”, 29 października 2012 http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1531805,1,rozmowa-z-michaelem-haneke.read|

Jacek Woroniecki Fotografia
Peter Greenaway Fotografia

„Najlepsi ludzie są pełni sprzeczności.“

—  Peter Greenaway brytyjski reżyser filmowy 1942

Źródło: Wywiad, 2007 http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=41379

Wacław Hryniewicz Fotografia

„Ten sam Duch Prawdy działa we wszystkich Kościołach. Nikomu nie można odmówić Jego obecności. Z drugiej strony żaden z Kościołów nie może rozporządzać jako swoją wyłączną własnością - całą pełnią prawdy.“

—  Wacław Hryniewicz polski teolog katolicki, duchowny 1936

Źródło: Hermeneutyka w dialogu. Szkice teologiczno-ekumeniczne, t. II, Opole 1998, s. 169.

Anne Rice Fotografia
Wincenta Jadwiga Jaroszewska Fotografia
Janina Paradowska Fotografia
Ewa Tomaszewska Fotografia
Faustyna Kowalska Fotografia
Nikita Chruszczow Fotografia
Antoni Dydycz Fotografia

„My nikogo nie chcemy umniejszać, a broń Boże obrażać. Jesteśmy pełni szacunku dla wszystkich narodowości, ale mamy to szczere pragnienie, aby dziedzictwem naszego pochodzenia, dziedzictwem religijnym i kulturalnym dzielić się z innymi wszędzie tam, gdzie przebywamy.“

—  Antoni Dydycz polski duchowny katolicki, biskup 1938

Źródło: Radio Maryja współczesnym szańcem, naszdziennik.pl, 7 lipca 2009 http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=wi&dat=20090707&id=wi13.txt

Benedykt XVI Fotografia
Malala Yousafzai Fotografia
Henry Miller Fotografia
Murray Rothbard Fotografia
James D. Watson Fotografia
David Korten Fotografia

„W Trzecim Świecie, nowoczesny, korporacyjny kapitalizm mógł w pełni rozwinąć skrzydła w znacznie większym stopniu niż ma to miejsce w naszym kraju, gdzie pewne tradycje oraz wykształcenie ograniczają galop „wolnego rynku.”“

—  David Korten 1937

Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji
Źródło: to nie jest cytat Kortena; pochodzi z "Przedmowy do polskiej edycji" książki napisanej przez Macieja Muskata

Janusz Palikot Fotografia

„Apeluję do Lecha Kaczyńskiego, żeby wytrzeźwiał i wreszcie przedstawił opinii publicznej, co naprawdę myśli w pełni swoich przytomnych sił.“

—  Janusz Palikot polski polityk 1964

o odmowie podpisania przez Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego.
Źródło: tvn24.pl http://www.tvn24.pl/12690,1555874,0,1,wiadomosc.html, 3 lipca 2008

Khalil Gibran Fotografia

„(…) być zrozumianym, to być poniżonym, a być pojętym to tylko osiągnąć pełnię, i jak dojrzały owoc wpaść w czyjeś ręce.“

—  Khalil Gibran libański pisarz, poeta i malarz 1883 - 1931

Szaleniec (1918)

„Nawet Madoff pełni tu w istocie rolę kozła ofiarnego, którego poćwiartowanie i spalenie na stosie pozwala umysłom mniej lotnym wciąż modlić się o nadejście „prawdziwego, a nie oszukanego kapitalizmu.”“

—  Cezary Michalski polski eseista i prozaik 1963

o ostatnim kryzysie finansowym.
Źródło: Idźcie i udawajcie, krytykapolityczna.pl, 30 stycznia 2011 http://www.krytykapolityczna.pl/CezaryMichalski/Idzcieiudawajcie/menuid-291.html

Jerzy Grotowski Fotografia

„Teatr wielkich uczuć wymaga repertuaru, przez który w całej pełni można by obudzić w widzu pożądane przez nas wielkie uczucia.“

—  Jerzy Grotowski polski reżyser, teoretyk teatru, pedagog 1933 - 1999

Źródło: Marzenie o teatrze http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=7023, „Dziennik Polski” nr 46, 23 lutego 1955, s. 2–3.

Albert Speer Fotografia
Jeroboam I Fotografia

„Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od pełnienia służby kapłańskiej dla Jehowy. I ustanawiał sobie kapłanów dla wyżyn i dla kozłokształtnych demonów, i dla cielców, które uczynił.“

—  Jeroboam I

Źródło: 2 Księga Kronik, rozdział 11, wersety 13–14, tłum. wg Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata z 1994

Jerzy Pilch Fotografia
Leszek Kołakowski Fotografia
Angelina Jolie Fotografia

„Jest tylko jedna rzecz, której się boję. Że nie będę mogła żyć pełnią życia…“

—  Angelina Jolie aktorka amerykańska 1975

Źródło: „Zwierciadło”, 6/1964, czerwiec 2010

Maria Szyszkowska Fotografia

„(…) ani lektor ani jakiekolwiek napisy nie oddadzą w pełni wszystkich dialogów filmu.“

—  Miriam Aleksandrowicz polska aktorka i reżyser dubbingu 1957

Źródło: Wywiad, wrzesień 2005 http://www.dubbing.pl/wywiady/aleksandrowiczmiriam/

Jarosław Szarek Fotografia

„Wykonawcami tej zbrodni byli Niemcy, którzy wykorzystali w tej machinie własnego terroru – pod przymusem – grupkę Polaków. I tutaj odpowiedzialność w pełni za tę zbrodnię pada na niemiecki totalitaryzm.“

—  Jarosław Szarek 1963

odpowiedź na pytanie posła Michała Szczerby o sprawców mordu na Żydach w Jedwabnem w 1941.
Źródło: Kandydat na szefa IPN o Jedwabnem: Wykonawcami zbrodni byli Niemcy, którzy wykorzystali Polaków http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/526800,kandydat-na-szefa-ipn-o-jedwabnem-wykonawcami-zbrodni-byli-niemcy-ktorzy-wykorzystali-polakow.html, dziennik.pl, 19 lipca 2016.

Rudyard Kipling Fotografia
Rabindranath Tagore Fotografia
Michael Jackson Fotografia
Patryk Jaki Fotografia

„W reakcji na ogłoszone przez Sąd postanowienie o odmowie odrzucenia pozwu i przystąpienie przez Sąd do rozpoznania sprawy, pozwany Patryk Jaki sprawujący mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i pełniący funkcję wiceministra sprawiedliwości, wypowiedziami kierowanymi do Sądu podjął niedopuszczalną próbę wywarcia na Sąd nacisku. Było to działanie szczególnie naganne. Z uwagi na wykonywany mandat posła i pełnioną funkcję wiceministra sprawiedliwości sprawującego nadzór administracyjny nad sądami, Patryk Jaki winien powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zostać poczytane za naruszanie niezawisłości sędziego lub niezależności sądu. Rażącym przekroczeniem elementarnych standardów w tym zakresie było stwierdzenie przez posła Patryka Jakiego o tolerowaniu przez Sąd „bezprawia”, jak również sformułowanie pod adresem Przewodniczącego składu Sądu groźby podjęcia działań mających na celu wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, swoją postawą Patryk Jaki uchybił godności sprawowanego mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełnionej funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwości.“

—  Patryk Jaki polski polityk 1985

uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie zachowania Patryka Jakiego podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie podczas procesu z powództwa wytoczonego przeciwko niemu przez posła Roberta Kropiwnickiego o naruszenie dóbr osobistych.
Źródło: Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa z 16 września 2016 r. w sprawie wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego 9 września 2016 r. w SO w Warszawie http://www.krs.pl/pl/aktualnosci/d,2016,9/4353,uchwala-krajowej-rady-sadownictwa-z-16-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-wypowiedzi-wiceministra-sprawiedliwosci-partyka-jakiego-9-wrzesnia-2016-r-w-so-w-warszawie, krs.pl, 16 września 2016.

Tadeusz Mazowiecki Fotografia
Maria Szyszkowska Fotografia
Adam Fidusiewicz Fotografia

„Moimi finansami zarządzają rodzice, którzy pełnią również funkcję moich agentów. Pilnują wszystkich moich terminów. To bardzo komfortowa sytuacja.“

—  Adam Fidusiewicz aktor polski 1985

Źródło: Grzegorz Wojtowicz, Rozmowa z Adamem Fidusiewiczem, odtwórcą roli Stasia w filmie „W pustyni i w puszczy”, stopklatka.pl, 19 marca 2001 http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=2848

Joanne Harris Fotografia
Marian Kowalski Fotografia
Éric-Emmanuel Schmitt Fotografia
Zygmunt Freud Fotografia
Maria Simma Fotografia
Karol Adwentowicz Fotografia
Roberto Calderoli Fotografia

„Chciałbym pełnić urząd, mający bezpośredni wpływ na życie obywateli. Mój resort będzie Ministerstwem Prostoty.“

—  Roberto Calderoli 1956

przed objęciem stanowiska ministra bez teki do spraw uproszczenia przepisów prawa.
Źródło: Polityk-skandalista ministrem do walki z biurokracją, wprost.pl, 7 maja 2008 http://www.wprost.pl/ar/129251/Polityk-skandalista-ministrem-do-walki-z-biurokracja/

Antoni Dydycz Fotografia
Zenta Mauriņa Fotografia
Stefan Niesiołowski Fotografia
Chuck Palahniuk Fotografia
Bartholomew Roberts Fotografia
Omar Bongo Fotografia
Slavoj Žižek Fotografia
Søren Kierkegaard Fotografia

„Gdyż, mówiąc po ludzku, śmierć jest rzeczą ostateczną i, mówiąc po ludzku, nadzieja istnieje, póki istnieje życie. Ale, rozumując po chrześcijańsku, śmierć nie jest czymś ostatecznym, jest tylko drobnym zdarzeniem w przebiegu całości, to znaczy życia wiecznego i, rozumując po chrześcijańsku, w śmierci jest nieskończenie więcej nadziei niż wtedy, kiedy po ludzku mówimy, że istnieje jeszcze życie, nawet życie w pełni zdrowia i sił.“

—  Søren Kierkegaard, książka Bojaźń i drżenie

Źródło: Bojaźń i drżenie: Choroba na śmierć http://books.google.pl/books?id=cFY_AAAAIAAJ&q=Gdy%C5%BC,+m%C3%B3wi%C4%85c+po+ludzku,+%C5%9Bmier%C4%87+jest+rzecz%C4%85+ostateczn%C4%85&dq=Gdy%C5%BC,+m%C3%B3wi%C4%85c+po+ludzku,+%C5%9Bmier%C4%87+jest+rzecz%C4%85+ostateczn%C4%85&hl=pl&ei=CeQUTan4LcPpObOCmaMJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA, PWN, 1969, s. 144.

Anna Czartoryska Fotografia
Efraín Huerta Fotografia
Marek Jędraszewski Fotografia
Jan Paweł II Fotografia

„Od początku posługi kapłańskiej bł. Josemaríi Escrivy w sercu jego nauczania znajdowała się prawda, że wszyscy ochrzczeni są wezwani do pełni miłości.“

—  Jan Paweł II papież, święty Kościoła katolickiego 1920 - 2005

12 stycznia 2002, Rzym
O Opus Dei

Maciej Kozłowski Fotografia
Rafał A. Ziemkiewicz Fotografia
Ryszard Kalisz Fotografia
Octave Mirbeau Fotografia
Wojciech Marczewski Fotografia
Anna Cieślak Fotografia
Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
Margaret Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia
Małgorzata Foremniak Fotografia
Sławomir Idziak Fotografia
Éric-Emmanuel Schmitt Fotografia
Leszek Żebrowski Fotografia
Sven Nordqvist Fotografia

„(…) chciałem tworzyć dla dzieci. Uznałem, że jest to rodzaj twórczości, który daje największe możliwości. Na przykład jeśli chodzi o kolory. Można w pełni korzystać z własnej fantazji i wyobraźni. Wcześniejsza praca była zbyt nudna.“

—  Sven Nordqvist 1946

Źródło: Agata Hołubowska, Tworzenie dla dzieci daje największe możliwości – rozmowa ze Svenem Nordqvistem http://qlturka.pl/2015/12/11/tworzenie-dla-dzieci-daje-najwieksze-mozliwosci-rozmowa-ze-svenem-nordqvistem/, qlturka.pl, 11 czerwca 2013

Əhməd Cavad Fotografia
Fryderyk Engels Fotografia
Maria Angela Truszkowska Fotografia
Agatha Christie Fotografia

„Śmierć czyha na nas w pełni życia.“

—  Agatha Christie, książka Dziesięciu Murzynków

Postać: Emily Brent
I nie było już nikogo (1939)

Jonathan Carroll Fotografia

„Nigdy nic nie jest w pełni skończone. Wszystko ewoluuje: każda rzecz ma setki kątów i załamków, których nie dostrzegamy.“

—  Jonathan Carroll pisarz amerykański 1949

Cykl Crane’s View, Zaślubiny patyków

Zygmunt Szczęsny Feliński Fotografia

„Póki pełnię to, co uważam za powinność, póty mam spokój wewnętrzny, chociażbym miał być od wszystkich potępiony.“

—  Zygmunt Szczęsny Feliński arcybiskup, święty 1822 - 1895

Źródło: Stanisław Smolka, Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. cz. II 1851–1883, op. cit., s. 260.