„Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… Po Bogu kapłan jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.“

Źródło: B. Nodet, Le curé d’Ars. Sa pensée – Son coeur. Présentée par l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier Mappus, Paris 1995, 97–99.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 2 listopada 2021. Historia

Podobne cytaty

Jan Maria Vianney Fotografia

„Anioł jest przyjacielem Boga, lecz kapłan Go zastępuje.“

—  Jan Maria Vianney francuski duchowny, święty kościoła katolickiego 1786 - 1859

Bernard Alojzy Łubieński Fotografia

„Kapłan, który ma nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, nigdy się nie opuści. (…) Kapłan, który koronkę odmawia, nigdy nie zaniedba brewiarza i medytacji.“

—  Bernard Alojzy Łubieński polski duchowny katolicki, misjonarz, kaznodzieja, redemptorysta 1846 - 1933

Wskazówki dla kapłanów o Maryi.
Źródło: Ks. Stanisław Piech: Ojca Bernarda Łubieńskiego zawierzenie Bogurodzicy. (PDF), cejsh.icm.edu.pl, s. 226 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_fhc_1418/c/1418-1314.pdf

Jan Paweł II Fotografia

„Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.“

—  Jan Paweł II papież, święty Kościoła katolickiego 1920 - 2005

13

Thomas Jefferson Fotografia
Józef Jankowski Fotografia
Friedrich Nietzsche Fotografia

„Prawda jest tutaj”: to znaczy, gdziekolwiek się głosi, że kapłan kłamie…“

—  Friedrich Nietzsche filozof niemiecki 1844 - 1900

Antychryst (1895)

Monika Olejnik Fotografia

„Kapłan poranków żąda samorozwiązania Kościoła. Chyba mu się synapsy zagotowały.“

—  Monika Olejnik polska dziennikarka 1956

o Jarosławie Kuźniarze.
Źródło: Twitter, Monika Olejnik o Jarosławie Kuźniarze: "Chyba mu się synapsy zagotowały, gazeta.pl, 2013 http://deser.pl/deser/1,111857,12101296,Monika_Olejnik_o_Jaroslawie_Kuzniarze___Chyba_mu_sie.html

Marcel Lefebvre Fotografia
Arthur Schopenhauer Fotografia
Jan Englert Fotografia
Faustyna Kowalska Fotografia

„Kapłan ma również być ludowi chrześcijańskiemu dobrym pasterzem, za przykładem swego Mistrza i Pana winien oddać życie za owieczki swoje. Tak dobry pasterz kocha swe owieczki, a ta miłość zapala go do najpiękniejszych ofiar i wysiłków.“

—  Jacek Hoszycki polski franciszkanin, ofiara prześladowań w czasach stalinowskich 1908 - 1959

Źródło: kazanie z sierpnia 1948 wygłoszone w Łagiewnikach Dzierżoniowskich; tekst z archiwum IPN we Wrocławiu, sygn. IPN Wr. 039/5451.

Jacek Kaczmarski Fotografia
Stanisław Małkowski Fotografia

„On wszedł do świata pracy od początku jako kapłan z orędziem ukazującym religijny i moralny wymiar „Solidarności” przekraczającej formy jedynie związku zawodowego, i tego się cały czas trzymał.“

—  Stanisław Małkowski polski duchowny katolicki, działacz opozycji w PRL 1944

o ks. Jerzym Popiełuszce
Źródło: Ksiądz Jerzy postacią historyczną, naszdziennik.pl, 29 maja 2010 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100529&typ=wi&id=wi13.txt

Jacek Woroniecki Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia
Friedrich Nietzsche Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Michał Kozal Fotografia
Charles Baudelaire Fotografia

Pokrewne tematy