Cytaty na temat niezbędny

Zbiór cytatów na temat niezbędny.

Pokrewne tematy

Razem 248 cytatów:


Michał Bakunin Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Theodor Seuss Geisel Fotografia

„Dwa światła, które są mi niezbędne do życia: Słońce i iskierka nadziei.“

—  Tomasz Wargala 1976

Antologia del Premio internazionale per l’aforisma „Torino in sintesi”

Enrico dal Covolo Fotografia
Till Lindemann Fotografia
Valdis Zatlers Fotografia

„Wielokulturowość społeczeństw europejskich może rodzić dyskusje i dlatego rozmowa z drugim człowiekiem jest niezbędna.“

—  Valdis Zatlers polityk łotewski, lekarz 1955

Źródło: gazeta.pl, 27 listopada 2009 http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,7307060,Prezydent_Lotwy_Valdis_Zatlers_uhonorowany_przez_KUL.html

Masa'aki Suzuki Fotografia

„Uważam, iż wiara chrześcijańska jest niezbędna, żeby zagrać Bacha pełną głębią.“

—  Masa'aki Suzuki japoński organista i dyrygent 1954

Źródło: Zabójcze puenty, „Forum”, nr 12, 12–25 czerwca 2015, s. 82.

Anders Behring Breivik Fotografia

„Moje działania były potworne, ale wierzę, że były niezbędne.“

—  Anders Behring Breivik norweski masowy morderca 1979

Źródło: Breivik przyznał się do masakry, tvn24.pl, 24 lipca 2011 http://www.tvn24.pl/-1,1711569,0,1,breivik-przyznal-sie-do-masakry,wiadomosc.html

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Janina Ochojska Fotografia
Simón Bolívar Fotografia
Maria Szyszkowska Fotografia

„Część neokantystów sformułowała propozycję połączenia kantyzmu z socjalizmem. Miało to się przyczynić do urzeczywistnienia sprawiedliwości, której spragnione są społeczeństwa. Istotne jest, że neokantyści ujmują zagadnienie socjalizmu jako problem etyczny, nie zaś ekonomiczny. Kierunek przemian społecznych ma zostać wytyczony przez wizję takiego czasu, w którym każdy człowiek będzie traktowany przez drugiego człowieka jako cel sam w sobie. Neokantyści wyprowadzają wartość socjalizmu z kantowskiego imperatywu praktycznego. W tym przyszłym ustroju, w czasach socjalizmu, zniesione powinny być wielkie nierówności majątkowe. Mimo deklarowanej równości, owe nierówności majątkowe podważają równość między jednostkami. Współudział każdego człowieka w państwie staje się wątpliwy w przypadku grup społecznych cierpiących biedę. O socjalizmie będzie można mówić wtedy, gdy każdy będzie zdolny pragnąć celów drugiego człowieka tak samo jak swoich własnych. Poczucie wspólnoty powinno charakteryzować członków społeczeństwa, bo inaczej socjalizm stanie się frazesem. Ten ustrój wymaga wyrobienia w jednostkach umiejętności ograniczania własnych, egoistycznych dążeń.
W socjalizmie społeczeństwo ma być czymś więcej niż tylko jednoczesnym istnieniem w czasie i przestrzeni ludzi działających i dążących do zaspokojenia własnych potrzeb. Neokantyści są przekonani, że nie przeminął czas wielkich ideałów. Niezbędne jest rozwiązanie problemu biedy i niedostatku, ale ponadto społeczeństwu niezbędne są ideały, które zarazem stawałyby się drogowskazem działania.“

—  Maria Szyszkowska polska działaczka polityczna, filozof 1937

Źródło: „Socjalizm neokantowski” w: „Socjalizm i jego różnorodne koncepcje”, tCHu, Warszawa 2008. wersja online http://www.lewica.pl/index.php?id=18800

Kurt Vonnegut Fotografia
Friedrich Nietzsche Fotografia
Władysław Ziółek Fotografia
Marek Jędraszewski Fotografia

„Utwierdzenie się w świętości poprzez miłość dla wszystkich jest możliwe pod jednym warunkiem: jeżeli będziemy starali się żyć w prawdzie i w ten sposób zbliżali się do Chrystusa, który jest Prawdą (por. J 14, 6). Ten warunek jest tym bardziej dla nas niezbędny, że współczesny świat coraz bardziej poddaje się duchowi nieprawdy i kłamstwa.“

—  Marek Jędraszewski polski biskup katolicki 1949

list pasterski arcybiskupa na adwent 2012.
Źródło: Abp Marek Jędraszewski: „Perfidne kłamstwo zalewa nas nieustannie ze wszystkich stron” http://www.fronda.pl/a/abp-marek-jedraszewski-perfidne-klamstwo-zalewa-nas-nieustannie-ze-wszystkich-stron,24195.html, fronda.pl, 3 grudnia 2012

Yukiya Amano Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“