„W większości szkół w Polsce uczą nauczyciele, którzy zostali ukształtowani przez socjalizm. Dla nich najważniejsze jest, ażeby w spokoju doczekać emerytury. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, ale jednak zdecydowanej większości. Byle dociągnąć do wakacji, jest dzisiaj nie tylko mottem ucznia, ale niestety również nauczyciela. Celem naszym jest więc zmienić system myślenia kadry nauczycielskiej. Nauczyciele muszą być ludźmi o nowoczesnym myśleniu, którzy będą potrafili zarówno swą postawą, jak i fachowością przekonać uczniów do nowego, aktywnego modelu życia, wolnego od wpływów socjalizmu.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2021. Historia

Podobne cytaty

Georg Christoph Lichtenberg Fotografia
Krzysztof Szczerski Fotografia
Indira Gandhi Fotografia
Roald Dahl Fotografia
Curt Goetz Fotografia

„Czas to dobry nauczyciel. Szkoda tylko, że uśmierca swoich uczniów.“

—  Curt Goetz 1888 - 1960

Die Zeit ist eine gute Lehrmeisterin. Schade ist nur, daß sie alle ihre Lehrlinge umbringt. (niem.)
Źródło: Erich von Däniken, Szok po przybyciu bogów

Hector Berlioz Fotografia
François Mauriac Fotografia

„Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów.“

—  François Mauriac pisarz francuski, noblista 1885 - 1970

Źródło: Jarosław Gronert, Astrologia od początku, Pabianice 2007, s. 33.

Wojciech Waglewski Fotografia
Piotr Libera Fotografia

„Panowie, nieszczęście zawisło nad Polską: do władz doszedł nauczyciel ludowy. Nauczyciele szkół powszechnych rządzą krajem, Hannibal ante portas!“

—  Waldemar Babinicz 1902 - 1969

Listy z parafii, O inteligencji i wizytach (1958)
Źródło: „Życie Literackie” nr 5, 2 lutego 1958, s. 4. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=14900

Harlan Coben Fotografia
Henry Adams Fotografia

„Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ.“

—  Henry Adams amerykański historyk 1838 - 1918

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops. (ang.)
Źródło: rozdz. 20

Graham Masterton Fotografia
Marek Bojarski Fotografia

„Jestem nauczycielem, moim nadrzędnym celem jest uczenie innych (…)“

—  Marek Bojarski polski prawnik 1946

Źródło: Katarzyna Kaczorowska, Prof. Bojarski: Moim nadrzędnym celem jest uczenie innych, gazetawroclawska.pl, 20 listopada 2010 http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/334571,prof-bojarski-moim-nadrzednym-celem-jest-uczenie-innych,3,id,t,sa.html

Thomas Gordon Fotografia

Pokrewne tematy