Jacek Bartyzel cytaty

5   2

Jacek Bartyzel

Data urodzenia: 16. Styczeń 1956

Reklama

Jacek Bartyzel – polski publicysta, działacz społeczny, nauczyciel akademicki, profesor nauk społecznych.

Podobni autorzy

Jan Zieja Fotografia
Jan Zieja18
polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii…
Władysław Gomułka Fotografia
Władysław Gomułka36
polski polityk komunistyczny, I sekretarz KC PZPR
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski44
polski historyk, publicysta i działacz społeczny
Jan Mosdorf Fotografia
Jan Mosdorf13
polski filozof i publicysta, działacz narodowy
Konstanty Rokossowski Fotografia
Konstanty Rokossowski3
marszałek ZSRR i Polski
Halina Auderska Fotografia
Halina Auderska10
polska pisarka
Mira Kuś Fotografia
Mira Kuś22
poetka polska

Cytaty Jacek Bartyzel

„Czy ci, którzy 20, 30 lat temu dołączyli do sztafety pokoleń walczących o Polskę niepodległą, o zdrowym ustroju państwowym i katolicką, o Polskę wierną swojej tysiącletniej tradycji narodu będącego antemurale christianitatis, w swoich najbardziej pesymistycznych prognozach mogli sobie wyobrazić, że w wolnej i niepodległej Polsce działalność ustawodawcza będzie się sprowadzała do kserokopiowania zarządzeń zagranicznego i ponadpaństwowego ośrodka władzy? Że odzyskanie własności zagrabionej przez komunistów będzie drogą przez mękę, podczas gdy majątek publiczny będzie rozkradany i rozdawany aferzystom za bezcen? (…) Że nie tylko obce parlamenty będą uchwalały rezolucje potępiające takie polskie myślozbrodnie, jak antysemityzm czy homofobia, ale znajdą się i polscy eurodeputowani, którzy za tymi rezolucjami będą głosować? Że w imię obłędnej ideologii prawoczłowieczej zostanie odrzucone, jako rzekome barbarzyństwo, ius gladii [kara śmierci] dla złoczyńców, ale medialna kampania kłamstwa i nienawiści może doprowadzić do prawdziwie barbarzyńskiego zabójstwa dziecka w łonie małoletniej matki? Że największe świętości wiary katolickiej będą bluźnierczo a bezkarnie profanowane, a marszałkowie obu izb parlamentu przyłączą się do ataków na Ojca Świętego za jego gest otwarcia wobec niezłomnych obrońców Tradycji? Że minister oświaty będzie nasyłać urzędowe kontrole na politycznie niepoprawnych nauczycieli akademickich, a lobby sodomickie potrafi skutecznie zmusić katolicką uczelnię do odwołania konferencji naukowej? Że z wyższych uczelni zniknie wprawdzie nieskuteczna już stara wersja marksizmu-leninizmu, ale zastąpi ją nowocześniejsza wersja marksizmu kulturowego, promującego intelektualny syfilis pseudonauk w rodzaju feminizmu, gender studies czy queer? Nie, tego wszystkiego nie mogliśmy się spodziewać w najczarniejszych myślach. To, że z rozkładu komunizmu wyłoni się Polska tolerancjonistyczna dla każdej niegodziwości, a pogardliwie odpychającą każdą cnotę - nie mogło być nawet brane pod uwagę, bo przekraczało miarę wyobraźni. Kiedy kombatant walki o Polskę z któregokolwiek pokolenia słyszy, że kwestiami serio dyskutowanymi są definicja małżeństwa i parytet płci na listach wyborczych, musi zadawać sobie pytanie jak pan Zagłoba: „azali tylko ja jeden jestem trzeźwy in universo?".“

—  Jacek Bartyzel
Źródło: Na ubitej ziemi. Moje awantury dwudziestolecia, Fijorr Publishing, Warszawa 2010, s. 6, 7.

Reklama
Dzisiejsze rocznice
Andrzej Trzebiński Fotografia
Andrzej Trzebiński2
poeta polski 1922 - 1943
XIV Karmapa Fotografia
XIV Karmapa1
1798 - 1868
Louis de Funès Fotografia
Louis de Funès6
francuski aktor komediowy 1914 - 1983
Menachem Mendel Morgenstern Fotografia
Menachem Mendel Morgenstern
cadyk z Kocka, przywódca chasydzki 1787 - 1859
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Jan Zieja Fotografia
Jan Zieja18
polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii…
Władysław Gomułka Fotografia
Władysław Gomułka36
polski polityk komunistyczny, I sekretarz KC PZPR
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski44
polski historyk, publicysta i działacz społeczny
Jan Mosdorf Fotografia
Jan Mosdorf13
polski filozof i publicysta, działacz narodowy
Konstanty Rokossowski Fotografia
Konstanty Rokossowski3
marszałek ZSRR i Polski