Cytaty z książki
Pochwała głupoty

Erazm z RotterdamuTytuł oryginalny Moriae Encomium, sive Stultitiae Laus (Łacina, 1511)

Pochwała głupoty – rozprawa filozoficzna Erazma z Rotterdamu napisana w 1509 roku.


Erazm z Rotterdamu Fotografia

„Gdyby jakiś pojedynczy człowiek chciał wszystkim iść na przekór, to bym mu radziła, aby naśladując Tymona wyniósł się gdzieś na pustynię i tam sobie sam używał na swej mądrości.“

—  Erazm z Rotterdamu, książka Pochwała głupoty

Quod si quis unus universis velit obstrepere, huic ego suaserim, ut Timonem imitatus, in solitudinem aliquam demigret, atque ibi solus sua fruatur sapientia. (łac.)
Pochwała głupoty

Erazm z Rotterdamu Fotografia

„Jeżeli cię do rozkoszy ciągnie, to dziewczęta, które tu mają pierwsze słowo, całym sercem lgną do głupców, a przed mądrym nie inaczej się wzdrygają i nie inaczej go unikają jak skorpiona.“

—  Erazm z Rotterdamu, książka Pochwała głupoty

Si voluptate ducaris, puellae, maxima huius fabulae pars, stultis toto pectore sunt addictae, sapientem haud secus ac scorpium horrent fugiuntque. (łac.)
Pochwała głupoty

Erazm z Rotterdamu Fotografia

„Jestże, na Boga żywego, coś szczęśliwszego od tego nasienia ludzkiego, które powszechnie nazywają głuptakami, błaznami, półgłówkami, kapuścianymi głąbami?“

—  Erazm z Rotterdamu, książka Pochwała głupoty

Ac per Deos immortales, est ne quidquam felicius isto hominum genere, quos vulgo moriones, stultos, fatuos, ac bliteos appellant? (łac.)
Pochwała głupoty

Erazm z Rotterdamu Fotografia

„Czy jest coś równie głupiego, jak samemu sobie się podobać, samego siebie podziwiać? A z drugiej strony, co z tego, co byś mógł czynić, będzie wdzięczne, będzie miłe, co będzie piękne, jeśli sam się sobie nie podobasz?“

—  Erazm z Rotterdamu, książka Pochwała głupoty

Quid autem aeque stultum, atque tibi ipsi placere? te ipsum admirari? At rursum quid venustum, quid gratiosum, quid non indecorum erit, quod agas, ipse tibi displicens? (łac.)
Pochwała głupoty

Erazm z Rotterdamu Fotografia
Erazm z Rotterdamu Fotografia

„Jeżeli roztropność polega na doświadczeniu, to komuż to przysługuje zaszczyt jej tytułu, czy mądremu, który bądź to z poczucia wstydu, bądź to z nieśmiałości do niczego się nie bierze, czy głupiemu, którego od niczego nie odstrasza ani wstyd, bo go nie ma, ani niebezpieczeństwo, bo się go nie domyśla?“

—  Erazm z Rotterdamu, książka Pochwała głupoty

Si rerum usu constat prudentia, in utrum magis competet eius cognominis honos, in sapientem, qui partim ob pudorem, partim ob animi timiditatem nihil aggreditur, an in stultum, quem neque pudor quo vacat, neque periculum, quod non perpendit, ab ulla re deterret? (łac.)
Pochwała głupoty

Erazm z Rotterdamu Fotografia

„Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.“

—  Erazm z Rotterdamu, książka Pochwała głupoty

Quaeso num quemquam amabit, qui ipse semet oderit? Num cum alio concordabit, qui secum ipse dissidet? Num ulli voluptatem adferet, qui sibimet ipsi sit gravis ac molestus? Istud, opinor, nemo dixerit, nisi qui sit ipsa stultior Stultitia. (łac.)
Pochwała głupoty

Erazm z Rotterdamu Fotografia

„Okropna to rzecz być oszukiwanym, ale jeszcze okropniejsza nie być oszukiwanym.“

—  Erazm z Rotterdamu, książka Pochwała głupoty

Falli miserum est; imo non falli, miserrimum. (łac.)
Pochwała głupoty

Erazm z Rotterdamu Fotografia

„Albowiem natura, w wielu rzeczach macocha raczej niż matka, taką nieszczęsną właściwość zaszczepiła w ludzkich duszach – i to zwłaszcza w mądrzejszych – że każdy człowiek jest z siebie niezadowolony, a podziwia innych. Skutkiem tego to więdną i giną wszystkie dary, cała uroda i wytworność życia.“

—  Erazm z Rotterdamu, książka Pochwała głupoty

Quandoquidem id mali natura, non paucis in rebus noverca magis quam parens, mortalium ingeniis insevit, praecipue paulo cordatiorum, ut sui quemque poeniteat, admiretur aliena. Quo fit ut omnes dotes, omnis elegantia decorque vitae vitietur pereatque. (łac.)
Pochwała głupoty

Erazm z Rotterdamu Fotografia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

Podobni autorzy

Erazm z Rotterdamu Fotografia
Erazm z Rotterdamu24
niderlandzki humanista 1466 - 1536
Giordano Bruno Fotografia
Giordano Bruno13
włoski astronom, naukowiec i filozof
Podobni autorzy
Erazm z Rotterdamu Fotografia
Erazm z Rotterdamu24
niderlandzki humanista 1466 - 1536
Giordano Bruno Fotografia
Giordano Bruno13
włoski astronom, naukowiec i filozof