„Wspieranie ludzkiej godności oraz przestrzeganie praw człowieka uznanych na płaszczyźnie międzynarodowej w oparciu o podstawowe standardy pracy MOP stanowić ma główną zasadę polityki korporacyjnej koncernu i poszczególnych przedsiębiorstw.“

podczas konferencji PASOC w Barcelonie.
Źródło: powiatowy.pl, 16 marca 2013 http://powiatowy.pl/2013/03/pasoc-w-barcelonie-miedzynarodowa-umowa-ramowa-w-koncernie-pfleiderer/

Podobne cytaty

Sufjan Stevens Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Jewgienij Kaspierski Fotografia

„Chciałbym zmienić Internet wprowadzając regulacje – paszporty, policję internetową czy międzynarodowe porozumienia, dotyczące przestrzegania pewnych standardów.“

—  Jewgienij Kaspierski rosyjski ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego 1965

Źródło: technologie.gazeta.pl, 20 października 2009 http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,81010,7166831,Kaspersky__anonimowosc_w_Internecie_powinna_zostac.html

Sun Myung Moon Fotografia

„Wszystkie polityczne i ekonomiczne problemy, na każdej płaszczyźnie, mogą być rozwiązane w oparciu o „Boską Zasadę” (…) kiedy przyjdzie odpowiedni moment, musimy automatycznie mieć teokrację, aby rządzić światem. Dlatego nie możemy oddzielać polityki od religii.“

—  Sun Myung Moon 1920 - 2012

Źródło: przemówienie z 17 maja 1973; cyt. za Dariusz Kuncewicz, Kościół Zjednoczenia – charakterystyka i przekrój doktrynalno-socjologiczny organizacji, psychomanipulacja.pl http://www.psychomanipulacja.pl/art/kosciol-zjednoczenia-charakterystyka-i-przekroj.htm

Piotr Morta Fotografia
Ewa Stankiewicz Fotografia
Alaksandr Łukaszenka Fotografia
Sérgio Vieira de Mello Fotografia
Piotr Morta Fotografia

„Kultura korporacyjna to wzajemny szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami, uznanie godności wszystkich osób oraz partnerstwo w miejscu pracy.“

—  Piotr Morta 1959

podczas Europejskiej Konferencji w Berlinie.** Źródło: powiatowy.pl, 23 października 2012 http://powiatowy.pl/2012/10/europejska-konferencja-w-berlinie/

„Łatwiejsze jest przestrzeganie przed bezprawiem niż przestrzeganie prawa.“

—  Lech Konopiński 1931

Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 50.

„Prawo do własności jest jednym z podstawowych praw człowieka. Jego ograniczanie winno być właściwie rekompensowane.“

—  Tadeusz Dębicki polski rolnik i polityk 1945

Źródło: Były poseł wycenił ziemię pod słup, naszemiasto.pl, 8 lutego 2010 http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/322282,markowice-byly-posel-wycenil-ziemie-pod-slup,id,t.html

Józef Życiński Fotografia
Jacek Stryczek Fotografia
Mustafa Cerić Fotografia

„Jestem przekonany, że moim obowiązkiem jako europejskiego muzułmanina jest powiedzenie Unii Europejskiej bardzo jasno i w sposób jednoznaczny, że przestrzegamy praworządności i praw człowieka.“

—  Mustafa Cerić 1952

Źródło: Islam w Europie czy islam europejski, laboratorium.wiez.pl, 24 sierpnia 2011 http://laboratorium.wiez.pl/teksty.php?islam_w_europie_czy_islam_europejski&p=3

Ryszard Piotrowski Fotografia

„Sens współczesnych konstytucji polega na tym, że ograniczają władzę, także suwerena, prawami człowieka. A demokracja to ustrój, w którym władza większości jest ograniczona przez prawa mniejszości. W społeczeństwach XXI wieku podstawą legitymacji władzy nie jest jedynie wynik wyborów, ale także przestrzeganie praw człowieka.“

—  Ryszard Piotrowski 1952

Źródło: rozmowa Ewy Siedleckiej, Piotrowski: W imię suwerenności „narodu”, rasy, klasy popełniano w historii niewyobrażalne zbrodnie http://wyborcza.pl/1,75968,20649007,piotrowski-w-imie-suwerennosci-narodu-rasy-klasy-popelniano.html?order=najfajniejsze#opinions, wyborcza.pl, 6 września 2016.

Erika Steinbach Fotografia
Hu Jintao Fotografia

„Chiny uznają i szanują zasadę uniwersalności praw człowieka. (…) w zakresie praw człowieka mój kraj ma jeszcze wiele do zrobienia.“

—  Hu Jintao 1942

na konferencji prasowej podczas wizyty w Białym Domu.
Źródło: wyborcza.pl, 24 stycznia 2011 http://wyborcza.pl/dziennikarze/1,95912,8997378,Krzeslo_dla_Liu_Xiaobo.html#ixzz1C8ZYT8Xm

„Etyka: zasady na godność istnienia.“

—  Antoni Regulski

Kolacja u Pascala
Wariant: Etyka: przepisy na godność istnienia.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“