„Wspieranie ludzkiej godności oraz przestrzeganie praw człowieka uznanych na płaszczyźnie międzynarodowej w oparciu o podstawowe standardy pracy MOP stanowić ma główną zasadę polityki korporacyjnej koncernu i poszczególnych przedsiębiorstw.“

podczas konferencji PASOC w Barcelonie.
Źródło: powiatowy.pl, 16 marca 2013 http://powiatowy.pl/2013/03/pasoc-w-barcelonie-miedzynarodowa-umowa-ramowa-w-koncernie-pfleiderer/

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 14 marca 2021. Historia

Podobne cytaty

Sufjan Stevens Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Jewgienij Kaspierski Fotografia

„Chciałbym zmienić Internet wprowadzając regulacje – paszporty, policję internetową czy międzynarodowe porozumienia, dotyczące przestrzegania pewnych standardów.“

—  Jewgienij Kaspierski rosyjski ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego 1965

Źródło: technologie.gazeta.pl, 20 października 2009 http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,81010,7166831,Kaspersky__anonimowosc_w_Internecie_powinna_zostac.html

Sun Myung Moon Fotografia

„Wszystkie polityczne i ekonomiczne problemy, na każdej płaszczyźnie, mogą być rozwiązane w oparciu o „Boską Zasadę” (…) kiedy przyjdzie odpowiedni moment, musimy automatycznie mieć teokrację, aby rządzić światem. Dlatego nie możemy oddzielać polityki od religii.“

—  Sun Myung Moon 1920 - 2012

Źródło: przemówienie z 17 maja 1973; cyt. za Dariusz Kuncewicz, Kościół Zjednoczenia – charakterystyka i przekrój doktrynalno-socjologiczny organizacji, psychomanipulacja.pl http://www.psychomanipulacja.pl/art/kosciol-zjednoczenia-charakterystyka-i-przekroj.htm

Piotr Morta Fotografia
Ewa Stankiewicz Fotografia
Alaksandr Łukaszenka Fotografia
Piotr Morta Fotografia

„Kultura korporacyjna to wzajemny szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami, uznanie godności wszystkich osób oraz partnerstwo w miejscu pracy.“

—  Piotr Morta 1959

podczas Europejskiej Konferencji w Berlinie.** Źródło: powiatowy.pl, 23 października 2012 http://powiatowy.pl/2012/10/europejska-konferencja-w-berlinie/

Sérgio Vieira de Mello Fotografia

„Łatwiejsze jest przestrzeganie przed bezprawiem niż przestrzeganie prawa.“

—  Lech Konopiński 1931

Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 50.

„Prawo do własności jest jednym z podstawowych praw człowieka. Jego ograniczanie winno być właściwie rekompensowane.“

—  Tadeusz Dębicki polski rolnik i polityk 1945

Źródło: Były poseł wycenił ziemię pod słup, naszemiasto.pl, 8 lutego 2010 http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/322282,markowice-byly-posel-wycenil-ziemie-pod-slup,id,t.html

Józef Życiński Fotografia
Jacek Stryczek Fotografia
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Marilyn Monroe Fotografia
Mustafa Cerić Fotografia

„Jestem przekonany, że moim obowiązkiem jako europejskiego muzułmanina jest powiedzenie Unii Europejskiej bardzo jasno i w sposób jednoznaczny, że przestrzegamy praworządności i praw człowieka.“

—  Mustafa Cerić 1952

Źródło: Islam w Europie czy islam europejski, laboratorium.wiez.pl, 24 sierpnia 2011 http://laboratorium.wiez.pl/teksty.php?islam_w_europie_czy_islam_europejski&p=3

„Etyka: zasady na godność istnienia.“

—  Antoni Regulski

Kolacja u Pascala
Wariant: Etyka: przepisy na godność istnienia.

Hu Jintao Fotografia

„Chiny uznają i szanują zasadę uniwersalności praw człowieka. (…) w zakresie praw człowieka mój kraj ma jeszcze wiele do zrobienia.“

—  Hu Jintao 1942

na konferencji prasowej podczas wizyty w Białym Domu.
Źródło: wyborcza.pl, 24 stycznia 2011 http://wyborcza.pl/dziennikarze/1,95912,8997378,Krzeslo_dla_Liu_Xiaobo.html#ixzz1C8ZYT8Xm

Ryszard Piotrowski Fotografia

„Sens współczesnych konstytucji polega na tym, że ograniczają władzę, także suwerena, prawami człowieka. A demokracja to ustrój, w którym władza większości jest ograniczona przez prawa mniejszości. W społeczeństwach XXI wieku podstawą legitymacji władzy nie jest jedynie wynik wyborów, ale także przestrzeganie praw człowieka.“

—  Ryszard Piotrowski 1952

Źródło: rozmowa Ewy Siedleckiej, Piotrowski: W imię suwerenności „narodu”, rasy, klasy popełniano w historii niewyobrażalne zbrodnie http://wyborcza.pl/1,75968,20649007,piotrowski-w-imie-suwerennosci-narodu-rasy-klasy-popelniano.html?order=najfajniejsze#opinions, wyborcza.pl, 6 września 2016.

Pokrewne tematy