Arkadij Awierczenko cytaty

Arkadij Awierczenko Fotografia
14   0

Arkadij Awierczenko

Data urodzenia: 15. Marzec 1881
Data zgonu: 12. Marzec 1925

Awierczenko Arkadij Timofiejewicz, ros. Аверченко, Аркадий Тимофеевич. Urodzony 18 marca 1881 r. w Sewastopolu; zmarły 12 marca 1925 r. w Pradze. Rosyjski pisarz, satyryk i humorysta.

Dzieło

Cytaty Arkadij Awierczenko

„Życie lubi pożartować i pośmiać się nawet nad śmiercią.“

—  Arkadij Awierczenko, książka Умение держать себя в обществе и на званом обеде

Жизнь любит иногда подшутить и посмеяться даже над смертью. (ros.)
Źródło: Умение держать себя в обществе и на званом обеде

„Każdemu, nawet kto nie uczył się w seminarium, wiadomo, że jeśli człowieka wygłodniałego albo ogarniętego żądzą picia od razu nakarmić do syta albo zupełnie spić – źle skończy taki człowiek: wytrzeszczy oczy i, złapawszy się chudymi rękami za rozdmuchany brzuch, cicho odejdzie do owego świata, gdzie nie ma ani głodnych, ani sytych.“

—  Arkadij Awierczenko, książka Русский беженец в Праге

Всякому, даже не учившемуся в семинарии, известно, что если человека, долго голодавшего или томившегося жаждой, – сразу накормить до отвала или напоить до отказа – плохо кончит такой человек: выпучит глаза и, схватившись исхудалыми руками за раздутый живот, тихо отойдёт в тот мир, где нет ни голодных, ни сытых. (ros.)
Źródło: Русский беженец в Праге

„Dziś półmisek rozbiłeś, jutro wszystkie naczynia przetrącisz, a pojutrze i ojca zaczniesz bić…“

—  Arkadij Awierczenko, książka Пасхальные советы

Сегодня блюдо разбил, завтра всю посуду перебьёшь, а послезавтра отца начнешь бить… (ros.)
Źródło: Пасхальные советы

„Filozofowie i dzieci mają jedną szlachetną cechę – nie przywiązują wagi do różnic między ludźmi – ani socjalnych, ani umysłowych, ani zewnętrznych.“

—  Arkadij Awierczenko, książka Молодняк

У философов и у детей есть одна благородная черта – они не придают значения никаким различиям между людьми – ни социальным, ни умственным, ни внешним. (ros.)
Źródło: Молодняк

„Pocieszna chudoba – człowiek. Wesoła chudoba.“

—  Arkadij Awierczenko, książka Умение держать себя в обществе и на званом обеде

Забавная скотина – человек. Весёлая скотина. (ros.)
Źródło: Умение держать себя в обществе и на званом обеде

„Istnieje prastary podział narratorów anegdot na cztery kategorie:
1. Kiedy narrator zachowuje poważny wyraz twarzy, a słuchacze zataczają się ze śmiechu…
2. Kiedy śmieje się i sam narrator, i słuchacze…
3. Kiedy narrator trzyma się za brzuch ze śmiechu, a słuchacze, zwiesiwszy głowy, ponuro milczą.
4 Kiedy słuchacze, uzbrojeni w krzesła i butelki od wina, starannie biją narratora.“

—  Arkadij Awierczenko, książka Искусство рассказывать анекдоты

Существует старинное распределение рассказчиков анекдотов на четыре категории:
1. Когда рассказчик сохраняет серьёзное выражение лица, а слушатели покатываются со смеху…
2. Когда смеется и сам рассказчик, и слушатели…
3. Когда рассказчик за животик держится от смеху, а слушатели, свесив головы, угрюмо молчат…
4. Когда слушатели, вооружившись стульями и винными бутылками, хлопотливо бьют рассказчика. (ros.)
Źródło: Искусство рассказывать анекдоты

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Trudno zrozumieć Chińczyków i kobiety. Znałem Chińczyków, którzy dwa-trzy lata cierpliwie przesiadywali nad kawałeczkiem słoniowej kości wielkości orzecha. Z tego niekształtnego kawałka Chińczyk za pomocą całej armii malutkich nożyków i pilniczków wycinał statek – cud sprytu i cierpliwości: statek miał wszystkie sprzęty, żagle, niósł na sobie odpowiednią ilość załogi, przy czym każdy z marynarzy był wielkości ziarnka maku, a liny były takie cienkie, że nawet nie rzucały cienia, – i to wszystko było do niczego… Sam statek był tak kruchy, że lekkie dotknięcie unicestwiłoby szatańską pracę głupiego Chińczyka. Kobiece kłamstwo często przypomina mi chiński statek wielkości orzecha – mnóstwo cierpliwości, sprytu – wszystko zupełnie bezcelowe, wszystko znika przy zwykłym dotyku.“

—  Arkadij Awierczenko, książka Ложь

Трудно понять китайцев и женщин. Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль – чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени, – и все это было ни к чему… Cам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца. Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех – масса терпения, хитрости – и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения. (ros.)
Źródło: Ложь

„Najistotniejsza różnica między weselem i pochówkami taka, że na pochówkach płaczą od razu, a po weselu tylko cały rok. Zresztą, niekiedy płaczą i na drugi dzień.“

—  Arkadij Awierczenko, książka Умение держать себя в обществе и на званом обеде

Самая существенная разница между свадьбой и похоронами та, что на похоронах плачут немедленно, а после свадьбы только через год. Впрочем, иногда плачут и на другой день. (ros.)
Źródło: Умение держать себя в обществе и на званом обеде

„Sypiam, sypiam, raptem słyszę, coś mnie kąsa. wykrzesuję ogień, i cóż!“

—  Arkadij Awierczenko, książka Разговоры в гостиной

okazuje się, Jan Mikołaj za nogę. Już ledwie nie połowę nogi zjadł! Zamordowałem go, odwrócił się na inny bok, znów usnął.
– …Сплю я, сплю, вдруг слышу, что-то меня кусает… Высекаю я огонь и что же! – оказывается, Иван Николаич за ногу. Уже чуть не пол-икры отъел! Убил я его, повернулся на другой бок, снова заснул… (ros.)
Źródło: Разговоры в гостиной

Podobni autorzy

Maksim Gorki Fotografia
Maksim Gorki17
pisarz rosyjski
Aleksander Sołżenicyn Fotografia
Aleksander Sołżenicyn30
rosyjski prozaik, noblista
Michaił Bułhakow Fotografia
Michaił Bułhakow77
pisarz rosyjski
Feliks Dzierżyński Fotografia
Feliks Dzierżyński24
polski i rosyjski działacz komunistyczny
Marcel Proust Fotografia
Marcel Proust21
pisarz francuski
Ezra Pound Fotografia
Ezra Pound10
poeta amerykański
Hermann Hesse Fotografia
Hermann Hesse40
prozaik, poeta i eseista niemiecki, noblista
Marilyn Monroe Fotografia
Marilyn Monroe44
aktorka amerykańska
Umberto Eco Fotografia
Umberto Eco74
włoski filozof i pisarz
Dzisiejsze rocznice
Hugo Steinhaus Fotografia
Hugo Steinhaus43
polski matematyk 1887 - 1972
Tennessee Williams Fotografia
Tennessee Williams14
dramaturg amerykański 1911 - 1983
Seweryn Goszczyński Fotografia
Seweryn Goszczyński8
polski pisarz 1801 - 1876
Mark Rothko Fotografia
Mark Rothko1
malarz amerykański 1903 - 1970
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Maksim Gorki Fotografia
Maksim Gorki17
pisarz rosyjski
Aleksander Sołżenicyn Fotografia
Aleksander Sołżenicyn30
rosyjski prozaik, noblista
Michaił Bułhakow Fotografia
Michaił Bułhakow77
pisarz rosyjski
Feliks Dzierżyński Fotografia
Feliks Dzierżyński24
polski i rosyjski działacz komunistyczny