Cyceron cytaty

Cyceron Fotografia
108   7

Cyceron

Data urodzenia: 3. Styczeń 106 p. n. e.
Data zgonu: 7. Grudzień 43 p. n. e.
Natępne imiona: Marcus T. Cicero, Цицерон

Marek Tulliusz Cyceron , inaczej Marek Tulliusz Cycero – pisarz, mówca, polityk, dowódca wojskowy, filozof, prawnik i kapłan rzymski. Jako polityk i wódz stojący na czele stronnictwa broniącego republiki rzymskiej przeciw Cezarowi, Antoniuszowi i Oktawianowi, poniósł klęskę. Jako mówca i pisarz, podziwiany nawet przez wrogów, już za życia odniósł wielki sukces. Współcześnie uważany za jedną z najważniejszych postaci w dziejach światowej literatury. Podkreślał, że większa jest trwałość dowcipu niż siły, więc chętnie oddałby dwa militarne triumfy za dobrze ułożoną mowę. Zajmując się literackimi i filozoficznymi studiami, miał poczucie, że tworzy dzieła daleko ważniejsze, niż gdy siedział w krześle kurulnym.

Już w starożytności sposób, w jaki posługiwał się językiem łacińskim, był uznawany za ideał, do którego powinni dążyć mówcy i pisarze. W średniowieczu na podstawie jego dzieł nauczano retoryki, a autorytet Cycerona w tej dziedzinie był uważany za niepodważalny. Dla humanistów stał się pisarzem wzorcowym, którego styl należało naśladować. Jego mowy, listy oraz teksty na temat retoryki i filozofii, uważane są za normę językową prozy łacińskiej. Cyceroński model używania języka przez wieki wpływał na rozwój kultur, które czerpały wzorce z klasycznej łaciny. Cyceron jest prawdopodobnie bardziej odpowiedzialny, niż jakikolwiek inny człowiek w historii, za obecny kształt języków literackich używanych na całym świecie.

Rozwinął prozę rzymską, a dziedzictwo filozofii greckiej przekazał następnym wiekom w łacinie. Jego dzieła inspirowały twórczość europejską przez dwa tysiąclecia – oczarowani nimi byli m.in. Petrarka, Erazm z Rotterdamu, deiści angielscy, Wolter czy Mirabeau. Dzieła te wciąż są żywe, a postać Cycerona nie jest obca współczesnej kulturze masowej – pojawia się w powieściach i filmach.

Od starożytności aż do XIX wieku, w kulturze europejskiej jego utwory były podstawą programu szkolnego, a ich znajomość niezbędnym elementem wykształcenia. Przez ponad półtora tysiąca lat, od V do XIX wieku, uczniowie musieli na co dzień obcować z dwiema książkami. Jedną z nich była Biblia, drugą prace Cycerona. Uczono się na pamięć mów Cycerona, aby potem w praktyce stosować jego sposób wysławiania się, argumenty i figury retoryczne. Z jego prac czerpano sposoby umożliwiające przekonanie słuchaczy do własnych racji, które tak mocno zakorzeniły się, że są nadal wykorzystywane – przez duchownych, prawników czy polityków.

Dzieła Cycerona były wielką pochwałą ustroju republikańskiego. To jedyna forma państwa, w której – jego zdaniem – warto żyć. Z wielką mocą swojego talentu przeciwstawiał się przez całe życie monarchii i dyktaturze; za swoje przekonania oddał życie. Nazwisko jego stało się symbolem republiki, która wraz z nim zginęła. Cyceronowi kultura i nauka zawdzięczają między innymi takie pojęcia jak „człowieczeństwo” czy „ludzka godność” , które po dziś dzień stanowią wspólne dobro cywilizowanej ludzkości.

Cyceron, będący „nowym człowiekiem” wspiął się z małomiasteczkowej, peryferyjnej społeczności na szczyty władzy wielkiego rzymskiego imperium. Przez wieki podziwiano upór, z jakim ten chwiejny człowiek, intelektualista obejmujący wszystkie możliwe aspekty każdej sprawy, walczył o swoje ideały, a także jego zdolność przekonywania do własnych poglądów zarówno wykształconych elit, jak i wielkich tłumów. Z jego imieniem na ustach szli mordercy Cezara, chociaż on sam w spisku ani zamachu udziału nie brał. Wokół niego skupili się w ostatnim roku jej istnienia wszyscy obrońcy republiki, mimo że Rzymianinem z urodzenia nie był. Dzięki jego pismom republikańskie, demokratyczne idee zostały przekazane średniowiecznej i nowożytnej Europie, a założyciele współczesnych demokracji często się na Cycerona powoływali. Wikipedia

Dzieło

„Imiona są ohydne.“

—  Cyceron

Nomina sunt odiosa (łac.)
Znaczenie: nie należy wymieniać nazwisk

„Sztuka jest filozofią życia.“

—  Cyceron, książka De finibus bonorum et malorum

Ars est philosophia vitae. (łac.)
Dzieła filozoficzne i retoryczne, De finibus
Wariant: Filozofia jest sztuką życia.

„W czasie wojny milczą prawa.“

—  Cyceron

Inter arma enim silent leges. (łac.)

„Życie jest krótkie – chwała nieśmiertelna.“

—  Cyceron

Vitae brevis cursus, gloriae sempiternus. (łac.)

„Istnieje owo niepisane, lecz przyrodzone prawo, iż siłę siłą odeprzeć wolno.“

—  Cyceron

Est enim ea non scripta, sed nata lex, quod vim vi repellere licet. (łac.)

„Co nie jest moralnie dobre, nie jest pożyteczne.“

—  Cyceron

Quod honestum non est, id ne utile quidem. (łac.)

„Ten jest bogaczem, który tyle posiada, że niczego więcej nie pożąda.“

—  Cyceron

Dives est, cui tanta possesio est, ut nihil optet amplius. (łac.)

„Dla cnoty nie ma żadnego większego teatru nad sumienie.“

—  Cyceron

Źródło: Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, wyb. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 167.

„W czasie wojny milkną muzy.“

—  Cyceron

Inter arma silent Musae. (łac.)

„Dobro ludu najwyższym prawem.“

—  Cyceron

Salus populi suprema lex. (łac.)

„Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy, ale miłość wszystkiego zawarła w sobie ojczyzna.“

—  Cyceron

Cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiares, sed omnium caritates patria una complexa est. (łac.)
Źródło: Czesław Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1988, s. 44.

„Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć.“

—  Cyceron

Aliud est celare, aliud tacere. (łac.)
Dzieła filozoficzne i retoryczne, O powinnościach
Źródło: III, 14

Podobni autorzy

Demostenes Fotografia
Demostenes18
mówca grecki
Isokrates Fotografia
Isokrates14
mówca grecki
Epikur Fotografia
Epikur49
grecki filozof
Petroniusz Fotografia
Petroniusz12
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Juliusz Cezar Fotografia
Juliusz Cezar19
rzymski polityk i wódz
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Tytus Liwiusz Fotografia
Tytus Liwiusz19
rzymski historyk
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
Hipokrates Fotografia
Hipokrates23
grecki lekarz
Dzisiejsze rocznice
Bolesław Prus Fotografia
Bolesław Prus78
polski pisarz i publicysta 1847 - 1912
Nathaniel Hawthorne Fotografia
Nathaniel Hawthorne3
amerykański powieściopisarz 1804 - 1864
Johann Gottlieb Fichte Fotografia
Johann Gottlieb Fichte7
niemiecki filozof 1762 - 1814
Jacek Piekara Fotografia
Jacek Piekara163
polski pisarz 1965
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Demostenes Fotografia
Demostenes18
mówca grecki
Isokrates Fotografia
Isokrates14
mówca grecki
Epikur Fotografia
Epikur49
grecki filozof
Petroniusz Fotografia
Petroniusz12
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski