„Przez miliony lat natura potrafiła poradzić sobie z wieloma przeciwnościami, eliminując - jeżeli była taka potrzeba - niejedno ogniwo z łańcucha ewolucji. Obecnie człowiek zdaje się zapominać, że podobny los może spotkać również i jego, jeżeli naruszy odwieczną równowagę i odwieczne prawa natury.“

Źródło: Wkraczamy w erę ekologii?!, Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno 1995 http://books.google.pl/books/about/Wkraczamy_w_erę_ekologii.html?id=-TmqtgAACAAJ&redir_esc=y, ISBN 8385426248, s. 109.

Ostatnia aktualizacja 6 października 2020. Historia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski44
polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961

Podobne cytaty

Manuela Gretkowska Fotografia
Philippa Gregory Fotografia
Stefan Meller Fotografia
Janusz Leon Wiśniewski Fotografia
Piotr Libera Fotografia
Saraha Fotografia
Marshall McLuhan Fotografia
Masutatsu Ōyama Fotografia
Arystoteles Fotografia
Luigi Snozzi Fotografia

„Natura znosi tylko prawdę, lecz zdaje mi się, że Adolf Loos już to powiedział.“

—  Luigi Snozzi 1932

La natura sopporta solo la verità, ma credo che questo l'abbia già detto Adolf Loos. (wł.)

Leonardo da Vinci Fotografia

„Natura nie łamie swych praw.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Hak Ja Han Fotografia

„Naturą miłości jest dawać absolutnie wszystko, a następnie zapominać o tym, co dała.“

—  Hak Ja Han 1943

Źródło: Prawdziwi Rodzice i epoka spełnionego Testamentu; cyt. za Dariusz Kuncewicz, Kościół Zjednoczenia - charakterystyka i przekrój doktrynalno-socjologiczny organizacji, psychomanipulacja.pl http://www.psychomanipulacja.pl/art/kosciol-zjednoczenia-charakterystyka-i-przekroj.htm

William James Fotografia
Piotr Semenenko Fotografia

„Natura jest tym, co mamy, osoba jest tym, czym jesteśmy. Osoba człowieka jest poza naturą ludzką, to jego „ja”, sam człowiek w sobie.“

—  Piotr Semenenko polski duchowny i teolog katolicki, przełożony zgromadzenia zmartwychwstańców 1814 - 1886

Źródło: Smolikowski, Ks. Piotr Semeneńko jako filozof, asceta i mistyk, Chicago 1921, cyt. za: Stefan Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2004, s. 101–102.

Orson Scott Card Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“