Cytaty na temat filozofia

Zbiór cytatów na temat filozofia.

Pokrewne tematy

Razem 310 cytatów:


Piotr Morta Fotografia
Isaac Newton Fotografia
Georg Wilhelm Friedrich Hegel Fotografia

„To, co jest wytworzone z formy czystej myśli, a nie mocą autorytetu, tylko to należy do filozofii.“

—  Georg Wilhelm Friedrich Hegel filozof niemiecki 1770 - 1831

Źródło: Robert Rudiak, Herodiada. Miraż miłości, miraż śmierci, IBiS, 1995, s. 135.

Serj Tankian Fotografia
Ludwig van Beethoven Fotografia

„Muzyka jest większym odkryciem niż cała mądrość i filozofia.“

—  Ludwig van Beethoven niemiecki kompozytor 1770 - 1827

Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie. (niem.)

Leszek Kołakowski Fotografia
Adam Michnik Fotografia
Gilles Deleuze Fotografia
Leszek Kołakowski Fotografia
Dawid Jung Fotografia

„Uczeszą włosy kostnymi grzebykami
i wcisną głęboko miedziane spirale.
Będziemy uprawiać filozofię wśród
glazurowej ceramiki.“

—  Dawid Jung polski poeta i krytyk literacki 1980

Free Over Blood. New Polish Poets Series, 312685 powodów (2006)
Źródło: Dziewczęta z Koryntu stoją przy barze

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Georg Christoph Lichtenberg Fotografia

„Gdyby nam jakiś anioł opowiedział coś ze swej filozofii, sądzę, że niektóre zdania brzmiałyby tak, jak 2 x 2 = 13.“

—  Georg Christoph Lichtenberg pisarz niemiecki, aforysta 1742 - 1799

Wenn uns ein Engel einmal aus seiner Philosophie erzählte, ich glaube, es müßten wohl manche Sätze so klingen wie 2 mal 2 ist 13. (niem.)
Źródło: Vermischt schriften http://books.google.pl/books?id=UkomAAAAMAAJ, tom I, wyd. Verlag der Dieterichschen buchhandlung, Getynga 1853, s. 105.

Marcin Bruczkowski Fotografia
Diogenes Laertios Fotografia
Max von Sydow Fotografia
Ludwika Godlewska Fotografia
Michał Heller Fotografia
Alexis de Tocqueville Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia

„Z ekonomicznego punktu widzenia próżnowanie, traktowane jako zajęcie, ma bardzo wiele wspólnego z czynami świetnymi, owoce bezczynnego życia, będące jednocześnie jego prestiżowymi oznakami, są w istocie swej bardzo zbliżone do trofeów uzyskanych dzięki czynom bohaterskim. Jednakże bezczynność w węższym sensie, w odróżnieniu zarówno od wykonywania tych czynów, jak jakichkolwiek zajęć produkcyjnych, na ogół nie pozostawia żadnych śladów materialnych. Dlatego też świadectwa spędzenia jakiegoś okresu życia na czcigodnym próżnowaniu przybierają zwykle formę dóbr «niematerialnych». Takimi niematerialnymi dowodami próżnowania są quasi-naukowe lub quasi-artystyczne osiągnięcia, a także wiedza nieużyteczna, która nie służy bezpośrednio podtrzymywaniu lub przedłużeniu życia ludzkiego. W naszych czasach np. funkcję taką pełni znajomość języków martwych i filozofii okultystycznej, znajomość zasad poprawnej wymowy, składni i prozodii; uprawianie różnych rodzajów muzyki (tylko w domu i dla przyjemności) oraz pielęgnowanie innego rodzaju «talentów»; kultywowanie mody w zakresie ubrania, umeblowania i ekwipaży; oddawanie się grom towarzyskim i sportowym, hodowanie nieużytecznych, służących rozrywce zwierząt, jak psy pokojowe lub konie wyścigowe. We wcześniejszych stadiach rozwoju motywem skłaniającym do zdobywania tych wszystkich umiejętności mogło być coś innego niż potrzeba udowodnienia, że nie spędziło się czasu na żadnym pożytecznym produkcyjnym zajęciu – inne mogły być także przyczyny, dla których umiejętności te i zainteresowania stały się modne. Jednakże, gdyby nie okazały się z czasem użyteczne jako świadectwo nieprodukcyjnego użytkowania czasu, nie przetrwałyby do dzisiaj i nie stałyby się zajęciami i zainteresowaniami właściwymi klasie próżniaczej.“

—  Thorstein Veblen ekonomista i socjolog amerykański 1857 - 1929

Teoria klasy próżniaczej (1899)

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x