Ludwig Wittgenstein cytaty

Ludwig Wittgenstein Fotografia
29   0

Ludwig Wittgenstein

Data urodzenia: 26. Kwiecień 1889
Data zgonu: 29. Kwiecień 1951
Natępne imiona: Ludwig Josef Johann Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein – filozof zajmujący się przede wszystkim językiem i logiką, poruszał także kwestie kluczowe dla filozofii umysłu i matematyki. Jego wczesne prace uczyniły z niego „ojca chrzestnego” neopozytywizmu, późniejsze natomiast stanowiły kluczowy wkład w badaniach nad pragmatyką.

Dzieło

Dociekania filozoficzne
Ludwig Wittgenstein

„2.05 Przez ogół istniejących stanów rzeczy wyznaczone jest również to, jakie stany rzeczy nie istnieją.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.05 Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte bestimmt auch, welche Sachverhalte nicht bestehen. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.0271 Przedmiot jest tym, co trwałe i stałe; konfiguracja – tym, co zmienne i nietrwałe.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.0271 Der Gegenstand ist das Feste, Bestehende; die Konfiguration ist das Wechselnde, Unbeständige. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„5.6 Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

5.6 Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus
Źródło: „Słynną tezę 5.6 zachowaliśmy w utartym już w naszej literaturze filozoficznej przekładzie oddającym «bedeuten» jako «oznaczają». Trzeba jednak podkreślić, że jest to przekład mylący, gdyż nie chodzi tu o oznaczanie w sensie stosunku semantycznego, ani też o oznaczanie w sensie tożsamości denotatów. «Bedeuten» znaczy bowiem w niemczyźnie także «dać do zrozumienia» (pośrednio, lecz stanowczo) i to właśnie znaczenie zdaje się Wittgenstein mieć na myśli. Trafniejszym przekładem tej tezy byłoby zdanie: «Granice mego języka wskazują granice mego świata.»” – Bogusław Wolniewicz, wstęp do Tractatus Logico-Philosophicus, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. W literaturze polskiej spotyka się również użycie sfomułowania wyznaczają.

„6.5 Dla odpowiedzi, której sformułować się nie da, nie da się także sformułować pytania.
Nie ma żadnej z a g a d k i.
Jeżeli da się w ogóle postawić pytanie, to m o ż n a również na nie odpowiedzieć.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

6.5 Zu einer Anwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nich aussprechen.
D a s R ä t s e l gibt es nicht.
Wenn sich eine Frage überhaupt stellen läst, so k a n n sie auch beantworten werden. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„6. 4311 Śmierć nie jest epizodem życia. Śmierci się nie doświadcza.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

6. 4311 Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„Ambicja zabija myśl.“

—  Ludwig Wittgenstein

Uwagi różne
Źródło: Uwagi różne, 1948.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„2.024 Substancja jest tym, co istnieje niezależnie od tego, co jest faktem.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.024 Die Substanz ist das, was unabhängig von dem was der Fall ist, besteht. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.04 Ogół istniejących stanów rzeczy jest światem.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.04 Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte ist die Welt. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.021 Przedmioty stanowią substancję świata. Dlatego nie mogą być złożone.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.0211 Die Gegenstände bilden die Substanz der Welt. Darum können sie nicht zusammengesetzt sein.
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.0232 Nawiasem mówiąc: przedmioty są bezbarwne.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.0232 Beiläufig gesprochen: Die Gegenstände sind farblos. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.027 To, co stałe i trwałe, oraz przedmiot, są jednym i tym samym.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.027 Das Feste, das Bestehende und der Gegenstand sind Eins. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.06 Istnienie i nieistnienie stanów rzeczy jest rzeczywistością.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

Istnienie stanów rzeczy nazywamy też faktem pozytywnym, nieistnienie – negatywnym.
2.06 Das Bestehen und Nichtbestehen von Sachverhalten ist die Wirklichkeit. (Das Bestehen von Sachverhalten nennen wir auch eine positive, das Nichtbestehen eine negative Tatsache.) (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.013 Każda rzecz jest niejako w przestrzeni możliwych stanów rzeczy. Przestrzeń tę mogę pomyśleć sobie jako pustą, ale nie mogę sobie pomyśleć rzeczy bez przestrzeni.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.013 Jedes Ding ist, gleichsam, in einem Raume möglicher Sachverhalte. Diesen Raum kann ich mir leer denken, nicht aber das Ding ohne den Raum. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.02 Przedmiot jest prosty.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.02 Der Gegenstand ist einfach. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Rainer Maria Rilke Fotografia
Rainer Maria Rilke38
poeta austriacki
Umberto Eco Fotografia
Umberto Eco74
włoski filozof i pisarz
Jean-Paul Sartre Fotografia
Jean-Paul Sartre81
powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski, no…
Clive Staples Lewis Fotografia
Clive Staples Lewis52
angielski pisarz, historyk, filozof i teolog
Julio Cortázar Fotografia
Julio Cortázar22
argentyński pisarz
George Bernard Shaw Fotografia
George Bernard Shaw97
dramaturg i prozaik irlandzki, noblista
Paul Valéry Fotografia
Paul Valéry16
poeta francuski
Hermann Hesse Fotografia
Hermann Hesse40
prozaik, poeta i eseista niemiecki, noblista
Zsa Zsa Gabor Fotografia
Zsa Zsa Gabor13
aktorka amerykańska pochodzenia węgierskiego
Jan XXIII Fotografia
Jan XXIII36
papież
Dzisiejsze rocznice
Joseph Conrad Fotografia
Joseph Conrad47
pisarz angielski polskiego pochodzenia 1857 - 1924
Ozzy Osbourne Fotografia
Ozzy Osbourne18
brytyjski muzyk rockowy, wokalista 1948
Robert Louis Stevenson Fotografia
Robert Louis Stevenson11
pisarz szkocki 1850 - 1894
František Slameň Fotografia
František Slameň1
1896 - 1944
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Rainer Maria Rilke Fotografia
Rainer Maria Rilke38
poeta austriacki
Umberto Eco Fotografia
Umberto Eco74
włoski filozof i pisarz
Jean-Paul Sartre Fotografia
Jean-Paul Sartre81
powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski, no…
Clive Staples Lewis Fotografia
Clive Staples Lewis52
angielski pisarz, historyk, filozof i teolog
Julio Cortázar Fotografia
Julio Cortázar22
argentyński pisarz