Ludwig Wittgenstein cytaty

Ludwig Wittgenstein Fotografia
29   1

Ludwig Wittgenstein

Data urodzenia: 26. Kwiecień 1889
Data zgonu: 29. Kwiecień 1951
Natępne imiona: Ludwig Josef Johann Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein – filozof zajmujący się przede wszystkim językiem i logiką, poruszał także kwestie kluczowe dla filozofii umysłu i matematyki. Jego wczesne prace uczyniły z niego „ojca chrzestnego” neopozytywizmu, późniejsze natomiast stanowiły kluczowy wkład w badaniach nad pragmatyką. Wikipedia

Fotografia: Moritz Nähr, Austrian National Library / Public domain

Dzieło

Dociekania filozoficzne
Ludwig Wittgenstein

„2.021 Przedmioty stanowią substancję świata. Dlatego nie mogą być złożone.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.0211 Die Gegenstände bilden die Substanz der Welt. Darum können sie nicht zusammengesetzt sein.
Tractatus Logico-Philosophicus

„Oby Bóg dał filozofowi wgląd w to, co leży przed oczyma wszystkich.“

—  Ludwig Wittgenstein

Uwagi różne
Źródło: Uwagi różne, 1947.

„Stawiam niezliczone niestosowne pytania. Gdybym tylko zdołał przedrzeć się przez ten las.“

—  Ludwig Wittgenstein

Uwagi różne
Źródło: Uwagi różne, 1947.

„Wzajemne pozdrowienie filozofów powinno brzmieć: Nie spiesz się!“

—  Ludwig Wittgenstein

Uwagi różne
Źródło: Uwagi różne, 1949.

„1.1 Świat to ogół faktów, nie rzeczy.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

1.1. Die Welt ist Gesamheit der Tatsachen, nicht der Dinge. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„6.5 Dla odpowiedzi, której sformułować się nie da, nie da się także sformułować pytania.
Nie ma żadnej z a g a d k i.
Jeżeli da się w ogóle postawić pytanie, to m o ż n a również na nie odpowiedzieć.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

6.5 Zu einer Anwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nich aussprechen.
D a s R ä t s e l gibt es nicht.
Wenn sich eine Frage überhaupt stellen läst, so k a n n sie auch beantworten werden. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„Pozostaw czytelnikowi to, co on sam potrafi.“

—  Ludwig Wittgenstein

Uwagi różne
Źródło: Uwagi różne, 1948.

„6. 4311 Śmierć nie jest epizodem życia. Śmierci się nie doświadcza.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

6. 4311 Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„7. O czym nie da się mówić, to się musi przemilczeć.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

7. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„Ambicja zabija myśl.“

—  Ludwig Wittgenstein

Uwagi różne
Źródło: Uwagi różne, 1948.

„2.024 Substancja jest tym, co istnieje niezależnie od tego, co jest faktem.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.024 Die Substanz ist das, was unabhängig von dem was der Fall ist, besteht. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.0271 Przedmiot jest tym, co trwałe i stałe; konfiguracja – tym, co zmienne i nietrwałe.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.0271 Der Gegenstand ist das Feste, Bestehende; die Konfiguration ist das Wechselnde, Unbeständige. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.04 Ogół istniejących stanów rzeczy jest światem.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.04 Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte ist die Welt. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.02 Przedmiot jest prosty.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.02 Der Gegenstand ist einfach. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

Podobni autorzy

Ludwig von Mises Fotografia
Ludwig von Mises36
ekonomista austriacki
Rainer Maria Rilke Fotografia
Rainer Maria Rilke38
poeta austriacki
Elias Canetti Fotografia
Elias Canetti58
poeta i dramaturg austriacki, noblista
Zygmunt Freud Fotografia
Zygmunt Freud74
austriacki neurolog i psychiatra
Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler6
austriacki psychiatra i psycholog
Erich Fromm Fotografia
Erich Fromm66
amerykański filozof, psycholog i psychoanalityk
Hannah Arendt Fotografia
Hannah Arendt16
amerykańska teoretyk polityki, filozof i publicystka
Martin Heidegger Fotografia
Martin Heidegger20
filozof niemiecki
Henri Bergson Fotografia
Henri Bergson25
francuski filozof, noblista
Edith Stein Fotografia
Edith Stein16
zakonnica niemiecka, filozof, święta Kościoła katolickiego
Dzisiejsze rocznice
Bolesław Prus Fotografia
Bolesław Prus78
polski pisarz i publicysta 1847 - 1912
Nathaniel Hawthorne Fotografia
Nathaniel Hawthorne3
amerykański powieściopisarz 1804 - 1864
Johann Gottlieb Fichte Fotografia
Johann Gottlieb Fichte7
niemiecki filozof 1762 - 1814
Jacek Piekara Fotografia
Jacek Piekara163
polski pisarz 1965
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Ludwig von Mises Fotografia
Ludwig von Mises36
ekonomista austriacki
Rainer Maria Rilke Fotografia
Rainer Maria Rilke38
poeta austriacki
Elias Canetti Fotografia
Elias Canetti58
poeta i dramaturg austriacki, noblista
Zygmunt Freud Fotografia
Zygmunt Freud74
austriacki neurolog i psychiatra
Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler6
austriacki psychiatra i psycholog