Ludwig Wittgenstein cytaty

Ludwig Wittgenstein Fotografia
29   0

Ludwig Wittgenstein

Data urodzenia: 26. Kwiecień 1889
Data zgonu: 29. Kwiecień 1951
Natępne imiona: Ludwig Josef Johann Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein – filozof zajmujący się przede wszystkim językiem i logiką, poruszał także kwestie kluczowe dla filozofii umysłu i matematyki. Jego wczesne prace uczyniły z niego „ojca chrzestnego” neopozytywizmu, późniejsze natomiast stanowiły kluczowy wkład w badaniach nad pragmatyką. Wikipedia

Fotografia: Moritz Nähr, Austrian National Library / Public domain

Dzieło

Dociekania filozoficzne
Ludwig Wittgenstein

„1.1 Świat to ogół faktów, nie rzeczy.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

1.1. Die Welt ist Gesamheit der Tatsachen, nicht der Dinge. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„6.5 Dla odpowiedzi, której sformułować się nie da, nie da się także sformułować pytania.
Nie ma żadnej z a g a d k i.
Jeżeli da się w ogóle postawić pytanie, to m o ż n a również na nie odpowiedzieć.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

6.5 Zu einer Anwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nich aussprechen.
D a s R ä t s e l gibt es nicht.
Wenn sich eine Frage überhaupt stellen läst, so k a n n sie auch beantworten werden. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„Pozostaw czytelnikowi to, co on sam potrafi.“

—  Ludwig Wittgenstein

Uwagi różne
Źródło: Uwagi różne, 1948.

„6. 4311 Śmierć nie jest epizodem życia. Śmierci się nie doświadcza.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

6. 4311 Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„7. O czym nie da się mówić, to się musi przemilczeć.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

7. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„Ambicja zabija myśl.“

—  Ludwig Wittgenstein

Uwagi różne
Źródło: Uwagi różne, 1948.

„2.024 Substancja jest tym, co istnieje niezależnie od tego, co jest faktem.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.024 Die Substanz ist das, was unabhängig von dem was der Fall ist, besteht. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.0271 Przedmiot jest tym, co trwałe i stałe; konfiguracja – tym, co zmienne i nietrwałe.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.0271 Der Gegenstand ist das Feste, Bestehende; die Konfiguration ist das Wechselnde, Unbeständige. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.04 Ogół istniejących stanów rzeczy jest światem.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.04 Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte ist die Welt. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.021 Przedmioty stanowią substancję świata. Dlatego nie mogą być złożone.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.0211 Die Gegenstände bilden die Substanz der Welt. Darum können sie nicht zusammengesetzt sein.
Tractatus Logico-Philosophicus

„2.02 Przedmiot jest prosty.“

—  Ludwig Wittgenstein, książka Traktat logiczno-filozoficzny

2.02 Der Gegenstand ist einfach. (niem.)
Tractatus Logico-Philosophicus

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Ludwig von Mises Fotografia
Ludwig von Mises36
ekonomista austriacki
Rainer Maria Rilke Fotografia
Rainer Maria Rilke38
poeta austriacki
Martin Heidegger Fotografia
Martin Heidegger19
filozof niemiecki
Zygmunt Freud Fotografia
Zygmunt Freud74
austriacki neurolog i psychiatra
Emil Cioran Fotografia
Emil Cioran72
pisarz pochodzenia rumuńskiego
Umberto Eco Fotografia
Umberto Eco74
włoski filozof i pisarz
Bertrand Russell Fotografia
Bertrand Russell83
angielski logik, matematyk, filozof, myśliciel, działacz sp…
Jean-Paul Sartre Fotografia
Jean-Paul Sartre81
powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski, no…
Simone Weil Fotografia
Simone Weil31
francuska filozof i myślicielka
Dzisiejsze rocznice
Vincent van Gogh Fotografia
Vincent van Gogh28
holenderski malarz 1853 - 1890
Taco Hemingway Fotografia
Taco Hemingway59
polski raper, znany też jako FV, albo Fifi 1990
Benito Mussolini Fotografia
Benito Mussolini22
wódz ("duce") włoskich faszystów, premier Włoch 1883 - 1945
Cass Elliot Fotografia
Cass Elliot
1941 - 1974
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Ludwig von Mises Fotografia
Ludwig von Mises36
ekonomista austriacki
Rainer Maria Rilke Fotografia
Rainer Maria Rilke38
poeta austriacki
Martin Heidegger Fotografia
Martin Heidegger19
filozof niemiecki
Zygmunt Freud Fotografia
Zygmunt Freud74
austriacki neurolog i psychiatra
Emil Cioran Fotografia
Emil Cioran72
pisarz pochodzenia rumuńskiego