Cytaty na temat cela

Zbiór cytatów na temat cela.

Pokrewne tematy

Razem 360 cytatów:


Andrzej Majewski Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Miguel de Cervantes Fotografia
Robert Baden-Powell Fotografia

„Wychowanie nasze nie jest militarystyczne ani w celach, ani w środkach.“

—  Robert Baden-Powell brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu 1857 - 1941

Skauting

Isaac Asimov Fotografia
Hermann Hesse Fotografia
Stanisław Krzyżowski Fotografia
Stanisław Krzyżowski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Klara z Asyżu Fotografia

„Furtianka powinna być osobą dojrzałą, roztropną i w odpowiednim wieku; w dzień niech przebywa blisko furty w celi otwartej bez drzwi.“

—  Klara z Asyżu współzałożycielka klarysek, święta katolicka, mistyczka, mniszka 1193 - 1253

Cytaty ze św. Klary
Źródło: Reguła św. Klary, XI.

Friedrich August von Hayek Fotografia
Dési Bouterse Fotografia

„Opozycja to nie nasi wrogowie. Uważamy ich za partnerów, z którymi chcemy realizować wspólnie polityczne cele.“

—  Dési Bouterse surinamski polityk 1945

podczas ceremonii zaprzysiężenia, 12 sierpnia 2010.
Źródło: Surinam: Dési Bouterse zaprzysiężony na prezydenta, 15 sierpnia 2010 http://lewica.pl/index.php?id=22209&tytul=Surinam:-D%E9si-Bouterse-zaprzysi%EA%BFony-na-prezydenta

Francisco Franco Fotografia

„W dniu dzisiejszym, rozbrajając i biorąc w niewolę siły czerwonych, wojska narodowe osiągnęły swoje ostatnie cele militarne. Wojna skończyła się!“

—  Francisco Franco dyktator Hiszpanii 1892 - 1975

En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado! (hiszp.)
ostatni oficjalny komunikat wojenny wygłoszony przez radio w Burgos 1 kwietnia 1939, obwieszczający koniec wojny domowej.

Donald Tusk Fotografia
Robert Biedroń Fotografia

„Chciałabym wyrazić sprzeciw wobec raportu, który stanowiąc zaprzeczenie celów, do jakich Rada Europy została powołana, jest promowaniem zabójstwa najbardziej bezbronnych ludzi oraz antykoncepcji.“

—  Urszula Krupa polska lekarka, działaczka społeczno-polityczna i dziennikarka 1949

o raporcie Rady Europy na temat aborcji.
Źródło: Wystąpienie w Parlamencie Europejskim, 9 kwietnia 2008 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080409+ITEM-020+DOC+XML+V0//PL&language=PL&query=INTERV&detail=3-125

Jürgen Habermas Fotografia
Maria Szyszkowska Fotografia

„Część neokantystów sformułowała propozycję połączenia kantyzmu z socjalizmem. Miało to się przyczynić do urzeczywistnienia sprawiedliwości, której spragnione są społeczeństwa. Istotne jest, że neokantyści ujmują zagadnienie socjalizmu jako problem etyczny, nie zaś ekonomiczny. Kierunek przemian społecznych ma zostać wytyczony przez wizję takiego czasu, w którym każdy człowiek będzie traktowany przez drugiego człowieka jako cel sam w sobie. Neokantyści wyprowadzają wartość socjalizmu z kantowskiego imperatywu praktycznego. W tym przyszłym ustroju, w czasach socjalizmu, zniesione powinny być wielkie nierówności majątkowe. Mimo deklarowanej równości, owe nierówności majątkowe podważają równość między jednostkami. Współudział każdego człowieka w państwie staje się wątpliwy w przypadku grup społecznych cierpiących biedę. O socjalizmie będzie można mówić wtedy, gdy każdy będzie zdolny pragnąć celów drugiego człowieka tak samo jak swoich własnych. Poczucie wspólnoty powinno charakteryzować członków społeczeństwa, bo inaczej socjalizm stanie się frazesem. Ten ustrój wymaga wyrobienia w jednostkach umiejętności ograniczania własnych, egoistycznych dążeń.
W socjalizmie społeczeństwo ma być czymś więcej niż tylko jednoczesnym istnieniem w czasie i przestrzeni ludzi działających i dążących do zaspokojenia własnych potrzeb. Neokantyści są przekonani, że nie przeminął czas wielkich ideałów. Niezbędne jest rozwiązanie problemu biedy i niedostatku, ale ponadto społeczeństwu niezbędne są ideały, które zarazem stawałyby się drogowskazem działania.“

—  Maria Szyszkowska polska działaczka polityczna, filozof 1937

Źródło: „Socjalizm neokantowski” w: „Socjalizm i jego różnorodne koncepcje”, tCHu, Warszawa 2008. wersja online http://www.lewica.pl/index.php?id=18800

Henryk Hoser Fotografia

„Pamiętam obchody świąt Bożego Narodzenia od drugiej płowy lat 40. XX wieku. Nawet w czasach stalinowskich były one szanowane, nie podejmowano prób ich zakłócenia politycznymi akcjami (…). Jestem przekonany, że wymiar spontaniczności protestu jest tylko życzeniowy. To akcje przygotowane i zaplanowane, mające cele i dobrane środki. Powodują destrukcję społeczną i psychologiczną wśród ludzi, to zupełnie zaprzeczenie etosu Bożego Narodzenia (…). Jest to swego rodzaju inscenizacja, która ma swoich reżyserów i promotorów.“

—  Henryk Hoser polski arcybiskup katolicki, misjonarz, lekarz medycyny 1942

o proteście posłów opozycji w Sejmie rozpoczętym 16 grudnia 2016
Źródło: „To zupełne zaprzeczenie etosu Bożego Narodzenia’”. Nawet w stalinizmie nie zakłócano świąt http://malydziennik.pl/to-zupelne-zaprzeczenie-etosu-bozego-narodzenia-nawet-w-stalinizmie-nie-zaklocano-swiat,1291.html, malydziennik.pl, 25 grudnia 2016

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“