„Wychowanie nasze nie jest militarystyczne ani w celach, ani w środkach.“

Skauting

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 8 sierpnia 2020. Historia
Robert Baden-Powell Fotografia
Robert Baden-Powell106
brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu 1857 - 1941

Podobne cytaty

Andrzej Majewski Fotografia
Jakub Berman Fotografia

„Gdy rewolucja zbliża się do osiągnięcia swoich celów, jej wrogowie walczą coraz rozpaczliwiej, a zatem oddani rewolucjoniści muszą sięgać po środki coraz skrajniejsze.“

—  Jakub Berman polski polityk i działacz komunistyczny 1901 - 1984

Źródło: Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, wyd. Świat Książki, Warszawa 2011.

Maria Szyszkowska Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia
Izabella Sierakowska Fotografia

„Tylko wprowadzenie spoistego systemu planowania rodziny, wychowania seksualnego i skutecznych środków antykoncepcyjnych stanowi najwłaściwsze rozwiązanie.“

—  Izabella Sierakowska polska działaczka polityczna 1946

Źródło: Wystąpienie na posiedzeniu Sejmu, 24 lipca 1992 http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/ed79f569137fb92cc125750c0043e6ea?OpenDocument

Stefan Wyszyński Fotografia

„Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej.“

—  Stefan Wyszyński polski duchowny katolicki, prymas 1901 - 1981

Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 348.

Georg Christoph Lichtenberg Fotografia
Roman Dmowski Fotografia
Johann Heinrich Pestalozzi Fotografia
Zygmunt Freud Fotografia

„Cóż, nie mamy innego środka, by opanować naszą popędliwość, jak tylko inteligencja.“

—  Zygmunt Freud austriacki neurolog i psychiatra 1856 - 1939

Przyszłość pewnego złudzenia (1927)

Juan Perón Fotografia
Konfucjusz Fotografia

„Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte, nie dostosowuj celów, dostosuj działania.“

—  Konfucjusz chiński myśliciel, filozof, nauczyciel i polityk, twórca konfucjanizmu; jego nauki głęboko wpłynęły na Wschodnią Azję -551 - -479 p. n. e.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz Fotografia
Julian Ursyn Niemcewicz Fotografia

„Nowe założone ulice, środkiem ich - jak w Berlinie - wysadzane drzewa czterema rzędami. Wszystko to może jest piękne, lecz wszystko to już nie nasze.“

—  Julian Ursyn Niemcewicz polski dramaturg, powieściopisarz, poeta i pamiętnikarz 1758 - 1841

Źródło: Kronika Polski. W boju i na tułaczce: 1831-1846, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków, 1998, s. 18.

„Na środku lasu jest dzwon, myślę szalony. Jego dźwięk ma zagłuszyć nasze tutaj istnienie.“

—  Jan Drzeżdżon pisarz tworzący w języku kaszubskim 1937 - 1992

Noe

Theodor Gottlieb von Hippel Fotografia
François de La Rochefoucauld Fotografia

Pokrewne tematy