„Jest rzeczą oczywistą, że tylko wtedy ludzkość otrzyma wolność i tylko wtedy prawdziwe interesy społeczeństwa, wszystkich grup, wszystkich organizacji miejscowych, zarówno jak wszystkich jednostek, które tworzą społeczeństwo, będą mogły znaleźć pełne zaspokojenie, kiedy Państwa przestaną istnieć.“

Państwo, władza

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 września 2020. Historia

Podobne cytaty

Ludwik Wrodarczyk Fotografia

„Trzeba, aby Król miłości wszędzie panował. Wtedy tylko ludzkość będzie szczęśliwa, gdy będzie się starać, żeby On królował we wszystkich warstwach społeczeństwa.“

—  Ludwik Wrodarczyk polski zakonnik 1907 - 1943

fragment z listu pisanego z Obry do matki, braci i sióstr z 3 lipca 1932.
Źródło: Maria Kielar-Czapla Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy, s. 64 http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/art_images/art_11/img38.pdf

Michał Bakunin Fotografia
Piotr Kropotkin Fotografia
Wilhelm Rein Fotografia

„Wychowanie odbywa się zarówno ze względu na jednostkę, jak i na społeczeństwo. Wychowanie jednostki przebiega społecznie, społeczeństwa – indywidualnie, tzn. przez jednostkę.“

—  Wilhelm Rein 1847 - 1929

Źródło: Stefan Mieszalski, Dylematy myślenia pedagogicznego. O stosunkach społecznych w procesie edukacyjnym w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 24.

Michał Bakunin Fotografia
Rudolf Hilferding Fotografia
Adam Smith Fotografia
Patrice Lumumba Fotografia
Karol Marks Fotografia

„Stare społeczeństwo burżuazyjne (…) zastąpi zrzeszenie, w którym swobodny rozwój każdej jednostki jest warunkiem swobodnego rozwoju wszystkich.“

—  Karol Marks, książka Manifest komunistyczny

An die Stelle der alten bürgerlichen (…) tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. (niem.)
Manifest komunistyczny (1848)

Edward Abramowski Fotografia
Jarosław Kaczyński Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Fiodor Dostojewski Fotografia
Václav Klaus Fotografia

„Za kilka dni nasze państwo przestanie istnieć jako niezależna i suwerenna jednostka.“

—  Václav Klaus czeski polityk, premier i prezydent Czech 1941

Źródło: „Mladá fronta Dnes”, 26 czerwca 2004

Karol XVI Gustaw Fotografia

„Szwedzi są egalitarnym społeczeństwem, w którym każdy chce być lub jest równy. Ale król jest ponad wszystkimi.“

—  Karol XVI Gustaw król Szwecji 1946

śmiech
Źródło: Jak być królem Szwecji, wyborcza.pl, 4 maja 2011 http://wyborcza.pl/1,76842,9534279,Jak_byc_krolem_Szwecji.html#ixzz1LOVwVxy3

Monteskiusz Fotografia
Louis Auguste Blanqui Fotografia

„Jednostka doskonali się poprzez społeczeństwo, społeczeństwo doskonali się poprzez jednostkę.“

—  Louis Auguste Blanqui polityk francuski 1805 - 1881

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Adam Michnik Fotografia
Artur Ekert Fotografia

„Wierzę, że jeśli obiekt istnieje w multiwszechświecie, to rzeczywiście ma wszystkie możliwe właściwości. I że one istnieją, i że są prawdziwe.“

—  Artur Ekert polski fizyk 1961

Źródło: Karol Jałochowski, Kryptografia nie z tego świata Klucz do rzeczywistości, polityka.pl, 29 czerwca 2010 http://www.polityka.pl/nauka/komputeryiinternet/1506974,1,kryptografia-nie-z-tego-swiata.read

Roland Barthes Fotografia

Pokrewne tematy