„Państwo jest to negacja wolności poszczególnych jednostek; całkowicie pozbawia je ono wolności w imię wolności wszystkich albo w imię ogólnego prawa.“

Państwo, władza

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 września 2020. Historia
Michał Bakunin Fotografia
Michał Bakunin79
rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Podobne cytaty

Leszek Balcerowicz Fotografia
Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
Marcel Lefebvre Fotografia
Wojciech Popiela Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Simón Bolívar Fotografia

„Stany Zjednoczone uważają za swe przeznaczenie męczenie i dręczenie kontynentu w imię wolności.“

—  Simón Bolívar południowoamerykański przywódca walk wyzwoleńczych 1783 - 1830

Źródło: Artur Domosławski, Gorączka latynoamerykańska, wyd. Świat Książki, Warszawa 2010, s. 231.

Friedrich August von Hayek Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Sławomir Mrożek Fotografia
Karl Popper Fotografia
Michał Bakunin Fotografia

„Wolność jest niepodzielna, nie można odciąć cząstki wolności nie zabijając jej całkowicie. Ta mała cząstka, którą odetniecie – stanowi istotę mojej wolności.“

—  Michał Bakunin rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Свобода неделима: нельзя отсечь ее часть, не убив целиком. Малая часть, которую вы отсекаете,-- это сама сущность моей свободы. (ros.)
Wolność
Źródło: Федерализм, социализм и антитеологизм http://az.lib.ru/b/bakunin_m_a/text_0110.shtml [w:] Философия. Социология. Политика., Правда, 1989.

Konstantinos Tsatsos Fotografia
Monteskiusz Fotografia

„Wolność to prawo czynienia wszystkiego, czego ustawy nie zabraniają.“

—  Monteskiusz, książka O duchu praw

O duchu praw (1748)
Wariant: Wolność to prawo czynienia wszystkiego, czego ustawy nie zabraniają.

Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
John Locke Fotografia
Cyceron Fotografia

„Krańcowa wolność prowadzi narody i jednostki do skrajnego niewolnictwa.“

—  Cyceron mówca rzymski, popularyzator filozofii greckiej, polityk -106 - -43 p. n. e.

Napoleon Bonaparte Fotografia
Krzysztof Opaliński Fotografia

„Wolność prawdziwa w tym jest: słuchać prawa.“

—  Krzysztof Opaliński wojewoda poznański, poeta 1611 - 1655

Źródło: Antologia poezji głupich i mądrych Polaków, wybór Ludwik Stomma, Gdańsk 2000.

Benito Mussolini Fotografia

„Wolność jest obowiązkiem, nie prawem.“

—  Benito Mussolini wódz ("duce") włoskich faszystów, premier Włoch 1883 - 1945

Źródło: Tim Redman, Ezra Pound and Italian Fascism (1991), s. 114.

Pokrewne tematy