Kazimierz Brodziński cytaty

Kazimierz Brodziński Fotografia
18   1

Kazimierz Brodziński

Data urodzenia: 8. Marzec 1791
Data zgonu: 10. Październik 1835

Kazimierz Brodziński ps. i krypt.: B., B..., I., K. B., K. B......, K. B. Sierżant Artylerii, K. Br., K. Br. Por. Ar., K. Brodz., K. Uwaga, K. z Kr., Kazimierz Br., Kazimierz z Królówki – polski poeta epoki sentymentalizmu, historyk, teoretyk i krytyk literacki, tłumacz, publicysta i myśliciel chrześcijański, powszechnie uważany za najwybitniejszego twórcę preromantyzmu w Polsce.

Już we wczesnym stadium swojej twórczości Kazimierz Brodziński, „dusza prawdziwie anielska” i autor licznych sielanek, zdradzał zamiłowanie do wiejskiej prostoty, optymizmu i życia pasterskiego. Apoteoza ta wkrótce poddana została jednak bolesnej próbie: doświadczenie ludzkiego okrucieństwa podczas wojny najezdniczej w latach 1809–1813, wywołało u Brodzińskiego głębokie przerażenie śmiercią, bestialstwem oraz cierpieniem moralnym i fizycznym, które sprawiło, że z czasem poeta przyjął wiarę chrześcijańską. Jego dojrzałą poezję zdominował wyraźny kult wartości ewangelicznych, a przy tym: uczuć rodzinnych, małżeństwa i miłości braterskiej, gościnności, przyjaźni i ufności w Bożą opatrzność. Wiara w zmartwychwstanie stanowić miała podstawę walki z rozpaczą, a jej formą miał być powrót do słowiańskiej „krainy łagodności”. Na tej bazie powstały również filozoficzne teorie autora wokół moralnego sensu idylli oraz klasycystycznej elegii.

„Szczęście jest móc wszystko, co chcemy; a wielkość, chcieć wszystko co możemy.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Myśli oderwane http://www.archive.org/details/pismakazimirzab02krasgoog w: Pisma Kazimirza Brodzińskiego, tom VIII, wyd. Gebethner i Wolff, Poznan 1874, s. 354.

„Wszelkie szyderstwo jest bronią niemocy i złości.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Mowa o narodowości Polaków i Posłanie do braci wygnańców http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=2136 wyd. Księgarnia Luxemburgska, Paryż 1867, s. 69.

„Natchnij się mówię, dumą narodową; o ile bowiem wszelka duma jest występkiem, o tyle narodowa jest powinnością.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Mowa o narodowości Polaków i Posłanie do braci wygnańców http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=2136 wyd. Księgarnia Luxemburgska, Paryż 1867, s. 18.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Dają kaganiec owcom, żeby nie beczały.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Myśli oderwane http://www.archive.org/details/pismakazimirzab02krasgoog w: Pisma Kazimirza Brodzińskiego, tom VIII, wyd. Gebethner i Wolff, Poznan 1874, s. 357.

„Mniej są gorzkie głodnemu korzonki lasów niżeli wsparcie proszone.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Mowa o narodowości Polaków i Posłanie do braci wygnańców http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=2136 wyd. Księgarnia Luxemburgska, Paryż 1867, s. 34.

„Czas jest podobny rzece, która co lekkie przyniesie, co ciężkie na dnie pogrąży.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Myśli oderwane http://www.archive.org/details/pismakazimirzab02krasgoog w: Pisma Kazimirza Brodzińskiego, tom VIII, wyd. Gebethner i Wolff, Poznan 1874, s. 357.

„Przyjaźni skarbie życia, ludzkości zaszczycie!
Ty dzieląc na połowę, w pół powiększasz życie.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: O poezyi http://www.archive.org/details/pismakazimirzab07krasgoog w: Pisma Kazimirza Brodzińskiego, tom I, wyd. J. I. Kraszewski, Poznan 1872, s. 64.

„Naród jest wrodzoną ideą, którą członkowie jego w jedno spojeni, urzeczywistnić się starają. Jest jedną rodziną, mającą swoje rodzinne przygody i powołanie.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Mowa o narodowości Polaków i Posłanie do braci wygnańców http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=2136 wyd. Księgarnia Luxemburgska, Paryż 1867, s. 16.

Podobni autorzy

Anatole France Fotografia
Anatole France52
powieściopisarz i krytyk francuski
Henry David Thoreau Fotografia
Henry David Thoreau92
amerykański pisarz, poeta i filozof
Edgar Allan Poe Fotografia
Edgar Allan Poe19
poeta i nowelista amerykański
George Byron Fotografia
George Byron33
angielski poeta
Walt Whitman Fotografia
Walt Whitman16
poeta amerykański
Lew Tołstoj Fotografia
Lew Tołstoj120
pisarz rosyjski
Nikołaj Gogol Fotografia
Nikołaj Gogol86
rosyjski dramaturg i powieściopisarz
Alfred de Musset Fotografia
Alfred de Musset40
poeta i pisarz francuski
Ralph Waldo Emerson Fotografia
Ralph Waldo Emerson72
filozof amerykański
Dzisiejsze rocznice
Stanisław Krzyżowski Fotografia
Stanisław Krzyżowski8
polski oficer, polityk i dyrektor banku 1893 - 1933
John Dewey Fotografia
John Dewey3
amerykański filozof, pedagog 1859 - 1952
Eugene Debs Fotografia
Eugene Debs8
1855 - 1926
Krzysztof Zaleski Fotografia
Krzysztof Zaleski2
aktor, scenarzysta i reżyser polski 1948 - 2008
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Anatole France Fotografia
Anatole France52
powieściopisarz i krytyk francuski
Henry David Thoreau Fotografia
Henry David Thoreau92
amerykański pisarz, poeta i filozof
Edgar Allan Poe Fotografia
Edgar Allan Poe19
poeta i nowelista amerykański
George Byron Fotografia
George Byron33
angielski poeta
Walt Whitman Fotografia
Walt Whitman16
poeta amerykański