Kazimierz Brodziński cytaty

Kazimierz Brodziński Fotografia
18   1

Kazimierz Brodziński

Data urodzenia: 8. Marzec 1791
Data zgonu: 10. Październik 1835

Kazimierz Brodziński ps. i krypt.: B., B..., I., K. B., K. B......, K. B. Sierżant Artylerii, K. Br., K. Br. Por. Ar., K. Brodz., K. Uwaga, K. z Kr., Kazimierz Br., Kazimierz z Królówki – polski poeta epoki sentymentalizmu, historyk, teoretyk i krytyk literacki, tłumacz, publicysta i myśliciel chrześcijański, powszechnie uważany za najwybitniejszego twórcę preromantyzmu w Polsce.

Już we wczesnym stadium swojej twórczości Kazimierz Brodziński, „dusza prawdziwie anielska” i autor licznych sielanek, zdradzał zamiłowanie do wiejskiej prostoty, optymizmu i życia pasterskiego. Apoteoza ta wkrótce poddana została jednak bolesnej próbie: doświadczenie ludzkiego okrucieństwa podczas wojny najezdniczej w latach 1809–1813, wywołało u Brodzińskiego głębokie przerażenie śmiercią, bestialstwem oraz cierpieniem moralnym i fizycznym, które sprawiło, że z czasem poeta przyjął wiarę chrześcijańską. Jego dojrzałą poezję zdominował wyraźny kult wartości ewangelicznych, a przy tym: uczuć rodzinnych, małżeństwa i miłości braterskiej, gościnności, przyjaźni i ufności w Bożą opatrzność. Wiara w zmartwychwstanie stanowić miała podstawę walki z rozpaczą, a jej formą miał być powrót do słowiańskiej „krainy łagodności”. Na tej bazie powstały również filozoficzne teorie autora wokół moralnego sensu idylli oraz klasycystycznej elegii. Wikipedia

„Szczęście jest móc wszystko, co chcemy; a wielkość, chcieć wszystko co możemy.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Myśli oderwane http://www.archive.org/details/pismakazimirzab02krasgoog w: Pisma Kazimirza Brodzińskiego, tom VIII, wyd. Gebethner i Wolff, Poznan 1874, s. 354.

„Wszelkie szyderstwo jest bronią niemocy i złości.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Mowa o narodowości Polaków i Posłanie do braci wygnańców http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=2136 wyd. Księgarnia Luxemburgska, Paryż 1867, s. 69.

„Naród jest wrodzoną ideą, którą członkowie jego w jedno spojeni, urzeczywistnić się starają. Jest jedną rodziną, mającą swoje rodzinne przygody i powołanie.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Mowa o narodowości Polaków i Posłanie do braci wygnańców http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=2136 wyd. Księgarnia Luxemburgska, Paryż 1867, s. 16.

„Dają kaganiec owcom, żeby nie beczały.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Myśli oderwane http://www.archive.org/details/pismakazimirzab02krasgoog w: Pisma Kazimirza Brodzińskiego, tom VIII, wyd. Gebethner i Wolff, Poznan 1874, s. 357.

„Czas jest podobny rzece, która co lekkie przyniesie, co ciężkie na dnie pogrąży.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Myśli oderwane http://www.archive.org/details/pismakazimirzab02krasgoog w: Pisma Kazimirza Brodzińskiego, tom VIII, wyd. Gebethner i Wolff, Poznan 1874, s. 357.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Natchnij się mówię, dumą narodową; o ile bowiem wszelka duma jest występkiem, o tyle narodowa jest powinnością.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Mowa o narodowości Polaków i Posłanie do braci wygnańców http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=2136 wyd. Księgarnia Luxemburgska, Paryż 1867, s. 18.

„Przyjaźni skarbie życia, ludzkości zaszczycie!
Ty dzieląc na połowę, w pół powiększasz życie.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: O poezyi http://www.archive.org/details/pismakazimirzab07krasgoog w: Pisma Kazimirza Brodzińskiego, tom I, wyd. J. I. Kraszewski, Poznan 1872, s. 64.

„Mniej są gorzkie głodnemu korzonki lasów niżeli wsparcie proszone.“

—  Kazimierz Brodziński

Źródło: Mowa o narodowości Polaków i Posłanie do braci wygnańców http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=2136 wyd. Księgarnia Luxemburgska, Paryż 1867, s. 34.

Podobni autorzy

Anatole France Fotografia
Anatole France52
powieściopisarz i krytyk francuski
Heinrich Heine Fotografia
Heinrich Heine44
poeta niemiecki
Theodor Fontane Fotografia
Theodor Fontane10
niemiecki pisarz, poeta, dziennikarz, krytyk i farmaceuta; …
Aleksander Puszkin Fotografia
Aleksander Puszkin29
poeta rosyjski
Henry David Thoreau Fotografia
Henry David Thoreau94
amerykański pisarz, poeta i filozof
Edgar Allan Poe Fotografia
Edgar Allan Poe20
poeta i nowelista amerykański
George Byron Fotografia
George Byron33
angielski poeta
Oscar Wilde Fotografia
Oscar Wilde184
angielski poeta, prozaik i dramatopisarz
Walt Whitman Fotografia
Walt Whitman16
poeta amerykański
Friedrich Nietzsche Fotografia
Friedrich Nietzsche191
filozof niemiecki
Dzisiejsze rocznice
Henryk Baranowski Fotografia
Henryk Baranowski6
polski reżyser, scenarzysta i aktor 1943 - 2013
Marek Michalak Fotografia
Marek Michalak15
polski pedagog, działacz społeczny 1971
Sam Shepard Fotografia
Sam Shepard
dramaturg, scenarzysta i aktor amerykański 1943 - 2017
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Anatole France Fotografia
Anatole France52
powieściopisarz i krytyk francuski
Heinrich Heine Fotografia
Heinrich Heine44
poeta niemiecki
Theodor Fontane Fotografia
Theodor Fontane10
niemiecki pisarz, poeta, dziennikarz, krytyk i farmaceuta; …
Aleksander Puszkin Fotografia
Aleksander Puszkin29
poeta rosyjski
Henry David Thoreau Fotografia
Henry David Thoreau94
amerykański pisarz, poeta i filozof