Cytaty na temat zakres

Zbiór cytatów na temat zakres.

Pokrewne tematy

Razem 162 cytatów:


Aleksander Sołżenicyn Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Mariusz Błaszczak Fotografia

„Mechanizm relokacji narusza politykę bezpieczeństwa i stanowi realne zagrożenie, a dla nas bezpieczeństwo Polski i Polaków jest najważniejsze. (…) Polityka bezpieczeństwa jest polityką narodową, a nie polityką wspólnotową. Bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego.“

—  Mariusz Błaszczak polski polityk 1969

o relokacji imigrantów i bezpieczeństwie Polski.
Źródło: Błaszczak: Mechanizm relokacji to realne zagrożenie http://fakty.interia.pl/raporty/raport-imigranci-z-afryki/informacje/news-blaszczak-mechanizm-relokacji-to-realne-zagrozenie,nId,2437519, interia.pl, 6 września 2017.

Beata Kempa Fotografia

„Być może zdarzało się, że podpisałam jakieś pismo dotyczące korespondencji z Trybunałem Konstytucyjnym na polecenie pani Premier, ale tego nie pamiętam. Jeśli chodzi o kwestie związane z publikacją orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (..), to ja działań w tym zakresie nie podejmowałam. Zajmowała się tym minister Jolanta Rusiniak i pani premier Beata Szydło.“

—  Beata Kempa polski prawnik i polityk 1966

w sprawie decyzji dotyczących publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Źródło: Szefowa RCL: to Beata Szydło osobiście kazała nie publikować wyroków TK https://wiadomosci.onet.pl/kraj/szefowa-rcl-to-beata-szydlo-osobiscie-kazala-nie-publikowac-wyrokow-tk/y8st2kx, onet.pl, 29 listopada 2019.

Beata Szydło Fotografia

„Być może zdarzało się, że podpisałam jakieś pismo dotyczące korespondencji z Trybunałem Konstytucyjnym na polecenie pani Premier, ale tego nie pamiętam. Jeśli chodzi o kwestie związane z publikacją orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (...), to ja działań w tym zakresie nie podejmowałam. Zajmowała się tym minister Jolanta Rusiniak i pani premier Beata Szydło.“

—  Beata Szydło polska działaczka samorządowa i polityczna 1963

w sprawie decyzji dotyczących publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Autorka: Beata Kempa
Źródło: Szefowa RCL: to Beata Szydło osobiście kazała nie publikować wyroków TK https://wiadomosci.onet.pl/kraj/szefowa-rcl-to-beata-szydlo-osobiscie-kazala-nie-publikowac-wyrokow-tk/y8st2kx, onet.pl, 29 listopada 2019.

Piotr Kropotkin Fotografia
Józef Dietl Fotografia
Jacek Rostowski Fotografia

„W tym zakresie, cokolwiek bym nie zrobił, będzie źle. Bo jeżeli zamieszkam w Toruniu, będzie problem z Bydgoszczem. Jeżeli zamieszkam w Bydgoszczu, to kogoś obrażę w Toruniu.“

—  Jacek Rostowski ekonomista polski 1951

wypowiedź z kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego z 19 marca 2014, w której rozważał ewentualność zamieszkania w regionie, z którego kandydował.
Źródło: Wpadka Rostowskiego. „Jeżeli zamieszkam w Bydgoszczu…”, tvn24.pl, 20 marca 2014 https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wpadka-rostowskiego-jezeli-zamieszkam-w-bydgoszczu,409614.html

To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Gilbert Keith Chesterton Fotografia
Mateusz Morawiecki Fotografia

„Polska jest częścią Europy. Za czasów naszych poprzedników Polska była trochę papugą Europy, naśladowaliśmy tylko. Dzisiaj my, Polska, wyznaczamy standardy, idee i propozycje. I te idee są kopiowane przez całą Europę, chociażby w zakresie podatku VAT czy walki z rajami podatkowymi. W UE jesteśmy coraz ważniejszym państwem członkowskim i będziemy coraz ważniejsi.“

—  Mateusz Morawiecki polski menedżer, historyk, bankowiec i polityk, Szesnasty Premier Rzeczypospolitej Polskiej od 2017 roku 1968

Źródło: Morawiecki negocjował przystąpienie Polski do UE? Komentarze po wypowiedzi premiera https://wiadomosci.onet.pl/kraj/morawiecki-negocjowal-wejscie-polski-do-ue-komentarze-po-slowach-premiera/hbeht0n, onet.pl, 19 sierpnia 2018.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Lech Kaczyński Fotografia
Stanisław Gądecki Fotografia
Budda Siakjamuni Fotografia
Waldemar Tkaczyk Fotografia

„Jazz polega na improwizacji. Żeby improwizować, trzeba mieć bogatą wiedzę i opanowaną technikę w bardzo szerokim zakresie. A w rocku wystarczy zagrać trzy dźwięki na basie.“

—  Waldemar Tkaczyk polski basista (Kombi, Skywalker) 1954

Źródło: Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, Królowie życia. Kombi, Skawalker, O.N.A. i... Kombii, czyli 40 lat wzlotów i upadków na scenie, rozmowę przeprowadził Kuba Frołow, Warszawa 2017, s. 135-136.

Leszek Balcerowicz Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia

„Z ekonomicznego punktu widzenia próżnowanie, traktowane jako zajęcie, ma bardzo wiele wspólnego z czynami świetnymi, owoce bezczynnego życia, będące jednocześnie jego prestiżowymi oznakami, są w istocie swej bardzo zbliżone do trofeów uzyskanych dzięki czynom bohaterskim. Jednakże bezczynność w węższym sensie, w odróżnieniu zarówno od wykonywania tych czynów, jak jakichkolwiek zajęć produkcyjnych, na ogół nie pozostawia żadnych śladów materialnych. Dlatego też świadectwa spędzenia jakiegoś okresu życia na czcigodnym próżnowaniu przybierają zwykle formę dóbr «niematerialnych». Takimi niematerialnymi dowodami próżnowania są quasi-naukowe lub quasi-artystyczne osiągnięcia, a także wiedza nieużyteczna, która nie służy bezpośrednio podtrzymywaniu lub przedłużeniu życia ludzkiego. W naszych czasach np. funkcję taką pełni znajomość języków martwych i filozofii okultystycznej, znajomość zasad poprawnej wymowy, składni i prozodii; uprawianie różnych rodzajów muzyki (tylko w domu i dla przyjemności) oraz pielęgnowanie innego rodzaju «talentów»; kultywowanie mody w zakresie ubrania, umeblowania i ekwipaży; oddawanie się grom towarzyskim i sportowym, hodowanie nieużytecznych, służących rozrywce zwierząt, jak psy pokojowe lub konie wyścigowe. We wcześniejszych stadiach rozwoju motywem skłaniającym do zdobywania tych wszystkich umiejętności mogło być coś innego niż potrzeba udowodnienia, że nie spędziło się czasu na żadnym pożytecznym produkcyjnym zajęciu – inne mogły być także przyczyny, dla których umiejętności te i zainteresowania stały się modne. Jednakże, gdyby nie okazały się z czasem użyteczne jako świadectwo nieprodukcyjnego użytkowania czasu, nie przetrwałyby do dzisiaj i nie stałyby się zajęciami i zainteresowaniami właściwymi klasie próżniaczej.“

—  Thorstein Veblen ekonomista i socjolog amerykański 1857 - 1929

Teoria klasy próżniaczej (1899)

Barack Obama Fotografia
Anna Zalewska Fotografia

„Korzystniejsze finansowanie małych szkół, uproszczenie systemu finansowania darmowych podręczników, uproszczenie dotacji udzielanych z budżetów samorządów, finansowanie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do potrzeb rynku pracy.“

—  Anna Zalewska polska polityk, nauczycielka 1965

o zmianach w edukacji
Źródło: Anna Zalewska zapowiada kolejne zmiany i podwyżki dla nauczycieli http://fakty.interia.pl/raporty/raport-reforma-edukacji/aktualnosci/news-anna-zalewska-zapowiada-kolejne-zmiany-i-podwyzki-dla-nauczy,nId,2388423, interia.pl, 28 kwietnia 2017

Piotr Andrzejewski Fotografia

„Prawo jest jednoznaczne. Przepis art. 180 ust. 3 konstytucji mówi o kadencyjności organu, jakim jest I prezes SN. Oprócz kadencyjności, ust. 4 mówi o tym, że sędziowie – w zakresie określonym przez władzę ustawodawczą – przechodzą w stan spoczynku. Taki sędzia traci personalną zdolność prawną do pełnienia funkcji w kadencyjnym organie. Poprzednia ustawa zakładała to samo, tylko w zakresie 70 roku życia.“

—  Piotr Andrzejewski polski działacz polityczny i adwokat 1942

o kryzysie wokół SN
Źródło: Mec. Andrzejewski dla wPolsce.pl o działaniach Małgorzaty Gersdorf: To wizerunkowe mieszanie się w politykę i nieposłuszeństwo https://wpolityce.pl/polityka/403556-mec-andrzejewski-dla-wpolscepl-o-dzialaniach-gersdorf, wpolityce.pl, 12 lipca 2018.

Michał Królikowski Fotografia

„Ingerencja ministra sprawiedliwości w swobodę działania SN moim zdaniem wykracza w przypisany zakres kierowania wymiarem sprawiedliwości. O ile przy sądownictwie powszechnym pewien nadzór, zwłaszcza administracyjny, jest zasadny, o tyle nie powinien mieć miejsca przy SN albo NSA. Dodać należy, że w ustawie wyraźnie zaakcentowano potrzebę zwiększenia efektywności odpowiedzialności dyscyplinarnej. (…) W propozycji PiS formuła równoważenia się władz sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej została naruszona. Balans między nimi jest istotnym założeniem ustrojowym. (…) Wstrząsający jest dla mnie pomysł automatyzmu przejścia wszystkich sędziów SN w stan spoczynku, poza tymi, których aktywność zaakceptuje minister sprawiedliwości. Muszę podkreślić, że choć z wieloma się spierałem naukowo, procesowo czy administracyjnie, to przecież znam wielu sędziów SN osobiście… (…) Jeżeli rzeczywiście mielibyśmy do czynienia ze zdemoralizowanym środowiskiem, pełnym ubeków, tobym to zrozumiał. Większość z sędziów SN to osoby zdecydowanie na swoim miejscu. Jak bardzo bogatym krajem musi być Polska, że ją stać na rezygnację z fachowców? Podobnie oceniałem pewne posunięcia rządu PO, jak odwoływanie kompetentnych ludzi i zastępowanie tymi pozbawionymi kwalifikacji. Mówię to z dużą przykrością, bo jestem daleki od apologetyzowania środowiska sędziowskiego. Jestem przekonany, że w świetle dotychczasowego orzecznictwa TK w części dotyczącej uzależnienia SN od ministra sprawiedliwości, należy uznać tę ustawę za niezgodną z konstytucją. Jesteśmy jednak świadkami ustrojowej przebudowy podstawowych instytucji państwa bez zmiany konstytucji i z zerwaniem z dotychczasową kulturą kontroli stanowionego prawa. Choćby z tego powodu mamy prawo pytać o racje i wyrażać niepokój. Podkreślam to, gdyż czymś innym jest programowe krytykanctwo tzw. totalnej opozycji, a czymś innym krytyka podyktowana rozsądkiem i wstrzemięźliwością. Tak właśnie chciałbym, by rozumieć moje słowa.“

—  Michał Królikowski 1977

Źródło: Prof. Michał Królikowski: Nie do zaakceptowania w państwie prawa http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/prof-michal-krolikowski-nie-do-zaakceptowania-w-panstwie-prawa_1008602.html, se.pl, 14 lipca 2017

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“