Wojciech Jaruzelski cytaty

Wojciech Jaruzelski Fotografia
42   0

Wojciech Jaruzelski

Data urodzenia: 6. Lipiec 1923
Data zgonu: 25. Maj 2014

Reklama

Wojciech Witold Jaruzelski – polski polityk i dowódca wojskowy, działacz komunistyczny, przewodniczący Rady Państwa PRL , a następnie prezydent PRL i prezydent RP , generał armii Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego WP , szef Sztabu Generalnego WP , minister obrony narodowej , przewodniczący Komitetu Obrony Kraju – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych na wypadek wojny, współtwórca Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego; w nocy 12/13 grudnia 1981 stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która w czasie stanu wojennego sprawowała faktyczną władzę w Polsce, członek Biura Politycznego KC PZPR , I sekretarz KC PZPR , poseł na Sejm PRL III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji, prezes Rady Ministrów PRL , członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w 1981.

Podobni autorzy

Władysław Gomułka Fotografia
Władysław Gomułka29
polski polityk komunistyczny, I sekretarz KC PZPR
Konstanty Rokossowski Fotografia
Konstanty Rokossowski2
marszałek ZSRR i Polski
Jan Zieja Fotografia
Jan Zieja18
polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii…
Jan Nowak-Jeziorański Fotografia
Jan Nowak-Jeziorański30
polski dziennikarz, politolog, działacz społeczny, żołnierz…
Thomas Jefferson Fotografia
Thomas Jefferson50
3. prezydent Stanów Zjednoczonych
Jacek Bartyzel Fotografia
Jacek Bartyzel2
polski publicysta, działacz opozycji w czasach PRL
Halina Auderska Fotografia
Halina Auderska9
polska pisarka
Tadeusz Kutrzeba Fotografia
Tadeusz Kutrzeba5
generał polski

Cytaty Wojciech Jaruzelski

Reklama

„Jestem z tych, którzy widocznie potrzebują Kościoła na co dzień, nie umieją żyć samą wiarą. Sześć lat byłem w gimnazjum katolickim, byłem ministrantem, działałem w sodalicji mariańskiej, z mlekiem matki wyssałem katolicyzm. Nawet w kościele parafialnym mieliśmy swoją ławę – mój dziadek był jednym z fundatorów tego kościoła. Szanuję historyczną rolę Kościoła, jego wpływ na moralność, ale widocznie nie było to we mnie zakotwiczone intelektualnie. Emocjonalnie tak, bo jeszcze z frontu pisałem listy do matki i siostry, opatrzone: „Opatrzność nade mną czuwa”, „wczoraj byłem u spowiedzi”, lepiej się dzięki temu czułem. Ale brakowało mi Kościoła na co dzień, kiedy słucha się kapłana, podlega pewnym normom – spowiedź, komunia itd. Wreszcie wpływ środowiska, lektur itd. Dla mnie przełomowe były studia w Wyższej Szkole Piechoty (wtedy nie było jeszcze Akademii Sztabu Generalnego). Byłem oficerem frontowym, to był rok 1947. Tam w znacznej części wykładowcami byli oficerowie przedwojenni – w tym przedmiotów politycznych. Byli też wykładowcy radzieccy, ale w mniejszości. W tej uczelni nauczano nas demokracji ludowej, polskiej drogi do socjalizmu. Nie był to jeszcze etap, kiedy zatriumfował stalinizm. W programie nauczania mieściły się wartości etyczno-światopoglądowe, okazywano szacunek do Kościoła. Jednak oczywiście była walka: Kościół – państwo, Kościół – partia, była rywalizacja o rząd dusz. Jak człowiek się znalazł systemowo, ustrojowo po tej stronie, to siłą faktu się w to wpisywał.“

—  Wojciech Jaruzelski
Źródło: „Ja też nosiłem mieczyk Chrobrego – rozmowa z gen. Jaruzelskim”, Bibula.com, 3 lutego 2009 http://www.bibula.com/?p=6205

„Jeżeli nawet w niedalekiej przyszłości nie oczekuje się agresji ze strony NATO, musimy jednak, jak mawiają wojskowi, być w gotowości bojowej.“

—  Wojciech Jaruzelski
Źródło: Tomasz Mianowicz, magazyn „Karta”, 2001 Opis: słowa wygłoszone na naradzie prowadzonej przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego 5 października 1989 z dowódcami wojsk Układu Warszawskiego. Autorem stenogramu jest generał Fritz Streletz.

„W tym świetle musimy spojrzeć ostrzej i na zamiar rozmieszczenia nowych rakiet, wycelowanych również w nasze miasta. Polska krew jest nisko notowana na waszyngtońskiej giełdzie.“

—  Wojciech Jaruzelski
Opis: przemówienie z okazji Święta Pracy, 1 maja 1983. Źródło: histmag.org, 19 grudnia 2011 http://histmag.org/Polska-to-nie-Texas-i-rozcapierzone-palce-czyli-zlote-mysli-I-sekretarza-6204,

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Bardzo niebezpieczne dla nas są liczne wewnętrzne i zewnętrzne powiązania syjonistyczne i prosyjonistyczne występujące w postaciach mafijnych i indywidualnych. Milczenie i brak ustosunkowania się wysoko postawionych towarzyszy pochodzenia żydowskiego stanowi pożywkę dla naszych wrogów z zagranicy.“

—  Wojciech Jaruzelski
Opis: w marcu 1968 na posiedzeniu Podstawowej Organizacji Partyjnej w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Źródło: Mariusz Cieślik, Barwy walki Wojciecha Jaruzelskiego, rp.pl http://www4.rp.pl/artykul/1199319-Barwy-walki-Wojciecha-Jaruzelskiego.html, 8 maja 2015.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dzisiejsze rocznice
Errico Malatesta Fotografia
Errico Malatesta90
włoski myśliciel polityczny, anarchista 1853 - 1932
Krystyna Czerni Fotografia
Krystyna Czerni2
polski krytyk sztuki 1957
Janet Dailey Fotografia
Janet Dailey
1944 - 2013
Katarzyna Doherty Fotografia
Katarzyna Doherty
1896 - 1985
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Władysław Gomułka Fotografia
Władysław Gomułka29
polski polityk komunistyczny, I sekretarz KC PZPR
Konstanty Rokossowski Fotografia
Konstanty Rokossowski2
marszałek ZSRR i Polski
Jan Zieja Fotografia
Jan Zieja18
polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii…
Jan Nowak-Jeziorański Fotografia
Jan Nowak-Jeziorański30
polski dziennikarz, politolog, działacz społeczny, żołnierz…
Thomas Jefferson Fotografia
Thomas Jefferson50
3. prezydent Stanów Zjednoczonych