John Maynard Keynes cytaty

John Maynard Keynes Fotografia
34   0

John Maynard Keynes

Data urodzenia: 5. Czerwiec 1883
Data zgonu: 21. Kwiecień 1946

John Maynard Keynes, 1. baron Keynes – angielski ekonomista, twórca teorii interwencjonizmu państwowego w dziedzinie ekonomii i finansów państwowych. Był synem logika i ekonomisty Johna Neville’a Keynesa i Ady Florence Keynes z domu Brown , brytyjskiej pisarki.

Na początku Keynes studiował matematykę i historię, ukończył także jeden semestr ekonomii na Cambridge. Studia ekonomiczne odbył pod kierunkiem ekonomistów liberalnych Artura Cecila Pigou i Alfreda Marshalla w latach 1905–1908. Jego poglądy na ekonomię wywarły decydujący wpływ na rozwój myśli ekonomicznej w latach 30.–60. XX wieku. Wikipedia

Fotografia: Walter Benington (1872-1936) / Public domain

Dzieło

Essays in Persuasion
John Maynard Keynes
A Treatise on Money
John Maynard Keynes

„Jedną z rzeczy, które zaledwie mgliście rozumiem, jest – obok końca świata – nieubezpieczalne ryzyko, i nie ma sensu się o nie martwić.“

—  John Maynard Keynes

w 1931.
Źródło: Robert Skidelsky, John Maynard Keynes: A Biography, t. 2, Macmillan, 1992.

„Zadziwiającym osiągnięciem teorii klasycznej było to, że przezwyciężyła ona poglądy „człowieka naturalnego” i równocześnie okazała się błędna.“

—  John Maynard Keynes

Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 316.

„Uważam, że ekonomia jest nauką moralną… zajmuje się introspekcją i wartościami… zajmuje się motywami, oczekiwaniami i psychologicznymi niepewnościami.“

—  John Maynard Keynes

Źródło: The General Theory and After, part 2, w: The Collected Writings of John Maynard Keynes, t. 14, Palgrave Macmillan, Londyn 1973.

„Znaleźliśmy się w potężnym zamęcie, popełniwszy błędy w kierowaniu delikatną maszyną, której działania nie rozumiemy.“

—  John Maynard Keynes

To-day we have involved ourselves in a colossal muddle, having blundered in the control of a delicate machine, the working of which we do not understand. (ang.)
Źródło: The Great Slump of 1930

„Mogę ulegać wpływom tego, co wydaje mi się sprawiedliwe i rozsądne, lecz w walce klas stanę po stronie wykształconej burżuazji.“

—  John Maynard Keynes, książka Essays in Persuasion

Źródło: Essays in Persuasion, w: The Collected Writings of John Maynard Keynes, t. 9, Palgrave Macmillan, Londyn 1972.

„Pożyczać wielkie sumy za granicę, bez żadnej możliwości prawnego zadośćuczynienia, jeśli sprawy przybiorą zły obrót – to szalony koncept.“

—  John Maynard Keynes

To lend vast sums abroad, without any possibility of legal redress if things go wrong, is a crazy construction. (ang.)
Źródło: Robert W. Dimand, Keynes on global economic integration, „Atlantic Economic Journal”, czerwiec 2006 http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6413/is_2_34/ai_n29369183/

„Do pieniędzy przywiązujemy tak wielką wagę dlatego, że są łącznikiem pomiędzy teraźniejszością a przyszłością.“

—  John Maynard Keynes

Źródło: Agnieszka Mitraszewska, Jak trwoga, to do apostoła, „Gazeta Wyborcza”, 12–13 października 2013.

„Międzynarodowe inwestycje zawsze były i pewnie zawsze będą niespłacalne.“

—  John Maynard Keynes

International investment always has been and always should be defaulted. (ang.)
Źródło: Robert W. Dimand, Keynes on global economic integration, „Atlantic Economic Journal”, czerwiec 2006 http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6413/is_2_34/ai_n29369183/

„Kapitalizm to takie niezwykłe wierzenie, że najbardziej niegodziwi zrobią najbardziej niegodziwe z czynów dla wspólnego dobra wszystkich ludzi.“

—  John Maynard Keynes

Capitalism is the astounding belief that the most wickedest of men will do the most wickedest of things for the greatest good of everyone. (ang.)
cytat przypisywany.
Źródło: George Schuster, Christianity and human relations in industry (1951), s. 109.

„Jedynym środkiem zapewniającym przybliżenie się do stanu pełnego zatrudnienia okaże się uspołecznienie inwestycji w dość szerokim zakresie (…).“

—  John Maynard Keynes

Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 345.

„Ludzie praktyki są bardzo czuli na to, co zwykli nazywać stanem zaufania, i przywiązują do tego dużą wagę. Ale ekonomiści nie poddawali tego problemu starannej analizie…“

—  John Maynard Keynes

Źródło: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przeł. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 131.

Podobni autorzy

Ludwig von Mises Fotografia
Ludwig von Mises36
ekonomista austriacki
William Somerset Maugham Fotografia
William Somerset Maugham32
pisarz angielski
Aldous Huxley Fotografia
Aldous Huxley36
pisarz angielski
John Ronald Reuel Tolkien Fotografia
John Ronald Reuel Tolkien22
angielski filolog-germanista, filozof chrześcijański, pisarz
Alan Alexander Milne Fotografia
Alan Alexander Milne9
pisarz angielski
Stephen Hawking Fotografia
Stephen Hawking32
astrofizyk, kosmolog i fizyk angielski
Charles Chaplin Fotografia
Charles Chaplin19
angielski aktor i reżyser kina niemego
Rudyard Kipling Fotografia
Rudyard Kipling32
angielski pisarz, poeta i prozaik
Clive Staples Lewis Fotografia
Clive Staples Lewis52
angielski pisarz, historyk, filozof i teolog
Agatha Christie Fotografia
Agatha Christie82
pisarka angielska
Dzisiejsze rocznice
Salvador Dalí Fotografia
Salvador Dalí57
malarz hiszpański 1904 - 1989
Karol Irzykowski Fotografia
Karol Irzykowski91
polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki 1873 - 1944
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Ludwig von Mises Fotografia
Ludwig von Mises36
ekonomista austriacki
William Somerset Maugham Fotografia
William Somerset Maugham32
pisarz angielski
Aldous Huxley Fotografia
Aldous Huxley36
pisarz angielski
John Ronald Reuel Tolkien Fotografia
John Ronald Reuel Tolkien22
angielski filolog-germanista, filozof chrześcijański, pisarz
Alan Alexander Milne Fotografia
Alan Alexander Milne9
pisarz angielski