„Przyczyną naszej choroby są raczej fałszywe pojęcia z zakresu ekonomii politycznej niż polityki w ścisłym tego słowa znaczeniu.“

Dawny ustrój i rewolucja, Listy

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Alexis de Tocqueville Fotografia
Alexis de Tocqueville40
francuski myśliciel i polityk 1805 - 1859

Podobne cytaty

Zofia Nałkowska Fotografia

„(…) przy ograniczeniu ścisłym zakresu wrażeń, życie wewnętrzne rozrasta się jak jemioła.“

—  Zofia Nałkowska pisarka polska, publicystka i dramatopisarka 1884 - 1954

Źródło: Agenor albo starość przykładna, [w:] Pisma wybrane t. 1, Czytelnik, Warszawa 1956, s. 270.

Alfred Korzybski Fotografia

„Człowiek może zostać, dosłownie, zatruty przez fałszywe pojęcia i fałszywe nauczanie.“

—  Alfred Korzybski polski inżynier, filozof, logik 1879 - 1950

Humans can be literally poisoned by false ideas and false teachings. (ang.)
Źródło: Manhood of Humanity. The Science and Art of Human Engineering (1921)

Kazimierz Marcinkiewicz Fotografia

„Odszedłem z polityki, bo to choroba śmiertelna.“

—  Kazimierz Marcinkiewicz polityk polski, premier RP 1959

powód odejścia z polityki w 2007.
Źródło: politbiuro.pl http://politbiuro.pl/politbiuro/1,85402,6289875,Kazimierz_zamilkl.html, 18 lutego 2009

Paweł VI Fotografia
Maria Luiza Merkert Fotografia

„Nie lękajmy się żadnej niewygody i ofiary. Nie odstrasza nas nawet myśl, że choroba pierwszego podopiecznego, który zażąda pomocy, może być przyczyną naszej śmierci.“

—  Maria Luiza Merkert niemiecka zakonnica 1817 - 1872

fragment wniosku z 4 listopada 1850 do władz cywilnych Nysy.
Źródło: s. M. Margarita Gabriela Cebula CSSE – Czcigodna Służebnica Boża Maria Merkert. Wydawnictwo Świętego Krzyża. Nysa. 2006. ISBN 83-904652-2-1, s. 14.

Frédéric Bastiat Fotografia
Ha-Joon Chang Fotografia
Józef Ignacy Kraszewski Fotografia
Michaił Bułhakow Fotografia

„Przyczyną mojej choroby jest wieloletnie zaszczucie, a następnie milczenie.“

—  Michaił Bułhakow, książka Mistrz i Małgorzata

diagnoza stawiana przez Bułhakowa w 1931, na dziewięć lat przed śmiercią.
Źródło: Beata Kęczkowska, Mistrz i Małgorzata, op. cit., s. 29

Antoni Dudek Fotografia

„[Stan wojenny] to okazja do zastanowienia się nad zakresem metod dopuszczalnych przy rozwiązywaniu kryzysu politycznego. Zatem nie chodzi o to, czy Jaruzelski zrobił dobrze czy niedobrze wprowadzając stan wojenny, bo to już jest kwestia rzeczywiście historyczna. Chodzi raczej o przemyślenie problemu, jak daleko można się posunąć w rozwiązywaniu kwestii spornych w polityce.“

—  Antoni Dudek polski historyk i politolog 1966

Źródło: rozmowa Cezarego Michalskiego, 13 grudnia to najgorsza okazja do partyjnych marszów http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20121213/dudek-13-grudnia-najgorsza-okazja-do-partyjnych-marszow, krytykapolityczna.pl, 13 grudnia 2012.

Siegfried Lenz Fotografia
Zygmunt Freud Fotografia

„(…) postępy techniczne, nie mają żadnej wartości dla naszej ekonomii szczęścia.“

—  Zygmunt Freud austriacki neurolog i psychiatra 1856 - 1939

Kultura jako źródło cierpień (1930)

Paweł Śpiewak Fotografia

„Podejrzliwość w świecie polityki jest czymś strasznym, jak choroba zwana słoniowacizną.“

—  Paweł Śpiewak polski socjolog i historyk idei 1951

Źródło: „Zwierciadło” nr 2/1960, luty 2010

Asanga Fotografia
Władysław Siła-Nowicki Fotografia
Demokryt Fotografia
Jorge Luis Borges Fotografia

Pokrewne tematy