Cytaty na temat zostać

Zbiór cytatów na temat zostać, ludzie, mienie, nasi.

Razem 2876 cytatów:

Piotr Morta Fotografia

„Trzech opozycjonistów zostało odznaczonych medalami „Pro Patria” podczas piątkowej uroczystości 25-lecia związku Solidarność 80 w Katowicach. Odznaczenia wręczył p. o. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Wśród uhonorowanych medalami „Pro Patria” w uznaniu „szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny” znaleźli się działacze opozycyjni, później także działający m. in. w „Solidarności 80”: Stanisław Brzeźniak, Piotr Paweł Morta i Ryszard Majdzik.“

—  Piotr Morta 1959

relacja z 35. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek – opozycjoniści uhonorowani medalem „Pro Patria”.
O Piotrze Morcie
Źródło: radiozagranica.pl http://www.radiozagranica.pl/8/80/Artykul/284861,35-lat-od-pacyfikacji-kopalni-Wujek polskieradio.pl http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1705223,35-rocznica-pacyfikacji-kopalni-Wujek-Opozycjonisci-uhonorowani-medalem-Pro-Patria dzieje.pl http://dzieje.pl/aktualnosci/opozycjonisci-uhonorowani-medalem-pro-patria gazetaprawna.pl http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1003163,katowice-opozycjonisci-uhonorowani-medalem-pro-patria.html

Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia

„I tak oto niepostrzeżenie z solidnego fundamentu tradycji wypada kolejna cegiełka. Ile ich jeszcze zostało? Ile będzie w stanie utrzymać ściany nośne potężnego gmachu, w którym mieszkamy?“

—  Marek Żukow-Karczewski polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961

Źródło: Zapomniane oblicze Świętego Mikołaja, Ekologia.pl, 2011. http://ekologia.pl/srodowisko/specjalne/zapomniane-oblicze-swietego-mikołaja,16358.html

Maria Konopnicka Fotografia

„Choćbyś poznał ziemię całą
Milion gwiazd jeszcze zostało!
Choćbyś gwiazdy znał na niebie,
Jeszcze musisz znać… sam siebie.“

—  Maria Konopnicka polska pisarka, nowelistka, pisarka literatury dziecięcej, tłumaczka, publicystka i krytyk, działaczka niepodległościow… 1842 - 1910

Andrzej Majewski Fotografia
George Orwell Fotografia

„Polityka została wymyślona po to, aby kłamstwo brzmiało jak prawda.“

—  George Orwell pisarz i publicysta angielski 1903 - 1950

Political language (...) is designed to make lies sound truthful... (ang.)
Źródło: Politics and the English Language http://ebooks.adelaide.edu.au/o/orwell/george/o79p/

Jan Bosko Fotografia

„Około w pół do dwunastej w korytarzach rozległ się głuchy odgłos, jakby olbrzymi, ciągnięty przez wiele koni wóz zbliżał się do drzwi sypialni. Z każdą minutą dźwięk ten stawał się coraz bardziej posępny, jak grzmot. Cała sypialnia się trzęsła. Przerażeni klerycy wyskoczyli ze swych łóżek i stłoczyli się w jednym kącie. I wtedy właśnie, wśród posępnego łoskotu gromu, rozległ się jasny głos Alojzego Comollo, który po trzykroć powiedział: Bosko, jestem zbawiony!“

—  Jan Bosko włoski duchowny katolicki, święty 1815 - 1888

o swoim zmarłym przyjacielu Alojzym Comollo, którego umierającego prosił o odpowiedź czy został zbawiony.
Źródło: Po Bogu najbardziej kochał młodzież, miewał prorocze sny i dar bilokacji https://www.gosc.pl/doc/4481902.Po-Bogu-najbardziej-kochal-mlodziez-miewal-prorocze-sny-i-dar, gosc.pl, 31 stycznia 2018.

Sorajja Esfandijari Bachtijari Fotografia
George Orwell Fotografia

„Polacy zostali oskarżeni o to, że usiłowali zachować niepodległość własnego państwa, jednocześnie przeciwstawiając się narzuconemu ich krajowi marionetkowemu rządowi, jak również o to, że pozostali wierni rządowi w Londynie, który był w tym czasie uznawany przez cały świat, wyjąwszy ZSRR.“

—  George Orwell pisarz i publicysta angielski 1903 - 1950

odpowiedź na zamieszczony lewicowym Tribune komentarz czytelnika, który popierał porwanie przywódców polskiego Państwa Podziemnego przez ZSRR i organizację pokazowego procesu szesnastu.
I ślepy by dostrzegł (1944)

Adolf Hitler Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Tadeusz Boy-Żeleński Fotografia
Andy Andrews Fotografia
Paweł z Tarsu Fotografia

„Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystko pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.“

—  Paweł z Tarsu święty chrześciański, apostoł i misjonarz 5 - 67

O Jezusie
Źródło: Biblia Tysiąclecia, 1. List do Koryntian 13, 1–13

Frank Zappa Fotografia
John Malkovich Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Joan Fontaine Fotografia
Stefan Jaracz Fotografia
Hermann Hesse Fotografia

„Tym spośród nas, którzy łatwo znajdują zadowolenie, a pogodni są tylko z pozoru, przeciwstawiają się inni ludzie i całe ludzkie pokolenia, których pogoda nie jest powierzchowną igraszką, ale powaga i głębią. Jednego z nich znałem, był to dawny nasz mistrz muzyki, którego sam niegdyś widywałeś w Waldzell czasami, człowiek ten w ciągu ostatnich lat swojego życia posiadł cnotę pogody w tak znacznym stopniu, że promieniowała zeń jak światło ze słońca, że w postaci życzliwości, radości życia, dobrego humoru, ufności i zaufania przechodziła ona na wszystkich dookoła, we wszystkich też dalej promieniując, we wszystkich tych, którzy prawdziwie blask jej wchłonęli i pozwolili się nim przeniknąć. Ja również oświecony zostałem jego blaskiem, mnie również udzielił on nieco swej jasności i promienistości serca (…) Osiągnięcie takiej pogody jest dla mnie, a wraz ze mną dla wielu, celem najwyższym i najszlachetniejszym. Znajdziesz ową pogodę także u niektórych ojców z kierownictwa zakonu. A pogoda ta nie jest ani igraszką, ani upodobaniem w samym w sobie, jest najwyższą świadomością i miłością, jest afirmacją wszelkiej rzeczywistości, czuwaniem na skraju wszelkich głębin i przepaści, jest cnota rycerzy i świętych, cnota niezniszczalną, która wraz z wiekiem i przybliżaniem się śmierci stale jeno wzrasta. Jest ona tajemnica piękna i właściwą substancją wszelkiej sztuki. Poeta, który cuda i potworności życia taneczną miara swych wierszy opiewa, muzyk, co pozwala im rozbrzmiewać w postaci czystej współczesności, jest szafarzem światła, pomnaża radość i jasność na ziemi, nawet jeśli nas najpierw wiedzie przez łzy i ból. Może ów poeta, którego wiersze tak nas zachwycają, jest smutnym samotnikiem, może i muzyk ów był posępnym marzycielem, lecz także i wówczas dzieło jego uczestniczy w radości gwiazd i bogów. To, co nam daje, nie jest już jego mrokiem, cierpieniem czy trwogą, to kropla czystego światła, wiekuistej radości. Nawet całe narody czy języki zgłębić usiłują głębiny świata przez mity, kosmogonie, religie, radość ta jest ostatecznym i najważniejszym celem, który mogą osiągnąć.“

—  Hermann Hesse, książka Gra szklanych paciorków

Józef Knecht do swojego przyjaciela Plinia Designori
Gra szklanych paciorków
Źródło: Gra szklanych paciorków (rozdz. Rozmowa), tłum. Maria Kurecka, Wydawnictwo Poznańskie 1971, s. 319–322.

Baszszar al-Asad Fotografia

„Wypowiedzi polityków w Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie i w innych krajach są obrazą zdrowego rozsądku i lekceważeniem opinii publicznej własnych narodów. To nonsens: najpierw oskarżać, a dopiero potem zbierać dowody. I tym zajmuje się najpotężniejszy kraj – USA. W środę nas oskarżono a za dwa dni amerykański rząd oświadczył, że rozpoczyna zbieranie dowodów. W jaki sposób chcą zbierać te dowody znajdując się daleko od miejsca zdarzenia? Oskarżono nas o to, że armia zastosowała broń chemiczną w obszarze, który niby znajduje się pod kontrolą bojowników. Tak naprawdę, na tym terenie nie ma wyraźnej linii frontu między armią i bojownikami. Jak państwo może wykorzystać broń chemiczną lub jakikolwiek inny rodzaj broni masowego rażenia w miejscu, w którym koncentrują się jego wojska? To przeczy elementarnej logice. Dlatego tego rodzaju oskarżenia mają wyłącznie polityczny charakter, a ich przyczyną jest szereg zwycięstw sił rządowych nad terrorystami. A co się tyczy dochodzenia ws. zbrodni wojennych w Syrii, jesteśmy pierwszymi, którzy zażądali przybycia międzynarodowej komisji śledczej. Kiedy terroryści wystrzelili rakietę z trującym gazem w Aleppo wkrótce po wielu wypowiedziach na Zachodzie o gotowości sił rządowych do użycia broni chemicznej, poprosiliśmy o wizytę zagranicznych ekspertów. Stanowisko to zostało uzgodnione z Rosją, chcieliśmy by USA, Francja, Wielka Brytania przekonały się, że to nie my, ale nasi przeciwnicy używają broni chemicznej. Żeby przekonały się na podstawie konkretnych faktów, a nie gołosłownych oskarżeń. Ale wiadomo, że wszystkie rezultaty mogą być interpretowane na korzyść poszczególnych krajów. Dlatego oczekujemy, że Rosja nie pozwoli interpretować dokumentów w interesie polityki amerykańskiej czy zachodniej w ogóle.“

—  Baszszar al-Asad 1965

Z wywiadu dla rosyjskiej gazety Kornel Sawiński: Bashar Al-Assad: najciekawsze cytaty 2013 r. http://geopolityka.org/programy/kornel-sawinski-bashar-al-assad-najciekawsze-cytaty-2013-r, Izwiestia (sierpień 2013)

Józef Piłsudski Fotografia

„Każdy może zostać do nas przyjęty, lecz nie każdy może wśród nas pozostać“

—  Józef Piłsudski polski działacz niepodległościowy i polityk, premier, Naczelnik Państwa, twórca tzw. rządów sanacyjnych 1867 - 1935

Cytaty przypisywane
Źródło: referat nt. koncepcji rozwoju „Strzelca” przygotowanego na Konferencję Programową ZS „Strzelec” – OSW w Krakowie 4 sierpnia 1993, opublikowanego w lipcu 1993 w nr 2 „Strzelca Tatarskiego” autorstwa Roberta Ziembińskiego, mylnie przypisywany Józefowi Piłsudskiemu

Naomi Klein Fotografia
Jack Kerouac Fotografia
Marcel Lefebvre Fotografia
Khalil Gibran Fotografia
Gerard Way Fotografia
Hermann Hesse Fotografia
Andriej Tarkowski Fotografia
Piotr Libera Fotografia
Marcel Lefebvre Fotografia
John Pershing Fotografia
Franciszek z Asyżu Fotografia

„Ci, którzy otrzymują władzę, na tyle mogą się nią szczycić, na ile szczyciliby się, gdyby im zostało powierzone zadanie obmywania nóg braciom.“

—  Franciszek z Asyżu święty katolicki, zakonnik, mistyk chrześcijański, stygmatyk, diakon 1182 - 1226

Źródło: Napomnienie IV

Leon I Wielki Fotografia
Emily Brontë Fotografia
John Steinbeck Fotografia
Adolf Hitler Fotografia

„Najcięższym ciosem, jaki kiedykolwiek spadł na ludzkość było nadejście chrześcijaństwa. Bolszewizm jest nieślubnym dzieckiem chrześcijaństwa. Jedno i drugie zostało wymyślone przez Żydów.“

—  Adolf Hitler kanclerz Rzeszy, twórca i dyktator III Rzeszy niemieckiej 1889 - 1945

rozmowa z 11–12 lipca 1941 pochodząca z tajnych notatek spisanych przez Martina Bormanna, który słynął ze swojej wrogości do religii chrześcijańskiej.
Cytaty przypisywane, Rozmowy przy stole (1941–1945)

Charles Bukowski Fotografia

„Niewolnictwo nigdy nie zostało zniesione, po prostu zostało rozciągnięte na wszystkie kolory.“

—  Charles Bukowski amerykański poeta i powieściopisarz 1920 - 1994

Źródło: Zbiór korespondencji Bukowskiego Reach for the Sun. Selected letters 1978–1994 vol. 3

Jan Maria Vianney Fotografia
Georg Christoph Lichtenberg Fotografia
Clive Staples Lewis Fotografia

„Kto raz został królem w Narnii, na zawsze nim pozostanie.“

—  Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii

Opowieści z Narnii, Lew, czarownica i stara szafa
Źródło: rozdział 17: Polowanie na Białego Jelenia

Billie Joe Armstrong Fotografia
Ludmiła Putina Fotografia

„Świat się dla mnie zawalił, gdy mąż oznajmił mi, że chce zostać prezydentem. Płakałam całą noc, bo wiedziałam, że nic nie będzie tak jak dawniej.“

—  Ludmiła Putina pierwsza dama Rosji 1958

Źródło: Przemysław Słowiński, Dyktatorzy i ich kobiety. Seks, władza i pieniądze, op. cit., s. 263.

Libba Bray Fotografia
Ksenofanes Fotografia
Maria Pawłowna Romanowa Fotografia

„Jego śmierć nastąpiła zbyt późno, by zmienić bieg wydarzeń. Jego okropne nazwisko stało się synonimem katastrofy. Śmiałość tych, którzy go zabili, aby uratować swą ojczyznę, została błędnie oceniona… Podnosząc ręce, by ocalić starą władzę, zadali jej w rzeczywistości ostateczny śmiertelny cios.“

—  Maria Pawłowna Romanowa 1786 - 1859

o śmierci Grigorija Rasputina.
Źródło: Stephen Weir, Najgorsze decyzje w historii świata. Okoliczności, sprawcy, konsekwencje, tłum. Dorota Gabon, Wydawnictwo Publicat, Poznań 2008, ISBN 9788324515813, s. 100.

Mark Twain Fotografia
Margaret Thatcher Fotografia
Pius X Fotografia
Franz Kafka Fotografia

„Człowiek, który stracił ciszę, nie tylko stracił swoją własność, ale został zmodyfikowany w całej swojej strukturze.“

—  Max Picard 1888 - 1965

Źródło: Świat milczenia (Die Welt des Schweigens)

Bill Hicks Fotografia
Jan Nowak-Jeziorański Fotografia

„Ja mogę nie lubić tego rządu, ale on został wyłoniony w wolnych wyborach i jest moim rządem, bo jest rządem polskim.“

—  Jan Nowak-Jeziorański polski dziennikarz, politolog, działacz społeczny, żołnierz AK 1914 - 2005

o rządzie SLD.

David Rockefeller Fotografia
Alfred de Musset Fotografia
Justyn Męczennik Fotografia
Rainer Maria Rilke Fotografia
George Santayana Fotografia
Jan Maria Vianney Fotografia
Matka Teresa z Kalkuty Fotografia
Diox Fotografia
Kasia Kowalska Fotografia
Robert Frost Fotografia
Martin Heidegger Fotografia
Ryszard Bender Fotografia
Witold Gombrowicz Fotografia
Olga Tokarczuk Fotografia
Stanisław Maczek Fotografia

„Na terenie Dywizji została zapoczątkowana akcja pomocy dzieciom walczącej Warszawy. Akcję tę gorąco popieram i zwracam się z apelem do wszystkich żołnierzy 1. Dyw. Pancernej, aby nie szczędzili datków na ten szlachetny cel. (…) Każdy niech złoży tyle, na ile go tylko stać.“

—  Stanisław Maczek generał polski 1892 - 1994

gen. Stanisław Maczek do żołnierzy 1. Dywizji Pancernej, m.p. w Belgii, 28 września 1944.
Źródło: Andrzej Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1994, s. 364

Józef Szmidt Fotografia

„Władze nie mogły mu darować tej tęsknoty za Niemcami – został objęty zapisem cenzury. Jego nazwisko przestało się nawet pojawiać we wspomnieniowych wydawnictwach.“

—  Józef Szmidt polski lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski 1935

O Józefie Szmidcie
Źródło: Piotr Płatek, Święty spokój Józefa Szmidta, „Gazeta Wyborcza”, 21 kwietnia 2008, s. 13.

To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Paul McCartney Fotografia
Grace Jones Fotografia
Sławomir Żarski Fotografia
Robert Górski Fotografia
Wojciech Mojzesowicz Fotografia

„Gdyby mnie posłuchał, nie zostałby sam. Opuścili go wszyscy ci, którzy byli z nim na początku. Filipek, Hojarska, Sułek i wielu innych wartościowych ludzi. A dobiła go seksafera, bo uderzyła w jego najbliższych. Taki cios każdy odczuje.“

—  Wojciech Mojzesowicz polski rolnik i polityk 1954

o Andrzeju Lepperze.
Źródło: Andrzej się zabił? Niemożliwe…, express.bydgoski.pl, 12 sierpnia 2011 http://www.express.bydgoski.pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrIssue=1899&NrSection=80&NrArticle=210598&IdTag=831

Stanisław Michalkiewicz Fotografia
Bernard Cornwell Fotografia
Waldemar Kraska Fotografia
Teresa Lipowska Fotografia

„W Tacie już zostałam obsadzona „kontrowo” do zwykłego, „dobrego” wizerunku. I myślę, że jakoś wybrnęłam z tej sytuacji… Gdy spadałam z piątego piętra wszyscy byli tak radośni, że aż bili brawo! To była moja najlepsza recenzja!“

—  Teresa Lipowska aktorka polska 1937

Źródło: Teresa Lipowska -Gdy wypadłam z piątego piętra, ludzie zaczęli mi bić brawo http://www.m-jak-milosc.pl/Wywiady/797/Teresa-Lipowska-Gdy-wypadlam-z-piatego-pietra-ludzie-zaczeli-mi-bic-brawo.html

Jan Sowa Fotografia

„To nie jest żadna wygrana PiS, tylko gigantyczna przegrana elit liberalnych. Liberałowie są największymi przegranymi ostatnich 25 lat. Udało im się zająć dominującą pozycję w debacie publicznej, natomiast ponieśli spektakularną klęskę na poziomie idei. Nic, co stanowi trzon liberalizmu w sensie społecznym i światopoglądowym, nie zostało w Polsce zrealizowane.“

—  Jan Sowa polski eseista 1976

o wyniku wyborów parlamentarnych 25 października 2015.
Źródło: rozmowa Kacpra Leśniewicza, KOD-owi i PiS-owi chodzi o zamaskowanie wyzysku http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/dr-hab-jan-sowa-kod-owi-i-pis-owi-chodzi-o-zamaskowanie-wyzysku/e686yp, onet.pl, 25 września 2016.

Wojciech Mojzesowicz Fotografia
Wojciech Jagielski Fotografia
Janina Paradowska Fotografia
Konstanty Schmidt-Ciążyński Fotografia
Józef Michalik Fotografia
Pius XII Fotografia
Whoopi Goldberg Fotografia

„Niektórzy ludzie uznali, że pochwalam to, co on zrobił. Powiem to jasno i wyraźnie: chciałam tylko przedstawić całą sytuację, bo taką mam teraz pracę – szczególnie opowiedzieć o tym, dlaczego został zatrzymany i jakie ciążą na nim zarzuty, czyli o tym, że odbył nielegalny stosunek seksualny z nieletnią, jednak z mojego punktu widzenia, nie zgwałcił jej.“

—  Whoopi Goldberg aktorka amerykańska 1955

o oskarżeniu Romana Polańskiego o gwałt na nieletniej.
Źródło: Goldberg popiera gwałty?, interia.pl, 2 października 2009 http://film.interia.pl/raport/polanski-aresztowany/news/goldberg-popiera-gwalty,1376303

Anna Grodzka Fotografia

„Jestem za obniżeniem wieku szkolnego, ale nie byłoby Elbanowskich, gdyby ta reforma została dobrze przygotowana.“

—  Anna Grodzka polski polityk 1954

Źródło: Sześciolatki w szkole i w Sejmie http://annagrodzka.natemat.pl/135559,szesciolatki-w-szkole-i-w-sejmie, natemat.pl, 5 marca 2015.

Kuba Sienkiewicz Fotografia
Augusto Sandino Fotografia

„Ostatnie strzały w tej wojnie konstytucjonalistycznej zostały oddane przez moją kawalerię.“

—  Augusto Sandino 1895 - 1934

Źródło: Zbigniew Marcin Kowalewski, Guerilla latyno-amerykańska, op. cit., s. 18.

Anne Rice Fotografia
Gregor Schlierenzauer Fotografia
Conan O'Brien Fotografia

„Niedługo ma zostać wydana książka dla dzieci z Sarą Palin jako bohaterką. Nie chciałbym zdradzać zakończenia, ale w końcu dowiadujemy się, kto zastrzelił matkę Bambiego.“

—  Conan O'Brien komik amerykański 1963

The Tonight Show
Źródło: Jay Leno i inni – cytaty wybrane II http://www.joemonster.org/art/13443/Jay_Leno_i_inni_cytaty_wybrane_II

Zbigniew Chlebowski Fotografia

„Rząd wyciągnął rękę do Anny Fotygi, lecz ta ręka została odcięta.“

—  Zbigniew Chlebowski polski polityk 1964

spór wokół kandydatury byłej szefowej polskiej dyplomacji na stanowisko polskiego ambasadora przy ONZ.
Źródło: Tok FM/TVN24, Wyciągnęliśmy rękę, lecz została ona odcięta, Onet.pl, 26 kwietnia 2009

„Mój dziadek
Został wynaleziony
W okresie
Orzecha łupanego.“

—  Roman Gorzelski 1934 - 2010

Srebrnikowe myśli, czyli bajki, fraszki, przysłowia i wierszyki, Przysłówka
Źródło: Dziadek, s. 60

Stanisław Ciosek Fotografia
Michael Hayden Fotografia

„Internet jest z samej natury niepewny i będzie musiał kiedyś zostać przebudowany. Ale do tego czasu każdy musi bronić się sam – tak jak w Ameryce 150 lat temu przy zdobywaniu Dzikiego Zachodu.“

—  Michael Hayden 1945

Źródło: wywiad Christiana Wernicke, Dziki Zachód w sieci, „Süddeutsche Zeitung”, tłum. „Forum”, 4 października 2010.