Cytaty na temat cóż

Zbiór cytatów na temat cóż, mienie, powiedzieć, ludzie.

Razem 525 cytatów:

Bill Hicks Fotografia
Adam Smith Fotografia
Maria Skłodowska-Curie Fotografia
Arthur Schopenhauer Fotografia
Albert Einstein Fotografia

„Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd.“

—  Albert Einstein fizyk niemiecki, noblista 1879 - 1955

Źródło: Janusz Fedirko, Einsteiniana, „Alma Mater” nr 114, maj 2009, s. 80.

Leonardo da Vinci Fotografia

„Cóż zmusza cię, człowieku, abyś opuścił własne schronienie w mieście, porzucił krewnych i przyjaciół i udał się w wędrówkę poprzez góry i doliny? Cóż jeśli nie przyrodzone piękno świata?“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Źródło: Cytaty o górach, alpinistyczne, wspinaczkowe, drytooling.com.pl, 9 stycznia 2013 http://drytooling.com.pl/serwis/art/artykuly/2136-cytaty-o-gorach-alpinizmie-himalaizmie-wspinaczce-wspinaczach?showall=&start=4

Woody Allen Fotografia

„Jesteś najwspanialszym kochankiem jakiego miałam.
– Cóż, bardzo dużo ćwiczyłem jak byłem sam.“

—  Woody Allen amerykański scenarzysta, reżyser, producent i aktor pochodzenia żydowskiego 1935

Cytaty z utworów literackich (w tym scenariuszy), Miłość i śmierć

Czesław Miłosz Fotografia
Gustave Flaubert Fotografia
Charles Chaplin Fotografia
Benito Mussolini Fotografia

„Biedna Polska! Cóż to za egzaltowany naród. Jak Polacy mogli się łudzić, że Anglia i Francja im pomogą?!“

—  Benito Mussolini wódz ("duce") włoskich faszystów, premier Włoch 1883 - 1945

Źródło: Piotr Zychowicz, Pakt Ribbentrop-Beck (2013), s. 288

Aleksander Puszkin Fotografia
Otto von Bismarck Fotografia

„Po cóż innego stworzył Bóg Żydów polskich, jak nie po to by byli naszymi szpiegami?“

—  Otto von Bismarck niemiecki polityk 1815 - 1898

Cytaty przypisywane

Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Tertulian Fotografia

„Cóż jest więcej niesprawiedliwego, jak kiedy ludzie nienawidzą tego, czego nie znają?“

—  Tertulian łaciński teolog z Afryki Północnej 155 - 220

Apologetyk

Sandra Bullock Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia

„Cóż jest w dębie takiego, że go tak często antropomorfizujemy, że mówimy o nim jak o drugim człowieku? Dąb przecież także… umiera. Umiera powoli i majestatycznie, tak jak przystało na jego 1500-letnie życie. (…) Gdy stoimy oko w oko z królem drzew polskich, to pamiętajmy, że patrzą na nas wieki, wieki podczas których jakże inny był stosunek człowieka do dębów i do całej przyrody.“

—  Marek Żukow-Karczewski polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961

Źródło: Dąb – król polskich drzew, „Aura” nr 9, wrzesień 1988, s. 20–21. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-72dccf88-5430-4d92-8617-9f550865d9b9?q=1dac2329-67be-4b51-b5b3-4554b1ebe953$15&qt=IN_PAGE

Marek Żukow-Karczewski Fotografia

„Och, cóż to była za kobieta! Na temat tajemnicy jej pochodzenia i burzliwego życia napisano tomy, jej postać do dzisiaj wzbudza emocje i wywołuje ostra spory. Piękna i ambitna, kochająca i namiętnie kochana, wywalczyła sobie pozycję na szczytach ówczesnej hierarchii społecznej. Nieodrodna córa swojej epoki!“

—  Marek Żukow-Karczewski polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961

Źródło: Krajobrazy utracone: Zofiówka – romantyczny ogród krajobrazowy w Humaniu, Ekologia.pl, 2012. http://ekologia.pl/styl-zycia/podroze/krajobrazy-utracone-zofiowka-romantyczny-ogrod-krajobrazowy-w-humaniu,16401.html

To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Elon Musk Fotografia

„Cóż, starałem się nauczyć najwięcej ile mogłem z wcześniejszych prób.“

—  Elon Musk Południowoafrykański przedsiębiorca i filantrop 1971

Franz Kafka Fotografia
Heinrich Heine Fotografia
Arthur Conan Doyle Fotografia
O.S.T.R. Fotografia

„Mówisz nadzieja matką głupich?
Cóż chyba nigdy nie zmądrzeję…“

—  O.S.T.R. raper polski 1980

Źródło: Witaj w 2003 z płyty JuNouMi Vol. 3

Jonasz Kofta Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Bill Hicks Fotografia
Robert Janowski Fotografia
Leopold Staff Fotografia

„I cóż za prawdą świadczy bardziej niż to, że błąd ma więcej czaru?“

—  Leopold Staff poeta polski 1878 - 1957

Źródło: Prawda

Katarzyna Berenika Miszczuk Fotografia
Lucy Maud Montgomery Fotografia
Lewis Carroll Fotografia
Jean Moréas Fotografia

„Dzisiaj wiem, że to wszystko jest kłamstwo i złuda,
Baśniowe berła złote i piosenki kniej, —
Jednak płaczę, jak dziecko nie wierzące w cuda,
I oto chciałbym znowu zasnąć pośród kniej…

Cóż, że to wszystko baśnie i kłamstwo i złuda?“

—  Jean Moréas poeta grecki 1856 - 1910

Źródło: Dobre wróżki, Liryka francuska. Serya druga, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 1911, s. 4, tłum. Bronisława Ostrowska.

Tomasz Witkowski Fotografia
Czesław Miłosz Fotografia
Ludwik Wrodarczyk Fotografia

„Serce jest na to, abyśmy kochali, a cóż bardziej jest miłości godne, jak Bóg.“

—  Ludwik Wrodarczyk polski zakonnik 1907 - 1943

fragment z listu pisanego z Obry do matki, braci i sióstr z 27 września 1931.
Źródło: Maria Kielar-Czapla Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy, s. 64 http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/art_images/art_11/img38.pdf

Anna Achmatowa Fotografia
Roy Bean Fotografia
Jan Strzelecki Fotografia

„Cóż z tego, że nie wierzymy w Boga. Bogu nie przeszkadza to wierzyć w nas.“

—  Marek Konecki 1949

Księga kpin (satyry, ironie i nonsensy)

Andrzej Ziemiański Fotografia

„U nas, w obwodzie grodzieńskim, żadnych międzynarodowościowych i międzywyznaniowych konfliktów nigdy nie było. (…) Mieszkam w regionie grodzieńskim ponad trzydzieści lat i nie pamiętam ani jednego wypadku, żeby u prostych obywateli wynikły jakieś problemy we wzajemnych relacjach. Pojawiały sie pytania w konkretnych sprawach – na przykład Karty Polaka, Związku Polaków na Białorusi. Cóż, są pewne aktywne osoby, jak to się mówi, ze swoim poglądem, i one mają prawo go wyrażać. Ale powiedzieć, że wobec kogoś są uprzedzenia – nie słyszałem o czymś takim. Jeśli popatrzymy choćby na strukturę organów władzy Grodzieńszczyzny, to zobaczymy wiele imion i nazwisk wyraźnie polskiego pochodzenia.“

—  Alaksandr Antonienka białoruski ekonomista i polityk 1953

У нас, у Гродзенскай вобласці, ніякіх міжнацыянальных і міжканфесійных разладаў ніколі не было. (…) Я жыву ў гродзенскім рэгіёне больш за трыццаць гадоў і не памятаю ні аднаго выпадку, каб у простых грамадзян узніклі нейкія праблемы ва ўзаемаадносінах. Узнікалі пытанні па канкрэтных справах — да прыкладу па карце паляка, па Саюзе палякаў. Што ж, ёсць пэўныя актыўныя людзі, як кажуць, са сваім поглядам, і яны маюць права яго выказаць. Але сказаць, што кагосьці ўшчамляюць — я пра такое не чуў. Калі мы паглядзім хоць бы структуру органаў улады Гродзеншчыны, то ўбачым шмат імёнаў і прозвішчаў відавочна польскага паходжання. (białorus.)
Źródło: Парламентарый Аляксандр Антоненка — пра заяву кіраўніка МЗС Польшчы: Відаць, міністр Сікорскі зыходзіў з інтарэсаў сваёй краіны http://by.belapan.by/archive/2011/02/16/by_media_sikorskij/, 16 lutego 2011

Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
Jerzy Ofierski Fotografia
Wespazjan Kochowski Fotografia

„Cóż jest człowiek? Kawalec błota, syn gniewu, naczynie zelżywości, urodzony w plugastwie, żyjący w nędzy, mający umrzeć w ucisku.“

—  Wespazjan Kochowski polski historyk i poeta 1633 - 1700

Źródło: Wespazjan Kochowski, Psalm III. w Psalmodya polska, Kraków 1859.

Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia

„Cóż gorszego od domu, w którym niewiasta mężem rządzi? Dobrze zaś jest w tym domu, gdzie mąż rządzi, a niewiasta ulega.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony wczesnochrześcijański biskup i teolog 354 - 430

Homilie na Ewangelię św. Jana
Źródło: homilia 2

Henri Landru Fotografia

„Cóż, nie pierwszy raz potępiono niewinnego człowieka. Będę dzielny. Będę dzielny.“

—  Henri Landru 1869 - 1922

idąc na stracenie.
25 lutego 1922
Źródło: Adam Ian, Seks i sława. Od Kleopatry do Polańskiego, tłum. Agnieszka Tynecka, Tomasz Bednarowicz, Robert Foltyn, Time after Time. International, Los Angeles-Łódź 1991, ISBN 8390036002, s. 202.

John Maynard Keynes Fotografia
Nadir Szah Afszar Fotografia

„Cóż więc jest tam przyjemnego?“

—  Nadir Szah Afszar 1688 - 1747

usłyszawszy, że w raju zawsze panuje pokój.
Źródło: Nigel Cawthorne, 100 tyranów, despotów i dyktatorów, wyd. Świat Książki, Warszawa 2007, ISBN 9788379319563, s. 102, tłum. Anna Wiśniewska.

Feliks Koneczny Fotografia

„Ponieważ „[[filozofowie prawa” nauczają, że państwo jest wszechmocne, nieomylne, a wyższe ponad wszelką moralność tak dalece, iż moralnym jest wszystko, cokolwiek ono obmyśli i nakaże – więc też nikomu z urzeczonych tą filozofią nie przejdzie przez myśl, jakoby państwo mogło być złodziejem, oszustem, rabusiem. Jeżeli zarządzi coś takiego, co uchodzi może za przestępstwo (a choćby najcięższą zbrodnię) wobec etyki, to tylko w życiu prywatnym, albowiem moralność może dotyczyć tylko prywatnego. To samo, całkiem to samo, przestaje być niemoralnym, gdy dotyczy życia publicznego, gdy wychodzi od państwa, gdyż wszystko staje się w jednej chwili moralnym, gdy się dzieje pod firmą państwa. Tak cudotwórcze państwo kręci myślą obywateli, posiadając władzę umoralniania wszystkiego. Cokolwiek państwo obmyśli, to wszystko jest dobrym i moralnym. Cóż jest wtedy moralnym w życiu publicznym? To, co państwo każe i tylko to. Chcąc wiedzieć, co jest dobrym, należy zapytać ministra. Jeżeli zaś minister się zmieni, dobro również; mogłoby się nawet zdarzyć, że na wręcz przeciwne. Oto jest nauka o państwie, dziś obowiązująca. Wolno więc państwu dokonywać zmiany waluty w taki sposób, żeby obedrzeć obywateli ze znacznej części majątku; wolno redukować oszczędności, poskładane w rozmaitych kasach publicznych; wkroczyć pomiędzy wierzyciela a dłużnika w taki sposób, żeby dłużnik znalazł w prawie pisanym upoważnienie do okradzenia wierzyciela; wolno by nawet skasować całkiem hipoteki (chętki nie brak); godzi się wydawać ustawy mieszczące w sobie wolne żarty z własności prywatnej; wolno rządowi rzucić hasło do unieważnienia umów, a w pewnych okolicznościach nadawać osobom prawo szafowania cudzą własnością (np. w ustawie lokatorskiej) itd. itd. Słowem: wolno wszystko.“

—  Feliks Koneczny historyk polski, historiozof 1862 - 1949

Dwoistość etyki. Prawo prywatne a publiczne
Źródło: Państwo i Prawo, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997, s. 123.

Guillaume Musso Fotografia
Robert Bly Fotografia

„No cóż, wszystkie te mitologiczne bzdury nadają się dla mężczyzn wrażliwych; oni może ich potrzebują.“

—  Robert Bly 1926

Żelazny Jan. Rzecz o mężczyznach (1990)
Źródło: s. 274

Pola Gojawiczyńska Fotografia
Szymon Zimorowic Fotografia
Michał Kula Fotografia
Henry David Thoreau Fotografia
Maria Rodziewiczówna Fotografia
Ignacy Daszyński Fotografia
Ignacy Hołowiński Fotografia
Makarios III Fotografia

„Jeśli zaś chodzi o życie… No, cóż, Stalin mnie dużo nauczył.“

—  Leszek Talko 1965

Pitu i Kudłata w opałach (2014), Pitu
Źródło: O tym, jak być niczym Cezar, s. 140

Włodzimierz Zagórski Fotografia
Poncjusz Piłat Fotografia
Jan Szczęsny Herburt Fotografia

„„Szkło kontaktuje wykształciuchów” – ogłosił w „Przekroju” Piotr Najsztub. Cóż, nic dodać, nic ująć.“

—  Piotr Lisiewicz polski publicysta, happener, aktywista Akcji Alternatywnej "Naszość" 1972

Źródło: „Gazeta Polska” nr 7, 14 lutego 2007

Winston Churchill Fotografia
Johann Wolfgang von Goethe Fotografia

„Z przyganą odniósł się też do tragedii przeznaczenia. „Cóż dzisiaj powiedział – począć z losem? Los to polityka.”“

—  Johann Wolfgang von Goethe niemiecki poeta 1749 - 1832

Pozostałe
Źródło: Rozmowa z Napoleonem (1808)

Henry Ford Fotografia
Nigel Farage Fotografia
Woody Allen Fotografia
Aleksander Kraushar Fotografia

„Spójrzcie na Niemców! To naród wielki!
Innych narodów jest wzorem…
W nim siła ducha i postęp wszelki
Niepowstrzymanym mkną torem.
Silny rozsądek i zmysł prostoty
Za taką poszłyby radą.
Cóż z tego jednak, kiedy ich cnoty
Najbrzydszą u nas są wadą.“

—  Aleksander Kraushar polski adwokat, historyk, publicysta, poeta, działacz kulturalno-oświatowy, pochodzenia żydowskiego 1843 - 1931

Źródło: Rady w: Antologia poezji głupich i mądrych Polaków, wybór Ludwik Stomma, Gdańsk 2000.

Czesław Ryszka Fotografia
Francis Crick Fotografia
Anna Seniuk Fotografia

„Cóż, Mozart dziś się kojarzy tylko z Grupą MoCarta.“

—  Anna Seniuk aktorka polska 1942

Źródło: „Twój Styl”, 4 stycznia 2011 http://www.teatry.art.pl/n/czytaj/26345

„Francja zagrała dziś świetnie. A Grzesiu, no cóż, dobrze biegał po boisku.“

—  Guillaume Samica siatkarz francuski 1981

po towarzyskim meczu Polska – Francja.
Źródło: reprezentacja.net http://www.reprezentacja.net/siatkowka/aktualnosci/27496

Konstantyn VII Porfirogeneta Fotografia

„W Rzeczypospolitej naszej kwitły sztuki wyzwolone, nauki, rozmaite piękne i chwalebne umiejętności, [lecz] uległy one, nie wiem doprawdy, w jaki sposób, zaniedbaniu i poszły w zapomnienie. Cóż uczynił ten niezwykły mędrzec? (…) tych, którzy szykowali się do działalności publicznej, kazał kształcić w zasadach retoryki, a tych, którzy skłaniali się ku kontemplacji, polecał uczyć podstaw filozofii i wdrażać ich do badania natury (…). Wiele [też] troski wykazywał cesarz o studiującą młodzież, poświęcając jej dużo uwagi, dopuszczając do swego stołu, czyniąc z niej swoich domowników, obdarowując ją pieniędzmi, zachęcając [do pracy] życzliwymi słowy. Nie trzeba też było wiele czasu, aby dzięki jego rozumnemu postępowaniu wykształciła się cała gromada ludzi biegłych w nauce i sztukach. Z ich to liczby wybierał władca tych, których zaszczycał godnością sędziów, wysokich urzędników, biskupów, a wszelkie gałęzie nauki i wiedzy znów zakwitły w państwie Rzymian, wzbogacając je, ozdabiając mądrością.“

—  Konstantyn VII Porfirogeneta bizantyński cesarz, uczony, mecenas 905 - 959

O Konstantynie VII Porfirogenecie
Źródło: anonimowa kontynuacja kroniki Teofanesa z lat 813–961, cyt. za: M.H. Serejski (oprac.), Upadek Cesarstwa Rzymskiego i początki feudalizmu na Zachodzie i w Bizancjum. Materiały źródłowe do historii powszechnej epoki feudalnej

Krzysztof Wyszkowski Fotografia
Pierre Gringore Fotografia

„Cóż za nielogiczne ulice!“

—  Pierre Gringore 1475 - 1539

błądząc po Paryżu w celu znalezienia noclegu
Wypowiedzi z powieści Victora Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu
Źródło: s. 79.

Patricia Kaas Fotografia
Anthony de Mello Fotografia
Arkadij Awierczenko Fotografia
Stanisław Michalkiewicz Fotografia

„Państwo o zapędach totalniackich nie toleruje żadnej władzy poza własną i dlatego niszczy nawet władzę rodzicielską, a cóż dopiero – kościelną?“

—  Stanisław Michalkiewicz polski pisarz i publicysta 1947

Źródło: Wydarzenia kanikularne, „Nasza Polska”, 24 lipca 2013

Zbigniew Herbert Fotografia
Ian McKellen Fotografia
Fernando Vallejo Fotografia
Pedro Calderón de la Barca Fotografia

„Czym jest życie? Szaleństwem?
Czym życie? Iluzji tłem,
Snem cieniów, nicości dnem.
Cóż szczęście dać może nietrwałe,
Skoro snem życie jest całe
I nawet sny tylko snem!“

—  Pedro Calderón de la Barca, Życie jest snem

¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son. (hiszp.)
motyw ten zaczerpnięty jest z Baśni z tysiąca i jednej nocy.
Życie snem

Andrzej Stasiuk Fotografia
Andrzej Grabowski Fotografia
Aleksander Machalica Fotografia

„Cóż, to, co myślimy o sobie, to jedno, a to, jacy jesteśmy naprawdę – to zupełnie co innego.“

—  Aleksander Machalica aktor polski 1952

Źródło: Ewa Obrębowska-Piasecka, Owacja 2003 - ranking styczniowy, „Gazeta Wyborcza”, Poznań, 3 lutego 2003 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/owacja.htm

Małgorzata Pieczyńska Fotografia
Czesław Miłosz Fotografia