„Dzięki pragnieniu latania, "przede wszystkim wznoszenia się", tancerze stali się, podobnie jak aniołowie, "ogniwem łączącym człowieka i Boga, niebo i ziemię.“

—  Lucy Moore, Niżyński. Bóg tańca
Reklama

Podobne cytaty

Maria Teresa Ledóchowska Fotografia

„Nagle sen inny cichy mnie ogarnął: Po śmierci – na skrzydłach Anioła Stróża. Wzbiłam się w niebo, ponad ziemię marną, by w piękność wpatrywać się Bożą.“

—  Maria Teresa Ledóchowska błogosławiona polska misjonarka, urodzona i wychowana w Austrii 1863 - 1922
Fragment wiersza z 1872 Marii Teresy Ledóchowskiej „Mój sen”.

Michel Quoist Fotografia
Reklama
Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia

„Pan Bóg pragnie, aby w modlitwach wyrażało się nasze pragnienie, abyśmy stali się zdolni do przyjęcia tego, czym nas pragnie obdarzyć.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony wczesnochrześcijański biskup i teolog 354 - 430
Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, op. cit., s. 109.

Alojzije Stepinac Fotografia

„Odebraliście mi wszystko, ale mogę jeszcze jak Mojżesz wznosić ręce ku niebu.“

—  Alojzije Stepinac chorwacki duchowny katolicki, prymas Chorwacji i błogosławionykatolicki 1898 - 1960
słowa te miał wypowiedzieć kardynał Stepinac 19 października 1946, kiedy osadzono go w więzieniu w Lepoglavie.

Heinrich Heine Fotografia
Sun Tzu Fotografia
Jan Chryzostom Fotografia

„Bóg dał kapłanom taką moc, jakiej nie użyczył ani aniołom, ani archaniołom: tym, co mieszkają na ziemi, zlecił, by szafowali tym, co jest w niebie.“

—  Jan Chryzostom biskup Konstantynopola, pisarz chrześcijański 349 - 407
Źródło: „Zawsze Wierni” nr 4 (173), lipiec-sierpień 2014, s. 7.

Friedrich Schiller Fotografia
 Ezop Fotografia

„Bogowie jedno wznoszą, drugie przewracają.“

—  Ezop grecki bajkopisarz -620 - -564 p. n. e.

Noah Gordon Fotografia
Jurij Gagarin Fotografia
Maksim Gorki Fotografia

„Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. A do czego podobny jest pijak?“

—  Maksim Gorki pisarz rosyjski 1868 - 1936
Źródło: Księga toastów i humoru biesiadnego, wybór i oprac. Leszek Bubel, wyd. Zamek, Warszawa 1995, s. 150.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“