Cytaty na temat ogień

Zbiór cytatów na temat ogień.

Pokrewne tematy

Razem 369 cytatów:


Marek Żukow-Karczewski Fotografia

„Jednym z najgłębiej tkwiących i najbardziej utrwalonych w podświadomości człowieka lęków pierwotnych jest strach przed ciemnością. Jego konsekwencją był m. in. często spotykany w różnych kulturach kult słońca i ognia. Światło i jasność łączono bowiem zwykle z boską potęgą, zdolną zwalczyć mroczne moce.“

—  Marek Żukow-Karczewski polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961

Źródło: Walka o światło. Krótka historia sztucznego oświetlenia, Ekologia.pl, 2012. http://ekologia.pl/srodowisko/specjalne/walka-o-swiatlo-krotka-historia-sztucznego-oswietlenia,17369.html

Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Plutarch Fotografia

„Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.“

—  Plutarch pisarz antyczny 46 - 127

Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000, tłum. Bożena Jóźwiak, s. 302.

Charles Chaplin Fotografia

„Najmądrzejszy naród na świecie to niewątpliwie Chińczycy. Wynaleźli druk – ale nie gazety, proch – ale tylko do sztucznych ogni, wynaleźli wreszcie kompas – ale powstrzymali się przed odkryciem Ameryki.“

—  Charles Chaplin angielski aktor i reżyser kina niemego 1889 - 1977

Źródło: panorama-kina.com, 25 września 2009 http://panorama-kina.blogspot.com/2009/09/cytaty-ludzi-kina.html

Friedrich Nietzsche Fotografia
Leonardo da Vinci Fotografia

„Drzewo żywi ogień, który je pożera.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Źródło: „Poezja”, t. 7, 1971, s. 3.

Michael Dobbs Fotografia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Eurypides Fotografia
Józef Kuraś Fotografia

„Nie mamy nic wspólnego z „Ogniem” i jego pogrobowcami. Uważamy, że zamiast uczestniczyć w uroczystościach ku czci „Ognia” należałoby odprawić żałobne nabożeństwo w intencji jego ofiar, a jest ich 430.“

—  Józef Kuraś dowódca antykomunistycznej partyzantki, pseud. Ogień 1915 - 1947

O Józefie Kurasiu
Źródło: Oświadczenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, cyt. za: „Polityka” nr 52(1756)/1990.

Jiří Kolář Fotografia
George Soros Fotografia
William Shakespeare Fotografia
Josif Brodski Fotografia
Rainbow Rowell Fotografia
Jan Zamoyski Fotografia

„Polacy mawiali z królami swoimi otworzyście, nie okrywając nic, a zawsze im statecznie wiary dotrzymywali; w inszych ziemiach i państwach, w których milczeniem i jedwabnymi słówki wszystko pokrywano szkodliwie, nieraz długo duszony ogień spłonywał.“

—  Jan Zamoyski polski magnat, kanclerz i hetman wielki koronny 1542 - 1605

w liście pisanym do Zygmunta III przed obradami sejmu inkwizycyjnego, 1592.
Źródło: Stanisław Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506–1648), Kraków 2000.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“