Luigi Snozzi cytaty

Luigi Snozzi Fotografia
24   0

Luigi Snozzi

Data urodzenia: 29. Lipiec 1932

Luigi Snozzi – szwajcarski architekt, w 1985 laureat Nagrody Beton 85, w 1993 laureat Nagrody Beton 93, Nagrody Wakkera i Nagrody Prince of Wales in Urban Design Uniwersytetu Harvard, a w 2003 Nagrody Wakkera .

Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Bukareszcie , Wydziału Architektury Uniwersytetu w Sassari i Politechniki Federalnej ETHZ w Zurychu .

Przedstawiciel neomodernistycznego minimalizmu w architekturze, koncentrujący się na jak najmniejszym niszczeniu miejsca interwencji architekta przez maksymalne wykorzystanie nie tylko zalet, lecz przede wszystkim, wad każdego miejsca. Jeden z czterech architektów tesyńskich określanych mianem "czterech muszkieterów" , współtworzących fenomen w architekturze europejskiej końca XX wieku, zwany "szkołą tesyńską". Wikipedia

„Zanim projekt staje się instrumentem zmiany, jest przede wszystkim narzędziem wiedzy.“

—  Luigi Snozzi

Il progetto, prima che strumento di trasformazione, è strumento di conoscenza. (wł.)

„Architekturą nie zrobisz rewolucji, a rewolucja nie wystarczy by tworzyć architekturę: człowiek potrzebuje obydwu.“

—  Luigi Snozzi

Con l'architettura non fai la rivoluzione, ma la rivoluzione non basta per fare architettura: l'uomo ha bisogno di tutte e due. (wł.)

„Budowla zawsze zaczyna się od fundamentów.“

—  Luigi Snozzi

Un edificio comincia sempre dalle sue fondamenta. (wł.)

„Jeszcze do niedawna wszelkie formy ludzkiego osadnictwa były „mapami geologicznymi.”“

—  Luigi Snozzi

Fino a poco tempo fa gli insediamenti umani erano carte geologiche. (wł.)

„Różnorodność jest preludium monotonii, jeżeli chcesz jej uniknąć, powtarzaj twój element.“

—  Luigi Snozzi

La varietà è il preludio alla monotonia, se vuoi evitarla ripeti il tuo elemento. (wł.)

„Natura znosi tylko prawdę, lecz zdaje mi się, że Adolf Loos już to powiedział.“

—  Luigi Snozzi

La natura sopporta solo la verità, ma credo che questo l'abbia già detto Adolf Loos. (wł.)

„Architekturę mierzy się okiem i krokiem…, metr dla geodety.“

—  Luigi Snozzi

L'architettura si misura con l'occhio ed il passo, il metro al geometra. (wł.)

„Kiedy w miastach zniknie sygnalizacja, będziesz bliski rozwiązania.“

—  Luigi Snozzi

Quando nella città la segnaletica diventerà superflua, sarai vicino alla soluzione. (wł.)

„Cóż za marnotrawstwo energii, co za straty na klimatyzacje, ogrzewanie, oświetlenie…, gdy wystarczyłoby okno.“

—  Luigi Snozzi

Quale dispendio d'energia, quale sforzo per ventilare, riscaldare, illuminare … quando basta una finestra.(wł.)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Alpinista jest szczęśliwy w górach, gdyż wie, że za horyzontem jest miasto. Marynarz jest szczęśliwy na morzu, gdyż wie, że za horyzontem jest miasto.“

—  Luigi Snozzi

L'alpinista è felice in mezzo alle montagne perché sa che al di là dell'orizzonte c'è la città. Il marinaio è felice in mezzo al mare perché sa che al di là

„Kiedy projektujesz ulicę lub parking, pomyśl, że za kierownicą siedzi zawsze człowiek.“

—  Luigi Snozzi

Quando costruisci una strada o un parcheggio, non dimenticare che al volante c'è sempre un uomo. (wł.)

„Kiedy projektujesz ścieżkę, obejście, dom, dzielnicę; pamiętaj zawsze o mieście.“

—  Luigi Snozzi

Quando progetti un sentiero, una stalla, una casa, un quartiere, pensa sempre alla città. (wł.)

„Architektura wyrasta z rzeczywistych potrzeb, lecz je przekracza; jeżeli chcesz ją poznać, oglądaj ruiny.“

—  Luigi Snozzi

L'architettura nasce dai bisogni reali, ma essa va al di là di essi; se vuoi scoprirla, guarda le rovine. (wł.)

„Prawdziwy trawnik sięga środka ziemi.“

—  Luigi Snozzi

Un vero prato arriva fino al centro della terra. (wł.)

„Akwedukt nabiera życia od momentu, gdy przestaje nieść wodę.“

—  Luigi Snozzi

L'acquedotto vive al momento che ha cessato di portare l'acqua. (wł.)

„Nic nie jest do wymyślenia, wszystko jest do odkrycia.“

—  Luigi Snozzi

Niente è da inventare, tutto è da reinventare. (wł.)

„Dzięki mozołowi ludzkiemu, miasto zawiera ogień wulkanów, piasek pustyni, dżunglę i step, florę i faunę…, naturę w całej swej okazałości.“

—  Luigi Snozzi

Grazie alle fatiche umane, la città contiene il fuoco dei vulcani, la sabbia del deserto, la giungla e la steppa, la flora e la fauna… tutta la natura… (wł.)

„Architektura jest pustką, którą ty masz zdefiniować.“

—  Luigi Snozzi

L'architettura è vuoto, tocca a te definirlo. (wł.)

„Poszukujesz elastyczności? Buduj mury zawsze z kamienia.“

—  Luigi Snozzi

Cerchi la flessibilità ? Continua pure a costruire i tuoi muri in pietra. (wł.)

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dzisiejsze rocznice
Irena Sendlerowa Fotografia
Irena Sendlerowa21
polska działaczka społeczna, uczestniczka akcji pomocy Żydo… 1910 - 2008
Alicja Bachleda-Curuś Fotografia
Alicja Bachleda-Curuś4
polska aktorka 1983
Szmul Zygelbojm Fotografia
Szmul Zygelbojm2
polski działacz polityczny narodowości żydowskiej 1895 - 1943
Andriej Amalrik Fotografia
Andriej Amalrik1
1938 - 1980
Następne dziesiejsze rocznice