Idézetek a szabadságról

Idézetek gyűjteménye a utazás, szabadság, emberek, ember témáról .

Legjobb idézetek a szabadságról-ről

Abraham Lincoln fénykép

„Azok, akik megtagadják a szabadságot másoktól, nem érdemlik meg maguk sem.“

—  Abraham Lincoln amerikai jogász, politikus, az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke (1861-1865) 1809 - 1865

Oscar Wilde fénykép
Søren Aabye Kierkegaard fénykép
Jean-Paul Sartre fénykép
Jean-Paul Sartre fénykép
Paulo Coelho fénykép
Jim Morrison fénykép

„A barát az, aki teljes szabadságot ad neked, hogy kibontakoztasd magad.“

—  Jim Morrison amerikai énekes, dalszövegíró és költő 1943 - 1971

Jean-Paul Sartre fénykép

„Az élet a kétségbeesés másik oldalán kezdődik.“

—  Jean-Paul Sartre francia dráma- és regényíró 1905 - 1980

Jean-Jacques Rousseau fénykép
Viktor Frankl fénykép

All idézetek a szabadságról

Teljesen 129 idézet szabadság, szűrés:

Adolf Hitler fénykép

„Ha a szabadságnak kevés a fegyvere, azt akaraterővel kell ellensúlyoznunk.“

—  Adolf Hitler osztrák származású német politikus, diktátor 1889 - 1945

beszédében, Landsberg, 1925. november 5.

Szent Ágoston fénykép
Victor Eftimiu fénykép
Joszif Visszarionovics Sztálin fénykép
Táncsics Mihály fénykép
Joszif Visszarionovics Sztálin fénykép
Orbán Viktor fénykép
Orbán Viktor fénykép
Kossuth Lajos fénykép
Halíl Dzsibrán fénykép
George Washington fénykép

„Önkényuralmat kiépíteni legegyszerűbben a féktelenséggel visszaélő szabadság romjain lehetséges. (Circular to the States, 1753. május 9.)“

—  George Washington amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok első elnöke (1789-1797) 1732 - 1799

Forrással megjelölt idézetek

Søren Aabye Kierkegaard fénykép
Søren Aabye Kierkegaard fénykép
Mahatma Gandhi fénykép

„A halottnak, az árvának, a hajléktalannak mit számít, hogy az őrült pusztítást a totalitarianizmus, vagy a szabadság és demokrácia szent nevében követték-e el?“

—  Mahatma Gandhi indiai politikai, spirituális vezető 1869 - 1948

Eredeti: What difference does it make to the dead, the orphans and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty or democracy?

Illyés Gyula fénykép
Mikszáth Kálmán fénykép

„A kötelesség nálunk csupán zavart fogalom, melyet ki-ki másképp magyaráz és másképp követ. A legtöbb elhanyagolja, vagy ellenkezőjét teszi, hisz szabad akarata van! Ez a legnagyobb visszaélés a szabadsággal. (41-42. oldal)“

—  Mikszáth Kálmán magyar író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő, az MTA, a Kisfaludy Társaság és Petőfi Társaság tagja, a Bud… 1847 - 1910

Cikkek, karcolatok (1)

Thomas Jefferson fénykép

„A nagy városokat az ember erkölcsére, egészségére és szabadságára veszélyesnek tartom.“

—  Thomas Jefferson amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok 3. elnöke (1801-1809) 1743 - 1826

Eredeti: levél Dr. Benjamin Rush http://www.yamaguchy.com/library/jefferson/1800.html-hoz, Monticello, 1800. szeptember 23.

Ho Si Minh fénykép
Martin Luther King fénykép

„Van egy álmom: hogy egy napon még Mississippi állam is, amely ma az igazságtalanság és az elnyomás forróságától szenvedő sivatag, a szabadság és a jog oázisává fog változni.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

I Have a Dream (1963)
Eredeti: I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

Henri-Frédéric Amiel fénykép
Bálint György fénykép
Ho Si Minh fénykép
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij fénykép
Orbán Viktor fénykép
Michael Schumacher fénykép
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Richard Bach fénykép

„Szabadságodban áll meggondolnod magad. Választhatsz másik jövőt, vagy másik múltat.“

—  Richard Bach amerikai író 1936

Idézetek forrásokból

Kertész Imre fénykép
Montesquieu fénykép
Ludwig van Beethoven fénykép

„Tegyünk jót, ahol csak lehet,
Szeressük mindennél jobban a szabadságot,
Ne tagadjuk meg az igazságot soha,
Még a trón előtt sem.“

—  Ludwig van Beethoven német klasszicista zeneszerző 1770 - 1827

Neki tulajdonított idézetek

Thomas Jefferson fénykép

„Nem azok közé tartozom akik félnek a néptől. A nép, és nem pedig a gazdagok továbbélő szabadságunk támaszai. És, hogy megõrizzük népünk függetlenségét, nem engedhetjük meg, hogy vezetõink állandó adósságal terheljenek meg bennünket. Választanuk kell takarékosság és szabadság, vagy tékozlás és szolgaság között. Ha olyan adósságokba verjük magunkat, hogy adót kell fizetnünk a húsra, italra, szükségleteinkre és kényelmünkre, munkánkra és szórakozásunkra, hivatásunkra és hitünkre - ahogy Anglia népe is kénytelen -, akkor népünknek, mint nekik is, huszon-négyből tizen-hat órát kell majd dolgoznia és tizenöt óra jövedelmét a kormánynak adnia adósságaira és költségeire; és a tizenhatodik óra keresete nem lévén elég kenyérre, kénytelenek leszünk - mint ők is - zabkását és krumplit enni. Nem lesz időnk gondolkozni, nem lesz módunk a hûtelen gazdákat számadásra vonni, hanem örülünk majd ha létfenntartásunkat megkereshetjük, bérbeadván magunkat társ-szenvedőink nyakára bilincset verni. Földbirtokosaink is, mint az övéik, névleg megtartják ugyan a sajátjuknak nevezett ingatlant és annak igazgatását, de valójában csupán mint a kincstár intézői, és kénytelenek lesznek - mint övéik is - külföldön vándorolni és megelégedni nyomorral, ismeretlenséggel, kivetettséggel és a nemzet glóriájával. E példa áldásos tanulságként állhatna elõttünk, hogy köz- és magán szertelenség miként teszi tönkre a magán vagyonokat. Az alapelvtõl való eltérés elsõ esete a második példájává válik, a második a harmadikévá, és így tovább, míg a társadalom nagy része nyomorúság automatáivá alakul és nem lesz máshoz érzéke mint bûnhöz és szenvedéshez. Azután indul el majd a bellum omnium in omnia [harc mindenki mindenkik ellen], amit egyes filozófusok oly elterjedtnek találtak ebben a világban, hogy azt képzelték az embertelenség az emberiség természetes állapota. Az államadósság e félelmetes fogat első lova. Amit adózás és az annak nyomában járó nyomorúság és elnyomás követ.“

—  Thomas Jefferson amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok 3. elnöke (1801-1809) 1743 - 1826

Eredeti: levél Samuel Kerchival http://www.yamaguchy.com/library/jefferson/jeffkerch.html-hoz, 1816. július 12.

Serge Gainsbourg fénykép

„Aki még sose hagyta magát gúzsba kötni, sosem tudja meg milyen a szabadság.“

—  Serge Gainsbourg francia költő, zeneszerző, énekes, színész, filmrendező 1928 - 1991

Desmond Morris fénykép
Jozef Tiso fénykép
Jay Leno fénykép

„A bűnözés egyre komolyabb méreteket ölt New Yorkban. A minap a Szabadság-szobornak mindkét keze a magasban volt.“

—  Jay Leno amerikai humorista 1950

Neki tulajdonított idézetek

Al Gore fénykép
Sir Winston Churchill fénykép

„A legnagyobb dolgok mindig egyszerűek és egyetlen szóval ki lehet fejezni őket. Szabadság. Igazság. Becsület. Kötelesség. Irgalom. Remény.“

—  Sir Winston Churchill Az Egyesült királyság miniszterelnöke a II. világháború alatt 1874 - 1965

Neki tulajdonított idézetek

Ho Si Minh fénykép
George W. Bush fénykép
Milan Kundera fénykép

„A felelősség elképzelhetetlen szabadság nélkül.“

—  Milan Kundera francia nyelven publikáló cseh regényíró, drámaíró, költő, esszéista 1929

Richard Bach fénykép

„Mindannyiunknak. Szabadságában áll. Azt tenni. Amit akarunk.“

—  Richard Bach amerikai író 1936

Idézetek forrásokból

Søren Aabye Kierkegaard fénykép
Jean-Jacques Rousseau fénykép
Fidel Castro fénykép
Aulich Lajos fénykép
Oswald Spengler fénykép
Richard Wagner fénykép
Thomas Hobbes fénykép
XXIII. János pápa fénykép

„Az emberi cselekvés szabadságának tiszteletben tartása a legjobb eszköze annak, hogy az embereket jóakaratúvá, alázatossá és a jótanács elfogadására készségessé tegyük.“

—  XXIII. János pápa a római-katolikus egyház 261. pápája 1881 - 1963

Egy lélek naplója
Forrással ellátott idézetek

Orbán Viktor fénykép
Orbán Viktor fénykép
Karl Popper fénykép
Kossuth Lajos fénykép

„…a hatalmat csak a szabadság rovására lehet összpontosítani.“

—  Kossuth Lajos (1802-1894) magyar politikus, kormányzó-elnök 1802 - 1894

Magyarország alkotmánya
Forrással ellátott idézetei

Benjamin Franklin fénykép

„Azok akik feladnák alapvető szabadságukat egy ideiglenes biztonságért, nem érdemelnek sem szabadságot, sem biztonságot.“

—  Benjamin Franklin amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata politikus, természettudós, filozófus, nyomdász 1706 - 1790

Márai Sándor fénykép

„Az I. világháború után:) A német nép, mely új alkotmánnyal, szabadságjogokkal ajándékozta meg magát Weimarban, nem bírt beletörődni a szabadságba. (327. oldal“

—  Márai Sándor magyar író, költő, újságíró 1900 - 1989

Az Egy polgár vallomásai című regényből

Epiktétosz fénykép
Ho Si Minh fénykép
Pierre abbé fénykép
Martin Luther King fénykép

„Kínkeserves tapasztalatok árán tanultuk meg, hogy a szabadságot sohasem önként adta az elnyomó; az elnyomottnak kell követelnie.“

—  Martin Luther King amerikai baptista tiszteletes, polgárjogi harcos, politikai aktivista, az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezető… 1929 - 1968

Levele a Birmingham-fegyházból (1963)
Eredeti: We know through painful experience that freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed.

Táncsics Mihály fénykép
Lénárd Sándor fénykép

„Az európai már olyan ügyefogyott, hogy nem is választhatja az egyszerű élet végtelen szabadságát. Az egyének gyengesége teremti meg a csordát: udvarias politikusok ilyenkor is tömeget mondanak.“

—  Lénárd Sándor magyar orvos, művelődéstörténész, költő, író, műfordító, klasszika-filológus 1910 - 1972

Völgy a világ végén

Henri-Frédéric Amiel fénykép
Kossuth Lajos fénykép
Alekszandr Szolzsenyicin fénykép
Bálint György fénykép
Karl Jaspers fénykép
Thomas Jefferson fénykép
Fidel Castro fénykép
Abraham Lincoln fénykép
Bálint György fénykép
Paulo Coelho fénykép
Popper Péter fénykép

„Az élethelyzeteim adottak. Ebben determinált vagyok. Rajtam áll azonban, hogyan viselkedem e helyzetekben. Itt a szabadságom.“

—  Popper Péter magyar pszichológus, klinikai gyermek-szakpszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár 1933 - 2010

Jean Cocteau fénykép
Thich Nhat Hanh fénykép

„Az igazi hazád az itt és most van. Nem korlátozza le az idő, a tér, a nemzetiség vagy a faj. Az igazi hazád nem egy elvont fogalom, hanem valami amit minden pillanatban megérinthetsz és megélhetsz. Ebben a pillanatban, tudatossággal és koncentrálással megtalálhatod az igazi hazádat tested és elméd teljes kikapcsolódásában. Ezt senki nem veheti el tőled. Elfoglalhatják az országod, börtönbe vethetnek, de nem vehetik el tőled az igazi hazádat és a szabadságodat.“

—  Thich Nhat Hanh 1926

Eredeti: Your true home is in the here and the now. It is not limited by time, space, nationality, or race. Your true home is not an abstract idea. It is something you can touch and live in every moment. With mindfulness and concentration, the energies of the Buddha, you can find your true home in the full relaxation of your mind and body in the present moment. No one can take it away from you. Other people can occupy your country, they can even put you in prison, but they cannot take away your true home and your freedom.

Thomas Jefferson fénykép

„A szabadság fáját, időröl időre, hazafiak és zsarnokok vérével kell öntözni.“

—  Thomas Jefferson amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok 3. elnöke (1801-1809) 1743 - 1826

Eredeti: levél Smith ezredes http://www.yamaguchy.com/library/jefferson/1787nov13.html-hez, Párizs, 1787. november 13.

Rudolf Steiner fénykép

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani.“

—  Rudolf Steiner osztrák filozófus, író, az Antropozófia megalapítója 1861 - 1925

Nevelés

„Hol halálra ítélt egóm hatalmában élek, hol határtalan szellemem szabadságában.“

—  Müller Péter magyar író, drámaíró, színházi dramaturg, forgatókönyvíró, előadó 1936

Híresebb idézetei

Albert Camus fénykép
Martin Luther King fénykép

„Miközben elérjük a minket igazságosan megillető helyünket, nem keveredhetünk rossz tettek elkövetésének vétségébe. Ne kívánjuk hát csillapítani a szabadság iránti szomjunkat a gyűlölet, és keserűség poharából.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

I Have a Dream (1963)
Eredeti: In the process of gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.

Ottlik Géza fénykép
Jean-Paul Sartre fénykép
Georg Hegel fénykép
Albert Einstein fénykép

„Minden vallás, művészet és tudomány egyazon fának a különböző ágai. Ezeknek a törekvéseknek a célja az ember életének megnemesítése, a pusztán fizikai létezésből való kiemelése és az egyén elvezetése a szabadsághoz.“

—  Albert Einstein német-amerikai elméleti fizikus 1879 - 1955

Eredeti: All religions, arts and sciences are branches of the same tree. All these aspirations are directed toward ennobling man's life, lifting it from the sphere of mere physical existence and leading the individual towards freedom.

XXIII. János pápa fénykép
Lev Davidovics Trockij fénykép
Fidel Castro fénykép
Ai Weiwei fénykép
Liszt Ferenc fénykép
Thalía fénykép

„Az élet javára, a szeretet javára, a szabadság javára vagyok.“

—  Thalía mexikói énekes-dalszövegíró, színésznő 1971

Yo soy pro vida, yo soy pro amor, yo soy pro libertad.
Ő mondta, Aranyköpések

George W. Bush fénykép

„Hiszem, hogy egy virágzó, demokratikus Pakisztán erős szövetségese lesz Amerikának, békés szomszédja Indiának, és a szabadság és visszafogottság képviselője az arab világban.“

—  George W. Bush amerikai üzletember, politikus, az Amerikai Egyesült Államok 43. elnöke (2001-2009) 1946

Bush beszédében arab országnak titulálja a muszlim többségű Pakisztánt (2006. március 3., Iszlamabád, Pakisztán)

Friedrich Schiller fénykép
Makszimilian Alekszandrovics Volosin fénykép

„Süketnéma démonok járják az országot,
ellopják az értelmet és a szabadságot.“

—  Makszimilian Alekszandrovics Volosin 1877 - 1932

Süketnéma démonok (1917)
(részlet)

Vers

Kertész Imre fénykép

„A szabadságot nem lehet ugyanott megélni, ahol a rabságunkat éltük. El kellene menni valahová, nagyon messzire innen. Nem fogom megtenni.“

—  Kertész Imre magyar író, műfordító 1929 - 2016

Valaki más: a változás krónikája, Budapest, 1997.

Gyurcsány Ferenc fénykép

„Csak egy Magyarország van: a mi Magyarországunk. Tehetséges, jóravaló emberek, sok-sok millió jól, jobban, boldogságban élni akaró ember országa. Csak rajtunk múlik, hogy milyenné tesszük. Tehetjük az indulat országává. Tehetjük a harcos füttyök országává. És tehetjük a béke, a nyugalom szigetévé egy olyan világban, amely világ rólunk szól, és amelyet azért építünk, hogy gyermekeinknek itt hagyva egyszer majd azt mondjuk: nézzétek, fiúk, nézzétek, lányaink! Mi csináltuk a két kezünkkel. Apátok és anyátok csinálta. Azért tettük, hogy jobb legyen nekünk, és jobb legyen gyermekeinknek.
Magyarország szabad és demokratikus. A szabadságért és függetlenségért megküzdöttünk ’48−49-ben. Majd, amikor elbuktunk, hát kiegyeztünk. A demokráciáért megküzdöttünk ’56-ban. Forradalom volt, a vér, a tett, a cselekvés forradalma. Elbukott, de kiegyeztünk. Kiegyeztünk ’89-ben. A szabadság és demokrácia eszménye mára kissé megkopott, új programra van szükség. A szabadság és demokrácia eszménye mára kissé megkopott, új programra van szükség. De nincsen szükség sem forradalomra, sem kiegyezésre, viszont szükség van megegyezésre egy felemelkedő Magyarországért! Egyezzünk meg egy felemelkedő Magyarországért! Ne késlekedjetek, csináljátok meg!“

—  Gyurcsány Ferenc magyar politikus, közgazdász, pedagógus 1961

http://www.mszp.hu/index.php?gcPage=public/szervezetek/mutatAloldal&fnId=2803

2005. Márc. 15.-i beszédéből
2004. november 30.

Thomas Alva Edison fénykép
John Fitzgerald Kennedy fénykép
John Fitzgerald Kennedy fénykép
George Washington fénykép

„Ha a szólásszabadságot elveszik, akkor ostobák és némák leszünk, mint a juhok a vágásra.“

—  George Washington amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok első elnöke (1789-1797) 1732 - 1799