Thomas Jefferson idézet

Thomas Jefferson fénykép
18   0

Thomas Jefferson

Születési dátum: 13. április 1743
Halál dátuma: 4. július 1826

Thomas Jefferson az Egyesült Államok harmadik elnöke, John Adams elnöksége alatt alelnök. A történelemkönyvekbe nem elnöki nagyságával, hanem a függetlenségi nyilatkozat megírásával és sokoldalúságával került be. Érdeklődési körébe tartozott a földművelés, építészet, régészet, matematika, kriptográfia, nyelvek, politika és a paleontológia. Ezenkívül ügyvéd, feltaláló és író is volt.

Ő alapította a Demokrata-Republikánus Pártot, amibe ő is tartozott, illetve a Virginiai Egyetemet. Wikipedia

„Kereskedni bárkivel, szövetkezni senkivel.“

—  Thomas Jefferson

Eredeti: levél Thomas Lomax http://www.yamaguchy.com/library/jefferson/1799.html-hoz, 1799. március 12.

„A nagy városokat az ember erkölcsére, egészségére és szabadságára veszélyesnek tartom.“

—  Thomas Jefferson

Eredeti: levél Dr. Benjamin Rush http://www.yamaguchy.com/library/jefferson/1800.html-hoz, Monticello, 1800. szeptember 23.

„Nem azok közé tartozom akik félnek a néptől. A nép, és nem pedig a gazdagok továbbélő szabadságunk támaszai. És, hogy megõrizzük népünk függetlenségét, nem engedhetjük meg, hogy vezetõink állandó adósságal terheljenek meg bennünket. Választanuk kell takarékosság és szabadság, vagy tékozlás és szolgaság között. Ha olyan adósságokba verjük magunkat, hogy adót kell fizetnünk a húsra, italra, szükségleteinkre és kényelmünkre, munkánkra és szórakozásunkra, hivatásunkra és hitünkre - ahogy Anglia népe is kénytelen -, akkor népünknek, mint nekik is, huszon-négyből tizen-hat órát kell majd dolgoznia és tizenöt óra jövedelmét a kormánynak adnia adósságaira és költségeire; és a tizenhatodik óra keresete nem lévén elég kenyérre, kénytelenek leszünk - mint ők is - zabkását és krumplit enni. Nem lesz időnk gondolkozni, nem lesz módunk a hûtelen gazdákat számadásra vonni, hanem örülünk majd ha létfenntartásunkat megkereshetjük, bérbeadván magunkat társ-szenvedőink nyakára bilincset verni. Földbirtokosaink is, mint az övéik, névleg megtartják ugyan a sajátjuknak nevezett ingatlant és annak igazgatását, de valójában csupán mint a kincstár intézői, és kénytelenek lesznek - mint övéik is - külföldön vándorolni és megelégedni nyomorral, ismeretlenséggel, kivetettséggel és a nemzet glóriájával. E példa áldásos tanulságként állhatna elõttünk, hogy köz- és magán szertelenség miként teszi tönkre a magán vagyonokat. Az alapelvtõl való eltérés elsõ esete a második példájává válik, a második a harmadikévá, és így tovább, míg a társadalom nagy része nyomorúság automatáivá alakul és nem lesz máshoz érzéke mint bûnhöz és szenvedéshez. Azután indul el majd a bellum omnium in omnia [harc mindenki mindenkik ellen], amit egyes filozófusok oly elterjedtnek találtak ebben a világban, hogy azt képzelték az embertelenség az emberiség természetes állapota. Az államadósság e félelmetes fogat első lova. Amit adózás és az annak nyomában járó nyomorúság és elnyomás követ.“

—  Thomas Jefferson

Eredeti: levél Samuel Kerchival http://www.yamaguchy.com/library/jefferson/jeffkerch.html-hoz, 1816. július 12.

„A szabadság fáját, időröl időre, hazafiak és zsarnokok vérével kell öntözni.“

—  Thomas Jefferson

Eredeti: levél Smith ezredes http://www.yamaguchy.com/library/jefferson/1787nov13.html-hez, Párizs, 1787. november 13.

„I cannot live without books.“

—  Thomas Jefferson

Letter to John Adams (10 June 1815)
1810s

Hasonló szerzők

George Washington fénykép
George Washington13
amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok első elnök…
Benjamin Franklin fénykép
Benjamin Franklin22
amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata polit…
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Michel Eyquem de Montaigne41
francia esszéíró, filozófus
Mai évfordulók
Sir Winston Churchill fénykép
Sir Winston Churchill92
Az Egyesült királyság miniszterelnöke a II. világháború ala… 1874 - 1965
Victor Eftimiu fénykép
Victor Eftimiu31
1889 - 1972
Desmond Morris fénykép
Desmond Morris6
brit zoológus 1928
Michio Kaku fénykép
Michio Kaku
Japán származású úttörő amerikai elméleti fizikus, a húrelm… 1947
Több 27 mai évfordulók
Hasonló szerzők
George Washington fénykép
George Washington13
amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok első elnök…
Benjamin Franklin fénykép
Benjamin Franklin22
amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata polit…
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Michel Eyquem de Montaigne41
francia esszéíró, filozófus