Thomas Jefferson idézet

Thomas Jefferson fénykép
16   0

Thomas Jefferson

Születési dátum: 13. április 1743
Halál dátuma: 4. július 1826

Thomas Jefferson az Egyesült Államok harmadik elnöke, John Adams elnöksége alatt alelnök. A történelemkönyvekbe nem elnöki nagyságával, hanem a függetlenségi nyilatkozat megírásával és sokoldalúságával került be. Érdeklődési körébe tartozott a földművelés, építészet, régészet, matematika, kriptográfia, nyelvek, politika és a paleontológia. Ezenkívül ügyvéd, feltaláló és író is volt.

Ő alapította a Demokrata-Republikánus Pártot, amibe ő is tartozott, illetve a Virginiai Egyetemet. Wikipedia

„Kereskedni bárkivel, szövetkezni senkivel.“

—  Thomas Jefferson

Eredeti: levél Thomas Lomax http://www.yamaguchy.com/library/jefferson/1799.html-hoz, 1799. március 12.

„A nagy városokat az ember erkölcsére, egészségére és szabadságára veszélyesnek tartom.“

—  Thomas Jefferson

Eredeti: levél Dr. Benjamin Rush http://www.yamaguchy.com/library/jefferson/1800.html-hoz, Monticello, 1800. szeptember 23.

„Nem azok közé tartozom akik félnek a néptől. A nép, és nem pedig a gazdagok továbbélő szabadságunk támaszai. És, hogy megõrizzük népünk függetlenségét, nem engedhetjük meg, hogy vezetõink állandó adósságal terheljenek meg bennünket. Választanuk kell takarékosság és szabadság, vagy tékozlás és szolgaság között. Ha olyan adósságokba verjük magunkat, hogy adót kell fizetnünk a húsra, italra, szükségleteinkre és kényelmünkre, munkánkra és szórakozásunkra, hivatásunkra és hitünkre - ahogy Anglia népe is kénytelen -, akkor népünknek, mint nekik is, huszon-négyből tizen-hat órát kell majd dolgoznia és tizenöt óra jövedelmét a kormánynak adnia adósságaira és költségeire; és a tizenhatodik óra keresete nem lévén elég kenyérre, kénytelenek leszünk - mint ők is - zabkását és krumplit enni. Nem lesz időnk gondolkozni, nem lesz módunk a hûtelen gazdákat számadásra vonni, hanem örülünk majd ha létfenntartásunkat megkereshetjük, bérbeadván magunkat társ-szenvedőink nyakára bilincset verni. Földbirtokosaink is, mint az övéik, névleg megtartják ugyan a sajátjuknak nevezett ingatlant és annak igazgatását, de valójában csupán mint a kincstár intézői, és kénytelenek lesznek - mint övéik is - külföldön vándorolni és megelégedni nyomorral, ismeretlenséggel, kivetettséggel és a nemzet glóriájával. E példa áldásos tanulságként állhatna elõttünk, hogy köz- és magán szertelenség miként teszi tönkre a magán vagyonokat. Az alapelvtõl való eltérés elsõ esete a második példájává válik, a második a harmadikévá, és így tovább, míg a társadalom nagy része nyomorúság automatáivá alakul és nem lesz máshoz érzéke mint bûnhöz és szenvedéshez. Azután indul el majd a bellum omnium in omnia [harc mindenki mindenkik ellen], amit egyes filozófusok oly elterjedtnek találtak ebben a világban, hogy azt képzelték az embertelenség az emberiség természetes állapota. Az államadósság e félelmetes fogat első lova. Amit adózás és az annak nyomában járó nyomorúság és elnyomás követ.“

—  Thomas Jefferson

Eredeti: levél Samuel Kerchival http://www.yamaguchy.com/library/jefferson/jeffkerch.html-hoz, 1816. július 12.

„A szabadság fáját, időröl időre, hazafiak és zsarnokok vérével kell öntözni.“

—  Thomas Jefferson

Eredeti: levél Smith ezredes http://www.yamaguchy.com/library/jefferson/1787nov13.html-hez, Párizs, 1787. november 13.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Do you want to know who you are? Don't ask. Act! Action will delineate and define you.“

—  Thomas Jefferson

Változat: Do you want to know who you are? Don't ask. Act! Action will delineate and define you.

„I predict future happiness for Americans, if they can prevent the government from wasting the labors of the people under the pretense of taking care of them.“

—  Thomas Jefferson

Letter to Thomas Cooper (29 November 1802)
1800s, First Presidential Administration (1801–1805)
Változat: If we can prevent the government from wasting the labors of the people, under the pretense of taking care of them, they must become happy.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Hasonló szerzők

George Washington fénykép
George Washington13
amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok első elnök…
Benjamin Franklin fénykép
Benjamin Franklin21
amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata polit…
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Michel Eyquem de Montaigne40
francia esszéíró, filozófus
Mai évfordulók
Dee Dee Ramone fénykép
Dee Dee Ramone
1951 - 2002
Seán O’Casey fénykép
Seán O’Casey
1880 - 1964
Samuel Johnson fénykép
Samuel Johnson1
angol tudós, költő 1709 - 1784
Több 13 mai évfordulók
Hasonló szerzők
George Washington fénykép
George Washington13
amerikai politikus, az Amerikai Egyesült Államok első elnök…
Benjamin Franklin fénykép
Benjamin Franklin21
amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata polit…
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Michel Eyquem de Montaigne40
francia esszéíró, filozófus