Idézetek a munkából
I Have a Dream

Martin Luther King beszéde


Martin Luther King fénykép

„Újra és újra fel kell emelkednünk abba a szellemi magasságba, ahol a fizikai erő a szellemi erővel találkozik.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

I Have a Dream (1963)
Eredeti: Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force.

Martin Luther King fénykép

„Van egy álmom a mai napon! Van egy álmom: egy napon minden völgy fölemelkedik, minden hegy és halom lesüllyed, az egyenetlen egyenessé lesz és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember. Ez a mi reménységünk. Ezzel a hittel térek vissza Délre.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

I Have a Dream (1963)
Eredeti: I have a dream today! I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight; "and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with.

Martin Luther King fénykép

„Van egy álmom: hogy egy napon még Mississippi állam is, amely ma az igazságtalanság és az elnyomás forróságától szenvedő sivatag, a szabadság és a jog oázisává fog változni.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

I Have a Dream (1963)
Eredeti: I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

Martin Luther King fénykép

„Van egy álmom a mai napon! Van egy álmom: hogy egy napon Alabama államban, ahol a kormányzó ma szünet nélkül csak a beavatkozásról és a hatálytalanításról beszél, megváltozik a helyzet, de úgy, hogy fekete kisfiúk és fekete kislányok testvérként, kézen fogva járhatnak a fehér kisfiúkkal és kislányokkal.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

I Have a Dream (1963)
Eredeti: I have a dream today! I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of "interposition" and "nullification" -- one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.

Martin Luther King fénykép

„Van egy álmom: egy napon Georgia vöröslő dombjain a hajdani rabszolgák fiai és a hajdani rabszolgatartók fiai le tudnak ülni a testvériség asztala mellé.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

I Have a Dream (1963)
Eredeti: I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

Martin Luther King fénykép

„Van egy álmom: egy napon felkel majd ez a nemzet, és megéli, mit jelent valójában az, ami a hitvallásában áll: „Számunkra ezek az igazságok nyilvánvalóak; minden ember egyenlőnek lett teremtve.”“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

I Have a Dream (1963)
Eredeti: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal."

Martin Luther King fénykép

„Miközben elérjük a minket igazságosan megillető helyünket, nem keveredhetünk rossz tettek elkövetésének vétségébe. Ne kívánjuk hát csillapítani a szabadság iránti szomjunkat a gyűlölet, és keserűség poharából.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

I Have a Dream (1963)
Eredeti: In the process of gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.

Martin Luther King fénykép

„Van egy álmom: négy kicsi gyermekem egy napon olyan országban fog élni, ahol nem a bőrük színe, hanem a jellemük alapján fogják megítélni őket.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

I Have a Dream (1963)
Eredeti: I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

Martin Luther King fénykép

„Azt mondom ma nektem, barátaim, hogy habár a ma és a holnap nehézségeivel találjuk szembe magunkat, még mindig van egy álmom. Olyan álom ez, amely mélyen gyökeredzik az amerikai álomban.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
I Have a Dream (1963)

Martin Luther King fénykép

„Nem engedhetjük meg, hogy teremtő tiltakozásunkat a fizikai erőszak szintjére aljasítsuk. Újra és újra fel kell emelkednünk abba a szellemi magasságba, ahol a fizikai erő a szellemi erővel találkozik.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force.
I Have a Dream (1963)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Martin Luther King fénykép

„Azért gyűltűnik össze ezen a megszentelt helyen, hogy emlékeztessük Amerikát a jelen sürgető feladatára. Most nem engedhetjük meg magunknak a nyugalom fényűzését, és nem vehetjük be a fokozatosság nyugtatószerét. Most jött el a pillanat, hogy valóra váltsuk a demokrácia ígéreteit. Most jött el a pillanat, hogy a faji megkülönböztetés sötét és sivár völgyéből végre a faji igazságosság napsütötte ösvényére lépjünk. Most jött el a pillanat, hogy kihúzzuk nemzetünket a faji igazságtalanság futóhomokjából, és a testvériség szilárd sziklájára helyezzük. Most jött el a pillanat hogy az igazságot valósággá tegyük Isten minden gyermeke számára.“

—  Martin Luther King, I Have a Dream

We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of Now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children.
I Have a Dream (1963)

Hasonló szerzők

Martin Luther King fénykép
Martin Luther King76
amerikai baptista tiszteletes, polgárjogi harcos, politikai… 1929 - 1968
Muhammad Ali fénykép
Muhammad Ali26
olimpiai és világbajnok amerikai nehézsúlyú ökölvívó
Mahatma Gandhi fénykép
Mahatma Gandhi128
indiai politikai, spirituális vezető
Osho fénykép
Osho8
Indiai misztikus tanító
Tupac Shakur fénykép
Tupac Shakur11
amerikai rapper és színész (1971-1996)
Robert Frost fénykép
Robert Frost9
amerikai költő
Michael Jackson fénykép
Michael Jackson7
tizenháromszoros Grammy-díjas amerikai énekes
Henry Ford fénykép
Henry Ford25
amerikai üzletember
Hasonló szerzők
Martin Luther King fénykép
Martin Luther King76
amerikai baptista tiszteletes, polgárjogi harcos, politikai… 1929 - 1968
Muhammad Ali fénykép
Muhammad Ali26
olimpiai és világbajnok amerikai nehézsúlyú ökölvívó
Mahatma Gandhi fénykép
Mahatma Gandhi128
indiai politikai, spirituális vezető