Cytaty na temat podstawa

Zbiór cytatów na temat podstawa.

Pokrewne tematy

Razem 529 cytatów:


Piotr Morta Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia

„Ziemia – stały ląd, opoka, synonim trwałej i stabilnej podstawy, dającej pewne oparcie stopom. Gdy drży, zagładzie ulegają nie tylko budowle wzniesione ręką ludzką, lecz wali się wówczas w gruzy cały świat zbudowany pieczołowicie przez człowieka na jakże złudnym poczuciu bezpieczeństwa.“

—  Marek Żukow-Karczewski polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961

Źródło: Trzęsienia ziemi, które wstrząsnęły światem, Ekologia.pl, 2013. http://ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/trzesienia-ziemi-ktore-wstrzasnely-swiatem,18613.html

Isaac Newton Fotografia
Wincenty Witos Fotografia

„Twierdzenie, że Sąd Najwyższy na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego zawiesił stosowanie przepisów ustawy o SN, to aberracja. Czegoś takiego nie ma w polskim systemie prawnym. Nie przewiduje tego Konstytucja ani nic innego.“

—  Przemysław Czarnek 1977

Źródło: Prof. Czarnek: Mówienie o zawieszeniu przepisów to aberracja https://www.tvp.info/38413797/prof-czarnek-mowienie-o-zawieszeniu-przepisow-to-aberracja, tvp.info, 7 sierpnia 2018.

Julia Przyłębska Fotografia
Stanisław Brzozowski Fotografia
Marcin Warchoł Fotografia

„To on pisał o tym, że konstytucja nie oznacza korporacjonizmu, że młodzi ludzie mają prawo dotarcia do zawodu prawniczego. Pamiętajmy komu zawdzięczamy dziś podstawy filozoficzno-prawne ówczesnej reformy. To zasługa pana profesora Lecha Morawskiego. To pan prof. zwracał uwagę na korporacyjność zawodów prawniczych i na temat korporacjonizmu sędziowskiego. Dziś także dokonujemy reform w oparciu o idee prof. Morawskiego. Śmierć profesora Morawskiego to strata nie tylko dla Trybunału Konstytucyjnego, ale także dla polskiej nauki.“

—  Marcin Warchoł 1980

wypowiedź po śmierci Lecha Morawskiego
Źródło: Warchoł: „W nagonce na prof. Morawskiego przekroczono granice, których przekraczać nie można. Jego odejście to wielka strata dla Polski” https://wpolityce.pl/polityka/348440-nasz-wywiad-warchol-w-nagonce-na-prof-morawskiego-przekroczono-granice-ktorych-przekraczac-nie-mozna-jego-odejscie-to-wielka-strata-dla-polski, wpolityce.pl, 12 lipca 2017

Henryk Zygalski Fotografia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Tommaso Campanella Fotografia
Charles de Gaulle Fotografia

„Podstawą naszej cywilizacji jest wolność każdego do myśli, wierzeń, opinii, pracy, rozrywki.“

—  Charles de Gaulle prezydent Francji 1890 - 1970

A la base de notre civilisation, il y a la liberté de chacun dans sa pensée, ses croyances, ses opinions, son travail, ses loisirs. (fr.)
przemówienie z 25 listopada 1941.

Charles J. Guiteau Fotografia

„Domagam się uniewinnienia na podstawie następujących argumentów: 1. Niepoczytalność, w tym sensie, że był to czyn Boga, a nie mój. 2. Prezydent zmarł z powodu błędów w sztuce lekarskiej. (…) gdyby był prawidłowo leczony, wyzdrowiałby.3. Prezydent zmarł w New Jersey, a więc poza granicami jurysdykcji tego sądu.“

—  Charles J. Guiteau 1841 - 1882

Źródło: Rodney Castleden, Krwawi mordercy, maniacy szaleni i nienawistni – od starożytności do czasów współczesnych. Część I – zabójstwa polityczne, truciciele i trucicielki, szaleńcy, tłum. Olga Kaczmarek, wyd. Bellona, Warszawa 2008, ISBN 9788311112544, s. 194–195.

Robert Smith Fotografia

„Chciałem, żeby ten trap samolotowy, ciemny, który wygląda jednocześnie jak katafalk, jak podstawa do jakiejś innej jeszcze konstrukcji, że prowadzi jeszcze w inne przestrzenie, żeby ten trap stał się taki oczekujący na tych, którzy odlecieli. Przecież ci pasażerowie tego nieszczęsnego samolotu lecieli na mszę żałobną katyńską. To jest katyńska msza za wszystkich właściwie Polaków, którzy tam pojechali w kibitkach, pociągach, albo o własnych nogach gdzieś na kresy, gdzieś na krańce.“

—  Jerzy Kalina polski rzeźbiarz, performer, scenograf 1944

o Pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku w Warszawie.
Źródło: Jerzy Kalina o Pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej. W pobliżu powstanie „ściana życia i śmierci” https://kultura.onet.pl/wiadomosci/jerzy-kalina-o-pomniku-ofiar-tragedii-smolenskiej-w-poblizu-powstanie-sciana-zycia-i/57wz5z3, onet.pl, 10 kwietnia 2018.

Swiatłana Aleksijewicz Fotografia

„(…) słowiańska jedność jest podstawą, ma przyszłość. Nie są mi bliskie idee panslawizmu. Ale czy słowiańska jedność na przyszłość, to dla mnie nawet nie pytanie. (…) Teraz wojujemy z przeszłością, wspominamy jakieś krzywdy. Ale, według mnie, ten czas już mija. Współczesny białoruski intelektualista, wydaje mi się, nawet nie powinien już mówić o jakiejś wrogości do Rosji.“

—  Swiatłana Aleksijewicz białoruska pisarka i publicystka 1948

…) славянскае адзінства – каранёвае, за ім будучыня. Мне ня блізкія ідэі панславізму. Але тое, што за славянскай еднасьцю будучыня, для мяне нават не пытаньне. (…) Цяпер мы ваюем зь мінулым, успамінаем нейкія крыўды. Але, па-мойму, гэты час ужо сыходзіць. Сучасны беларускі інтэлектуал, мне здаецца, нават не павінен ужо гаварыць пра нейкую варожасьць да Расеі. (białorus.
Źródło: Пад рэдакцыяй Валера Булгакава: Беларусь: ні Эўропа, ні Расея. Меркаваньні беларускіх эліт, Wydawnictwo ARCHE, Warszawa 2006, ISBN 8389406772, s. 152. (białorus.)

Wojciech Trąmpczyński Fotografia
Jarosław Kaczyński Fotografia
Marta Kaczyńska Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x