„Polska jest wielka. Toczyła wielkie i krwawe walki o swoją niepodległość, potrzebowała dużo bohaterów i wszyscy w niej mogą się pomieścić. Znaczenie Korfantego w niczym nie osłabia znaczenia np. marszałka Piłsudskiego, w niczym nie odbiera sławy bohaterom walczącym o Lwów, nie uszczupla waleczności Wielkopolski lub obrońców Warszawy, nie odbiera wdzięczności Polski za zdobycie polskiego Wilna. Dlaczego więc niemiłosierne szkalowanie, deprawowanie ludu polskiego na Śląsku walką bratobójczą?“

—  Stanisław Krzyżowski, Opis: zwalczanie przez sanatorów zwolenników Wojciecha Korfantego było uważane na Śląsku za nieuzasadnione i niesprawiedliwe. Źródło: W obronie godności człowieka, op. cit., s. 2.
Stanisław Krzyżowski Fotografia
Stanisław Krzyżowski8
polski oficer, polityk i dyrektor banku 1893 - 1933
Reklama

Podobne cytaty

Władysław Anders Fotografia
Reklama
Tadeusz Pełczyński Fotografia

„Warszawa stanęła do walki o wolność w sierpniu 1944, bo była stolicą Polski walczącej od wieków o wolność „naszą i waszą.”“

—  Tadeusz Pełczyński Oficer dyplomowany Wojska Polskiego 1892 - 1985
Źródło: Tadeusz Pełczyński, przedmowa [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, op. cit., s. XXXIV (34).

Tadeusz Pełczyński Fotografia
Władysław Anders Fotografia

„Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski.“

—  Władysław Anders polski generał 1892 - 1970
Opis: dewiza generała Andersa, jaką przyjął przy tworzeniu Wojska Polskiego w ZSRR. Źródło: Bez ostatniego rozdziału: wspomnienia z lat 1939–1946

Aleksander Kamiński Fotografia
Halina Poświatowska Fotografia
Stefan Starzyński Fotografia

„Chciałem, by Warszawa była wielka. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. I choć tam, gdzie miały być parki, dziś są barykady, choć płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale, Warszawa, broniąca honoru Polski, jest dziś u szczytu swej wielkości i sławy!“

—  Stefan Starzyński polski polityk, ekonomista, prezydent Warszawy 1893 - 1943
Opis: ostatnie przemówienie radiowe, 23 września 1939. Źródło: Edward Henzel, Stefan Starzyński, Niezłomny Prezydent Warszawy, „Zwoje” nr 7 (11), wrzesień 1998 http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje11/text11p.htm

Karol Radek Fotografia
Stefan Starzyński Fotografia

„Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy.“

—  Stefan Starzyński polski polityk, ekonomista, prezydent Warszawy 1893 - 1943
Opis: ostatnie przemówienie radiowe, 23 września 1939.

Łukasz Górnicki Fotografia

„Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Wielka księga myśli polskiej, Warszawa 2005.“

—  Łukasz Górnicki pisarz, sekretarz i bibliotekarz Zygmunta II Augusta 1527 - 1603
Źródła

Władysław Gomułka Fotografia
Mieczysław Moczar Fotografia

„Wszyscy kombatanci, byli więźniowie obozów koncentracyjnych, którzy walczyli i cierpieli za ojczyznę, stanęli teraz we wspólnym froncie przeciwko oszczercom, którzy prowadzą swoją ohydną kampanię antypolską. (…) Trzeba przekazać młodemu pokoleniu prawdziwą historię walki polskich patriotów przeciwko hitleryzmowi.“

—  Mieczysław Moczar komunistyczny działacz społeczny i polityczny okresu PRL 1913 - 1986
Źródło: wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej, marzec 1968; cyt. za: Wojciech Czuchnowski, Media trąbią o bohaterstwie Polaków i niewdzięczności ocalonych. Luty 2018? Nie, marzec 1968 http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23004672,media-trabia-o-bohaterstwie-polakow-i-niewdziecznosci.html, wyborcza.pl, 10 lutego 2018.

Ronald Reagan Fotografia

„Odległości z Warszawy do Moskwy i z Warszawy do Brukseli są identyczne. Znak mówi, że Polska nie jest ani na wschodzie, ani na zachodzie. Polska jest centrum cywilizacji europejskiej. Wniosła rzeczywiście wiele w kształtowanie się tej cywilizacji. Czyni to również dzisiaj w sposób znaczący, nie godząc się na uciemiężenie.“

—  Ronald Reagan prezydent USA 1911 - 2004
The distances from Warsaw to Moscow and Warsaw to Brussels are equal. The sign makes this point: Poland is not East or West. Poland is at the centre of European civilization. It has contributed mightily to that civilization. It is doing so today by being magnificently un-reconciled to oppression. (ang.) Opis: przemówienie do parlamentu brytyjskiego 8 czerwca 1982.

Imre Nagy Fotografia

„Walka rewolucyjna narodu i jego bohaterów zakończyła się triumfem wolności i niepodległości. Ta heroiczna walka umożliwiła realizację naszych fundamentalnych dążeń narodowych w stosunkach międzynarodowych, mianowicie neutralności.“

—  Imre Nagy węgierski polityk 1896 - 1958
Opis: w apelu do Narodów Zjednoczonych wygłoszonym 1 listopada 1956 Źródło: Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski, Historia 1939-1956. Podręcznik dla szkół średnich, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1998, ISBN 83-7195-090-X, s. 162.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“