„Polska jest wielka. Toczyła wielkie i krwawe walki o swoją niepodległość, potrzebowała dużo bohaterów i wszyscy w niej mogą się pomieścić. Znaczenie Korfantego w niczym nie osłabia znaczenia np. marszałka Piłsudskiego, w niczym nie odbiera sławy bohaterom walczącym o Lwów, nie uszczupla waleczności Wielkopolski lub obrońców Warszawy, nie odbiera wdzięczności Polski za zdobycie polskiego Wilna. Dlaczego więc niemiłosierne szkalowanie, deprawowanie ludu polskiego na Śląsku walką bratobójczą?“

zwalczanie przez sanatorów zwolenników Wojciecha Korfantego było uważane na Śląsku za nieuzasadnione i niesprawiedliwe.
Źródło: W obronie godności człowieka, op. cit., s. 2.

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Stanisław Krzyżowski Fotografia
Stanisław Krzyżowski8
polski oficer, polityk i dyrektor banku 1893 - 1933

Podobne cytaty

Władysław Anders Fotografia
Tadeusz Pełczyński Fotografia

„Warszawa stanęła do walki o wolność w sierpniu 1944, bo była stolicą Polski walczącej od wieków o wolność „naszą i waszą.”“

—  Tadeusz Pełczyński Oficer dyplomowany Wojska Polskiego 1892 - 1985

Źródło: Tadeusz Pełczyński, przedmowa [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, op. cit., s. XXXIV (34).

Władysław Anders Fotografia

„Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski.“

—  Władysław Anders polski generał 1892 - 1970

dewiza generała Andersa, jaką przyjął przy tworzeniu Wojska Polskiego w ZSRR.
Źródło: Bez ostatniego rozdziału: wspomnienia z lat 1939–1946

Tadeusz Pełczyński Fotografia
Aleksander Kamiński Fotografia
Halina Poświatowska Fotografia
Stefan Starzyński Fotografia
Karol Radek Fotografia
Stefan Starzyński Fotografia

„Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy.“

—  Stefan Starzyński polski polityk, ekonomista, prezydent Warszawy 1893 - 1943

ostatnie przemówienie radiowe, 23 września 1939.

Władysław Gomułka Fotografia
Gerhard Ludwig Müller Fotografia

„Piękne są słowa waszego hymnu narodowego: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!…”. Dziś z wdzięcznością wobec Polski i Polaków powtarzam i dopowiadam, tu w Warszawie: jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze Europa nie zginęła, póki my wierzymy, ufamy i kochamy.“

—  Gerhard Ludwig Müller 1947

Źródło: Abp Muller: Materializm Europy jest drogą ku przepaści http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14022213,Abp_Muller__Materializm_Europy_jest_droga_ku_przepasci.html#BoxWiadTxt, gazeta. pl, 2 czerwca 2013

Łukasz Górnicki Fotografia

„Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Wielka księga myśli polskiej, Warszawa 2005.“

—  Łukasz Górnicki pisarz, sekretarz i bibliotekarz Zygmunta II Augusta 1527 - 1603

Źródła

Imre Nagy Fotografia

„Walka rewolucyjna narodu i jego bohaterów zakończyła się triumfem wolności i niepodległości. Ta heroiczna walka umożliwiła realizację naszych fundamentalnych dążeń narodowych w stosunkach międzynarodowych, mianowicie neutralności.“

—  Imre Nagy węgierski polityk 1896 - 1958

w apelu do Narodów Zjednoczonych wygłoszonym 1 listopada 1956
Źródło: Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski, Historia 1939-1956. Podręcznik dla szkół średnich, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1998, ISBN 83-7195-090-X, s. 162.

Mieczysław Moczar Fotografia

„Wszyscy kombatanci, byli więźniowie obozów koncentracyjnych, którzy walczyli i cierpieli za ojczyznę, stanęli teraz we wspólnym froncie przeciwko oszczercom, którzy prowadzą swoją ohydną kampanię antypolską. (…) Trzeba przekazać młodemu pokoleniu prawdziwą historię walki polskich patriotów przeciwko hitleryzmowi.“

—  Mieczysław Moczar komunistyczny działacz społeczny i polityczny okresu PRL 1913 - 1986

Źródło: wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej, marzec 1968; cyt. za: Wojciech Czuchnowski, Media trąbią o bohaterstwie Polaków i niewdzięczności ocalonych. Luty 2018? Nie, marzec 1968 http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23004672,media-trabia-o-bohaterstwie-polakow-i-niewdziecznosci.html, wyborcza.pl, 10 lutego 2018.

Ronald Reagan Fotografia

„Odległości z Warszawy do Moskwy i z Warszawy do Brukseli są identyczne. Znak mówi, że Polska nie jest ani na wschodzie, ani na zachodzie. Polska jest centrum cywilizacji europejskiej. Wniosła rzeczywiście wiele w kształtowanie się tej cywilizacji. Czyni to również dzisiaj w sposób znaczący, nie godząc się na uciemiężenie.“

—  Ronald Reagan prezydent USA 1911 - 2004

The distances from Warsaw to Moscow and Warsaw to Brussels are equal. The sign makes this point: Poland is not East or West. Poland is at the centre of European civilization. It has contributed mightily to that civilization. It is doing so today by being magnificently un-reconciled to oppression. (ang.)
przemówienie do parlamentu brytyjskiego 8 czerwca 1982.

„Orientowałem się, że w Warszawie musi wybuchnąć walka, że to było nieuniknione przy ówczesnych nastrojach ludności, przy ówczesnej sytuacji politycznej to było nieuniknione. Warszawa musi wypowiedzieć w imieniu całej Polski.“

—  Andrzej Pomian polski historyk, pisarz emigracyjny, korespondent RWE 1911 - 2008

o wybuchu powstania warszawskiego
Źródło: Andrzej Pomian http://ahm.1944.pl/Andrzej_Pomian, ahm.1944.pl

Wincenty Witos Fotografia

„Rozwadowski skarżył się, że nie może zrozumieć Naczelnego Wodza. Wyraził obawę, że ofensywa Piłsudskiego może być spóźniona, gdyż ciężar walki przenosi się na północ od Warszawy. Akcja Piłsudskiego znad Wieprza może być bardzo efektowna, ale dla wojny ma jego zdaniem znaczenie drugorzędne.“

—  Wincenty Witos polski działacz ruchu ludowego, premier II Rzeczypospolitej 1874 - 1945

o Tadeuszu Rozwadowskim, który uważał plan uderzenia w bitwie warszawskiej znad Wieprza za ryzykowny ze względu na zbyt dużą odległość od Warszawy.
Źródło: Bohdan Urbankowski, Ukraść Piłsudskiemu zwycięstwo nad Wisłą https://niezalezna.pl/46513-ukrasc-pilsudskiemu-zwyciestwo-nad-wisla, niezalezna.pl, 28 września 2013.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“