Cytaty na temat rozpoczęcie

Zbiór cytatów na temat rozpoczęcie.

Pokrewne tematy

Razem 255 cytatów:


Friedrich Nietzsche Fotografia
Hermann Hesse Fotografia
Georges Clemenceau Fotografia
Stanisław August Poniatowski Fotografia

„Aby mieć pewność, trzeba rozpocząć od wątpienia.“

—  Stanisław August Poniatowski król Polski (panowanie: 1764–1795), mecenas literatury, nauki i sztuki 1732 - 1798

Charles Wright Mills Fotografia
Lech Wałęsa Fotografia

„Od co najmniej 15 lat głoszę, że kapitalizm nie wytrzyma rozpoczętego stulecia. Banki wyszły poza swoją tradycyjną rolę. Dziś źle działają. Bankierzy biorą wielkie pieniądze, a co gorsza nikt nie kontroluje ile tych pieniędzy biorą i dlaczego. Kapitaliści zwalniają ludzi. To nie ma szans na przetrwanie.“

—  Lech Wałęsa polski polityk i działacz związkowy, przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Polski 1943

Źródło: rozmowa Anity Sobczak, Kapitalizm zapomniał o człowieku, wp.pl, 19 października 2011 http://media.wp.pl/kat,1022941,wid,13908597,wiadomosc.html

Kazimierz Ryczan Fotografia
Aleh Trusau Fotografia

„Białoruski nacjonal-komunizm bierze swoje początki od Ciszki Hartnego, Usiewałada Ihnatouskiego i Alesia Czarwiakoua. No właśnie oni ogłosili i zachowali BSRR, dwukrotnie powiększyli jej rozmiary i rozpoczęli białorutenizację. Dlatego zniszczyli ich sowieccy kaci, którzy faktycznie odnowili Imperium Rosyjskie w gorszym wariancie – jako prawdziwe „więzienie narodów”.(…) Teraz, kiedy zaczęto drukować stalinowskie materiały przesłuchań nacjonal-komunistów lat 20–30 XX wieku, zrozumiałe, że i oni marzyli o niepodległej Białorusi i za nią polegli w Kuropatach.“

—  Aleh Trusau białoruski historyk, archeolog, polityk i działacz społeczny 1954

Беларускі нацыянал-камунізм вядзе свой радавод ад Цішкі Гартнага, Усевалада Ігнатоўскага і Алеся Чарвякова. Менавіта яны абвясьцілі і захавалі БССР, двойчы павялічылі яе памеры і распачалі беларусізацыю. Таму і зьнішчылі іх сталінскія каты, якія фактычна аднавілі Расейскую імпэрыю ў горшым яе варыянце – як сапраўдную „турму народаў”.(…) Зараз, калі сталі друкаваць сталінскія матэрыялы допытаў нацыянал-камуністаў 20–30 гадоў ХХ ст., зразумела, што і яны марылі пра незалежную Беларусь і за яе палеглі ў Курапатах. (biał.)
o działaczach komunistycznego aparatu państwowego Białoruskiej SRR lat 20. i 30. XX wieku.
Źródło: „ARCHE Pachatak”, 5 stycznia 2009 http://www.arche.by/by/9/40/276

„Jeżeli rozpocznie się kampania pod dyktando służb specjalnych, to PO musi sobie zdawać sprawę, że politycy z czołowych miejsc na ich listach wyborczych, będą wzywani na przesłuchania i znajdą się w kręgu podejrzeń.“

—  Janusz Maksymiuk polski działacz polityczny, inżynier rolnik 1947

o kampanii w 2007.
Źródło: Maksymiuk: Możemy poprzeć kandydata PO na premiera, money.pl, 16 sierpnia 2007 http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/maksymiuk;mozemy;poprzec;kandydata;po;na;premiera,110,0,259694.html

Aleksander Sołżenicyn Fotografia

„NATO otworzyło nową epokę – jak niegdyś Hitler, który opuścił Ligę Narodów, a następnie rozpoczął drugą wojnę światową.“

—  Aleksander Sołżenicyn rosyjski prozaik, noblista 1918 - 2008

Źródło: „Die Zeit”, 16 maja 1999

George Orwell Fotografia
Krzysztof Rybiński Fotografia

„Pani Kluzik-Rostkowska ma szansę zostać polską Margaret Thatcher, czyli rozpocząć poważne reformy. Nie wiem, czy ją wykorzysta.“

—  Krzysztof Rybiński ekonomista polski 1967

Źródło: dziennik.pl, 19 listopada 2010 http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/309918,kluzik-rostkowska-moze-byc-jak-margaret-thatcher.html

Grażyna Szapołowska Fotografia
Leszek Kołakowski Fotografia
Marek Krajewski Fotografia
Jack Nicholson Fotografia
Cyril Tuschi Fotografia

„Trochę tak, chociaż oczywiście wiem, że rosyjski rząd nie traktuje mnie serio. Mimo to wierzę, że to wartościowy dokument i że rozpocznie on poważniejszą dyskusję. Przy okazji warto podkreślić, że premier Putin będzie 2 grudnia na rosyjskiej premierze!“

—  Cyril Tuschi 1969

o filmie Chodorkowski.
Źródło: Michał Hernes, Cyril Tuschi: Rosyjski rząd nie traktuje mnie serio, 13 października 2011 http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=81589

Violetta Villas Fotografia

„Rozpocznę próbne zdjęcia dla MGM (podobno schudnięcie odsłoniło moją twarz). Śmieszne to, ale niespodzianka zawsze jest miła.“

—  Violetta Villas polska piosenkarka 1938 - 2011

relacja z pobytu w Las Vegas (1968).
Źródło: Witold Filler, Violetta Villas. Tygrysica z Magdalenki