„Prawda, mój kochany, istnieje! Lecz „nauka”, której pożądasz, jakaś absolutna, doskonała i wyłącznie mądrością obdarzająca nauka – nie istnieje. I nie powinieneś też wcale tęsknić do takiej doskonalej nauki, przyjacielu, lecz tylko do udoskonalenia samego siebie. Boskość jest w tobie, nie w pojęciach ani książkach. Prawdą się żyje, nie wykłada się jej. Przygotuj się do walk, Józefie, widzę, że już się one rozpoczęły.“

Mistrz gry szklanych paciorków (magister ludi) do Józefa Knechta podczas wizyty w domu mistrza po ukończeniu kastalskiej szkoły średniej.
Gra szklanych paciorków
Źródło: Gra szklanych paciorków (rozdz. Powołanie), tłum. Maria Kurecka, Wydawnictwo Poznańskie 1971, s. 81

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 9 czerwca 2020. Historia

Podobne cytaty

Anton Czechow Fotografia

„Nie istnieje nauka narodowa, podobnie jak nie istnieje narodowa tabliczka mnożenia.“

—  Anton Czechow rosyjski nowelista i dramatopisarz 1860 - 1904

Źródło: „Kwartalnik historii nauki i techniki”, tomy 9–10, Warszawa 1964, PWN, s. 426.

Stefan Wyszyński Fotografia
Hillel Starszy Fotografia
Léon Blum Fotografia

„Czerpanie nauk o życiu z książek i tylko z książek nigdy nie obywa się bez kosztów.“

—  Léon Blum francuski polityk 1872 - 1950

fragment eseju o Stendhalu.
Źródło: Tony Judt, Brzemię odpowiedzialności. Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty, tłum. Michał Filipczuk, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 83.

Maksim Gorki Fotografia
Awicenna Fotografia
Józef Dietl Fotografia
Alfred Tarski Fotografia

„Gdy słyszę na przykład, że istnieje istotna różnica między matematyką a naukami przyrodnicznymi, moją pierwszą reakcją jest przeciwstawić się takiej opinii.“

—  Alfred Tarski polski matematyk 1901 - 1983

Źródło: Anita Burdman Feferman, Solomon Feferman, Alfred Tarski. Życie i logika, przeł. Joanna Golińska-Pilarek, Marian Srebrny, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 279.

Sathya Sai Baba Fotografia

„Poprzez swoje nauki Budda zaszczepił świętość i mądrość w ludziach. Nauki Buddy są bardzo święte i mają głębokie wewnętrzne znaczenie.“

—  Sathya Sai Baba 1926 - 2011

Budda Pournima
Źródło: Sai Baba on Buddha, saibaba.ws http://www.saibaba.ws/articles1/saibabaonbuddha.htm

Grzegorz Kozera Fotografia

„Dla pisarza, poza codzienną obserwacją życia czy poza podróżami, podstawową nauką jest czytanie książek.“

—  Grzegorz Kozera 1963

Źródło: Ewa Krzysiak, Grzegorz Kozera i jego „Droga do Travisio”, dobraliteratura.pl http://www.dobraliteratura.pl/blog/index.php/wywiad-z-grzegorzem-kozera-autorem-ksiazki-droga-do-tarvisio/

Martin Heidegger Fotografia
Viswanathan Anand Fotografia
Emmanuel Mounier Fotografia

„Istnieję jedynie w takim stopniu, w jakim istnieję dla kogoś drugiego; względnie: Być znaczy kochać.“

—  Emmanuel Mounier francuski filozof 1905 - 1950

Źródło: Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, Warszawa 1964, s. 37

Frank Wilczek Fotografia

„Moim zdaniem nauka uczy pokory.“

—  Frank Wilczek fizyk amerykański, noblista 1951

Źródło: „Rzeczpospolita”, 20 listopada 2007 http://www.rp.pl/artykul/70340.html

Max Weber Fotografia
Andrzej Nowak (gitarzysta) Fotografia

„Kiedy wreszcie zrozumiecie, po co kochać, po co żyć?
Kiedy wreszcie to pojmiecie, po co istnieć, co znaczy być?“

—  Andrzej Nowak (gitarzysta) polski gitarzysta 1959

Cytaty z utworów grupy Złe Psy, Forever
Źródło: utwór Czemu ludzie się kochają

Leonardo da Vinci Fotografia

„Zgłębiaj naukę, którą jest sztuka, i sztukę, którą jest nauka.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Gampopa Fotografia

Pokrewne tematy