„Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie.“

Seneka Starszy Fotografia
Seneka Starszy13
-54 - 39 p. n. e.

Podobne cytaty

Andrew Carnegie Fotografia
Leonardo da Vinci Fotografia

„Dobry malarz musi namalować dwie rzeczy: człowieka oraz istotę jego duszy.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Paulo Coelho Fotografia
Thomas Hobbes Fotografia
Samora Machel Fotografia

„W Angoli ścierają się ze sobą dwie siły: z jednej strony imperializm wraz z jego sprzymierzeńcami i marionetkami; z drugiej zaś – siły postępowe, które popierają MPLA. I to wszystko.“

—  Samora Machel mozambicki polityk 1933 - 1986

zdaniem Samory Machela bezlitosny charakter walk w Mozambiku świadczył o istniejącym w tym kraju powyższym układzie.
Źródło: Branko Lazitch, Pierre Rigoulot, Angola 1974–1988. Un echec du communisme en Afrique, s. 33, suplement do „Est et Ouest” nr 54, maj 1988, cyt. za: Yves Santamaria, Afrokomunizmy: Etiopia, Angola, Mozambik, tłum. Wojciech Gilewski, w: Czarna księga komunizmu, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, ISBN 8371803265, s. 651.

Alexis de Tocqueville Fotografia

„Największą chorobą duszy jest jej chłód.“

—  Alexis de Tocqueville, książka Dawny ustrój i rewolucja

Dawny ustrój i rewolucja
Źródło: „Przekrój”, Wydania 27–39, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 2000.

Tadeusz Peiper Fotografia
Wojciech Cejrowski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Witold Rudziński Fotografia

„Gdy przystępowałem do pracy, fascynowały mnie dwie rzeczy: antyczny temat w staropolskim ujęciu z jego niesłychaną aktualnością, siła dramatyczna oraz piękno języka i obrazów.“

—  Witold Rudziński kompozytor polski 1913 - 2004

o swoim dziele operowym Odprawa posłów greckich.
Źródło: culture.pl http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_rudzinski_witold

Krzysztof Pieczyński Fotografia
Piotr Libera Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia
Libba Bray Fotografia
Franciszek Morawski Fotografia

„Młodzieńcze! Dwie podróże czekają na ciebie:
Jedna z duszy w war świata, druga powrót w siebie.“

—  Franciszek Morawski 1783 - 1861

Źródło: Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag i sentencji ze stu pisarzy polskich wybranych, wyboru dokonał Władysław Bełza, s. 53.

Oscar Wilde Fotografia
Paul Valéry Fotografia
Tadeusz Kotarbiński Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“