Cytaty na temat władza

Zbiór cytatów na temat władza, ludzie, prawo, państwo.

Razem 337 cytatów:

Józef Jankowski Fotografia
Michał Bakunin Fotografia

„Państwo to tyle co przemoc, to znaczy władza oparta na przemocy.“

—  Michał Bakunin rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Państwo, władza

Marcel Lefebvre Fotografia
Włodzimierz Lenin Fotografia

„Cała władza w ręce Rad!“

—  Włodzimierz Lenin organizator i przywódca Rewolucji Październikowej 1870 - 1924

słowa te stały się niejako mottem przewodnim „demokracji Rad”.
Inne cytaty
Źródło: Peter Kenez, Odkłamana historia Związku Radzieckiego, wyd. Bellona, 2008, s. 39.

Józef Stalin Fotografia

„Ponieważ władza jest w moich rękach to ja wystawiam ludziom oceny.“

—  Józef Stalin przywódca ZSRR 1879 - 1953

Źródło: Jurij Boriew, Prywatne życie Stalina, op. cit., s. 14.

Michał Bakunin Fotografia
Hermann Hesse Fotografia

„Jeśli wysoki urząd powoła cię na jakieś stanowisko, wiedz: wszelkie wstępowanie po urzędowych szczeblach nie jest krokiem ku wolności, lecz ku związaniu. Im większa urzędowa władza, tym związanie głębsze. Im silniejsza osobowość, tym bardziej potępiana samowola.“

—  Hermann Hesse, książka Gra szklanych paciorków

Jedna z reguł Zakonu Kastalskiego, którą wstępujący do niego Józef Knecht otrzymał jako zadanie, przedmiot medytacji.
Gra szklanych paciorków
Źródło: Gra szklanych paciorków (rozdz. Lata studiów), tłum. Maria Kurecka, Wydawnictwo Poznańskie 1971, s. 140

Witold Gombrowicz Fotografia
John Acton Fotografia

„Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie.“

—  John Acton angielski historyk i polityk 1834 - 1902

Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. (ang.)
Źródło: list do biskupa Mandella Creightona, 3 kwietnia 1887

Piotr Tymochowicz Fotografia
Errico Malatesta Fotografia

„Władza deprawuje nawet najlepszych.“

—  Errico Malatesta włoski myśliciel polityczny, anarchista 1853 - 1932

Państwo i władza

Józef Pinior Fotografia
Umberto Eco Fotografia
Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
Karl Kautsky Fotografia
Marek Dyduch Fotografia
Andrzej Rzepliński Fotografia
Abraham Lincoln Fotografia

„Lat temu osiemdziesiąt i siedem ojcowie nasi na tym kontynencie dali początek narodowi, poczętemu z wolności i w przekonaniu, że wszyscy ludzie rodzą się równymi. Toczymy wielką wojnę domową, która jest dla nas czasem próby, której celem jest odpowiedź na pytanie, czy naród w takim duchu poczęty ma szanse na przetrwanie. Przyszło nam spotkać się na wielkim polu bitewnym tej wojny. Przybyliśmy tu, aby poświęcić część tego pola na miejsce ostatniego spoczynku ludzi, którzy oddali tu życie za życie naszego narodu w poczuciu wolności. I oni, i my znaleźliśmy się tu w słusznej sprawie, ale to naszą powinnością jest oddanie czci jej obrońcom. Jednak nie nam przypada splendor poświęcenia, dokonania konsekracji, potwierdzenia sacrum tej ziemi. To dzielni ludzie, żywi i polegli, którzy tu walczyli, uświęcili ja bardziej, niż może to uczynić nasza nędzna władza dawania i odbierania. Świat puści mimo uszu wypowiadane tu słowa i szybko pogrąży je w niepamięci, lecz nigdy nie zapomni czynu tych, którzy tu przelewali krew. Do nas, którym było dane przeżyć, należy święty obowiązek oddania swych sił ogromnemu, lecz jeszcze niedokończonemu dziełu, za które oni oddali swoje życie. To nam, ożywionym duchem poległych bohaterów, przypadło zadanie poświadczenia, że ich śmierć nie był daremna. I to my, z Boga pomocą, doczekamy odrodzenia idei wolności w tym kraju i to my sprawimy, że rządy ludu, przez lud i dla ludu nie znikną wraz z nami z powierzchni ziemi.“

—  Abraham Lincoln prezydent USA 1809 - 1865

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle – field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But, in a larger sense, we can not dedicate, we can not consecrate, we can not hallow, this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us – that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion – that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain – that this nation, under God, shall have a new birth of freedom – and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. (ang.)
Adres gettysburski – przemówienie podczas uroczystości na cmentarzu poległych po Gettysburgiem żołnierzy Unii, 19 listopada 1863.

George Orwell Fotografia
Leon XIII Fotografia
Ryszard Piotrowski Fotografia
Michel Foucault Fotografia

„Władzę suwerenną zastąpiła dziś władza pastoralna.“

—  Michel Foucault, Historia seksualności

Źródło: Historia seksualności

„Nieszczęściem Stanisława Łyżwińskiego było to, że został posłem. Od władzy przewróciło mu się w głowie. Władza sprawiła, że poczuł się bezkarny, być może spodobało mu się to, że może manipulować ludźmi.“

—  Aneta Krawczyk polska samorządowiec 1975

Źródło: Krawczyk: Był tylko Łyżwiński, tvn.pl, 13 sierpnia 2007 http://uwaga.tvn.pl/9227,news,1,krawczyk_byl_tylko_lyzwinski,reportaz.html

Ahmad Badreddin Hassoun Fotografia

„Przecież władza to nie tylko Asad. To również armia i policja, jednym słowem cały naród, który sam decyduje jak i pod czyim panowaniem żyć. Oczywiście, nasz naród chce reform w kraju i my kapłani wspieramy go w tym. Jesteśmy przeciwko korupcji i dyktatowi.“

—  Ahmad Badreddin Hassoun 1949

Źródło: Siergiej Safronow, Naczelny mufti Syrii: „Po upadku Syrii przyjdzie czas na Rosję”, geopolityka.org, 11 marca 2012 http://www.geopolityka.org/syria-2012/1367-naczelny-mufti-syrii-po-upadku-syrii-przyjdzie-czas-na-rosje

Aleksander Tarnawski Fotografia

„IPN i władza tworzą poczet polskich świętych, więc nie ma się czym martwić. Buduje nowe mity, tworzy historie. (…) teraz najważniejsi są Żołnierze Wyklęci, których w większości moim zdaniem partyzantka zdemoralizowała. Każda władza musi mieć swoich świętych, ta wybrała Żołnierzy Wyklętych.“

—  Aleksander Tarnawski 1921

Źródło: rozmowa Magdaleny Rigamonti, Ostatni Cichociemny, Aleksander Tarnawski: Historia jest teraz tworzona na nowo. Nie chcę brać w tym udziału http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/527433,aleksander-tarnawski-ostatni-cichociemny-rozmowa.html, wiadomości.dziennik.pl, 28 lipca 2016.

Janusz Rewiński Fotografia
Aleksander Wat Fotografia
Józef Glemp Fotografia
Jacek Żakowski Fotografia
Tytus Liwiusz Fotografia
Clark Gable Fotografia

„Ta władza jaką rzekomo mam nad kobietami nie została dostrzeżona na Broadwayu. Nie wiem kiedy ją zyskałem. I na boga, nie jestem w stanie tego wyjaśnić.“

—  Clark Gable aktor amerykański 1901 - 1960

o wrażeniu, wpływie jakie wywierał u żeńskiej części publiczności.

„W czasach PRL władza ludowa uznawała mnie za spekulanta. Teraz jest to czysty biznes.“

—  Piotr Misztal polski przedsiębiorca i polityk 1965

o swoich interesach.
Źródło: Hummer z Samoobrony, rp.pl, 30 listopada 2005 http://new-arch.rp.pl/artykul/584449.html

Barack Obama Fotografia

„Wyraziłem wobec prezydenta Andrzeja Dudy nasze zaniepokojenie związane z pewnymi działaniami i impasem w zakresie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Podkreśliłem, że oczywiście szanujemy polską suwerenność. Zdaję sobie sprawę, że parlament pracuje nad ustawą, która ma regulować tą sprawę, ale jako przyjaciel i sojusznik wzywam wszystkie strony, aby wspierać instytucje demokratyczne w Polsce. To właśnie sprawia, że jesteśmy demokracjami, nie tylko słowa zapisane w konstytucji czy głosowanie w wyborach, ale także instytucje, od których zależymy każdego dnia. Praworządność, niezależna władza sądownicza i wolna prasa – to są wartości na których Stanom Zjednoczonym bardzo zależy. To są wartości, które leżą u sedna naszego sojuszu, leżą u sedna Traktatu Północnoatlantyckiego. Były to wartości, które świętowaliśmy 2 lata temu na Placu Zamkowym. (…) W rzeczywistości po „zimnej wojnie” narodziny na nowo polskiej demokracji były inspiracją dla ludzi w całej Europie i w całym świecie, łącznie z Ameryką. (…) Postępy Polski pokazały, że demokracja i pluralizm nie są wyjątkowe tylko dla jednej z naszych kultur czy krajów, są to wartości uniwersalne. To jest podstawowa kwestia w amerykańskiej polityce zagranicznej – mówimy o tych wartościach na całym świecie, nawet wobec naszych najbliższych sprzymierzeńców.“

—  Barack Obama Amerykański polityk, 44. prezydent USA 1961

wypowiedź w Warszawie na temat kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, 8 lipca 2016.

Theresa May Fotografia

„To oznacza pierwszy etap odzyskiwania przez Wielką Brytanię suwerenności i niepodległości. Wybieralnym instytucjom naszego kraju zostanie przywrócona władza i autorytet. To oznacza, że władza prawa Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii dobiegnie końca.“

—  Theresa May brytyjska polityk 1956

This marks the first stage in the UK becoming a sovereign and independent country once again. It will return power and authority to the elected institutions of our country. It means that the authority of EU law in Britain will end. (ang.)
zapowiadając rozpoczęcie na wiosnę 2017 procedury wyjścia kraju z UE.
Źródło: PM vows to make Britain 'sovereign' in first Brexit detail http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-may-idUKKCN1213NJ?il=0, reuters.com, 1 października 2016.

Karol Marks Fotografia

„Władza i wolność są tożsame.“

—  Karol Marks niemiecki filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny 1818 - 1883

Jerzy Hausner Fotografia
Antoni Kępiński Fotografia

„Absolutna władza wiąże się z absolutną zależnością. Lek wobec władcy i sędziego jest może nawet silniejszy niż lek przed śmiercią.“

—  Antoni Kępiński polski psychiatra i pisarz 1918 - 1972

Autoportret człowieka. Myśli, aforyzmy
Źródło: s. 139

Józef Stalin Fotografia

„Ty nie jesteś Stalinem i ja nie jestem Stalinem. Stalin to władza radziecka. Stalin jest tym, czym jest w gazetach i na portretach, a nie tobą czy nawet mną!“

—  Józef Stalin przywódca ZSRR 1879 - 1953

do swojego syna Wasilija, kiedy skrytykował go za wykorzystywanie nazwiska ojca.
Źródło: Simon Sebag Montefiore Stalin. Dwór czerwonego cara

Katarzyna Nosowska Fotografia

„Chociaż władza jest takim afrodyzjakiem, że może gdybym została prezydentką, też byłabym okropna?“

—  Katarzyna Nosowska polska piosenkarka rockowa 1971

„Przegląd”, 16 czerwca 2006

Antoni Dydycz Fotografia
Bronisław Baczko Fotografia

„Każda władza dąży do tego, by posiadać uprzywilejowaną rolę jako nadawca dyskursu niosącego wyobrażenia społeczne, a także by zachować pewną kontrolę nad drogami ich rozpowszechniania.“

—  Bronisław Baczko polski filozof i historyk myśli społecznej 1924 - 2016

Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej

Arturo Pérez-Reverte Fotografia

„Władza zawsze próbuje kontrolować to, czego nie potrafi opanować.“

—  Arturo Pérez-Reverte pisarz hiszpański 1951

Cierpliwy snajper

David Friedman Fotografia

„W perfekcyjnym socjalistycznym państwie władza nie będzie przyciągać maniaków. Decydenci nie będą w żadnym stopniu stronniczy gdy przyjdzie im postanawiać o sprawach dotyczących ich samych. Nie będzie istniała możliwość, by zręczny człowiek mógł używać państwowych instytucji do swoich prywatnych celów. A rzeki będą płynąć pod górę.“

—  David Friedman, książka The Machinery of Freedom

In the ideal socialist state, power will not attract power freaks. People who make decisions will show no slightest bias towards their own interests. There will be no way for a clever man to bend the institutions to serve his own ends. And the rivers will run uphill. (ang.)
The Machinery of Freedom

Michel Foucault Fotografia

„Ani władza nie może być praktykowana bez wiedzy, ani wiedza nie może nie płodzić władzy.“

—  Michel Foucault filozof francuski 1926 - 1984

Źródło: Gry władzy, tłum. T. Komendant, [w:] Literatura na świecie, nr 6/1988.

Marcin Matczak Fotografia

„To jest nie do pomyślenia w nowoczesnym państwie demokratycznym, w którym istnieje – zaproponowany przecież dawno, jeszcze przez Monteskiusza – podział władzy i jej wzajemna równowaga, by o publikacji wyroku władzy sądowniczej decydowała władza wykonawcza. Odmowa publikacji wyroku TK jest tożsama z tym, że rząd rości sobie prawo do oceny tego orzeczenia. To jest zupełnie niebywałe.“

—  Marcin Matczak doktor habilitowany nauk prawnych 1976

Źródło: Marcin Matczak: Rząd nie ma prawa oceniać Trybunału Konstytucyjnego, nto.pl, 19 marca 2016 http://www.nto.pl/magazyn/wywiady/a/marcin-matczak-rzad-nie-ma-prawa-oceniac-trybunalu-konstytucyjnego,9756598/

Jeff Halper Fotografia

„Trudno jest przekonać społeczeństwo do akcji militarnej, gdy z ust najważniejszych osób w państwie słyszy się tak odmienne opinie. Uważam, że społeczeństwo w większości jest przeciwne takiej akcji. (…) Jednak Izrael może i tak zaatakować Iran, ponieważ władza nie liczy się z opinią publiczną.“

—  Jeff Halper 1946

Źródło: Tomasz Kostrzewa, Społeczeństwo Izraela jest przeciwne interwencji militarnej w Iranie – wywiad z Jeffem Halperem. http://solidarniziranem.pl/pl/publicystyka/item/86-%E2%80%93-spo%C5%82ecze%C5%84stwo-izraela-jest-przeciwne-interwencji-militarnej-w-iranie-%E2%80%93-wywiad-z-jeffem-halperem, solidarniziranem.pl, 27 sierpnia 2012.

Andrzej Szostek Fotografia
Joseph de Maistre Fotografia
Leon XIII Fotografia
Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
Wojciech Cejrowski Fotografia
Edwin Bendyk Fotografia
Thomas Jefferson Fotografia
Oskar Lange Fotografia
Antoni Kępiński Fotografia

„Cywilizacja to władza nad światem, a kultura to miłość do świata.“

—  Antoni Kępiński polski psychiatra i pisarz 1918 - 1972

Autoportret człowieka. Myśli, aforyzmy, Cywilizacja
Źródło: s. 132

Donald Tusk Fotografia

„Państwo to ludzie, a ojczyzna to ich marzenia. Władza, politycy i urzędy są tylko po to, żeby pomagać ludziom w realizacji ich zamierzeń.“

—  Donald Tusk polski polityk 1957

Źródło: Program Platformy Obywatelskiej RP 2007 http://politykapl.wordpress.com/2007/10/06/tusk-podam-reke-nawet-moim-wrogom/

Todor Żiwkow Fotografia

„Niektórzy powiadają, że nasza władza się trzęsie. Jaja (jądra) barana też się trzęsą, a nie spadają!“

—  Todor Żiwkow bułgarski działacz komunistyczny 1911 - 1998

podczas uroczystości otwarcia zakładu tekstylnego w Kazanłyku, w 1964.

Włodzimierz Lenin Fotografia

„Komunizm – to władza radziecka plus elektryfikacja całego kraju.“

—  Włodzimierz Lenin organizator i przywódca Rewolucji Październikowej 1870 - 1924

Коммунизм, это власть советов плюс электрификация всей страны. (ros.)
Inne cytaty
Źródło: „Życie gospodarcze”, Polskie Wydawn. Gospodarcze, 1952, s. 1172.

Napoleon Bonaparte Fotografia

„Moją kochanką jest władza.“

—  Napoleon Bonaparte cesarz Francuzów 1769 - 1821

Źródło: Nigel Cawthorne, Dowódcy i generałowie. Prawdziwe historie, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2014, s. 115

Jarosław Kaczyński Fotografia
Krystian Markiewicz Fotografia

„Mam nadzieję, że przegrywa taka władza, która walczy z prawem, z praworządnością w znaczeniu poszanowania do podstawowych praw człowieka i obywatela. Konstytucja mówi, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Mamy alternatywę, zamiast rządów prawa – bezprawie, gdzie nie liczą się racje, prawa i wolności, ale siła, układy i strach.“

—  Krystian Markiewicz profesor prawa 1976

Źródło: Krystian Markiewicz: Przegrywa władza, która walczy z prawem, z praworządnością http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/a/krystian-markiewicz-przegrywa-wladza-ktora-walczy-z-prawem-z-praworzadnoscia-rozmowa,11708234/, dziennikzachodni.pl, 19 stycznia 2017.

George Friedman Fotografia
Zajn al-Abidin ibn Ali Fotografia

„Musieliśmy interweniować w sposób funkcjonowania państwa. Tak dłużej trwać nie mogło. Władza była właściwie izolowana od społeczeństwa. Pałacowe intrygi zastąpiły politykę, rząd i administracja nie mogły efektywnie pracować.“

—  Zajn al-Abidin ibn Ali 1936 - 2019

w wywiadzie dla „Le Monde” podczas swej pierwszej wizyty oficjalnej we Francji we wrześniu 1988.
Źródło: Pierre Accoce, Pierre Rentchnick, Chorzy, którzy nami rządzą, op. cit., s. 20.

Piotr Ikonowicz Fotografia

„Tzw. czwarta władza, dziennikarze, przypominają najemników, janczarów w służbie mamony i jej właścicieli.“

—  Piotr Ikonowicz polski polityk 1956

Źródło: „Gazeta Wyborcza” straszy Palikota Ikonowiczem, lewica.pl, 21 października 2011 http://lewica.pl/blog/ikonowicz/25397/

Jan Pietrzak Fotografia
Rafał A. Ziemkiewicz Fotografia
Andrzej Szeptycki Fotografia
Mohandas Karamchand Gandhi Fotografia
Ryszard Piotrowski Fotografia
Anthony de Mello Fotografia

„Władza nie powinna lekceważyć nieba.“

—  Anthony de Mello psychoterapeuta pochodzenia indyjskiego, jezuita 1931 - 1987

Henry Kissinger Fotografia

„Władza to największy afrodyzjak.“

—  Henry Kissinger amerykański polityk i dyplomata 1923

w 1971.

„W końcu wiedza to władza.“

—  John Marsden Pisarz australijski 1950

Seria Jutro, Jutro 2: W pułapce nocy

Miklós Radnóti Fotografia
Chris Hedges Fotografia
Tomasz Piątek Fotografia
Witalij Kłyczko Fotografia
Iwan Krystew Fotografia
Michel Foucault Fotografia
Gabriel Laub Fotografia
François de La Rochefoucauld Fotografia
Wojciech Cejrowski Fotografia

„Polityka ma swoje prawa i jest rzeczą bezużyteczną szukać ich ominięcia. Później czy wcześniej, nastanie nieubłagana władza, która upomni się o naturalny ład rzeczy.“

—  Joaquín Arrarás 1898 - 1975

Źródło: Jacek Bartyzel, Joaquín ARRARÁS Iribarren, legitymizm.org http://www.legitymizm.org/spw-joaquin-arraras-iribarren

Andrzej Czaja Fotografia

„Niektóre posunięcia ludzi z PiS-u są nie do przyjęcia. O ile PO deptało czy sprzedawało pewne wartości, to mam wrażenie, że teraz niektórzy ludzie z PiS-u depczą ludzką godność i w ogóle się nie liczą z tym, co człowiek myśli, jakie ma pragnienia, potrzeby i – przede wszystkim – jakie ma prawa. To dla nas, wszystkich ludzi Kościoła, sygnał, żebyśmy byli roztropni i nie dali się uwieść. Żebyśmy nie szli w kierunku faworyzowania jakiejś opcji politycznej, programu politycznego, a już tym bardziej partii politycznej. (…) Musimy dzisiaj – wręcz w obronie swojego dobrego imienia i swojej przyszłości – jednoznacznie artykułować stanowisko kościelne, gdy ono nie jest zgodne z tym, co rząd głosi czy do czego dąży. (…) Mam na myśli nie tylko sprawy związane z migracją i uchodźcami, ale m. in. także obronę praworządności na elementarnym poziomie władz samorządowych. (…) Jeśli nie będziemy pilnować elementarnej prawości i uczciwości, praw ludzkich, godności człowieka, to będą wiązać nas z PiS-em. Kiedyś przyjdzie inna władza i może to pójść w skrajnie inną stronę. A może pójść na zasadzie odbicia – jeśli tak dalej będzie.“

—  Andrzej Czaja polski biskup katolicki 1963

Źródło: Biskup Czaja ostro: PO sprzedawało wartości, PiS depcze ludzką godność i prawa http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35114,20713270,biskup-czaja-ostro-po-sprzedawalo-wartosci-pis-depcze-ludzka.html#ixzz4KiVhs5u7, wyborcza.pl, 19 września 2016.

Kazimierz Michał Ujazdowski Fotografia

„Z wielkim pesymizmem patrzę na to, co dzieje się z Trybunałem, bowiem mamy obecnie dwie legalności. Skutkiem polityki wobec Trybunału jest degradacja jego autorytetu. Dalej mamy niepewność prawa, niższe gwarancje praw jednostki i wreszcie ryzyko kontynuacji konfliktu. (…) Wypadki ostatnich dni, gdzie sędziowie wybrani głosami PiS przynieśli zwolnienia lekarskie, by nie brać udziału w Zgromadzeniu Ogólnym, które – mimo braku wymaganego kworum, jednak wybrało kandydatów na nowego prezesa – pokazują, że konflikt może trwać. Czego nikt nie powinien sobie życzyć. Niewykluczone także, że reakcją na kryzys Trybunału będzie zwiększona rola Sądu Najwyższego w dziedzinie kontroli konstytucyjności ustaw sprawowanej w trakcie rozstrzygania spraw indywidualnych. Wówczas będziemy mieli do czynienia z jeszcze większym rozregulowaniem systemu prawnego. (…) Można wyobrazić sobie rozmaite scenariusze. Mój pesymizm bierze się stąd, że Trybunałowi Konstytucyjnemu po tych wypadkach i z tym obciążeniem, jakim jest niedopuszczenie do orzekania trzech sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji, będzie niezwykle trudno odzyskać podmiotowość i wiarygodność instytucji niezależnej. (…) Po prostu pogodziłem się z nieobecnością na listach wyborczych w przyszłości. Uznałem, że warto zapłacić taką cenę. Ochrona niezależności Trybunału ma bardzo istotne znaczenie ze względu na dobro państwa i prawa obywateli.(…) Wbrew dominującej opinii na prawicy, głębokie reformy można było przeprowadzić bez osłabienia TK. Co więcej, tak jak w sprawach ochrony życia, praw rodziny, praw samorządu, elementarnych praw podatników, Trybunał mógłby w przyszłości stabilizować dobre reformy. Jeśli głosi się zasadę, że większość parlamentarna ma monopol na ekspresję suwerenności narodu, znikają zabezpieczenia i każda nowa władza może podważyć decyzje poprzedniej, nie napotykając na ograniczenia.“

—  Kazimierz Michał Ujazdowski polski polityk 1964

na temat kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w 2016.

Erich Fromm Fotografia
Wiesław Gałązka Fotografia
Krzysztof Niewrzęda Fotografia

„Zdania się krystalizowały, przemierzając śniegu zwały, żeby dotrzeć w niedostępne rejony i nazwać to, co nienazwane było do tej pory. Niepewne swojego znaczenia utykały wszakże, na granicy urojenia i starały się przyjąć formy odpowiednie. Nie takie jednak, by się nimi napawać w swym sednie. Tylko takie, które były podporządkowane ich celowi bezwiednie i stanowiły środek wyrazu migotliwej treści przekazu. Same dla siebie zatem zdania były właściwie nie do rozpoznania. Za każdym razem inaczej się interpretowały i w zależności od sąsiedztwa swój sens zmieniały, odkrywając przy tym utajone powinowactwa, opisywały je jak bogactwa. I zagłębiały się w tej obfitości, odbiegając całkiem od rzeczywistości. Szadzią się pokrywały. W zaspach grzęzły. Na polach firnowych ślizgały. I w końcu z zimna zdrętwiały. Stopniowały już tylko ziąb jedynie, nawarstwiając zamiecie i kurniawy na zmarzlinie. Bo pod oblekającym je szronem, stawały się coraz bardziej usztywnione. Nawet te, które dopiero zaczęły się wyłaniać. Wszystkie więc popękały z powodu drgania, w jakie je wicher wprowadzał. I wnet zanikła meritum władza. Zdania nie miały już bowiem zdolności przekonywania, gdyż niczym sople się połamały, uderzając o grunt stwardniały i utraciły idee, które je spajały.“

—  Krzysztof Niewrzęda polski prozaik, poeta i eseista 1964

Second life
Źródło: s. 28

Leon XIII Fotografia
Józef Cyrankiewicz Fotografia

„Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie, w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej Ojczyzny.“

—  Józef Cyrankiewicz polski polityk, premier PRL 1911 - 1989

Źródło: przemówienie radiowe po wydarzeniach poznańskich w czerwcu 1956 roku, 29 czerwca 1956 https://web.archive.org/web/20080510152923/http://www.polskaludowa.com/dzwiek/dzwiek_44-59.htm#Cyrankiewicz_Poznan_56 w Internetowym Muzeum Polski Ludowej

Jadwiga Staniszkis Fotografia
Dariusz Joński Fotografia

„Mam nadzieję, że władza rosyjska zareaguje, a jeśli nie, to uważam, że nie możemy sobie pozwolić na to, by takie słowa padały.“

—  Dariusz Joński polski polityk 1979

reakcja na słowa szefa rosyjskiego związku kibiców Aleksandra Szprygina o „polskich katowniach”.
Źródło: gazeta.pl, 3 lipca 2012 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/2029020,114871,12063541.html

„Obecna władza niewątpliwie w tej dziedzinie jest w ekstraklasie. Wskazywanie wrogów plus mściwość w polowaniach na tych, którzy narazili się tej władzy, służy budowaniu atmosfery chaosu i niepewności. Nie przez przypadek kategoria Obcego robi dziś karierę.“

—  Bogdan de Barbaro 1949

Źródło: Karmieni nienawiścią. Dziś agresja wobec innych jest zachowaniem pożądanym, a jeśli potępianym to przez te niecne elity – mówi prof. Bogdan de Barbaro, psychiatra, współautor wydanej właśnie książki „Polska na kozetce”. Rozmawia Aleksandra Pawlicka, „Newsweek”, 5–11 grudnia 2016, s. 37.