Karl Marx idézet

Karl Marx fénykép
12   19

Karl Marx

Születési dátum: 5. május 1818
Halál dátuma: 14. március 1883
Más nevek: Karol Marx

Karl Marx, elterjedt magyaros formában Marx Károly német filozófus, közgazdász, szociológus, a kommunista munkásmozgalom teoretikusa, egyben a marxizmus ihletője; munkássága jelentősen hozzájárult a társadalomtudomány fejlődéséhez. A történelem egyik legnagyobb befolyást elérő gondolkodója, nézetei jelentős hatást gyakoroltak a baloldali munkásmozgalomra és az ahhoz kapcsolódó filozófiai irányzatokra. Művei közül kiemelkedik a Kommunista kiáltvány és A tőke , melynek csak első kötete jelent meg életében, a további köteteket barátja, Friedrich Engels rendezte sajtó alá.

A poroszországi Trier városában született jómódú, középosztálybeli, kikeresztelkedett, asszimilálódott zsidó családba. A Bonni Egyetemen és a Humboldt Egyetemen tanult, ahol Georg Wilhelm Friedrich Hegel bölcselete és az ifjúhegelianizmus filozófiai irányzata iránt érdeklődött. 1841-ben szerzett doktori címet a jénai egyetemen, kiváló minősítéssel. 1842-ben találkozott először Friedrich Engelsszel, akivel később életre szóló barátságot kötött. 1843-ban Párizsba költözött, mely szellemi horizontját jelentősen kitágította. Eljárt a francia radikális munkásmozgalom gyűléseire, szinte valamennyi jelentős képviselőjével megismerkedett. Társaival megalapította a Deutsch–Französische Jahrbücher című folyóiratot, melynek csak egyetlen dupla száma jelent meg. Ekkoriban írta valláskritikai korszakát lezáró munkáját, a Bevezetést A hegeli jogfilozófia kritikájához, és A zsidókérdéshez című tanulmányát. Ettől az időszaktól fordult a közgazdaság tanulmányozása felé, melynek eredményeképp megszületett Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből című munkája. 1844 nyarától bekapcsolódott a német emigránsok Vorwärts! című lapjának szerkesztésébe, melynek politikai vezetőjévé vált. Párizsi tartózkodásának legnagyobb terjedelmű alkotása az Engelsszel közösen írt A szent család vagy a kritikai kritika kritikája című szatirikus mű, mely a dialektikus és történelmi materializmus kidolgozásában fontos szerepet töltött be. 1845 januárjában a porosz kormány kérésére, egy cikke miatt kiutasították Franciaországból, s családjával Brüsszelbe kellett áthelyeznie lakóhelyét. 1849-ben politikai tevékenysége miatt száműzték Poroszországból és Franciaországból, ezért feleségével és gyermekeivel együtt Londonba költözött, ahol azután egészen haláláig háborítatlanul folytathatta munkásságát.

Marx tanai társadalomelméleti, gazdasági és politikai ideológiák együttese, melyet róla marxizmusnak neveztek el. A Kommunista kiáltványban kijelentette, hogy „minden eddigi társadalom története osztályharcok története”. Azt gondolta, hogy az ellentétes érdekű társadalmi osztályok közötti osztályharc a nincstelenek osztálya, a proletariátus győzelméhez vezet, és ezáltal létrejöhet az osztály nélküli társadalom. Azt hirdette, hogy a kapitalista társadalmi rendszert felváltja majd a szocialista. Az oda vezető utat a forradalomtól várta, és azt is gondolta, hogy megszüntethető a magántulajdon.

Elsősorban kapitalizmuskritikájáról és a történelem materialista értelmezéséről, osztályharcok történeteként való leírásáról ismert. Elméleti munkásságával és közvetlen részvételével több európai munkásszervezetben, köztük a Kommunisták Szövetségében és az Első Internacionáléban fejtett ki jelentős forradalmi tevékenységet. Az általa lefektetett marxista ideológia mind jobb-, mind baloldalról éles bírálatokat kapott, és munkássága adta a 20. században működő baloldali diktatórikus rendszerek fő ideológiai hátterét. Wikipedia

Művek

„A vallás a szorongatott teremtmény sóhaja, egy szívtelen világ lelke, mint ahogyan szellemtelen állapotok szelleme. A vallás a nép ópiuma.“

—  Karl Marx

Eredeti: Bevezetés a hegeli jogfilozófia kritikájához (Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right)

„Amint láttuk, minden eddigi társadalom az elnyomó és elnyomott osztályok ellentétén nyugodott. De ahhoz, hogy valamely osztályt el lehessen nyomni, biztosítani kell számára azokat a feltételeket, amelyek közt legalább szolgai létét tengetheti.“

—  Karl Marx, könyv Kommunista kiáltvány

A Kommunista Párt kiáltványa (Manifest der Kommunistischen Partei)
Forrás: A kiáltvány szövegét Friedrich Engellsel közösen készítette.

„I am nothing but I must be everything.“

—  Karl Marx, könyv Critique of Hegel's Philosophy of Right

Forrás: Critique of Hegel's Philosophy of Right

„Philosophy stands in the same relation to the study of the actual world as masturbation to sexual love.“

—  Karl Marx, könyv The German Ideology

Forrás: The German Ideology (1845/46), International Publishers, ed. Chris Arthur, p. 103.

„The production of ideas, of conceptions, of consciousness, is at first directly interwoven with the material activity and the material intercourse of men, the language of real life.“

—  Karl Marx, könyv The German Ideology

The German Ideology (1845/46)
Kontextus: The fact is, therefore, that definite individuals who are productively active in a definite way enter into these definite social and political relations. Empirical observation must in each separate instance bring out empirically, and without any mystification and speculation, the connection of the social and political structure with production. The social structure and the state are continually evolving out of the life-process of definite individuals, but of individuals, not as they appear in their own or other people's imagination, but as they really are; i. e. as they are effective, produce materially, and are active under definite material limits, presuppositions and conditions independent of their will.
The production of ideas, of conceptions, of consciousness, is at first directly interwoven with the material activity and the material intercourse of men, the language of real life. Conceiving, thinking, the mental intercourse of men, appear at this stage as the direct efflux of their material behaviour. The same applies to mental production as expressed in the language of the politics, laws, morality, religion, metaphysics of a people. Men are the producers of their conception, ideas, etc. — real, active men, as they are conditioned by a definite development of their productive forces and of the intercourse corresponding to these, up to its furthest forms. Consciousness can never be anything else than conscious existence, and the existence of men is their actual life-process. If in all ideology men and their circumstances appear upside down as in a camera obscura, this phenomenon arises just as much from their historical life-process as the inversion of objects on the retina does from their physical life-process.

„Catch a man a fish, and you can sell it to him. Teach a man to fish, and you ruin a wonderful business opportunity“

—  Karl Marx

Attributed to Marx (possibly in jest) in W. C. Privy's Original Bathroom Companion (2003).
Misattributed

„Communism differs from all previous movements in that it overturns the basis of all earlier relations of production and intercourse, and for the first time consciously treats all natural premises as the creatures of hitherto existing men, strips them of their natural character and subjugates them to the power of the united individuals.“

—  Karl Marx, könyv The German Ideology

Vol. I, Part 4.
The German Ideology (1845/46)
Kontextus: Communism differs from all previous movements in that it overturns the basis of all earlier relations of production and intercourse, and for the first time consciously treats all natural premises as the creatures of hitherto existing men, strips them of their natural character and subjugates them to the power of the united individuals. Its organisation is, therefore, essentially economic, the material production of the conditions of this unity; it turns existing conditions into conditions of unity. The reality, which communism is creating, is precisely the true basis for rendering it impossible that anything should exist independently of individuals, insofar as reality is only a product of the preceding intercourse of individuals themselves.

„The oppressed are allowed once every few years to decide which particular representatives of the oppressing class shall represent and repress them in parliament.“

—  Karl Marx

Actually from State and Revolution by Vladimir Lenin, paraphrasing Marx in The Civil War in France.
Misattributed

„The philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it.“

—  Karl Marx

Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretirt; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.
http://books.google.com/books?id=xyc9AAAAYAAJ&q=%22Die+Philosophen+haben+die+Welt+nur+verschieden%22+%22es+kommt+aber+darauf+an+sie+zu+ver%C3%A4ndern%22&pg=PA72#v=onepage
"Theses on Feuerbach" (1845), Thesis 11, Marx Engels Selected Works,(MESW), Volume I, p. 15; these words are also engraved upon his grave.
First published as an appendix to the pamphlet Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy by Friedrich Engels (1886)
Forrás: Eleven Theses on Feuerbach

Hasonló szerzők

Ludwig van Beethoven fénykép
Ludwig van Beethoven18
német klasszicista zeneszerző
Richard Wagner fénykép
Richard Wagner12
német zeneszerző, karmester, esztéta, 1813-83
Thomas Carlyle fénykép
Thomas Carlyle4
skót író, filozófus, történész, 1795-1881
Rámakrisna fénykép
Rámakrisna7
Indiai hindu szerzetes és filozófus
Mai évfordulók
George Best fénykép
George Best7
Aranylabdás északír labdarúgó 1946 - 2005
Victor Hugo fénykép
Victor Hugo55
francia romantikus költő, regény- és drámaíró 1802 - 1885
Richard Wagner fénykép
Richard Wagner12
német zeneszerző, karmester, esztéta, 1813-83 1813 - 1883
Anatol Rapoport fénykép
Anatol Rapoport
1911 - 2007
Több 21 mai évfordulók
Hasonló szerzők
Friedrich Nietzsche fénykép
Friedrich Nietzsche71
német filozófus
Ludwig van Beethoven fénykép
Ludwig van Beethoven18
német klasszicista zeneszerző
Richard Wagner fénykép
Richard Wagner12
német zeneszerző, karmester, esztéta, 1813-83