Karl Marx idézet

Karl Marx fénykép
11   0

Karl Marx

Születési dátum: 5. május 1818
Halál dátuma: 14. március 1883
Más nevek: Karol Marx

Karl Marx, elterjedt magyaros formában Marx Károly német filozófus, közgazdász, szociológus, a kommunista munkásmozgalom teoretikusa, egyben a marxizmus ihletője; munkássága jelentősen hozzájárult a társadalomtudomány fejlődéséhez. A történelem egyik legnagyobb befolyást elérő gondolkodója, nézetei jelentős hatást gyakoroltak a baloldali munkásmozgalomra és az ahhoz kapcsolódó filozófiai irányzatokra. Művei közül kiemelkedik a Kommunista kiáltvány és A tőke , melynek csak első kötete jelent meg életében, a további köteteket barátja, Friedrich Engels rendezte sajtó alá.

A poroszországi Trier városában született jómódú, középosztálybeli, kikeresztelkedett, asszimilálódott zsidó családba. A Bonni Egyetemen és a Humboldt Egyetemen tanult, ahol Georg Wilhelm Friedrich Hegel bölcselete és az ifjúhegelianizmus filozófiai irányzata iránt érdeklődött. 1841-ben szerzett doktori címet a jénai egyetemen, kiváló minősítéssel. 1842-ben találkozott először Friedrich Engelsszel, akivel később életre szóló barátságot kötött. 1843-ban Párizsba költözött, mely szellemi horizontját jelentősen kitágította. Eljárt a francia radikális munkásmozgalom gyűléseire, szinte valamennyi jelentős képviselőjével megismerkedett. Társaival megalapította a Deutsch–Französische Jahrbücher című folyóiratot, melynek csak egyetlen dupla száma jelent meg. Ekkoriban írta valláskritikai korszakát lezáró munkáját, a Bevezetést A hegeli jogfilozófia kritikájához, és A zsidókérdéshez című tanulmányát. Ettől az időszaktól fordult a közgazdaság tanulmányozása felé, melynek eredményeképp megszületett Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből című munkája. 1844 nyarától bekapcsolódott a német emigránsok Vorwärts! című lapjának szerkesztésébe, melynek politikai vezetőjévé vált. Párizsi tartózkodásának legnagyobb terjedelmű alkotása az Engelsszel közösen írt A szent család vagy a kritikai kritika kritikája című szatirikus mű, mely a dialektikus és történelmi materializmus kidolgozásában fontos szerepet töltött be. 1845 januárjában a porosz kormány kérésére, egy cikke miatt kiutasították Franciaországból, s családjával Brüsszelbe kellett áthelyeznie lakóhelyét. 1849-ben politikai tevékenysége miatt száműzték Poroszországból és Franciaországból, ezért feleségével és gyermekeivel együtt Londonba költözött, ahol azután egészen haláláig háborítatlanul folytathatta munkásságát.

Marx tanai társadalomelméleti, gazdasági és politikai ideológiák együttese, melyet róla marxizmusnak neveztek el. A Kommunista kiáltványban kijelentette, hogy „minden eddigi társadalom története osztályharcok története”. Azt gondolta, hogy az ellentétes érdekű társadalmi osztályok közötti osztályharc a nincstelenek osztálya, a proletariátus győzelméhez vezet, és ezáltal létrejöhet az osztály nélküli társadalom. Azt hirdette, hogy a kapitalista társadalmi rendszert felváltja majd a szocialista. Az oda vezető utat a forradalomtól várta, és azt is gondolta, hogy megszüntethető a magántulajdon.

Elsősorban kapitalizmuskritikájáról és a történelem materialista értelmezéséről, osztályharcok történeteként való leírásáról ismert. Elméleti munkásságával és közvetlen részvételével több európai munkásszervezetben, köztük a Kommunisták Szövetségében és az Első Internacionáléban fejtett ki jelentős forradalmi tevékenységet. Az általa lefektetett marxista ideológia mind jobb-, mind baloldalról éles bírálatokat kapott, és munkássága adta a 20. században működő baloldali diktatórikus rendszerek fő ideológiai hátterét. Wikipedia

Művek

„A vallás a szorongatott teremtmény sóhaja, egy szívtelen világ lelke, mint ahogyan szellemtelen állapotok szelleme. A vallás a nép ópiuma.“

—  Karl Marx

Eredeti: Bevezetés a hegeli jogfilozófia kritikájához (Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„The philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it.“

—  Karl Marx

Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretirt; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.
http://books.google.com/books?id=xyc9AAAAYAAJ&q=%22Die+Philosophen+haben+die+Welt+nur+verschieden%22+%22es+kommt+aber+darauf+an+sie+zu+ver%C3%A4ndern%22&pg=PA72#v=onepage
"Theses on Feuerbach" (1845), Thesis 11, Marx Engels Selected Works,(MESW), Volume I, p. 15; these words are also engraved upon his grave.
First published as an appendix to the pamphlet Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy by Friedrich Engels (1886)
Forrás: Eleven Theses on Feuerbach

„But it cannot be its own or its own standard of comparison.“

—  Karl Marx, könyv Grundrisse

Notebook I, The Chapter on Money, p. 93.
Grundrisse (1857/58)
Kontextus: Money appears as measure (in Homer, e. g. oxen) earlier than as medium of exchange, because in barter each commodity is still its own medium of exchange. But it cannot be its own or its own standard of comparison.

„The worker therefore only feels himself outside his work, and in his work feels outside himself“

—  Karl Marx, könyv Economic and Philosophic Manuscripts of 1844

Estranged Labour, p. 30.
Paris Manuscripts (1844)
Kontextus: The fact that labour is external to the worker, i. e., it does not belong to his intrinsic nature; that in his work, therefore he does not affirm himself but denies himself, does not feel content but unhappy, does not develop freely his physical and mental energy but mortifies his body and his mind. The worker therefore only feels himself outside his work, and in his work feels outside himself.

„In like manner, the beginner who has learned a new language always translates it back into his mother tongue, but he assimilates the spirit of the new language and expresses himself freely in it only when he moves in it without recalling the old and when he forgets his native tongue.“

—  Karl Marx

The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852)
Kontextus: Men make their own history, but they do not make it as they please; they do not make it under self-selected circumstances, but under circumstances existing already, given and transmitted from the past. The tradition of all dead generations weighs like a nightmare on the brains of the living. And just as they seem to be occupied with revolutionizing themselves and things, creating something that did not exist before, precisely in such epochs of revolutionary crisis they anxiously conjure up the spirits of the past to their service, borrowing from them names, battle slogans, and costumes in order to present this new scene in world history in time-honored disguise and borrowed language. Thus Luther put on the mask of the Apostle Paul, the Revolution of 1789-1814 draped itself alternately in the guise of the Roman Republic and the Roman Empire, and the Revolution of 1848 knew nothing better to do than to parody, now 1789, now the revolutionary tradition of 1793-95. In like manner, the beginner who has learned a new language always translates it back into his mother tongue, but he assimilates the spirit of the new language and expresses himself freely in it only when he moves in it without recalling the old and when he forgets his native tongue.
When we think about this conjuring up of the dead of world history, a salient difference reveals itself. Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, St. Just, Napoleon, the heroes as well as the parties and the masses of the old French Revolution, performed the task of their time – that of unchaining and establishing modern bourgeois society – in Roman costumes and with Roman phrases.

„When people speak of ideas that revolutionize society, they do but express the fact that within the old society, the elements of a new one have been created,“

—  Karl Marx

Section 2, paragraph 58.
The Manifesto of the Communist Party (1848)
Kontextus: When people speak of ideas that revolutionize society, they do but express the fact that within the old society, the elements of a new one have been created, and that the dissolution of the old ideas keeps even pace with the dissolution of the old conditions of existence.

„Communism differs from all previous movements in that it overturns the basis of all earlier relations of production and intercourse, and for the first time consciously treats all natural premises as the creatures of hitherto existing men, strips them of their natural character and subjugates them to the power of the united individuals.“

—  Karl Marx, könyv The German Ideology

Vol. I, Part 4.
The German Ideology (1845/46)
Kontextus: Communism differs from all previous movements in that it overturns the basis of all earlier relations of production and intercourse, and for the first time consciously treats all natural premises as the creatures of hitherto existing men, strips them of their natural character and subjugates them to the power of the united individuals. Its organisation is, therefore, essentially economic, the material production of the conditions of this unity; it turns existing conditions into conditions of unity. The reality, which communism is creating, is precisely the true basis for rendering it impossible that anything should exist independently of individuals, insofar as reality is only a product of the preceding intercourse of individuals themselves.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Hasonló szerzők

Ludwig van Beethoven fénykép
Ludwig van Beethoven18
német klasszicista zeneszerző
Richard Wagner fénykép
Richard Wagner12
német zeneszerző, karmester, esztéta, 1813-83
Rámakrisna fénykép
Rámakrisna7
Indiai hindu szerzetes és filozófus
Mai évfordulók
Mark Twain fénykép
Mark Twain90
amerikai író, újságíró, humorista 1835 - 1910
John Muir fénykép
John Muir2
1838 - 1914
John Maynard Keynes fénykép
John Maynard Keynes4
(1883-1946) angol matematikus és közgazdász 1883 - 1946
II. Erzsébet fénykép
II. Erzsébet
brit királynő 1926
Több 28 mai évfordulók
Hasonló szerzők
Friedrich Nietzsche fénykép
Friedrich Nietzsche51
német filozófus
Ludwig van Beethoven fénykép
Ludwig van Beethoven18
német klasszicista zeneszerző
Richard Wagner fénykép
Richard Wagner12
német zeneszerző, karmester, esztéta, 1813-83