Karl Marx idézet

Karl Marx fénykép
11   11

Karl Marx

Születési dátum: 5. május 1818
Halál dátuma: 14. március 1883
Más nevek: Karol Marx

Karl Marx, elterjedt magyaros formában Marx Károly német filozófus, közgazdász, szociológus, a kommunista munkásmozgalom teoretikusa, egyben a marxizmus ihletője; munkássága jelentősen hozzájárult a társadalomtudomány fejlődéséhez. A történelem egyik legnagyobb befolyást elérő gondolkodója, nézetei jelentős hatást gyakoroltak a baloldali munkásmozgalomra és az ahhoz kapcsolódó filozófiai irányzatokra. Művei közül kiemelkedik a Kommunista kiáltvány és A tőke , melynek csak első kötete jelent meg életében, a további köteteket barátja, Friedrich Engels rendezte sajtó alá.

A poroszországi Trier városában született jómódú, középosztálybeli, kikeresztelkedett, asszimilálódott zsidó családba. A Bonni Egyetemen és a Humboldt Egyetemen tanult, ahol Georg Wilhelm Friedrich Hegel bölcselete és az ifjúhegelianizmus filozófiai irányzata iránt érdeklődött. 1841-ben szerzett doktori címet a jénai egyetemen, kiváló minősítéssel. 1842-ben találkozott először Friedrich Engelsszel, akivel később életre szóló barátságot kötött. 1843-ban Párizsba költözött, mely szellemi horizontját jelentősen kitágította. Eljárt a francia radikális munkásmozgalom gyűléseire, szinte valamennyi jelentős képviselőjével megismerkedett. Társaival megalapította a Deutsch–Französische Jahrbücher című folyóiratot, melynek csak egyetlen dupla száma jelent meg. Ekkoriban írta valláskritikai korszakát lezáró munkáját, a Bevezetést A hegeli jogfilozófia kritikájához, és A zsidókérdéshez című tanulmányát. Ettől az időszaktól fordult a közgazdaság tanulmányozása felé, melynek eredményeképp megszületett Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből című munkája. 1844 nyarától bekapcsolódott a német emigránsok Vorwärts! című lapjának szerkesztésébe, melynek politikai vezetőjévé vált. Párizsi tartózkodásának legnagyobb terjedelmű alkotása az Engelsszel közösen írt A szent család vagy a kritikai kritika kritikája című szatirikus mű, mely a dialektikus és történelmi materializmus kidolgozásában fontos szerepet töltött be. 1845 januárjában a porosz kormány kérésére, egy cikke miatt kiutasították Franciaországból, s családjával Brüsszelbe kellett áthelyeznie lakóhelyét. 1849-ben politikai tevékenysége miatt száműzték Poroszországból és Franciaországból, ezért feleségével és gyermekeivel együtt Londonba költözött, ahol azután egészen haláláig háborítatlanul folytathatta munkásságát.

Marx tanai társadalomelméleti, gazdasági és politikai ideológiák együttese, melyet róla marxizmusnak neveztek el. A Kommunista kiáltványban kijelentette, hogy „minden eddigi társadalom története osztályharcok története”. Azt gondolta, hogy az ellentétes érdekű társadalmi osztályok közötti osztályharc a nincstelenek osztálya, a proletariátus győzelméhez vezet, és ezáltal létrejöhet az osztály nélküli társadalom. Azt hirdette, hogy a kapitalista társadalmi rendszert felváltja majd a szocialista. Az oda vezető utat a forradalomtól várta, és azt is gondolta, hogy megszüntethető a magántulajdon.

Elsősorban kapitalizmuskritikájáról és a történelem materialista értelmezéséről, osztályharcok történeteként való leírásáról ismert. Elméleti munkásságával és közvetlen részvételével több európai munkásszervezetben, köztük a Kommunisták Szövetségében és az Első Internacionáléban fejtett ki jelentős forradalmi tevékenységet. Az általa lefektetett marxista ideológia mind jobb-, mind baloldalról éles bírálatokat kapott, és munkássága adta a 20. században működő baloldali diktatórikus rendszerek fő ideológiai hátterét. Wikipedia

Művek

„A vallás a szorongatott teremtmény sóhaja, egy szívtelen világ lelke, mint ahogyan szellemtelen állapotok szelleme. A vallás a nép ópiuma.“

—  Karl Marx

Eredeti: Bevezetés a hegeli jogfilozófia kritikájához (Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„The philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it.“

—  Karl Marx

Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretirt; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.
http://books.google.com/books?id=xyc9AAAAYAAJ&q=%22Die+Philosophen+haben+die+Welt+nur+verschieden%22+%22es+kommt+aber+darauf+an+sie+zu+ver%C3%A4ndern%22&pg=PA72#v=onepage
"Theses on Feuerbach" (1845), Thesis 11, Marx Engels Selected Works,(MESW), Volume I, p. 15; these words are also engraved upon his grave.
First published as an appendix to the pamphlet Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy by Friedrich Engels (1886)
Forrás: Eleven Theses on Feuerbach

„Therefore all the physical and intellectual senses have been replaced by the simple estrangement of all these senses – the sense of having.“

—  Karl Marx

Early Writings, translated and ed. by , p. 159. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/epm/3rd.htm
Kontextus: Private property has made us so stupid and one-sided that an object is only ours when we have it, when it exists for us as capital or when we directly possess, eat, drink, wear, inhabit it, etc., in short, when we use it. Although private property conceives all these immediate realizations of possession only as means of life; and the life they serve is the life of private property, labor, and capitalization. Therefore all the physical and intellectual senses have been replaced by the simple estrangement of all these senses – the sense of having. So that it might give birth to its inner wealth, human nature had to be reduced to this absolute poverty.

„When Engels and I first joined the secret Communist Society we made it a condition that everything tending to encourage superstitious belief in authority was to be removed from the statutes.“

—  Karl Marx

Remarks against personality cults from a letter to W. Blos (10 November 1877).
Kontextus: Neither of us cares a straw for popularity. A proof of this is for example, that, because of aversion to any personality cult, I have never permitted the numerous expressions of appreciation from various countries with which I was pestered during the existence of the International to reach the realm of publicity, and have never answered them, except occasionally by a rebuke. When Engels and I first joined the secret Communist Society we made it a condition that everything tending to encourage superstitious belief in authority was to be removed from the statutes.

„But it cannot be its own or its own standard of comparison.“

—  Karl Marx, könyv Grundrisse

Notebook I, The Chapter on Money, p. 93.
Grundrisse (1857/58)
Kontextus: Money appears as measure (in Homer, e. g. oxen) earlier than as medium of exchange, because in barter each commodity is still its own medium of exchange. But it cannot be its own or its own standard of comparison.

„We have no compassion and we ask no compassion from you. When our turn comes, we shall not make excuses for the terror. But the royal terrorists, the terrorists by the grace of God and the law, are in practice brutal, disdainful, and mean, in theory cowardly, secretive, and deceitful, and in both respects disreputable.“

—  Karl Marx

The final issue of Neue Rheinische Zeitung (18 May 1849)'Marx-Engels Gesamt-Ausgabe, Vol. VI, p. 503,
Variant translation: We are ruthless and ask no quarter from you. When our turn comes we shall not disguise our terrorism.
Kontextus: Did you not read our articles about the June revolution, and was not the essence of the June revolution the essence of our paper?
Why then your hypocritical phrases, your attempt to find an impossible pretext?
We have no compassion and we ask no compassion from you. When our turn comes, we shall not make excuses for the terror. But the royal terrorists, the terrorists by the grace of God and the law, are in practice brutal, disdainful, and mean, in theory cowardly, secretive, and deceitful, and in both respects disreputable.

„The worker therefore only feels himself outside his work, and in his work feels outside himself“

—  Karl Marx, könyv Economic and Philosophic Manuscripts of 1844

Estranged Labour, p. 30.
Paris Manuscripts (1844)
Kontextus: The fact that labour is external to the worker, i. e., it does not belong to his intrinsic nature; that in his work, therefore he does not affirm himself but denies himself, does not feel content but unhappy, does not develop freely his physical and mental energy but mortifies his body and his mind. The worker therefore only feels himself outside his work, and in his work feels outside himself.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Hasonló szerzők

Ludwig van Beethoven fénykép
Ludwig van Beethoven18
német klasszicista zeneszerző
Richard Wagner fénykép
Richard Wagner12
német zeneszerző, karmester, esztéta, 1813-83
Vivékánanda fénykép
Vivékánanda8
19. századi hindu szerzetes
Rámakrisna fénykép
Rámakrisna7
Indiai hindu szerzetes és filozófus
Mai évfordulók
Szent-Györgyi Albert fénykép
Szent-Györgyi Albert10
Nobel-díjas magyar orvos, biokémikus 1893 - 1986
Jeff Goldblum fénykép
Jeff Goldblum
amerikai színész 1952
Arsène Wenger fénykép
Arsène Wenger
Francia labdarúgó, labdarúgóedző 1949
Liszt Ferenc fénykép
Liszt Ferenc20
magyar zongorista, zeneszerző, karmester 1811 - 1886
Több 20 mai évfordulók
Hasonló szerzők
Friedrich Nietzsche fénykép
Friedrich Nietzsche56
német filozófus
Ludwig van Beethoven fénykép
Ludwig van Beethoven18
német klasszicista zeneszerző
Richard Wagner fénykép
Richard Wagner12
német zeneszerző, karmester, esztéta, 1813-83