Cytaty na temat ideał

Zbiór cytatów na temat ideał.

Pokrewne tematy

Razem 300 cytatów:


Andrzej Majewski Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Nikołaj Gogol Fotografia
Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Tennessee Williams Fotografia
Milan Kundera Fotografia
Piotr Kropotkin Fotografia
George Bernard Shaw Fotografia

„Ideały są jak gwiazdy. Jeśli nawet nie możemy ich osiągnąć, to należy się według nich orientować.“

—  George Bernard Shaw dramaturg i prozaik irlandzki, noblista 1856 - 1950

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Mateusz Kościukiewicz Fotografia

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Josip Broz Tito Fotografia

„Towarzyszu, przyrzekamy do ostatniego tchu walczyć o ideały, za które straciłeś życie.“

—  Josip Broz Tito komunistyczny polityki jugosłowiański 1892 - 1980

na pogrzebie komunistycznego robotnika z Bjevolaru w latach 20.
Źródło: Jean-Christophe Buisson, Długa noc Tita w: Ostatnie dni dyktatorów, wyd. Znak Horyzont, Kraków 2014, tłum. Anna Maria Nowak, s. 161.

Zbigniew Wodecki Fotografia
Robert Gonera Fotografia

„Najważniejsze, to nie myśleć o ideale, bo wtedy bardzo trudno żyć i być szczęśliwym!“

—  Robert Gonera polski aktor 1969

o ideale kobiety.
Źródło: Robert Gonera - Teatr - wieczna podróż http://mjakmilosc.tvp.pl/21870612/robert-gonera-teatr-wieczna-podroz

Jan Bułhak Fotografia

„Ideału szukamy w malarstwie, a wzorców w grafice.“

—  Jan Bułhak polski fotografik 1876 - 1950

Źródło: culture.pl http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_bulhak_jan

Otto Wels Fotografia
Ludwig Kaas Fotografia
Karol Libelt Fotografia
Maria Szyszkowska Fotografia

„Część neokantystów sformułowała propozycję połączenia kantyzmu z socjalizmem. Miało to się przyczynić do urzeczywistnienia sprawiedliwości, której spragnione są społeczeństwa. Istotne jest, że neokantyści ujmują zagadnienie socjalizmu jako problem etyczny, nie zaś ekonomiczny. Kierunek przemian społecznych ma zostać wytyczony przez wizję takiego czasu, w którym każdy człowiek będzie traktowany przez drugiego człowieka jako cel sam w sobie. Neokantyści wyprowadzają wartość socjalizmu z kantowskiego imperatywu praktycznego. W tym przyszłym ustroju, w czasach socjalizmu, zniesione powinny być wielkie nierówności majątkowe. Mimo deklarowanej równości, owe nierówności majątkowe podważają równość między jednostkami. Współudział każdego człowieka w państwie staje się wątpliwy w przypadku grup społecznych cierpiących biedę. O socjalizmie będzie można mówić wtedy, gdy każdy będzie zdolny pragnąć celów drugiego człowieka tak samo jak swoich własnych. Poczucie wspólnoty powinno charakteryzować członków społeczeństwa, bo inaczej socjalizm stanie się frazesem. Ten ustrój wymaga wyrobienia w jednostkach umiejętności ograniczania własnych, egoistycznych dążeń.
W socjalizmie społeczeństwo ma być czymś więcej niż tylko jednoczesnym istnieniem w czasie i przestrzeni ludzi działających i dążących do zaspokojenia własnych potrzeb. Neokantyści są przekonani, że nie przeminął czas wielkich ideałów. Niezbędne jest rozwiązanie problemu biedy i niedostatku, ale ponadto społeczeństwu niezbędne są ideały, które zarazem stawałyby się drogowskazem działania.“

—  Maria Szyszkowska polska działaczka polityczna, filozof 1937

Źródło: „Socjalizm neokantowski” w: „Socjalizm i jego różnorodne koncepcje”, tCHu, Warszawa 2008. wersja online http://www.lewica.pl/index.php?id=18800

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“