Quotes about mood

A collection of quotes on the topic of mood.

Related topics

Total 407 quotes mood, filter:


Kurt Cobain photo
Yi-Fu Tuan photo
Advertisement
Edvard Munch photo
Marilyn Manson photo
Gerard Bilders photo

„For me Ruisdael is the true man of poetry, the real poet. There is a world of sad, serious and beautiful thoughts in his paintings. They possess a soul and a voice that sounds deep, sad and dignified. They tell melancholic stories, speak of gloomy things and are witnesses of a sad spirit. I see him wander, turned in on himself, his heart opened to the beauties of nature, in accordance with his mood, on the banks of that dark gray stream that rustles and splashes along the reeds. And those skies!... In the skies one is completely free, untied, all of himself.... what a genius he is! He is my ideal and almost something perfect. When it storms and rains, and heavy, black clouds fly back and forth, the trees whiz and now and then a strange light breaks through the air, and falls down here and there on the landscape, and there is a heavy voice, a grand mood in nature; that is what he paints; that is what he [Ruysdael] is imaging.“

—  Gerard Bilders painter from the Netherlands 1838 - 1865
(version in original Dutch / citaat van Bilders' brief, in het Nederlands:) Ruisdael is voor mij de ware man der poezië, de echte dichter. Daar is een wereld van droevige, ernstige schone gedachten in zijn schilderijen. Ze hebben een ziel en een stem, die diep, treurig, deftig klinkt. Zij doen weemoedige verhalen, spreken van sombere dingen, getuigen van een treurige geest. Ik zie hem dwalen, in zichzelf gekeerd, het hart geopend voor de schoonheden der natuur, in overeenstemming met zijn gemoed, aan de oevers van die donkere grauwe stroom die ritselt en plast langs het riet. En die luchten!.. .In de luchten is men geheel vrij, ongebonden, geheel zichzelf.. ..welke een genie is hij [Ruisdael]! Hij is mijn ideaal en bijna iets volmaakts.Als het stormt en regent, en zware, zwarte wolken heen en weer vliegen, de bomen suizen en nu en dan een wonderlijk licht door de lucht breekt en hier en daar op het landschap neervalt, en er een zware stem, een grootse stemming in de natuur is, dat schildert hij, dat geeft hij weer. pp. 51+52, - quote from Bilders' diary, 24 March 1860, written in Amsterdam

Joyce Kilmer photo
George Takei photo
Abby Stein photo

„I have mood swings, but I can deal with that by watching Netflix and eating pickles.“

—  Abby Stein Trans activist, speaker, and educator 1991
Interview with Haaretz, February 14, 2017 http://www.haaretz.com/jewish/features/.premium-1.771440

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Virginia Woolf photo
Arshile Gorky photo
John Gray photo
Bhakti Tirtha Swami photo
Barend Cornelis Koekkoek photo

„I really believe that the general, happy mood of the people here [in Elberfeld, Germany] is largely caused by nature. At least I am experiencing that in places like these people are much more natural than in regions where nature offers them little or nothing to subtract their heart for some time from the hypocrisy of the world, and to taste a not-deceitful delight.“

—  Barend Cornelis Koekkoek painter from the Northern Netherlands 1803 - 1862
(original Dutch, citaat van B.C. Koekkoek:) Ik geloof dat de algemeene, hier heerschende gelukkige gemoedsstemming der menschen [in Elberfeld, Germany] grotendeels door den natuur wordt veroorzaakt. Ik ten minste ben van gevoelen, dat in oorden, zooals deze de mensch natuurlijker is, dan in streken waar de natuur hem weinig of niets aanbiedt, om zijn hart eenige tijd van de huichelarij der wereld af te trekken, en een niet bedrieglijk genot te smaken. p. 47

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“