Cytaty na temat partia

Zbiór cytatów na temat partia, ludzie, nasi, mienie.

Razem 949 cytatów:

Marek Edelman Fotografia

„My, bundowcy, byliśmy jedyną organizacją polityczną mającą pieniądze. Nowojorska organizacja robotnicza, do której należał szef amerykańskich związków zawodowych Dubiński, od samego początku przysyłała pieniądze. Natomiast syjoniści nie mieli ani grosza. Ich towarzysze z Palestyny porzucili ich. Żeby wystarać się o broń, urządzaliśmy „eksy”, czyli ekspropriacje. Chodziło się do bogatych Żydów, do przemytników czy do żydowskich policjantów, terroryzowało się ich i zabierało forsę. Kasę Judenratu ograbiliśmy na setki tysięcy złotych, obrabowaliśmy też przedsiębiorstwo aprowizacyjne. Posunęliśmy się nawet do porwania. Lichtenbaum, przewodniczący Judenratu po Czerniakowie, odmówił pieniędzy. Uwięziliśmy więc jego syna. Trzymaliśmy go przez 12 godzin. Do Lichtenbauma napisaliśmy, że trzymamy chłopca z nogami zanurzonymi w cebrzyku z lodowatą wodą, tak że na pewno nabawi się choroby. Przyszli z pieniędzmi. Innym razem żydowski policjant, zresztą skurwysyn, nie chciał dać nam pieniędzy. Przyszliśmy do niego około czwartej, gdy termin ultimatum upływał. – Nie chcesz dać? – spytaliśmy i zastrzeliliśmy go. Po tym zdarzeniu wszyscy płacili. W sumie pieniędzy nam nie brakowało. To my byliśmy prawdziwą władzą w getcie. To my decydowaliśmy, jak mają żyć ludzie, którzy pozostali w getcie. Nazywali nas „partią”. Gdy partia coś kazała, było to wykonywane.(…) Tylko w marcu 1943 roku wykonaliśmy trzy wyroki śmierci na kolaborantach.“

—  Marek Edelman przywódca powstania w getcie warszawskim, lekarz, działacz polityczny 1922 - 2009

Źródło: Marek Edelman, „Strażnik Marek Edelman opowiada”, ISBN 83-7006-919-3, s. 76

George Orwell Fotografia
Tadeusz Boy-Żeleński Fotografia
Milan Kundera Fotografia

„Świat, w którym gówno jest zanegowane i wszyscy się zachowują jakby nie istniało to estetyczny ideał, który nazywa się kiczem. (…)
Kicz jest estetycznym ideałem wszystkich polityków, wszystkich politycznych partii i ruchów. W społeczeństwie, w którym istnieją obok siebie różne kierunki polityczne i ich wpływy się wzajemnie znoszą albo ograniczają, możemy jeszcze jako tako uciec przed inkwizycją kiczu. Jednostka może uchronić swą osobowość, a artysta stworzyć nieoczekiwane dzieła. Ale tam, gdzie pełną władzę ma jeden jedyny ruch polityczny, znajdujemy się natychmiast w krainie kiczu totalnego. (…)
Oznacza to, że wszystko, co narusza kicz, jest eliminowane z życia: każdy przejaw indywidualizmu (dlatego, że każda odrębność jest plunięciem w twarz uśmiechającemu się braterstwu), każda wątpliwość (dlatego, że kto zaczyna wątpić w drobiazgi, musi skończyć na zwątpieniu w życie jako takie), ironia (dlatego, że w krainie kiczu wszystko należy traktować ze śmiertelną powagą)(…)
W krainie totalnego kiczu odpowiedzi są z góry znane i wykluczają jakiekolwiek pytania. Wynika z tego, że rzeczywistym przeciwnikiem totalnego kiczu jest człowiek, który pyta. Pytanie jest jak nóż, który rozcina płótno namalowanej dekoracji, abyśmy mogli zajrzeć, co się za nią kryje.“

—  Milan Kundera, książka Nieznośna lekkość bytu

The Unbearable Lightness of Being

Stanisław Krzyżowski Fotografia
Juan Velasco Alvarado Fotografia

„Armia nie jest partią polityczną. Armia dokonała rewolucji, ponieważ powinna była jej dokonać. Będzie to rewolucja socjalistyczna i chrześcijańska.“

—  Juan Velasco Alvarado 1910 - 1977

wypowiedziane podczas uroczystości 28 lipca 1971 roku z okazji 150. rocznicy proklamowania niepodległości
Źródło: Kazimierz Kozub, Politycy z pierwszych stron gazet, wyd. Iskry, Warszawa 1976, s. 398.

Joseph Goebbels Fotografia

„Nie da się opisać, ilu w Urzędzie Spraw Zagranicznych kręci się jeszcze Żydów, żydowskich krewnych, masonów, byłych członków partii Centrum i SPD-owców.“

—  Joseph Goebbels niemiecki polityk nazistowski, minister propagandy 1897 - 1945

27 września 1944.
Dzienniki (1923–1945)

Leonid Breżniew Fotografia

„Jedność, przyjaźń i braterstwo były, są i będą istotą stosunku leninowskiej partii i państwa radzieckiego do Polski.“

—  Leonid Breżniew radziecki polityk, działacz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 1906 - 1982

w swoim przemówieniu na VII Zjeździe PZPR.
Źródło: Kazimierz Kozub, Politycy z pierwszych stron gazet, op. cit., s. 53.

Jan Rulewski Fotografia

„Platforma Obywatelska nie jest w biedzie, ale coś pękło, każdemu się to zdarza, ważne żeby po leczeniu tego pęknięcia partia była silniejsza.“

—  Jan Rulewski polityk polski, związkowiec 1944

Źródło: Jan Rulewski: coś pękło, ale Platforma nadal siłą wiodącą, polskieradio.pl, 4 lipca 2014 http://www.polskieradio.pl/13/299/Artykul/1168946,Jan-Rulewski-cos-peklo-ale-Platforma-nadal-sila-wiodaca

Włodzimierz Sokorski Fotografia
Roman Giertych Fotografia

„Też mogę zrobić sondaż, zadając Polakom pytanie, czy są gotowi zagłosować na partię, która kocha ludzi, chce, żeby w Polsce nie było głodu i bezrobocia, ograniczy biurokrację i zmniejszy podatki, a którą reprezentuje Roman Giertych. Ciekawe, jakie byłyby wyniki.“

—  Roman Giertych polski polityk narodowy 1971

o sondażu, w którym formacja Przemysława Wiplera zyskała 19 proc. poparcia.
Źródło: wp.pl http://wiadomosci.wp.pl/page,3,title,Roman-Giertych-Kaczynski-nie-szaleje-gdy-widzi-cel-na-horyzoncie,wid,15805377,wiadomosc.html, 11 lipca 2013

Andrzej Duda Fotografia

„Wierzę, że wygram, ciężko na to pracuję. Jeśli zostanę prezydentem, to nie będę się angażował w życie partii politycznych.“

—  Andrzej Duda polski polityk, prezydent, prawnik 1972

Źródło: Krzysztof Różycki, Zmiany, zmiany, zmiany? (rozmowa z Andrzejem Dudą), „Angora” nr 21 (1301), 24 maja 2015, s. 14.

Xie Fuzhi Fotografia

„Precz z dwulicowcami! Precz z karierowiczami! Przysięgamy do śmierci bronić przewodniczącego Mao! Przysięgamy do śmierci bronić wiceprzewodniczącego Lina! Przysięgamy do śmierci bronić KC partii! Przysięgamy do śmierci bronić Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC! Przysięgamy do śmierci bronić towarzyszki Jiang Qing!“

—  Xie Fuzhi chiński działacz komunistyczny 1909 - 1972

na wiecu w Pekinie, 27 marca 1968.
Źródło: Przemówienia członków KC KPCh dotyczące Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej, s. 5 http://maopd.files.wordpress.com/2012/03/przemowienia-czlonkow-kc-kpch-dotyczace-wielkiej-proletariackiej-rewolucji-kulturalnej-1968.pdf

Piotr Gontarczyk Fotografia
Janina Paradowska Fotografia
Barbara Fedyszak-Radziejowska Fotografia
Janina Paradowska Fotografia
Sławomir Izdebski Fotografia

„Liderzy naszej partii weszli na salony, zapomnieli o biednych i zrobili z naszego ruchu firmę do robienia pieniędzy (…) Tu nie powstaje jakaś nowa Samoobrona. Nowe ciało stworzył car Lepper i jego dwór w Warszawie.“

—  Sławomir Izdebski polityk polski, senator 1971

Źródło: Lepper musi odejść, gazeta.pl, 13 marca 2006 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,3207166.html

Czesław Bartnik Fotografia
Stanisław Wielgus Fotografia
Piotr Ikonowicz Fotografia

„Istniejące partie niewiele się od siebie różnią, wszystkie bez wyjątku przychodzą do nas co cztery lata po mandat do rządzenia, aby robić nam wbrew.“

—  Piotr Ikonowicz polski polityk 1956

Źródło: Gdyby wybory mogły coś zmienić już dawno by ich zakazano, lewica.pl, 26 sierpnia 2011 http://lewica.pl/blog/ikonowicz/25090/

Józef Cepil Fotografia

„Tu zostało ok. 30 działaczy. A w szczytowym momencie było 1,5 tys. członków partii. Część ze mną przeszła do PiS, niektórzy do Filipka, niektórzy donikąd.“

—  Józef Cepil inżynier rolnik, polski polityk 1960

o świętokrzyskiej Samoobronie w 2008.
Źródło: Kanapa odrzuconych, polityka.pl, 6 kwietnia 2008 http://www.polityka.pl/kraj/249289,1,kanapa-odrzuconych.read

Marek Kuchciński Fotografia

„To była najlepsza kampania z tych, których do tej pory PiS prowadziła. Istnieje front przeciwko nam skupiony w partiach politycznych, biznesie i niektórych mediach. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski.“

—  Marek Kuchciński polski polityk 1955

o kampanii prowadzonej przez PiS przed wyborami parlamentarnymi w 2011.
Źródło: wyborcza.pl, 9 października 2011 http://wyborcza.pl/1,107448,10438305,Wieczor_wyborczy__TAK_RELACJONOWALISMY_.html

Henryk Jankowski Fotografia
Bolesław Piasecki Fotografia
Józef Piłsudski Fotografia

„I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści.“

—  Józef Piłsudski polski działacz niepodległościowy i polityk, premier, Naczelnik Państwa, twórca tzw. rządów sanacyjnych 1867 - 1935

w wywiadzie dla „Kuriera Porannego” o zamachu stanu, który miał być dokonany przez Piłsudskiego, odczyt z dnia 11 maja 1926.

„Faktycznie w klubie trwa ostra dyskusja, dlatego nie podjęliśmy jeszcze decyzji czy wychodzimy. Nie wszyscy posłowie zgadzają się na to co proponuje kierownictwo. Niektórzy posłowie uważają, że partia wyjdzie z koalicji, to będzie jej polityczny koniec.“

—  Waldemar Nowakowski polski inżynier i polityk 1950

w trakcie dyskusji nad wyjściem Samoobrony z koalicji z PiS.
Źródło: Kryzys w Samoobronie, tvn24.pl, 10 lipca 2007 https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kryzys-w-samoobronie,27645.html

José Raúl Capablanca Fotografia

„W partii szachów logika i wyobraźnia muszą iść w parze, uzupełniając się wzajemnie.“

—  José Raúl Capablanca kubański szachista 1888 - 1942

Źródło: Cytaty wielkich szachistów i nie tylko http://www.szachy.gda.pl/artykul/pokaz/id/23, dostęp 30 grudnia 2009

Manish Tewari Fotografia

„Jako partia polityczna jesteśmy skupieni na zmniejszanie trudów ponoszonych przez zwykłego obywatela. W związku z tym postaramy się o wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią nieco wytchnienia zwykłym mieszkańcom naszego kraju.“

—  Manish Tewari 1965

Źródło: Konrad Leszczyński, Kto odpowiada za ostatnie podwyżki cen benzyny w Indiach?, polska-azja.pl, 25 maja 2012 http://www.polska-azja.pl/2012/05/25/kto-odpowiada-za-ostatnie-podwyzki-cen-benzyny-w-indiach/

Jacek Kurski Fotografia
Adam Ciołkosz Fotografia
Mieczysław Najdorf Fotografia

„Spójrz na mnie. Ja się śmieję, ja żartuję, chociaż prawdopodobnie nie będę mógł spać dzisiejszej nocy. (do Petrosjana, po przegraniu z nim partii)“

—  Mieczysław Najdorf polski szachista 1910 - 1997

Źródło: Władysław Litmanowicz, Nowe dykteryjki i ciekawostki szachowe, Sport i Turystyka 1983, str. 25.

Guy Standing Fotografia
Jerzy Hausner Fotografia
Ryszard Czarnecki Fotografia

„Z kosą na barykadach mnie nie widziano. Zajmowałem się pisaniem programu tej partii. Władałem piórem i głową, a nie brałem udziału w blokadach.“

—  Ryszard Czarnecki polityk polski 1963

o działalności w Samoobronie.
Źródło: Czarnecki: Tusk nie chce, by Drzewiecki go sypał, onet.pl, 8 lutego 2011 http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/czarnecki-tusk-nie-chce-by-drzewiecki-go-sypal,1,4168581,wiadomosc.html

Tomasz Tomczykiewicz Fotografia

„My, tu zebrani nigdy nie podziewaliśmy się, że w wolnej Polsce my Ślązacy, zostaniemy potraktowani jak 5. kolumna. (…) Dziś już nie wystarczy dyskusja o tych słowach, nie zostały one rzucone w wywiadzie, ale zostały umieszczone w dokumencie programowym partii politycznej“

—  Tomasz Tomczykiewicz polski polityk 1961 - 2015

o kontrowersyjnych słowach Jarosława Kaczyńskiego na temat Ślązaków.
Źródło: tvn24.pl, 4 kwietnia 2011 http://www.tvn24.pl/-1,1698132,0,1,nie-jestesmy-v-kolumna-wniosek-do-prokuratury,wiadomosc.html

Anna Hazare Fotografia

„Nie wiemy, czy partia rządząca da Panu kolejną szansę jako premierowi, ale jeśli Pan to zrobi, kraj zapamięta to na zawsze.“

—  Anna Hazare 1937

wzywając premiera Manmohana Singha do wprowadzenia bardziej restrykcyjnej wersji ustawy antykorupcyjnej.
Źródło: Hazare apeluje do premiera o odwagę, polska-azja.pl, 23 stycznia 2012 http://www.polska-azja.pl/2012/01/23/hazare-apeluje-do-premiera-w-sprawie-ustawy-antykorupcyjnej/

Jacek Kuroń Fotografia
Victor Klemperer Fotografia
Anne Applebaum Fotografia

„Partia Republikańska straciła zainteresowanie ludźmi o umiarkowanych poglądach, którzy żyją we współczesnej Ameryce w społecznościach bardziej zróżnicowanych kulturowo, bardziej otwartych, bardziej tolerancyjnych.“

—  Anne Applebaum 1964

Źródło: rozmowa Cezarego Michalskiego, Drugą kadencję zapewniła Obamie społeczna klęska republikanów, krytykapolityczna.pl, 8 listopada 2012 http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/stany-zjednoczone/20121108/applebaum-druga-kadencje-zapewnila-obamie-spoleczna-kleska

Tomasz Tomczykiewicz Fotografia

„Był pierwszym politykiem, który w latach 90. przyjechał do Pszczyny i zebrał pełną salę kinową ludzi. Partia Korwina była pierwszą, która jasno mówiła, że trzeba zerwać z socjalizmem, wtedy czułem, że inni mówią o tym za miękko.“

—  Tomasz Tomczykiewicz polski polityk 1961 - 2015

o Januszu Korwin-Mikkem.
Źródło: polityka.pl, Pan Tomczykiewicz, 22 sierpnia 2010 http://www.polityka.pl/kraj/ludzie/1507932,1,tomczykiewicz-tomasz.read

Janina Paradowska Fotografia
Chris Hedges Fotografia

„Wszystkie realne ulepszenia amerykańskiej demokracji nie pochodziły bowiem od szeroko rozumianej elity, one przyszły z dołu. Partia Wolności, walcząca z niewolnictwem, sufrażystki, ruch robotniczy, ruch na rzecz praw obywatelskich – żaden z tych ruchów nigdy nie zajmował formalnie pozycji władzy.“

—  Chris Hedges 1956

fragment przemówienia z 18 marca 2012 r.
Źródło: Siła prawdy, przeł. M. Sutowski, krytykapolityczna.pl, 22 marca 2012 http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/HedgesSilaprawdy/menuid-1.html

Pierre-Joseph Proudhon Fotografia
Ed Miliband Fotografia
Izabela Jaruga-Nowacka Fotografia

„Nie będę robiła porządku w innych partiach. Mam dostatecznie dużo kłopotów ze swoją.“

—  Izabela Jaruga-Nowacka polski polityk 1950 - 2010

Źródło: Radio Zet, 13 grudnia 2004

Zbigniew Herbert Fotografia

„Tadzio jest dowartościowany, Tadzio czuje się świetnie, a już to, że sekretarz generalny spotyka się z nim!… I mówi: wicie, rozumicie, towarzyszu – tak, choć on jeszcze do partii nie należał – ale wicie, rozumicie, my w Nieborowie robimy taki zjazd, to przyjedźcie do Nieborowa, tam będzie taka dyskusja literacka o nowych kierunkach.“

—  Zbigniew Herbert polski poeta 1924 - 1998

krytyczny opis postawy intelektualistów w dobie stalinizmu; zwrot „wicie, rozumicie” wszedł do potocznego obiegu jako ilustracja niegramotnego sposobu wysławiania się działaczy partyjnych w PRL.
Źródło: Hańba domowa, 1996

Michał Kamiński Fotografia

„Ja bardzo popieram eksport z Polski, natomiast nie popieram eksportu obciachu z naszego kraju. Ja już od prawie roku nie jestem w partii politycznej, której lider postulował zniesienie dopłat dla polskich rolników.“

—  Michał Kamiński polityk polski 1972

o słowach Zbigniewa Ziobry wypowiedzianych podczas debaty w Parlamencie Europejskim.
Źródło: gazeta.pl http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,9900318,_Dlaczego_Pan_udaje___i__Jeszcze_Europa_nie_zginela__.html, 6 lipca 2011

Janusz Kurtyka Fotografia

„Pan Kwaśniewski był komunistycznym aparatczykiem, wiecznie młodym przywódcą przybudówki partii, przed 1990 r. gwarantującej Sowietom przynależność Polski do ich imperium zewnętrznego. W latach 1983–1989 był rejestrowany przez bezpiekę jako TW „Alek” przez Departamenty II i III MSW. Takie są historyczne fakty. Myślę, że pan Kwaśniewski nie jest w stanie nikogo obrazić.“

—  Janusz Kurtyka historyk polski, działacz państwowy 1960 - 2010

odpowiedź na słowa Aleksander Kwaśniewskiego, który określił IPN jako Instytut Kłamstwa Narodowego.
Źródło: Wywiad z Januszem Kurtyką, prezesem IPN, polskatimes.pl, 1 kwietnia 2009 http://www.polskatimes.pl/artykul/100410,wywiad-z-januszem-kurtyka-prezesem-ipn,id,t.html?cookie=1

Józef Cepil Fotografia

„W moim odczuciu partii nie grozi bunt działaczy. Jeżeliby nawet taki był, to przecież i tak nikt by się do tego nie przyznał.“

—  Józef Cepil inżynier rolnik, polski polityk 1960

o sytuacji w Samoobronie.
Źródło: „Trybuna”, 14 września 2006.

Ewa Podleś Fotografia
Aleksander Wat Fotografia
Ryhor Kastusiou Fotografia

„Ona, moim zdaniem, zupełnie się nie orientuje w sytuacji politycznej na Białorusi i w rozkładzie politycznych sił Białorusi, i zapewne, nie wie, jakie wartości wyznaje każda partia.“

—  Ryhor Kastusiou polityk 1957

Яна, на маю думку, зусім не разьбіраецца ў палітычнай сытуацыі ў Беларусі і ў раскладзе палітычных сілаў Беларусі, і, хутчэй, ня ведае, якія каштоўнасьці адстойвае кожная партыя. (biał.)
o prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė.
Kwestie społeczne, Polityka zagraniczna
Źródło: Radio Swaboda, 13 września 2011 http://www.svaboda.org/content/article/24326902.html

Giulio Andreotti Fotografia

„Nie istnieją stanowiska indywidualne w życiu politycznym. Istnieje gra drużynowa, która jest później grą partii.“

—  Giulio Andreotti włoski polityk, premier 1919 - 2013

Źródło: G. Pallotta, Andreotti. Il Richelieu della Politica Italiana, op. cit., s. 24, cyt. za: Marek Bankowicz, Demokraci i dyktatorzy, op. cit., s. 29.

„Samoobrona była wówczas postrzegana jako zupełnie inna partia. Później z Samoobrony startowałam do Sejmu. Zdobyłam poselski mandat. Z czasem okazało się, że to nie jest partia moich marzeń i wystąpiłam z niej.“

—  Halina Molka polska ekonomistka i działaczka polityczna 1953

o Samoobronie, gdy do niej wstępowała.
Źródło: Tylko krowa nie zmienia poglądów, epiotrkow.pl, 18 listopada 2010 http://www.epiotrkow.pl/artykul/Tylko-krowa-nie-zmienia-pogladow,5863

„Jak były kłopoty ze zbytem, nieraz sprzedawałem (Zbigniewowi) Komorowskiemu duże partie zboża. To potrzebny partner.“

—  Ryszard Bonda polski polityk i przedsiębiorca 1960

Źródło: Wywrotka posła Bondy, polityka.pl, 13 września 2003 http://archiwum.polityka.pl/art/wywrotka-posla-bondy,380667.html

Dawid Jung Fotografia

„Gdy mieszkałem w Londynie, Berlinie lub Wiedniu, gdzie wykonywałem partie operowe m. in. w „Rafaelu” Areńskiego, pojawiała się we mnie jednak tęsknota za wielkopolskim krajobrazem, przyrodą. Myślę, że wtedy powstały moje najlepsze wiersze.“

—  Dawid Jung polski poeta i krytyk literacki 1980

Źródło: Medale Młodej Sztuki, z wywiadu dla „Głosu Wielkopolskiego”, nr 48 (21.289) 27 lutego 2014, s. 10.

Sokół (raper) Fotografia

„Chuj w dupę liderom rządzących partii.“

—  Sokół (raper) polski raper 1977

WWO
Źródło: Interesy

„Tworzyłem ten związek w woj. lubuskim, przez długi czas utrzymywałem go z własnych pieniędzy. A Lepper zrobił z niego instrument swojej polityki i partii, tylko po to, by przechodziły przez niego partyjne pieniądze.“

—  Henryk Ostrowski polski polityk 1960

Źródło: Podpadł szefowi - Lepperowi, gazetalubuska.pl, 8 czerwca 2006 http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060608/TEMATYDNIA/60607017

Cyprian Kamil Norwid Fotografia

„Dobrym u mnie historykiem
Jest mąż, co przyszedł pod koniec epoki,
I widzi rozkład z głuchym serca ściskiem,
I proste fakta pisząc, jest głęboki –
I żadną partią, ani się nazwiskiem
Promiennym uwieść nie dał jednostronnie…“

—  Cyprian Kamil Norwid polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 - 1883

Źródło: Gorzki to chleb jest polskość. Wybór myśli politycznych i społecznych (Seria obywatelska), Wydawnictwo Literackie 1984, s. 147, ISBN 8308010539.

Anna Sobecka Fotografia

„To skrzydło już się odłączyło od PiS, nie było przeszkód, abym pozostawała w klubie, nie będąc członkiem partii. Razem z panią poseł Gabrielą Masłowską i posłem Bogusławem Kowalskim wstąpiliśmy do partii PiS.“

—  Anna Sobecka polska działaczka polityczna 1951

o wstąpieniu do PiS po odejściu z tej partii grupy polityków, którzy utworzyli PJN.
Źródło: Anna Sobecka zasiliła szeregi PiS, wp.pl, 29 lutego 2011 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Anna-Sobecka-zasilila-szeregi-PiS,wid,13118199,wiadomosc.html

Marina Weisband Fotografia

„Dysponujemy takim środkami, jakie ma partia ciesząca się poparciem zaledwie 0,2 procent wyborców, nasze struktury i program są na poziomie ugrupowania z 2-procentowym poparciem, ale oczekiwania wobec nas są tak wysokie, jakbyśmy byli partią z 12-procentowym poparciem.“

—  Marina Weisband niemiecka polityk, psycholog i autor 1987

Źródło: Kay-Alexander Scholz, Nowy ruch społeczny w RFN: Piraci to więcej niż tylko partia, dw.de http://www.dw.de/dw/article/0,,15916349,00.html

Léon Blum Fotografia
Wisława Szymborska Fotografia
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk Fotografia

„W Razem od kilku miesięcy prowadzimy kampanię „Kobiety do polityki”, ponieważ wiemy, że aby Polki odzyskały prawa reprodukcyjne, w Sejmie musi znaleźć się partia, która będzie je zrzeszać i reprezentować, i która nie będzie bała upomnieć się o zdrowie i bezpieczeństwo Polek.“

—  Agnieszka Dziemianowicz-Bąk działaczka społeczna i polityczka 1984

Źródło: rozmowa Przemysława Witkowskiego, Dziemianowicz-Bąk: Sukces mobilizuje do działania http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20161213/dziemianowicz-bak-sukces-mobilizuje-do-dzialania, krytykapolityczna.pl, 13 grudnia 2016.

Waldemar Kraska Fotografia
George Habasz Fotografia
Waldemar Tomaszewski Fotografia

„To, że mieszkańcy naszego kraju ufają AWPL-owi, widać było jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, ponieważ nasza partia stała się absolutnym liderem wśród wszystkich partii politycznych na Litwie pod względem ilości przeznaczonego dla nich 1 procentu od zapłaconego podatku dochodowego.“

—  Waldemar Tomaszewski litewski polityk, działacz polskiej mniejszości narodowej na Litwie 1965

Źródło: rozmowa Roberta Mickiewicza, O ten wynik walczyliśmy ponad 20 lat, „Kurier Wileński”, 15 października 2012 http://kurierwilenski.lt/2012/10/15/waldemar-tomaszewski-o-ten-wynik-walczylismy-ponad-20-lat/

Roman Giertych Fotografia

„Partia Marka Jurka ma takie same szanse na samodzielne przejście przez wybory, jak ja na to, żeby wygrać Taniec z gwiazdami.“

—  Roman Giertych polski polityk narodowy 1971

komentarz na temat szans Prawicy Rzeczypospolitej w wyborach.
Źródło: Wirtualna Polska http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=31116&wid=8847079&rfbawp=1178277633.781

David Tonzar Fotografia

„To nie jest problem, nie widzimy w tym nic zdrożnego. Problem byłby wtedy, kiedy poczynania partii byłyby sprzeczne z zasadami naszej wiary.“

—  David Tonzar 1972

o angażowaniu się niektórych duchownych Kościoła w działalność polityczną.
Źródło: Mariusz Surosz, Czescy husyci rosną w siłę Pod złotym kielichem, polityka.pl, 3 kwietnia 2012 http://www.polityka.pl/swiat/obyczaje/1524387,3,czescy-husyci-rosna-w-sile.read

Jarosław Gowin Fotografia

„Olechowski posłuży Piskorskiemu za taran, który wprowadzi na polską scenę polityczną nową partię. Historia, jeśli się powtarza, to w formie farsy.“

—  Jarosław Gowin publicysta, senator VI kadencji 1961

o odejściu Andrzeja Olechowskiego z PO do Stronnictwa Demokratycznego.
Źródło: tvn24.pl http://www.tvn24.pl/-1,1607857,0,1,olechowski-opuszcza-po-tusk-jego-list-jest-zabawny,wiadomosc.html, 2 lipca 2009

Bolesław Piasecki Fotografia
Krzysztof Burnetko Fotografia

„Serią zabiegów legislacyjnych (uchwalanie niezgodnych z konstytucją ustaw) i tzw. faktów dokonanych (bezprawne odmawianie ogłaszania werdyktów Trybunału i zaprzysiężenia jego sędziów, bojkot posiedzeń Trybunału, groźby wobec urzędujących sędziów itd.) PiS i jego ludzie (znowu: prezydent, ale też premier, parlamentarzyści i związani z partią prawnicy) wprowadzili do organu mającego stać na straży konstytucji silną grupę swoich zauszników. Równocześnie tak zmienili procedury jego pracy, by możliwe były rozmaite manipulacje podczas orzekania“

—  Krzysztof Burnetko dziennikarz polski 1965

choćby zwlekanie z wpisaniem na wokandę kontrowersyjnych, a wymagających pilnej oceny ustaw
na temat działań Prawa i Sprawiedliwości wobec Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015–2016.
Źródło: PiS, rękami Dudy, zlikwidował właśnie w Polsce demokrację konstytucyjną. W bezpardonowym stylu http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1688106,1,pis-rekami-dudy-zlikwidowal-wlasnie-w-polsce-demokracje-konstytucyjna-w-bezpardonowym-stylu.read, polityka.pl, 21 grudnia 2016.

Benjamin Barber Fotografia
Józef Stalin Fotografia
Victor Klemperer Fotografia
Tomasz Szarota Fotografia

„Warszawę należy uznać za centrum polskiej konspiracji, polskiego podziemia, Polski Podziemnej, czy po prostu Polski Walczącej, by użyć tych określeń, zamiast mówić o centrum polskiego ruchu oporu, który to termin niemal powszechnie jest odrzucany przez byłych żołnierzy AK. Wiemy już, że od czerwca 1940 r. w Warszawie znajdowało się dowództwo i sztab największej wojskowej organizacji konspiracyjnej, czyli ZWZ (przemianowanej w lutym 1942 r. na Armię Krajową). Miały tu swoje siedziby również dowództwa i sztaby wszystkich innych podziemnych organizacji wojskowych o zasięgu ogólnopolskim. Także kierownictwo cywilnego oporu znajdowało się w Warszawie. Tu działały władze naczelne konspiracyjnych partii i stronnictw politycznych, a także podziemnych organizacji społecznych i zawodowych, by wspomnieć choćby o Radzie Pomocy Żydom czy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Warszawa była bez wątpienia centrum podziemnego ruchu wydawniczego. Jak obliczyła Stanisława Lewandowska na 1 257 tytułów prasy konspiracyjnej ze stwierdzonym miejscem wydania aż 690, a więc więcej niż połowa, ukazało się w Warszawie. Tu również wydano większość z 1 069 zwartych druków konspiracyjnych, zarejestrowanych w bibliografii Władysława Chojnackiego.“

—  Tomasz Szarota polski historyk i publicysta 1940

Źródło: Powstanie warszawskie z perspektywy półwiecza, Marian Marek Drozdowski (red.), wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa 1995, s. 13

„To jest pierwszy raz, gdy znajdujemy się w takiej sytuacji, że jak Kościół w Hiszpanii, który poparł Franco czy Kościół w Chile, który częściowo popierał Pinocheta. Jeśli doszłoby do dramatycznych sytuacji, gdzie znalazłby się polski Kościół? Nie wiem. Jest część biskupów, która jest krytyczna wobec PiSu, ale nie zabierają głosu. A jest część, łącznie z aktualnym nominatem na Kraków, arcybiskupem Jędraszewskim, która wypowiada się tak, jakby należeli do tej partii.“

—  Alfred Wierzbicki 1957

wypowiedź na temat stosunku Kościoła katolickiego w Polsce wobec Prawa i Sprawiedliwości.
Źródło: Kościół wyszedł na głupka, bo poparł PiS. Ksiądz profesor z KUL o sytuacji w Polsce, tokfm.pl, 18 grudnia 2016 http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,102433,21138798,kosciol-wyszedl-na-glupka-ksiadz-profesor-z-kul-o-sytuacji.html

Edmund S. Phelps Fotografia

„Partia ma być czytelna i prostolinijna, bo tylko taka może pokonać trudności i problemy.“

—  Zenon Tyma polski polityk 1952

o Samoobronie Narodu Polskiego.
Źródło: Byli posłowie Samoobrony założyli nową partię, gazeta.pl, 6 września 2003 http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34308,1657783.html

„Po ostatnich decyzjach Leppera Samoobrony na Podkarpaciu praktycznie już nie ma. Całe struktury powiatowe masowo występują z partii.“

—  Maria Zbyrowska polska działaczka polityczna 1956

o sytuacji w Samoobronie na jesieni 2007.
Źródło: Koniec Samoobrony, wprost.pl, 41/2007 http://www.wprost.pl/ar/115262/Koniec-Samoobrony/?O=115262&pg=2

Leszek Miller Fotografia

„Bracia Kaczyńscy są nie tylko z tej samej partii, ale z tego samego jaja.“

—  Leszek Miller polityk polski, premier 1946

Źródło: program Teraz my, TVN, 2005

Tadeusz Isakowicz-Zaleski Fotografia
Ksawery Tartakower Fotografia
Arkadiusz Mularczyk Fotografia
Chuck Hagel Fotografia

„GOP (potoczna nazwa Partii Republikańskiej) straciła swój kierunek.“

—  Chuck Hagel 1946

o polityce prezydenta Busha i wojnie w Iraku, których jest przeciwnikiem.

Antoni Macierewicz Fotografia
Enver Hoxha Fotografia