„Na początku bieżącego stulecia dojrzewała myśl narodowego uświadomienia na Śląsku. Okazało się, że opieranie polskiej polityki narodowej na niemieckim Centrum stanowiło niebezpieczną grę, gdyż centrowcy tworzyli partię katolicką, ale nie polską. Dążeniem ich było, żeby lud polski wychować na wiernych synów, posłusznych państwu niemieckiemu. Potępiali dążenia nacjonalistyczne jako sprzeczne ze światopoglądem chrześcijańskim, ale oczywiście w praktyce tylko polskie, albowiem nie sprzeciwiali się szowinizmowi niemieckiemu.“

—  Stanisław Krzyżowski, Źródło: W obronie godności człowieka, „Polonia” nr 306, 7 listopada 1927, s. 2.
Reklama

Podobne cytaty

Hamani Diori Fotografia

„Dążenie do jedności narodowej wcale nie zawiera w sobie szowinizmu nacjonalistycznego (…). Nie może być współdziałania ponadnarodowego, jeżeli nie ma narodu.“

—  Hamani Diori polityk francuski 1916 - 1989
Źródło: „L’Afrique Nouvelle” 22–28 maja 1964, cyt. za: Józef i Krystyna Chałasińscy, Bliżej Afryki, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1965, s. 509.

Bronisław Korfanty Fotografia
Reklama
Fryderyk II Wielki Fotografia
Bolesław Piasecki Fotografia
Bolesław Prus Fotografia
Feliks Perl Fotografia
Ingrid Lomfors Fotografia

„Polska była centrum Holokaustu. (…) Cała cywilizacja polsko-żydowska, choć miała korzenie aż w średniowieczu, upadła. Sprawcami byli głównie niemieccy naziści, ale Holokaust byłby niemożliwy bez aktywnego uczestnictwa lub biernej zgody ludności lokalnej.“

—  Ingrid Lomfors 1957
Źródło: Marek Grabski, Szwedzka historyk oskarża władze Polski o ukrywanie polskiego antysemityzmu https://wiadomosci.wp.pl/szwedzka-historyk-oskarza-wladze-polski-o-ukrywanie-polskiego-antysemityzmu-6177855780939905a, wp.pl, 17 października 2017.

Robert Winnicki Fotografia

„Dmowski dla ludzi organizujących Marsz Niepodległości jest ojcem ideowym. Człowiekiem, który stworzył polską myśl narodową i nowy kanon myślenia o polskiej polityce. Poza tym udział Romana Dmowskiego w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości jest niedoceniany. Chcemy o nim przypomnieć.“

—  Robert Winnicki Polski polityk, działacz społeczny, poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji 1985
Źródło: Afirmacja polskiej dumy http://www.rp.pl/artykul/9160,749522-Marsz-Niepodleglosci-11-listopada---dwuglos.html?p=2, rp.pl, 9 listopada 2011.

„Polska Patriotyczna ma skupiać ludzi z różnych środowisk i o różnych światopoglądach. Nie chcemy tworzyć partii, która ma jednoznaczne stanowisko wytoczone prze lidera. Chcemy być partią wewnętrznego dyskursu.“

—  Zbigniew Witaszek polski działacz polityczny, restaurator 1942
Źródło: Aniołki w Polsce Patriotycznej, gover.pl, 17 listopada 2010 http://www.gover.pl/gover-extra/szczegoly/guid/aniolki-w-polsce-patriotycznej

Władysław Gomułka Fotografia

„Partia marksistowska musi być partią narodową. Upraszczając zagadnienie można by powiedzieć, że partię naszą należy nauczać marksizmu polskiego.“

—  Władysław Gomułka polski polityk komunistyczny, I sekretarz KC PZPR 1905 - 1982
Źródło: histmag.org http://histmag.org/Wladyslaw-Gomulka-i-polski-marksizm-8364, 31 sierpnia 2013

Andrzej Nowak (gitarzysta) Fotografia
Jarosław Sellin Fotografia
Wiaczesław Mołotow Fotografia
Antoni Macierewicz Fotografia
Przemysław Urbańczyk Fotografia

„Tzw. chrzest Polski jest więc polityczną kreacją, która ma ustanowić sztuczny fundament narodowej samoświadomości Polaków – akt założycielski chrześcijańskiego państwa, które od ponad tysiąca lat trwa jako jednoznaczna wspólnota kulturowo-religijna.“

—  Przemysław Urbańczyk polski historyk, mediewista 1951
Źródło: 14 kwietnia - Święto Chrztu Polski? Raczej Narodowe Święto Nie Wiadomo Czego http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,24615899,14-kwietnia-swieto-chrztu-polski-raczej-narodowe-swieto-nie.html, wyborcza.pl, 8 kwietnia 2019.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“