Anton Makarenko cytaty

Anton Makarenko Fotografia
11   1

Anton Makarenko

Data urodzenia: 13. Styczeń 1888
Data zgonu: 1. Kwiecień 1939

Anton Siemionowicz Makarenko – radziecki pedagog i pisarz, twórca systemu „wychowania komunistycznego” – teorii i metodologii wychowania w samorządowych kolektywach dziecięcych.

W 1917 roku ukończył ze złotym medalem Instytut Nauczycielski w Połtawie. Uważał za ważne właściwe wychowanie młodzieży, mówiąc: „Nie ma złej młodzieży, są tylko źli wychowawcy”.

W latach 1920–1935 organizował w Połtawie i Charkowie placówki opiekuńczo-wychowawcze dla bezdomnej i wykolejonej młodzieży, zaś po roku 1935 zajął się głównie pracą pisarską i popularyzatorską. Jego celem było włączenie wychowanków w formę działalności grupowej, zorganizowanej zgodnie z założeniami ideologii komunistycznej. Od Maksyma Gorkiego Makarenko przejął przekonanie, że nawet najbardziej zaniedbany społecznie i moralnie człowiek może ulec przeobrażeniu .

System Makarenki obowiązywał w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku w ZSRR i podporządkowanych mu krajach Europy Środkowej, w Rosji, obok innych systemów. Dorobek Makarenki jest znany w wielu krajach świata i wysoko oceniany, jednak zdarza się, że w literaturze specjalistycznej i popularnej pojawiają się objaśnienia jednostronne lub zupełnie błędne.

Makarenko w swoich pracach przedstawił wszechstronny system oddziaływań pedagogicznych na młodzież. Wychodził z założenia, że zadania wychowawcze wynikają z ogólnych zadań budownictwa komunizmu, a podstawowa forma wychowania, jaką stanowi kolektyw, z charakteru nowych socjalistycznych stosunków . Według niego styl kolektywu – połączenie wysokich wymagań z zaufaniem i szacunkiem dla ludzi – to tylko odbicie stylu życia społecznego, a jego rozwój dokonuje się przez wytwarzanie systemu więzi społecznych, opartego na dążeniu do wspólnego celu, na solidarności jego uczestników we wspólnej pracy i organizacji życia społecznego. Za ważny element kolektywu Makarenko uważał dobrą organizację, opartą nawet do pewnego stopnia na wzorach wojskowych.

Antoni Makarenko był patronem Szkoły Podstawowej nr 187 na warszawskich Bielanach . Wikipedia

Fotografia: Unknown author / Public domain

Cytaty Anton Makarenko

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Jak najwięcej wymagań od człowieka i jak najwięcej szacunku dla niego.“

—  Anton Makarenko

Źródło: „Twórczość”, Wydania 1–4, wyd. Czytelnik, Warszawa 1951, s. 153.

Podobni autorzy

Maksim Gorki Fotografia
Maksim Gorki17
pisarz rosyjski
Feliks Dzierżyński Fotografia
Feliks Dzierżyński24
polski i rosyjski działacz komunistyczny
Aleksander Sołżenicyn Fotografia
Aleksander Sołżenicyn30
rosyjski prozaik, noblista
Michaił Bułhakow Fotografia
Michaił Bułhakow77
pisarz rosyjski
Włodzimierz Majakowski Fotografia
Włodzimierz Majakowski17
poeta rosyjski
Gabriela Mistral Fotografia
Gabriela Mistral4
poetka chilijska, noblistka
Aldous Huxley Fotografia
Aldous Huxley36
pisarz angielski
Dzisiejsze rocznice
Jan Kwaśniewski Fotografia
Jan Kwaśniewski40
polski lekarz i propagator diet 1937 - 2019
Megan Fox Fotografia
Megan Fox10
aktorka amerykańska 1986
Andrzej Szczypiorski Fotografia
Andrzej Szczypiorski17
pisarz polski 1928 - 2000
Edward Hall Fotografia
Edward Hall
etnolog amerykański 1914 - 2009
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Maksim Gorki Fotografia
Maksim Gorki17
pisarz rosyjski
Feliks Dzierżyński Fotografia
Feliks Dzierżyński24
polski i rosyjski działacz komunistyczny
Aleksander Sołżenicyn Fotografia
Aleksander Sołżenicyn30
rosyjski prozaik, noblista
Michaił Bułhakow Fotografia
Michaił Bułhakow77
pisarz rosyjski
Włodzimierz Majakowski Fotografia
Włodzimierz Majakowski17
poeta rosyjski