„Olvasám az ujságokban a hivatalos jelentést, hogy a magyar tudós társaság engem is megválasztott levelező tagjának. Ezen új rang nagyon genieroz. Ugy tetszik, mintha boldog magányomból kihurcolnának egy zajgó sokaság közé, hol ujjal fognak mutatni: "Íme a tudós!" Szegénységem büszkesége meg van alázva. A céhot és monopóliumot minden nemben utálom, s íme, nekem is céhbeli tagnak kell lennem! Nem tudom kimagyarázni, miért van terhemre nekem ez a megtiszteltetés. Úgy tetszik, hogy ez által leköteleztetik az ember a közvéleménynek s jusst ád a közönségnek tudós várakozásra. Minden fény és kijelentés ellensége a csendes örömeknek. [ … ] Ha el nem fogadom, hihetőleg gorombaságnak s kevélységnek veszik a választók s tudós bolondnak fognak tartani.“

1835. január 11.
Naplójából

Utolsó frissítés 2020. május 22.. Történelem
Bölöni Farkas Sándor fénykép
Bölöni Farkas Sándor5
erdélyi író, műfordító, utazó, felfedező, művelődésszervező… 1795 - 1842

Hasonló idézetek

Arisztotelész fénykép
Richard Feynman fénykép
Albert Einstein fénykép

„Oly sok ember manapság - még hivatásos tudósok is - olyannak tűnnek nekem, mint aki már több ezer fát látott, de még soha nem látott egy erdőt. A történelmi és filozófiai háttértudás adja meg a függetlenséget a generációjának azon előítéleteitől, amelyektől a legtöbb tudós szenved. Véleményem szerint - Ez a filozófiai meglátás által megteremtett függetlenség különbözteti meg az egyszerű iparos embert az igazság igaz kutatójától.“

—  Albert Einstein német-amerikai elméleti fizikus 1879 - 1955

Eredeti: So many people today — and even professional scientists — seem to me like someone who has seen thousands of trees but has never seen a forest. A knowledge of the historic and philosophical background gives that kind of independence from prejudices of his generation from which most scientists are suffering. This independence created by philosophical insight is — in my opinion — the mark of distinction between a mere artisan or specialist and a real seeker after truth.

Stephen King fénykép
Selye János fénykép
Szent-Györgyi Albert fénykép
Steven Weinberg fénykép
Mikszáth Kálmán fénykép

„Úgy tetszik, mégis asszony a politika. S mire megöregszik az ember, úgy kiokosodik belőle is, ha csak nem olyan nagyon szerelmes valaki, mint Tisza Kálmán. (162. oldal)“

—  Mikszáth Kálmán magyar író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő, az MTA, a Kisfaludy Társaság és Petőfi Társaság tagja, a Bud… 1847 - 1910

Cikkek, karcolatok (1)

Fernando Pessoa fénykép
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Benjamin Franklin fénykép

„A bölcs embernek nincs szüksége tanácsra, a bolond meg úgysem fogadja meg.“

—  Benjamin Franklin amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata politikus, természettudós, filozófus, nyomdász 1706 - 1790

Percy Bysshe Shelley fénykép
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij fénykép
George Carlin fénykép

„Sohasem szeretnék egy olyan szervezet tagja lenni, amelynek a jelképe egy ember, akit két fadarabhoz szögeztek.“

—  George Carlin 1937 - 2008

Eredeti: I would never want to be a member of a group whose symbol was a man nailed to two pieces of wood.

Milan Kundera fénykép

„A magányra nem az ellenségei ítélik az embert, hanem a barátai.“

—  Milan Kundera francia nyelven publikáló cseh regényíró, drámaíró, költő, esszéista 1929

Weöres Sándor fénykép

„A magány: nagy társaság; az elhagyottsághoz legalább kettő kell.“

—  Weöres Sándor magyar költő, író, műfordító, könyvtáros, irodalomtudós 1913 - 1989

Simone de Beauvoir fénykép

„Egy szokás már-már társaság – mint ahogy egy ember társasága is gyakran csak egy megszokás.“

—  Simone de Beauvoir francia írónő, filozófus 1908 - 1986

Simone de Beauvoir: A kor hatalma, Magvető, Bp., 1965. 119. p.

Frank Zappa fénykép
Blaise Pascal fénykép

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“