„W Śrīmad Bhagavad-gīcie Pan oznajmia, że pojawia się w każdym milenium, by na nowo wytyczyć ścieżkę religii. Religię ustanawia Najwyższy Pan, tak jak prawo ustanawiają władze państwowe. Nikt nie może wymyślić sobie ścieżki religijnej, jak to weszło w zwyczaj wśród pewnych ambitnych osób. Prawdziwą religią jest uznanie Pana za najwyższy autorytet oraz, co za tym idzie, służenie Mu ze spontanicznej miłości. Żywe istoty nie mogą uniknąć służby, gdyż do tego zostały stworzone. Ich jedyną powinnością jest służyć Bogu, gdyż Pan jest wielki, a one są Mu podległe. Niestety, na skutek błędnego zrozumienia żywe istoty wiedzione pragnieniem materialnym zostają sługami zmysłów. Owo sprzeczne z prawem Boga pragnienie zwie się ignorancją (avidyā). To ono skłania żywą istotę do układania planów mających zapewnić jej przyjemność ześrodkowaną wokół wypaczonego życia seksualnego. W ten sposób wplątuje się ona w cykl narodzin i śmierci i pod kierunkiem Najwyższego Pana wędruje z ciała do ciała, z planety na planetę. Dopóki nie wydostanie się poza granice niewiedzy, nie uniknie trojakich niedoli życia materialnego. Tak stanowi prawo natury. Na szczęście Pan - okazujący cierpiącym istotom więcej miłosierdzia, niż mogłyby oczekiwać - pojawia się wśród nich i odnawia zasady służby oddania, na którą składa się słuchanie, intonowanie, pamiętanie, czczenie, modlenie się, współpraca z Nim i podporządkowanie się Mu. Już każdy z tych elementów służby oddania z osobna, cóż dopiero mówić o wszystkich razem wziętych, pomoże duszy uwarunkowanej wydostać się z pęt niewiedzy. Tym sposobem uwalnia się ona od wszelkich cierpień, których przysparza sobie zwiedziona przez energię zewnętrzną. Najwyższy Pan okazuje żywym istotom tę szczególną łaskę, kiedy zstępuje jako Śrī Caitanya Mahāprabhu.“

Nauki Królowej Kuntī
Źródło: Ibidem., s. 137-138.

Podobne cytaty

Bhaktiwedanta Swami Prabhupada Fotografia
Dharma Sangha Fotografia
Pierre Teilhard de Chardin Fotografia

„Na obszarze naszego doświadczenia człowiek jest jedyną istotą żywą, która nie tylko wie, lecz ponadto wie, że wie.“

—  Pierre Teilhard de Chardin francuski teolog katolicki, jezuita 1881 - 1955

Źródło: Pisma, t. 3, Moja wizja świata i inne pisma, Warszawa 1987, s. 174.

Piotr Kropotkin Fotografia
Miguel de Unamuno Fotografia
Marek Bieńczyk Fotografia

„Jeść musisz, boś istota żywa, pić możesz, boś człowiek.“

—  Marek Bieńczyk 1956

Źródło: Bogusław Deptuła, Radości melancholii http://www.dwutygodnik.com/artykul/3157/, Dwutygodnik.com, nr 92/2012.

Jan Szkot Eriugena Fotografia

„Prawdziwą i najwyższą naszą istotą jest intelekt uszczegółowiony kontemplacją prawdy.“

—  Jan Szkot Eriugena, książka De divisione naturae

Vera siquidem ac summa nostra essentia est intellectus, contemplatione veritatis specifi catus. (łac.)
Źródło: Periphyseon

Honoriusz Balzac Fotografia
Daniel Dennett Fotografia
Kamil de Lellis Fotografia
Gaston Bachelard Fotografia
Budda Siakjamuni Fotografia
Dharma Sangha Fotografia
Albert Einstein Fotografia
Dharma Sangha Fotografia

„Rodzaj ludzki tworzy tradycje, które wyniszczą całą ludzkość i żywe istoty. W imię religii zabijanie, przemoc, gniew, zazdrość i podziały są szerzone.“

—  Dharma Sangha 1990

Kazanie z 19 października 2007
Źródło: dharmasangha.info http://www.dharmasangha.info/index.php/teachings/252-teachings-given-on-october-19-2007

Bronisław Piłsudski Fotografia

„I pierwsi z Europejczyków, i najniżsi z Azjatów lub Afrykanów są bardzo podobnymi do siebie braćmi – przed wspólną dla wszystkich Najwyższą Istotą – Bogiem.“

—  Bronisław Piłsudski polski etnograf i rewolucjonista 1866 - 1918

z listu do Jana Michała Rozwadowskiego, wysłanego z Rapperswilu 3 maja 1916 r.
Źródło: Jan Staszel, Związki Bronisława Piłsudskiego z Akademią Umiejętności w Krakowie, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2003.

Paul S. L. Johnson Fotografia
Sathya Sai Baba Fotografia
Dharma Sangha Fotografia

„Uczyńmy ten świat światem Dharmy, co jest bardzo odpowiednie do życia nie tylko dla ludzkich istot, zwierząt, żywych stworzeń i roślin, ale także dla Buddów.“

—  Dharma Sangha 1990

Kazanie z 8 października 2010
Źródło: dharmasangha.info http://www.dharmasangha.info/index.php/teachings/249-teachings-given-on-october-8th-2010

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“