Bhaktiwedanta Swami Prabhupada cytaty

Bhaktiwedanta Swami Prabhupada Fotografia
46   0

Bhaktiwedanta Swami Prabhupada

Data urodzenia: 1. Wrzesień 1896
Data zgonu: 14. Listopad 1977
Natępne imiona: ए सी भक्तिवेदान्त स्वमी प्रभुपद, Swami Prabhupada

Abhaj Ćaranarawinda Bhaktiwedanta Swami Prabhupada – założyciel i aćarja Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, pierwszej grupy wisznuickiej, której udało się działać na szeroką skalę na Zachodzie.

Cytaty Bhaktiwedanta Swami Prabhupada

„Bhakta podporządkowuje się Kṛṣṇie bez zastrzeżeń, dlatego jest zwany akiñcana.“

—  Bhaktiwedanta Swami Prabhupada

Słowo kiñcana odnosi się do tego, co zachowujemy dla siebie samych, a akiñcana znaczy, że nic dla siebie nie zatrzymujemy. Właśnie takie postępowanie jest pożądane. Z drugiej zaś strony należy unikać imitowania osób w pełni podporządkowanych. Trzeba raczej pójść za przykładem Rūpy Gosvāmīego i pięćdziesiąt procent majątku oddać Kṛṣṇie, dwadzieścia pięć procent krewnym, którzy także czegoś oczekują, a pozostałe dwadzieścia pięć procent zatrzymać dla siebie na nagłe potrzeby. Rūpa Gosvāmī w ten właśnie sposób rozdzielił pieniądze, zanim usunął się z czynnego życia. Kiedy zaś aresztowano jego brata Sanātanę, także wzniosłego bhaktę, wydał wszystko. Na tym polega podporządkowanie.
Nauki Królowej Kuntī
Źródło: Ibidem., s. 43.

„Cierpiący, biedacy, ciekawi oraz filozofowie na jakiś czas związują się z Panem, mając w tym określony cel. Osiągnięcie tego celu przynosi kres ich więzi z Panem. Człowiek dotknięty cierpieniem – o ile wykazuje choć odrobinę pobożności – modli się do Pana o poprawę losu, ale kiedy to nastąpi, w większości przypadków przestaje mu zależeć na jakimkolwiek związku z Nim. Ma dostęp do bożej łaski, nie chce z niej jednak skorzystać. Na tym polega różnica między czystym bhaktą a bhaktą motywowanym materialnie. Zdecydowani przeciwnicy służby dla Pana tkwią w najczarniejszym mroku, proszący Go o łaskę tylko w chwili potrzeby są odbiorcami części Jego łaski, a całkowicie oddani służbie dla Niego otrzymują pełnię Jego łaski. Różnice w stopniu dostąpienia bożej łaski związane są z osobą odbiorcy, nie zaś spowodowane stronniczością wszechmiłosiernego Pana. Kiedy Bóg przy udziale swej wszechmiłosiernej energii zstępuje do świata materialnego, zachowuje się jak człowiek i stąd wrażenie stronniczości wobec bhaktów. W istocie Pan rozdaje łaskę jednakowo. Na Kurukṣetrze wszyscy, którzy polegli na Jego oczach, dostąpili zbawienia, chociaż nie zasługiwali na nie. Śmierć w obecności Pana oczyszcza odchodzącą duszę ze skutków wszelkich grzechów i tym samym uzyskuje ona miejsce w transcendentalnej siedzibie Pana.“

—  Bhaktiwedanta Swami Prabhupada

Nauki Królowej Kuntī
Źródło: Ibidem., s. 84.

„Bhāgavatam opisuje źródło stworzenia, które powinno być przedmiotem naszych dociekań. Janmādy asya yataḥ.“

—  Bhaktiwedanta Swami Prabhupada

Oryginalnym źródłem stworzenia jest przyczyna stworzenia, utrzymania i zniszczenia. Nasze ciało urodziło się w pewnym momencie, żyje przez jakiś czas - dziesięć lat, pięćdziesiąt lub więcej - a następnie umiera. Skąd się wzięło i co się z nim stanie po śmierci? Nauka zna prawo zachowania energii. Ale co jest jej źródłem? Ma ona bowiem swe źródło (yato vā imāni bhūtāni jāyante) i ujawnia je Śrīmad-Bhāgavatam.
Nauki Królowej Kuntī
Źródło: Ibidem, s. 131-132.

„W Śrīmad Bhagavad-gīcie Pan oznajmia, że pojawia się w każdym milenium, by na nowo wytyczyć ścieżkę religii. Religię ustanawia Najwyższy Pan, tak jak prawo ustanawiają władze państwowe. Nikt nie może wymyślić sobie ścieżki religijnej, jak to weszło w zwyczaj wśród pewnych ambitnych osób. Prawdziwą religią jest uznanie Pana za najwyższy autorytet oraz, co za tym idzie, służenie Mu ze spontanicznej miłości. Żywe istoty nie mogą uniknąć służby, gdyż do tego zostały stworzone. Ich jedyną powinnością jest służyć Bogu, gdyż Pan jest wielki, a one są Mu podległe. Niestety, na skutek błędnego zrozumienia żywe istoty wiedzione pragnieniem materialnym zostają sługami zmysłów. Owo sprzeczne z prawem Boga pragnienie zwie się ignorancją (avidyā). To ono skłania żywą istotę do układania planów mających zapewnić jej przyjemność ześrodkowaną wokół wypaczonego życia seksualnego. W ten sposób wplątuje się ona w cykl narodzin i śmierci i pod kierunkiem Najwyższego Pana wędruje z ciała do ciała, z planety na planetę. Dopóki nie wydostanie się poza granice niewiedzy, nie uniknie trojakich niedoli życia materialnego. Tak stanowi prawo natury. Na szczęście Pan - okazujący cierpiącym istotom więcej miłosierdzia, niż mogłyby oczekiwać - pojawia się wśród nich i odnawia zasady służby oddania, na którą składa się słuchanie, intonowanie, pamiętanie, czczenie, modlenie się, współpraca z Nim i podporządkowanie się Mu. Już każdy z tych elementów służby oddania z osobna, cóż dopiero mówić o wszystkich razem wziętych, pomoże duszy uwarunkowanej wydostać się z pęt niewiedzy. Tym sposobem uwalnia się ona od wszelkich cierpień, których przysparza sobie zwiedziona przez energię zewnętrzną. Najwyższy Pan okazuje żywym istotom tę szczególną łaskę, kiedy zstępuje jako Śrī Caitanya Mahāprabhu.“

—  Bhaktiwedanta Swami Prabhupada

Nauki Królowej Kuntī
Źródło: Ibidem., s. 137-138.

„Mieszkańcy świata materialnego są pogrążeni w ignorancji. Nawet Brahmā był pod jej wpływem, zanim otrzymał wiedzę od Kṛṣṇy. Nikt zatem nie powinien być dumny ze swej wiedzy. Wszyscy w tym świecie są łotrami. Ktoś pragnie pozycji Brahmy, by stworzyć bezkresny wszechświat. A małemu owadowi wystarczy dziurka w ścianie, w której mógłby spokojnie żyć i jeść. Brahmā pragnie stworzyć wszechświat, my pragniemy wznieść wieżowiec, mrówka pragnie zrobić dziurkę, ale wszystkie te działania niczym się od siebie nie różnią. Jesteśmy głupcami, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te rzeczy są materialne i jako takie nie będą trwać wiecznie. Z powodu ignorancji oczekujemy przyjemności. Kāma-karmabhiḥ.“

—  Bhaktiwedanta Swami Prabhupada

Pragniemy czegoś, po czym napotykamy wiele trudności (kliśyanti). Nie jest łatwo zostać Brahmą. Pozycję tę uzyskuje tylko żywa istota kwalifikowana dzięki spełnianym wyrzeczeniom. Lecz Brahmā jest taką samą żywą istotą jak my. Prezydent Ford jest jednym z wielu obywateli Stanów Zjednoczonych, który dzięki usilnym staraniom zdobył fotel prezydencki. Nixon, z kolei, również zwykły obywatel, został usunięty ze stanowiska prezydenta. Jeśli chcemy, możemy zostać Brahmą, lecz w związku z tym Bhaktivinoda Ṭhākura mówi:
kīṭa-janma hao yathā tuyā dāsa
bahirmukha brahma-janme nāhi āśā
Nauki Królowej Kuntī

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Musimy kultywować świadomość Kṛṣṇy z pozytywnym nastawieniem (anukūlyena kṛṣṇānu-śīlanam), czyli medytować o tym, jak zadowolić Kṛṣṇę. Należy zawsze myśleć o Kṛṣṇie, tak jak robiły to pasterki z Vṛndāvany (gopī). Dały one przykład doskonałej świadomości Kṛṣṇy, gdyż pragnęły jedynie sprawić Mu przyjemność. Caitanya Mahāprabhu stwierdził: ramyā kācid upāsanā vraja-vadhū-vargeṇa yā kalpitā. Najlepszą metodę czczenia Boga, Najwyższej Osoby, pokazały właśnie gopī.“

—  Bhaktiwedanta Swami Prabhupada

Wszystkie – łącznie ze starszymi pasterkami, matką Yaśodą i jej przyjaciółkami – starały się zadowolić Kṛṣṇę. Tak samo było w przypadku starszych pasterzy, takich jak maharadża Nanda i jego przyjaciele. Kṛṣṇę próbowali zadowolić Jego rówieśnicy obojga płci, a nawet krowy, kwiaty, owoce i woda Vṛndāvany. Działo się tak dlatego, że wszystko we Vṛndāvanie jest natury duchowej; nie ma tam nic materialnego. Powinniśmy zdać sobie sprawę z różnicy między materią a duchem. W tym, co materialne, nie ma symptomów życia; w tym, co duchowe, obecne są zaś wszelkie oznaki życia.
Nauki Królowej Kuntī
Źródło: Ibidem., s. 205–206.

„Mężczyzna szuka kobiety, a kobieta mężczyzny. Dzieje się tak nie tylko wśród ludzi, ale także wśród zwierząt. Z chwilą, gdy wiążą się ze sobą, przywiązanie to jeszcze wzrasta (tayor mitho hṛdaya-granthim āhuḥ). Wtedy zaczynają poszukiwać miejsca, w którym mogliby zamieszkać i wówczas, rzecz jasna, mężczyzna musi zdobyć pieniądze. A kiedy już się urządzą, pojawia się potomstwo, a także przyjaciele, którzy przychodzą w odwiedziny, chwalą dzieci i urządzenie mieszkania. W ten sposób przywiązanie rośnie. Dlatego edukacja powinna rozpocząć się od przyswojenia sobie sztuki panowania nad impulsem seksualnym. Jeśli uczeń zdoła, powinien uniknąć tego nonsensu. A jeśli nie potrafi żyć w celibacie (brahmacarya), może się ożenić i po pewnym czasie wycofać się z życia rodzinnego (vānaprastha). Dochodzi do wniosku, że już nacieszył się tym przywiązaniem i opuszcza wtedy dom. Mężczyzna na tym etapie życia odwiedza wraz z żoną miejsca pielgrzymek. Po dwóch – trzech miesiącach wraca do domu, żeby sprawdzić, jak sobie radzą dzieci, a następnie udaje się w dalszą wędrówkę. Tym sposobem uwalnia się od przywiązań. A uwolniwszy się od nich całkowicie, prosi żonę, by zamieszkała z dziećmi, a sam zostaje ascetą (sannyāsa), czyli całkowicie wyrzeka się świata. Jest to ostateczne zerwanie z przywiązaniami. Cały wedyjski model życia służy temu celowi. Toteż Kuntī prosi Kṛṣṇę, aby łaskawie pomógł jej porzucić przywiązanie do rodziny.“

—  Bhaktiwedanta Swami Prabhupada

Nauki Królowej Kuntī
Źródło: Ibidem., s. 198.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Dietrich Bonhoeffer Fotografia
Dietrich Bonhoeffer11
niemiecki duchowny protestancki, antyfaszysta
Ojciec Pio Fotografia
Ojciec Pio23
włoski zakonnik i duchowny, święty kościoła katolickiego (o…
Michał Sopoćko Fotografia
Michał Sopoćko11
polski duchowny katolicki, teolog
Antoni Długosz Fotografia
Antoni Długosz3
polski duchowny katolicki, biskup
Włodzimierz Sedlak Fotografia
Włodzimierz Sedlak26
polski duchowny katolicki, profesor Katolickiego Uniwersyte…
Jan Zieja Fotografia
Jan Zieja18
polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii…
Leon Knabit Fotografia
Leon Knabit21
polski duchowny katolicki, benedyktyn, katecheta
 Fotografia
Dzisiejsze rocznice
William Faulkner Fotografia
William Faulkner31
powieściopisarz, nowelista i poeta amerykański 1897 - 1962
Tadeusz Fangrat Fotografia
Tadeusz Fangrat90
poeta polski, satyryk, tłumacz literatury węgierskiej 1912 - 1993
Louis Armstrong Fotografia
Louis Armstrong2
amerykański trębacz, wokalista i kompozytor jazzowy 1901 - 1971
Włodzimierz Perzyński Fotografia
Włodzimierz Perzyński7
dramatopisarz polski 1877 - 1930
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Dietrich Bonhoeffer Fotografia
Dietrich Bonhoeffer11
niemiecki duchowny protestancki, antyfaszysta
Ojciec Pio Fotografia
Ojciec Pio23
włoski zakonnik i duchowny, święty kościoła katolickiego (o…
Michał Sopoćko Fotografia
Michał Sopoćko11
polski duchowny katolicki, teolog
Antoni Długosz Fotografia
Antoni Długosz3
polski duchowny katolicki, biskup
Włodzimierz Sedlak Fotografia
Włodzimierz Sedlak26
polski duchowny katolicki, profesor Katolickiego Uniwersyte…
x