Bazyli Wielki cytaty

Bazyli Wielki Fotografia
13   1

Bazyli Wielki

Data urodzenia: 329
Data zgonu: 379
Natępne imiona: Sv. Bazil Veľký, Basilius der Große

Bazyli Wielki, również Bazyli z Cezarei, gr. Μέγας Βασίλειος, cs. Swiatitiel Wasilij Wielikij, archijepiskop Kiesarii Kappadokijskoj – pisarz wczesnochrześcijański należący do grona ojców Kościoła, święty prawosławny i katolicki, Wyznawca, biskup i doktor Kościoła, uważany za ojca wschodniego monastycyzmu.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„“The kingdom of heaven is within you.” And concerning the inner man, it consists of nothing but contemplation. Therefore the kingdom of heaven must be contemplation.“

—  Basil of Caesarea

Oryginał: (el) βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ὑμῶν ἐστί. περὶ δὲ τὸν ἐντὸς ἄνθρωπον οὐδὲν ἕτερον ἢ θεωρία συνίσταται. θεωρία ἂν εἴη λοιπὸν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Źródło: Letters, p. 89

„Some device has been concocted by the devil, suggesting innumerable spending opportunities to the wealthy, so that they pursue unnecessary and worthless things as if they were indispensable, and no amount is sufficient for the expenditures they contrive.“

—  Basil of Caesarea

Oryginał: (el) Ἀλλ' οὐ γὰρ ἱματίων ἕνεκεν οὐδὲ τροφῶν ὁ πλοῦτός ἐστι τοῖς πολλοῖς περισπούδαστος, ἀλλά τις ἐπινενόηται μεθοδεία τῷ διαβόλῳ, μυρίας τοῖς πλουσίοις δαπάνης ἀφορμὰς ὑποβάλλουσα, ὥστε τὰ περιττὰ καὶ ἄχρηστα ὡς ἀναγκαῖα σπου δάζεσθαι, μηδὲν δὲ αὐτοῖς ἐξαρκεῖν πρὸς τὴν τῶν ἀναλωμάτων ἐπίνοιαν.
Źródło: Social Justice, To the Rich (c. 368), p. 44

„You seem to have great possessions! How else can this be, but that you have preferred your own enjoyment to the consolation of the many? For the more you abound in wealth, the more you lack in love.“

—  Basil of Caesarea

Oryginał: (el) ἀλλὰ μὴν φαίνῃ ἔχων κτήματα πολλά. Πόθεν ταῦτα; ἢ δῆλον ὅτι τὴν οἰκείαν ἀπόλαυσιν προτι μοτέραν τῆς τῶν πολλῶν παραμυθίας ποιούμενος. Ὅσον οὖν πλεονάζεις τῷ πλούτῳ, τοσοῦτον ἐλλείπεις τῇ ἀγάπῃ.
Źródło: Social Justice, To the Rich (c. 368), p. 43

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dzisiejsze rocznice
Jan Nowak-Jeziorański Fotografia
Jan Nowak-Jeziorański34
polski dziennikarz, politolog, działacz społeczny, żołnierz… 1914 - 2005
Rimas Tuminas Fotografia
Rimas Tuminas4
litewski reżyser teatralny 1952
Will Wright Fotografia
Will Wright
amerykański projektant gier komputerowych 1960
Józef Cyrankiewicz Fotografia
Józef Cyrankiewicz7
polski polityk, premier PRL 1911 - 1989
Następne dziesiejsze rocznice