„Nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś w kącie istniał jaki uczciwy człowiek, o którym nikt nie wie.“

Charaktery i anegdoty

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Brian Aldiss Fotografia
Bogdan Wenta Fotografia
Menander Fotografia

„Uczciwy człowiek nigdy się nie bogaci.“

—  Menander starożytny poeta grecki, przedstawiciel komedii nowej i komedii charakterów -342 - -291 p. n. e.

Thomas Fuller Fotografia

„Uczciwy człowiek nie boi się ani ciemności, ani światła.“

—  Thomas Fuller 1608 - 1661

Honest men fear neither the light nor the dark. (ang.)
Źródło: Gnomologia: Adagies and Proverbs; Wise Sentences and Witty Sayings, Ancient and Modern, Foreign and British http://books.google.pl/books?id=3y8JAAAAQAAJ, Londyn 1732, s. 105.

Demokryt Fotografia
Albert Einstein Fotografia
Arnold Słucki Fotografia

„Przypadkiem
przejrzałem się w lustrze
i krzyknąć miałem już: o j c z e!
Lecz sam się zgarbiłem, jak on,
i szukać zacząłem gdzieś w kącie
koromyseł.“

—  Arnold Słucki polski poeta i tłumacz żydowskiego pochodzenia 1920 - 1972

Źródło: Zdarzenie z lustrem, „Życie Literackie” 1956, nr 9 (26 lutego), s. 2 http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=14794

„To po prostu uczciwy, kompetentny człowiek. Nie ma mowy o politycznym kluczu.“

—  Regina Wasilewska-Kita polska lekarka i działaczka polityczna 1951

o powołaniu działacza Samoobrony Leszka Borkowskiego na prezesa Urzędu Rejestracji Leków.
Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 4 stycznia 2006

Ayn Rand Fotografia
Georg Büchner Fotografia

„To nie sztuka być uczciwym człowiekiem, jak się co dzień je zupę, jarzynę i mięso.“

—  Georg Büchner 1813 - 1837

Es ist keine Kunst, ein ehrlicher Mann zu sein, wenn man täglich Suppe, Gemüse und Fleisch zu essen hat. (niem.)
Źródło: Utwory zebrane, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

Antoine de Saint-Exupéry Fotografia
Julia Kamińska Fotografia
Lech Janerka Fotografia

„Są przewrotne rezolucje
Które mają zgubną treść
Nigdy nikt ich nie przeczyta
Ale my to mamy gdzieś“

—  Lech Janerka polski muzyk rockowy, basista 1953

Historia podwodna (1986)
Źródło: utwór Konstytucje

Daniel Defoe Fotografia
Henry Wotton Fotografia

„Ambasador to uczciwy człowiek, wysłany za granicę, by kłamać dla dobra swojego kraju.“

—  Henry Wotton angielski dyplomata i poeta 1568 - 1639

An ambassador is an honest man sent to lie abroad for the commonwealth. (ang.)
Źródło: Reliquiae Wottonainae, 1651

Tadeusz Dołęga-Mostowicz Fotografia
Stanisław Karczewski Fotografia

„Marian Banaś jest człowiekiem kryształowym, niezwykle uczciwym, bardzo solidnym, twardym politykiem.“

—  Stanisław Karczewski chirurg, senator VI kadencji 1955

Źródło: Stanisław Karczewski: Marian Banaś jest człowiekiem kryształowym https://wiadomosci.wp.pl/stanislaw-karczewski-marian-banas-jest-czlowiekiem-krysztalowym-6427481643038849a, wp.pl, 23 września 2019.

„Czytam, więc jestem człowiekiem. Bo nawet jeżeli gdzieś nie możesz być, to czytając, tam jesteś.“

—  Roberto Skolmowski 1957

Źródło: Urszula Krutul, Całe życie czytałem, „Gazeta Współczesna” nr 102, 28 maja 2012 http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/140042.html

Pokrewne tematy