„Skoro nie mam nadziei, bym jeszcze powrócił
Skoro nie mam nadziei
Skoro nie mam nadziei, bym wrócił
Do pożądania zalet innych ludzi
Nie usiłuję walczyć o te sprawy
(Po cóż ma stary orzeł rozpościerać skrzydła?)
Po cóż bym opłakiwał
Miniona chwałę zwykłego królestwa?

Skoro nie mam nadziei, abym jeszcze zaznał
Niepewnej chwały określonej chwili
Skoro nie sądzę
Skoro wiem, że nie zaznam
Prawdziwej mocy, która przemija
Skoro nie mogę pić
Skąd piją kwiaty drzew i źródła rzek, bo nic tam już nie ma

Skoro wiem, że czas jest zawsze czasem,
A miejsce zawsze i jedynie miejscem,
A co się dzieje, to się dzieje tylko jeden raz
I tylko w jednym miejscu,
Cieszę się, że jest tak jak jest
Wyrzekam się uwielbianej twarzy
I wyrzekam się głosu
Skoro nie mogę mieć nadziei, bym jeszcze powrócił
Raduję się, że mam coś stworzyć
Co sprawiałoby radość

I modlę się do Boga o litość nad nami
I modlę się, bym mógł zapomnieć
O sprawach, które ważę w sobie zbyt przytomnie,
Zbytnio roztrząsam
Skoro nie mam nadziei, bym jeszcze powrócił
Niech mówią za mnie te słowa
Bo co się stało, już się nie stanie
Niech sąd nad nami nie będzie zbyt srogi

Skoro już skrzydła nie niosą mnie w przestrzeń,
Tylko z wysiłkiem biją powietrze
Teraz już próżne, doszczętnie jałowe,
Próżniejsze i bardziej jałowe niż wola,
Ucz nas jak troszczyć się i jak nie troszczyć
Ucz nas cichości.

Módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej
Módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej.“

Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2021. Historia

Podobne cytaty

Włodzimierz Cimoszewicz Fotografia

„A jeżeli Tusk się zużyje jako przywódca i powie: mam tego dosyć, wycofuję się, to PO będzie miała problem. Kto go zastąpi, skoro cała ta formacja jest coraz bardziej jałowa?“

—  Włodzimierz Cimoszewicz polski polityk, premier RP 1950

o polityce Platformy Obywatelskiej.
Źródło: wywiad z Elizą Olczyk, Tusk jest zmęczony, „Rzeczpospolita”, 12–13 stycznia 2013, s. A18.

Pierre Choderlos de Laclos Fotografia
Rainer Maria Rilke Fotografia
Nikołaj Gogol Fotografia
Jan Lemański Fotografia
David Baldacci Fotografia

„Po co tracić czas na odkrywanie prawdy, skoro można ją stworzyć.“

—  David Baldacci 1960

Manipulacja (2008)

Tatiana Polakowa Fotografia

„Po cóż rodziliśmy się ludźmi, skoro umieramy jak bydlęta?“

—  Tatiana Polakowa 1959

Postać: Wiktor Piotrowicz Markow „Mark”
Wszystko w czekoladzie

Paul Newman Fotografia
Konfucjusz Fotografia

„Człowiek szlachetny nie zna trosk ni lęku. O cóż się bowiem może troszczyć i czego ma się lękać, skoro w sobie żadnych ułomności nie znalazł?“

—  Konfucjusz chiński myśliciel, filozof, nauczyciel i polityk, twórca konfucjanizmu; jego nauki głęboko wpłynęły na Wschodnią Azję -551 - -479 p. n. e.

Pierre Curie Fotografia

„Cóż z tego, że nie ogłosiłem wyniku mych badań, skoro to samo ogłasza teraz kto inny.“

—  Pierre Curie fizyk francuski, noblista 1859 - 1906

Źródło: Ève Curie, Maria Curie

Michał Bakunin Fotografia

„Skoro bóg jest władcą, człowiek jest niewolnikiem.“

—  Michał Bakunin rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Religia

Katon Młodszy Fotografia

„Skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi.“

—  Katon Młodszy -95 - -46 p. n. e.

Cum recte vivis, ne cures verba malorum. (łac.)

Galba Fotografia

„Uderzajcie, skoro to dla dobra ludu rzymskiego.“

—  Galba cesarz rzymski -3 - 69 p. n. e.

ostatnie słowa
Źródło: Isabelle Bricard, Leksykon śmierci wielkich ludzi, tłum. Anita i Krzysztof Staroniowie, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1998, ISBN 8305129713, s. 191.

Abraham Lincoln Fotografia
William Shakespeare Fotografia
Katarzyna Łaniewska Fotografia
Anne Rice Fotografia

Pokrewne tematy